18. 09. 2022 |
Články

Táborová sezóna 2022

Růst letních dětských táborů se zastavil. Kulminoval nárůst počtu dětí v táborovém věku 7-15 vycházející ze silných ročníků jejich rodičů. Letní tábory navštívilo 220.000 dětí, což je obdobné roku 2021.

V roce 2022 nebyly tábory omezeny žádnými opatřeními (COVID) z let předešlých. Zároveň se neprojevilo žádné šetření rodičů. Počet dětí zůstal tedy téměř totožný (220.000).

Obdobně se nezměnil počet organizátorů a proběhlých běhů (3400). Stav českého tábornictví se tedy dá hodnotit jako setrvalý s očekáváním mírného poklesu způsobeného demografickým vývojem.

Průměrná cena tábora se v roce 2022 zvedla o 10%. Zdražování vidíme u všech provozovatelů napříč všemi kategoriemi táborů z důvodu nárůstu cen vstupů. Do roku 2023 lze očekávat ještě výraznější zdražování.

Česko patří mezi táborovou velmoc. Tábornictví má v Čechách bohatou tradici. První tábory vznikly ve Spojených státech okolo roku 1861 a inspirace americkým vzorem podnítila i první skautský tábor, který byl uspořádán roku 1912 v Lipnici nad Sázavou.

Táboření.cz eviduje většinu českých táborů, jako jeden z největších katalogů letní dětské rekreace. V databázi pro rok 2022 bylo 300 táborů pro 15.000 dětí.