22. 05. 2012 |
Články

Letní tábory jako bezpečné řešení prázdnin

Každý rok zemře na zranění spojená s těžkými úrazy 150 dětí. Počty zraněných dětí s trvalými následky se každoročně pohybují v řádech tisíců a lehčí zranění postihne desítky tisíc dětí každý rok. Nemluvíme tady o rozvojovém světě ani o válečných zónách. Statistika zachycuje děsivou situaci v České republice. Přitom mezi nejvíce riziková prostředí paradoxně nepatří místa adrenalinových sportů ani silnice. Jedním z míst, kde dochází k úrazům, nehodám a jiným neštěstím nejčastěji, je domov a jeho bezprostřední okolí.

Každý rodič si jistě neustále klade otázku, co jeho ratolest dělá, když ji právě nemá na očích. A tak kontrolujeme mobilem, domlouváme, snažíme se hlídat a varovat před nebezpečími. Čím déle je ale dítě bez dozoru, tím riziko nehody roste. Bohužel právě dvouměsíční období letních prázdnin je obdobím zvýšeného rizika, kdy rodiče nemají reálnou možnost hlídat dítě celý den, a přitom právě o prázdninách má jejich potomek celý den pro sebe. Nějaký čas vyřeší rodinná dovolená, někde pohlídají prarodiče. Ale 2 měsíce je natolik dlouhá doba, že zodpovědný rodič nutně uvažuje o dalších bezpečných alternativách.

Existují vůbec bezpečné způsoby trávení letních prázdnin? Lze najít takové řešení, které by vyloučilo všechna rizika a zajistilo naprosto bezpečné prostředí? Samozřejmě nelze. Nikdy a nikde se nedá riziko nehody, úrazu nebo onemocnění zcela a absolutně vyloučit. Co ale můžeme a umíme, to je zmírnění rizik, předcházení jim, neboli prevence. Vhodně zvolený program dokáže snížit možná rizika na minimum. A právě takovou výhodu v sobě skrývají letní tábory.

Bezpečí něco stojí. Žádný dětský tábor není zadarmo a ekonomická stránka je jistě důležitá při rozhodování rodičů. Jestliže jsme ale ochotni investovat i tisíce korun do našeho psa, za několik set korun ho různými přípravky chránit proti klíšťatům, jsme snad také schopni a ochotni dopřát bezpečí i svým dětem. Nebo ne? Šetřit na prevenci se nikdy nemůže vyplatit a plakat pak nad „rozlitým mlékem“ je pozdě. Jenže tady nejde o mléko za pár korun, ale o život a zdraví našich dětí.

Tábor ano nebo ne? Pro každé dítě se tábor nehodí. Ani tady nelze úplně zobecňovat a snažit se dítě nutit na tábor, když opravdu nechce, často nikam nevede. Může se jednat o špatné předchozí zkušenosti, o velmi stýskavé dítě se silnou citovou vazbou na rodiče, o špatně zvolený tábor. Často pomůže rozumná a klidná diskuse s dítětem a společné hledání takového tábora, který bude dítěti vyhovovat. Zavrhnout ale takovou variantu jen proto, že tábor něco stojí, je hodně krátkozraké.

Jak vybírat správný tábor? Především podle toho, co dítě zajímá. Dětské tábory dnes mají široké zaměření od jazykových táborů, přes léto s koňmi, počítači nebo první pomocí až po turistické akce. Druhým hlediskem by proto měla být důvěryhodnost pořadatele a jeho předchozí zkušenosti. Tábor by měla pořádat renomovaná organizace nebo osoba, která není „nováčkem v branži“. Vždy se bohužel najdou takoví pořadatelé, kteří se snaží na dětech zbohatnout a o kvalitu a bezpečnost akce jim jde až v poslední řadě. Ptejte se proto na zkušenosti, historii tábora, na program, zajištění stravy, hygieny, ubytování a v neposlední řadě chtějte vědět, kdo se stará o zdravotní stav dětí. Na každém táboře musí být kvalifikovaný zdravotník, který absolvoval například kurz Českého červeného kříže se zaměřením na zotavovací akce.

Právě Český červený kříž má s dětskými akcemi mnohaleté zkušenosti. Nejenže sám řadu letních táborů pořádá, ale také připravuje zdravotníky i kvalifikované hlavní vedoucí táborů. Díky těmto znalostem dovede Červený kříž připravovat kvalitní a dobře zabezpečené akce po všech stránkách. Důraz na bezpečí dětí je tady prvořadý. Zdravotníci musejí znát rizika, která mohou hrozit při sportu, zábavě, výletech, koupání nebo třeba u táboráku, ale také jsou proškolení v hygienických a protiepidemiologických pravidlech. Vedoucí mají děti trvale pod dohledem a navíc mohou v rámci programu řadu svých znalostí a dovedností z první pomoci dětem předat. To se vždycky hodí. Dokládají to i situace, kdy děti dokázaly účinně poskytnout první pomoc například svým rodičům.

Co když se už něco stane? Jak jsme už museli přiznat, nikdy nelze předejít úplně všem rizikům. Dobře organizovaný a zdravotnicky zajištěný tábor ale znamená, že Vaše dítě bude mít okamžitě zajištěnou správnou péči. Takové štěstí ho doma nebo venku na sídlišti asi jen těžko potká. Okamžité ošetření a přivolání další odborné pomoci opět minimalizuje rizika a předchází zbytečným následkům. Řada nehod tak nakonec dopadne vcelku dobře, třeba jen s malou jizvou „na památku“.

Například náš letní dětský tábor RUBIKON disponuje i sanitním vozem přímo v areálu. Všichni vedoucí absolvovali kurz první pomoci a umí si poradit. Zdravotníci mají nepřetržitou službu ve dne i v noci. I díky tomu můžeme tábor nabídnout také dětem se zdravotním oslabením, alergikům nebo třeba lehčím diabetikům. Kvalitní personál a vhodně zpracované postupy pro předvídatelné situace jsou cestou k bezpečnému táboru.

Vyzkoušejte LDT RUBIKON 2012, jehož pořadatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Určitě nejsme nejlepší na světě a jistě ani jediní, kdo se snaží dělat akce pro děti správně, podle všech pravidel a především s ohledem na bezpečí dětí. Věříme ale, že po letech zkušeností umíme myslet dopředu na možná rizika a poradit si i s náročnějšími situacemi. Podívejte se na webové stránky LDT RUBIKON www.TaborRubikon.cz, kde najdete řadu informací z minulých ročníků. Rádi u nás přivítáme i Vaše dítě a naučíme ho i něco z první pomoci. Pestrý program, plnohodnotnou stravu 5x denně, pitný režim, kvalifikovaný personál i dobré hygienické zázemí považujeme za samozřejmost. Naše práce a zodpovědnost tím však nekončí, ale začíná.

www.TaborRubikon.cz a zdravotni.hradeckralove@cervenykriz.eu