Táborové hry

Zábavy s holí

balancovat s holí na dlani ujít s holí na pravé dlani co nejdelší vzdálenost balancovat s holí na nártu kleknout a postavit se s holí na ukazováčku vyhodit a chytnout do stejné ruky pustit, otočit se a zase chytit přeskočit tyč

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení: hůlka
Hráčů: jednotlivci $>$12
Zábava na pláži

V dlani je pět kamínků. Kamínky se vyhodí směrem nahoru. Nyní se musí zase co nejvíce padajících kamínků nachytat na hřbet ruky. Kamínky ze hřbetu se trhnutím ruky opět vyhodí a když jsou ve vzduchu, se posbírají ty kamínky, co spadly při prvním hodu. Mezitím již padají vyhozené kamínky zpět. Ty chytáme opět do dlaně k posbíraným. Kolik je teď v ruce kamínků, tolik se přidělí bodů. Hraje se jen pravou rukou

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli venku
Délka: libovolná
Vybavení: 5 kamínků
Hráčů: jednotlivci 9--11
Telefonisté

Dva hráči stojí na koncích dlouhého provázku. Na povel se snaží co nejrychleji namotávat provázek na klacík, který drží v rukou. Kdo se první ,,domotá' k šátku, uvázanému uprostřed provázku, vyhrává.

Druh: zručnostní
Místo: místnost
Délka: 2x5 min.
Vybavení: 2 klacíky, dlouhý provázek, šátek
Hráčů: dvojice
Štafeta s mincí

bez jakékoli pomoci dopravit na hřbet ruky souseda. Ten opět předá stejným způsobem minci dále. Za spadnutí mince strháváme body.

Druh: zručnostní
Místo: místnost
Délka: krátká
Vybavení: mince
Hráčů: tojí v řa
Rovnání zápalek

Vysypte na stůl celou krabičku zápalek a přeházejte zápalky tak, aby svými hlavičkami byly co nejzpřeházenější. Pak na povel začnete zápalky srovnávat a ukládat hlavičkami na jedné straně zpět do krabičky. Kdo z vás to dokáže za nejkratší dobu? Nesprávně uloženou zápalku je možné buď uložit správně nebo bonifikovat 3 trestnými vteřinami. Závod si pak můžete udělat ještě těžší, ale tím zajímavější: Mějte při srovnávání zápalek do krabičky zavázané oči, skládejte pouze jednou rukou (praváci levou, praváci pravou apod.), nebo si nasaďte lyžařské rukavice.

Druh: zručnostní
Místo: u stolu
Délka: 5 min na hráče
Vybavení: krabička zápalek
Hráčů: jednotlivci
Pohyblivý chodník

Úkolem je dostat se z místa A na místo B bez šlápnutí na zem. Stoupne si na papír. Papír, co má za sebou, dá před sebe a stoupne si na něj. Papír, co má za sebou...

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení: dva čtverce
Hráčů: jednotlivci $>$10
Oblékací štafeta

Dvě ale i více řad hráčů. První mají vestu či kabát. Na dané znamení si vestu obléknou, vysvléknou a předají dál. Vítězí to družstvo, u nějž došla vesta na konec jako první.

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení: vesta či kabát
Hráčů: dvě skupiny $>$10
Navlékání jehly

a drží v pravé ruce nit. Na znamení postoupí hráči B vpřed, a když dojdou k hráčům A, pokoušejí se navléknout nit do jehly, kterou drží jejich druh mohou však použít jen jedné ruky. Kdo se vrátí na startovní čáru s navlečenou jehlou nejdřív, vítězí.

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: jehly, nitě
Hráčů: stojí
Na úzké horské stezce

Úkolem hráčů je, aby přinesli míček na pálce, aniž jim spadne při přechodu nějaké překážky nebo při výstupu a sestupu po schodišti. Ti, jimž se podaří úkol splnit, mohou se podruhé utkat ve finále, podmínky přirozeně ztížíme.

Druh: zručnostní
Místo: s překážkou
Délka: 5 min
Vybavení: pálka a míček na stolní tenis
Hráčů: jednotlivci či skupiny
Magický obrazec

Na kus papíru namalujte podle předlohy devět čtverců o rozměru asi 15x15 cm. Do každého čtverce nakreslíte příslušnou číslici. Papír položte na podlahu na rovnou zem. Hráči mají za úkol trefit se mincí do čtverce s největším číslem. Hází se ze vzdálenosti šesti metrů, přičemž každý má devět hodů. Mince, které se dotýkají čáry, se počítají vždy podle nižšího bodování. Vítězí ten, kdo má nejvyšší počet bodů.

Druh: zručnostní
Místo: místnost
Délka: 40 min
Vybavení: papír a tužka
Hráčů: jednotlivci
Lesní kuželky

Sedm dřevěných válečků o průměru 4 cm a výšce 20 cm se postaví do řady s rozestupem 15 cm. Hraje se s 1m dlouhou holí. Se 7m se hází hůl na kuželky ve snaze jich shodit co nejvíce.

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli venku
Délka: libovolná
Vybavení: 7 dřevěných válečků, hůl
Hráčů: e střídají 10x.
Kutilky

Úkolem je ve stanoveném časovém limitu vyrobit nějaký předmět - dívky např. dřevěnou stoličku, chlapci ušít rukavice atd. Volba úkolu je závislá na materiálu a nářadí, které máme k disposici. Pro účastníky je téměř životu nebezpečné např. vyřezání funkční lžíce ze špalíčku dřeva. Lékárnička je podmínkou nutnou nikoli postačující.

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: do 60 min
Vybavení: co je k dispozici a lékárnička
Hráčů: jednotlivci
Ježek

Každý soutěžící dostane omytý neoloupaný brambor a skleničku špendlíků. Úkolem soutěžících je v tlustých rukavicích po jednom vybrat špendlíky a zapichovat je do bramboru. Kdo jich stihne zapíchat během předem stanoveného času nejvíce, vyhrává.

Druh: zručnostní
Místo: místnost
Délka: 20 min
Vybavení: špendlíky, brambory, tlusté rukavice
Hráčů: jednotlivci
Hod kroužkem

Z vrbových nebo jiných proutků si připravíme kroužky o průměru asi 15 až 20 cm. Proutek na obou koncích svážeme nití, provázkem, drátem. Na vyhlédnutém místě postavíme ve vzdálenosti 3 až 5 metrů láhev. Hráči se snaží házet kroužky tak, aby spadly na láhev. Každý hází 3 až 5 kroužků. Ten, komu se podařilo hodit nejvíc kroužků na láhev, je vítězem. Hra se může hrát i na více kol.

Druh: zručnostní
Místo: kdekoli
Délka: do 45 min
Vybavení: láhev, kroužky
Hráčů: jednotlivci
Deset oblázků

Na zemi vyznačíme kruh o průměru 1 metr. Ve vzdálenosti asi 5 metrů od kruhu uděláme odhadovou čáru. První soutěžící hází jeden oblázek za druhým do naznačeného kruhu. Za oblázek, který zůstane ležet v kruhu, obdrží hráč dva body, za oblázek, který zasáhne cíl, ale odskočí mimo kruh jeden bod.

Druh: zručnostní
Místo: trávník, cesta, les
Délka: 45 min
Vybavení: kamínky
Hráčů: jednotlivci
Cvrnkaná do terče

Na jeden konec stolu položíme minci tak, aby částí stůl přesahovala. Zhruba 50 cm od ní naznačíme terč s kruhy o poloměru 2, 4, 6, 8 a 10 cm. Hráč se postaví k minci a cvrnkne do ní. Podle umístění v terči obdrží příslušný počet bodů.

Druh: zručnostní
Místo: na stole
Délka: krátká
Vybavení: mince
Hráčů: dohromady $>$9
Braní sirek

Na okraj stolu položíme pět sirek. Hráči musí zvednout sirky tak, že první zvedají dvěma palci, druhou ukazováčky, atd. Pořadí prstů při zvedání sirek je libovolné.

Druh: zručnostní
Místo: na stole
Délka: krátká
Vybavení: pět sirek na osobu
Hráčů: jednotlivci $>$11
Babylonská věž

Na místě, kde je hodně kaménků, si umluvte tuto hříčku: na dané znamení začne každý sám stavět z kaménků věž (věžičku), a to tak, že bude dávat jeden kamének na druhý: nesmí být tedy dva kaménky na jednom větším, který by byl pod nimi. Asi tak, jako kdybyste skládali sloupec z mincí. Před startem se umluvte, jak dlouho se smí stavět. (Třeba pět nebo deset minut.) Samozřejmě, že leckomu z vás věžička nejednou spadne, než uplyne stanovený čas. A kdo bude vítězem? Kdo má nakonec ve své věži nejvíce kaménků!

Druh: zručnostní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení: kamínky
Hráčů: dohromady
Vyvolávání čísel I.

Lyžaři se seřadí do dvou rovnoběžných zástupů. Jdou vedle sebe. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči se rovná délce předepsané hole. Každý zástup je jedno družstvo. Hráči se odpočítají po řadě. Organizátor hry jde vedle zástupů a hlasitě řekne určité číslo. Dva hráči v zástupech, kteří jdou vedle sebe a mají stejné číslo, hned vystoupí na vnější stranu. Ostatní v družstvech běží rychle kupředu. Hráč, který stojí vedle zástupu, je pustí před sebe a jakmile přeběhne poslední lyžař, rychle se zařadí na konec zástupu. Bod započítáváme družstvu, které rychleji popojede kupředu a jeho vyvolaný hráč se rychleji zařadí za ostatní. Za 1--2 minuty, kdy si lyžaři upraví vzdálenost mezi sebou, organizátor hry vyvolává nové číslo a družstva opakují to, co jsme popisovali výše. Aby byla hra zajímavější, je lépe vyvolávat přední hráče. Vyvolaní hráči si ponechají svá původní čísla. Soutěž můžeme ukončit po vyvolání všech čísel, avšak pil malém počtu účastníků můžeme jednu dvojici vyvolat několikrát. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů.

Druh: zimní sportování
Místo: po cestě
Délka: libovolná
Vybavení: lyže-běžky
Hráčů: dvě skupiny
Výstřel z~kruhu

Bruslaři s hokejkami v rukou se postaví do kruhu. Do středu se postaví jeden hráč s hokejkou a toušem. Jeho úkolem je hokejkou vystřelit touš z kruhu tak, aby proběhl mezi nohama hráčů nebo vedle nich. Avšak přitom se touš nesmí zvedat od země výše, než jsou brusle a chodidla nohou. Ten, kdo pustí touš mezi nohama nebo vpravo vedle sebe, jde do středu kruhu. Proto se hráči, kteří stojí v kruhu, snaží zadržet touš tím, že nastaví hokejku nebo brusli. Mohou se zmocnit touše a posílat si jej po kruhu. V tom případě se hráč musí snažit získat touš zpět, aby se mohl znovu pokusit vystřelit jej z kruhu. Nedovolte dětem příliš velký rozmach hokejkou: mohly by poranit nebo uhodit některého spoluhráče.

Druh: zimní sportování
Místo: kluziště
Délka: 10 min
Vybavení: brusle, hokejky, touš
Hráčů: skupina a jeden

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.