Táborové hry

Uhodní píseň

jejíž část jim vedoucí zapíská nebo zahraje.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Vybavení:
Hráčů: rčují
Slepcova kresba

Každý hráč dostane list papíru a pastelku. Pak si všichni sednou kolem stolu se zavázanýma očima a vedoucí hry zvolí nějaký poměrně jednoduchý předmět, který mají za úkol nakreslit, jako např. dům, strom, obličej apod. Když je kresba hotová a všichni se domnívají, že úkol splnili, požádá je, aby obrázek ještě doplnili, jako např.: přikreslete na stromě ptáčka a v pozadí kopec nebo nakreslete v ústech cigaretu či třeba nakreslete do oken záclony a auto před vchodem. Zvítězí nejhezčí obrázek.

Druh: umělecká
Místo: u stolu
Délka: 40 min
Vybavení: pastelky a papír
Hráčů: jednotlivci
Portréty

po levici. Vedoucí pak portréty sebere, očísluje, aby je bylo možno identifikovat, a pak je vystaví. Hráči se snaží uhodnout, koho který portrét představuje.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 30 min
Vybavení: papíry, tužky
Hráčů: edí v~
Pokračování příště

Všichni hráči potřebují tužku a větší papír. Dohodnou se, co se bude kreslit, zda muž či žena nebo zvíře. Začíná se od hlavy, kterou všichni nakreslí, založí papír tak, aby nebylo vidět co nakreslili, a podají svému sousedu. Ten pokračuje v kresbě krku a stejným způsobem odevzdá papír dalšímu hráči. Postupně se tak nakreslí ruce, trup k pasu, nohy ke kolenům, nohy ke kotníkům. Předposlední přikreslí boty a poslední připíše, koho portrét představuje. Na závěr se uspořádá výstava portrétů.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 30 min
Vybavení: tužka a větší papír pro každého hráče
Hráčů: dohromady, max. 10 lidí
Písničkáři

Soutěž je ideální pro znalce národních, lidových, trampských, folkových a jakýchkoliv jiných písní. Vedoucí hry klade soutěžícím jednotlivcům nebo i družstvům různé otázky a odpověď smí dostat jedině písničkou, nebo její částí. Vyhrává to družstvo nebo ten jednotlivec, které odpoví na nejvíc otázek.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Vybavení: otázky
Hráčů: skupiny
Písně

Vedoucí určí jedno slovo (voda, kůň,...). Úkolem posádek je zazpívat alespoň jednu sloku písně, kde se dané slovo vyskytuje. Posádky se střídají, písně se nesmí opakovat. Posádka, která zpívala jako poslední, začíná druhé kolo.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Picassův ateliér

Družstva soutěží v nakreslení určitého výjevu--např. zvířete (osla, slona, žirafy apod.). První kreslíř nakreslí na tabuli se zavázanýma očima hlavu určeného zvířete, druhý kreslíř si zjistí polohu nakreslené hlavy vzhledem k okrajům tabule, pak mu vedoucí hry zaváže oči a hráč nakreslí tělo zvířete. Třetí nakreslí stejným způsobem nohy a čtvrtý ohon. Určená umělecká porota ocení dílo a přidělí mu 1--5 bodů. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů. Námět možno měnit: tank, letadlo, výsadkář apod.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: kreslící potřeby, papír, šátky
Hráčů: čtyřčlenné skupiny
Pět teček

Vedoucí hry si připraví tolik listů papíru, kolik je hráčů. Na každý nakreslí 5 teček a rozdá je hrajícím. Úkolem každého je nakreslit lidskou postavu tak, aby z těchto pěti teček měla dvě na rukou, dvě na špičkách nohou a pátou na špičce nosu. Chcete-li, aby všichni měli stejnou předlohu, složíte papíry na sebe a tečky propícháte špendlíkem. Na daný povel začínají hráči kreslit všichni samostatně. Nakukovat přes rameno k sousedovi se nepovažuje za čestné. Po skončení hry se obrázky vystaví, posoudí a nejlepší ocení.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 30 min
Vybavení: papír s tečkami a tužka pro každého hráče
Hráčů: dohromady
Návštěva galerie

Je to vlastně soutěž o nejhezčí sochařské dílo. Úkolem každého hráče je uplácat ze sněhu co největší sněhové špalky, a pak z nich vytvořit sochu. Výrobek musí být pouze ze sněhu. Předem určíme hráčům čas a kategorie, ve kterých bude nakonec probíhat hodnocení.

Druh: umělecká
Místo: na mokřejším sněhu
Délka: 60 min
Vybavení: lopaty, lžíce, nože
Hráčů: jednotlivci
Nápověda II.

Jeden z hráčů, který hru vede, diktuje ostatním a ti kreslí. Záleží na tom, aby kreslili přesně podle nápovědy. Diktovat lze krok za krokem nebo můžeme hru ztížit tak, že celý postup přečteme najednou. Příklad: Nakreslete tři obdélníky vedle sebe. V levém obdélníku rozdělte svislou stranu na tři díly. Z bodů, které označují třetiny veďte dvě rovnoběžky s vodorovnými stranami obdélníku. Prostřední obdélník rozdělte svislou čarou na dvě poloviny a pravou polovinu rozdělte na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky atd.

Druh: umělecká
Místo: u stolu
Délka: do 15 min
Vybavení: pro každého papír a tužka
Hráčů: dohromady
Na sochaře

Družstva mají za úkol ve stanoveném čase postavit sněhuláka podle své fantazie. Musí však dodržet stanovenou velikost.

Druh: umělecká
Místo: na sněhu
Délka: do 120 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Na pěvce

Jeden z hrajících začne zpívat známou píseň tak, že smí zazpívat pouze tři slova. Potom pokračuje vedle sedící hráč rovněž třemi slovy. Tak hra pokračuje, až se vystřídají všichni hrající. Musí se dávat dobrý pozor nejen na text a melodii, ale také, aby se dodržel počet slov. Kdo se splete, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo zůstal poslední. Hru lze obměnit tím, že místo na pěvce se hraje na básníka. Hodí se k tomu nejlépe některé známé básně, jako Vodník či další povinné básničky ze školy.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 30 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Na čáry

Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Vybavení: papír a tužka pro každého
Hráčů: dohromady
Moje prázdniny

Vyrobte sešitky a stránky v nich nadepište: Moje nejstarší fotografie, Máj nejnovější snímek, Kdo šel se mnou, Jak jsme šli, Kam jsme šli, Jak jsme bydleli, Lidé, které jsme potkali, Nehoda, Jak to skončilo, Naše nejšťastnější chvíle, Málem se stalo neštěstí, Konec atd. Pak dejte každému chlapci jeden starý obrázkový časopisy nůžky, lepidlo a vybídněte ho, aby vystřihal z časopisu obrázky a nalepil je do své knížky na nadepsané stránky. Může tak vytvořit veselé kombinace, a je-li bystrý, i poetické.

Druh: umělecká
Místo: u rovné plochy
Délka: 120 min
Vybavení: papíry, staré časopisy, nůžky, lepidlo
Hráčů: dohromady
Malované písničky II.

Každý hráč dostane papír, vybere si nějakou písničku, jejíž verše se dají jednoduše nakreslit (např. 'Na tý louce zelený' apod.). Poté každý svoji písničku namaluje, vedoucí obrázky očísluje a rozloží po stole. Pak si všichni hráči prohlédnou vystavené obrázky a napíší k číslům názvy písniček, které si myslí. Kdo uhodne nejvíce správných názvů písniček (vlastní se nepočítá), vyhrává.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: papíry a tužky
Hráčů: jednotlivci
Malované písničky

Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce. Tomu je ukázán název písničky. Tuto písničku má pak pomocí kresby oznámit zbylým členům družstva. To družstvo, které pozná, o jakou písničku jde, ji musí začít zpívat. Nejrychlejší družstvo získává bod. V případě, že nelze rozhodnout, které družstvo začalo písničku zpívat dříve, dostávají bod obě družstva. Hraje se podle dohody--např. do získání 5 bodů atd.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 60 min
Vybavení: fixy nebo tužky
Hráčů: skupiny
Malá recitační soutěž

Vedoucí hry hodí mezi děti několik míčků, na kterých jsou nalepené různé obrázky. Například: zvířátka, květiny, ptáci, děti, nářadí, stroje, hvězdy, slunce, vojáci atd. Kdo chytne míček, prohlédne si obrázky; pokud zná básničku na námět některého obrázku, přihlásí se do soutěže. V případě, že básničku nezná, hodí míček dalšímu, sám ovšem ze hry vypadá. Příprava: vedoucí polepí míčky obrázky.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení: míčky s~cedulkami
Hráčů: dohromady
Kreslená písnička

Každý hráč dostane papír, vybere si nějakou písničku, jejíž verše se dají jednoduše nakreslit (,,Na tý louce zelený', ,,Tluče bubeníček', ,,Pod našima okny', ,,Andulko šafářová', ...). Svoji vybranou písničku namaluje a odevzdá. Vedoucí obrázky očísluje a rozloží po stole. Všichni hráči si prohlédnou vystavené obrázky a napíší k číslům názvy písniček, které si myslí, že obrázky představují. Kdo uhodne nejvíce správných názvů písniček (vlastní se nepočítá), vyhrává.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: kreslící potřeby, papíry
Hráčů: jednotlivci
Kresby na pokračování

Na dané znamení nakreslí jeden z každého družstva něco na papír. Jakmile kresbu skončí, postoupí papír dalšímu hráči, který několika slovy popíše, co kresba znamená. Pak kresbu založí a text předá delšímu hráči, který podle něho nakreslí další obrázek. Tak hra pokračuje, až se všichni vystřídají. Poslední hráči družstev odevzdají papír vedoucímu hry, který ukáže všem hráčům kresby a předčítá slovní doprovod k nim. Družstvo, které podle názoru vedoucího hry řešilo kresby a popisy nejvtipněji, vítězí.

Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: pruh papíru 10cm široký a 3m dlouhý
Hráčů: dvě či více skupin
Bláznivý kreslíř

Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba.

Druh: umělecká
Místo: s pevnou podložkou
Délka: do 30 min
Vybavení: velký papír, kreslivo
Hráčů: dvě skupiny

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.