Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Návštěva galerie
Je to vlastně soutěž o nejhezčí sochařské dílo. Úkolem každého hráče je uplácat ze sněhu co největší sněhové špalky, a pak z nich vytvořit sochu. Výrobek musí být pouze ze sněhu. Předem určíme hráčům čas a kategorie, ve kterých bude nakonec probíhat hodnocení.
 • Druh: umělecká
 • Místo: na mokřejším sněhu
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lopaty, lžíce, nože
 
Nápověda II.
Jeden z hráčů, který hru vede, diktuje ostatním a ti kreslí. Záleží na tom, aby kreslili přesně podle nápovědy. Diktovat lze krok za krokem nebo můžeme hru ztížit tak, že celý postup přečteme najednou. Příklad: Nakreslete tři obdélníky vedle sebe. V levém obdélníku rozdělte svislou stranu na tři díly. Z bodů, které označují třetiny veďte dvě rovnoběžky s vodorovnými stranami obdélníku. Prostřední obdélník rozdělte svislou čarou na dvě poloviny a pravou polovinu rozdělte na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky atd.
 • Druh: umělecká
 • Místo: u stolu
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: pro každého papír a tužka
 
Na sochaře
Družstva mají za úkol ve stanoveném čase postavit sněhuláka podle své fantazie. Musí však dodržet stanovenou velikost.
 • Druh: umělecká
 • Místo: na sněhu
 • Délka: do 120 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Na pěvce
Jeden z hrajících začne zpívat známou píseň tak, že smí zazpívat pouze tři slova. Potom pokračuje vedle sedící hráč rovněž třemi slovy. Tak hra pokračuje, až se vystřídají všichni hrající. Musí se dávat dobrý pozor nejen na text a melodii, ale také, aby se dodržel počet slov. Kdo se splete, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo zůstal poslední. Hru lze obměnit tím, že místo na pěvce se hraje na básníka. Hodí se k tomu nejlépe některé známé básně, jako Vodník či další povinné básničky ze školy.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Na čáry
Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír a tužka pro každého
 
Moje prázdniny
Vyrobte sešitky a stránky v nich nadepište: Moje nejstarší fotografie, Máj nejnovější snímek, Kdo šel se mnou, Jak jsme šli, Kam jsme šli, Jak jsme bydleli, Lidé, které jsme potkali, Nehoda, Jak to skončilo, Naše nejšťastnější chvíle, Málem se stalo neštěstí, Konec atd. Pak dejte každému chlapci jeden starý obrázkový časopisy nůžky, lepidlo a vybídněte ho, aby vystřihal z časopisu obrázky a nalepil je do své knížky na nadepsané stránky. Může tak vytvořit veselé kombinace, a je-li bystrý, i poetické.
 • Druh: umělecká
 • Místo: u rovné plochy
 • Délka: 120 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, staré časopisy, nůžky, lepidlo
 
Malované písničky II.
Každý hráč dostane papír, vybere si nějakou písničku, jejíž verše se dají jednoduše nakreslit (např. 'Na tý louce zelený' apod.). Poté každý svoji písničku namaluje, vedoucí obrázky očísluje a rozloží po stole. Pak si všichni hráči prohlédnou vystavené obrázky a napíší k číslům názvy písniček, které si myslí. Kdo uhodne nejvíce správných názvů písniček (vlastní se nepočítá), vyhrává.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papíry a tužky
 
Malované písničky
Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce. Tomu je ukázán název písničky. Tuto písničku má pak pomocí kresby oznámit zbylým členům družstva. To družstvo, které pozná, o jakou písničku jde, ji musí začít zpívat. Nejrychlejší družstvo získává bod. V případě, že nelze rozhodnout, které družstvo začalo písničku zpívat dříve, dostávají bod obě družstva. Hraje se podle dohody--např. do získání 5 bodů atd.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: fixy nebo tužky
 
Malá recitační soutěž
Vedoucí hry hodí mezi děti několik míčků, na kterých jsou nalepené různé obrázky. Například: zvířátka, květiny, ptáci, děti, nářadí, stroje, hvězdy, slunce, vojáci atd. Kdo chytne míček, prohlédne si obrázky; pokud zná básničku na námět některého obrázku, přihlásí se do soutěže. V případě, že básničku nezná, hodí míček dalšímu, sám ovšem ze hry vypadá. Příprava: vedoucí polepí míčky obrázky.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: míčky s~cedulkami
 
Kreslená písnička
Každý hráč dostane papír, vybere si nějakou písničku, jejíž verše se dají jednoduše nakreslit (,,Na tý louce zelený', ,,Tluče bubeníček', ,,Pod našima okny', ,,Andulko šafářová', ...). Svoji vybranou písničku namaluje a odevzdá. Vedoucí obrázky očísluje a rozloží po stole. Všichni hráči si prohlédnou vystavené obrázky a napíší k číslům názvy písniček, které si myslí, že obrázky představují. Kdo uhodne nejvíce správných názvů písniček (vlastní se nepočítá), vyhrává.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kreslící potřeby, papíry
 
Kresby na pokračování
Na dané znamení nakreslí jeden z každého družstva něco na papír. Jakmile kresbu skončí, postoupí papír dalšímu hráči, který několika slovy popíše, co kresba znamená. Pak kresbu založí a text předá delšímu hráči, který podle něho nakreslí další obrázek. Tak hra pokračuje, až se všichni vystřídají. Poslední hráči družstev odevzdají papír vedoucímu hry, který ukáže všem hráčům kresby a předčítá slovní doprovod k nim. Družstvo, které podle názoru vedoucího hry řešilo kresby a popisy nejvtipněji, vítězí.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě či více skupin
 • Pomůcky: pruh papíru 10cm široký a 3m dlouhý
 
Bláznivý kreslíř
Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba.
 • Druh: umělecká
 • Místo: s pevnou podložkou
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: velký papír, kreslivo
 
Balet
Balet je umění, které má zcela přesné zákonitosti. Různé stavy, pocity, nálady, myšlenky lze zpravidla vyjádřit jedním gestem, pohybem. Protože toto vyjádření neznáme, často hledíme poněkud zmateně na to, co se před námi odehrává. Myslíme si, že na provedení něčeho takového nám chybí fantazie a zkušenost, bojíme se. Přitom to vlastně stačí jen zkusit. Hráči se rozdělí do dvojic, pokud možno smíšených. Jednotlivým dvojicím se postupně přidělují scény, které mají zahrát a předvést ostatním. Poté dostanou 1 minutu na přípravu, během které se mohou i upravit na vystoupení. V další minutě předvádí za zvuků hudby to, co mají. Vhodné je upozornit, že balet je němý a není to ani pouhá pantomima. Ostatní dvojice pak hádají, co jim bylo předváděno.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: zdroj hudby
 
Toulavý klobouk
Hudba hraje nějaký rychlý tanec, při kterém se páry musí držet (polka, valčík, foxtrot ap.). Vedoucí hry posadí některému z chlapců na hlavu klobouk. Tanečník se ho ale snaží co nejrychleji zbavit, proto jej rychle dá na hlavu dalšímu tanečníkovi. Klobouk se samozřejmě nesmí dlouho držet v ruce (limit do 5 vteřin) a musí neustále kolovat. Čas od času hudba přestane hrát a ten pár, který má klobouk, je vyřazen. Obdobně je vyřazen ten pár, kterému klobouk spadne na zem (popřípadě oba páry--předávající i přebírající, pokud není jednoznačné, kdo klobouk upustil). Tančí se tak dlouho, až zůstane jediný pár.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, klobouk
 
Taneční maratón
Pro hru je vhodná větraná místnost. Páry intenzívně bez přerušení tančí, a vždy asi po 10--15 minutách nastává tzv. rychlostní vložka. V rychlostní vložce musí páry absolvovat co nejvíc běžných okruhů (asi 100 m dlouhých) buď okolo místnosti (pokud je dostatečně velká) nebo okolo budovy, v níž se hraje. Při běhu se musí oba členové páru stále držet za ruce. Poslední l--3 páry (podle celkového počtu soutěžících) po každé rychlostní vložce odpadají ze soutěže. Ostatní pak tančí dál. Poslední (nejsilnější) pár je pochopitelně vítězem. Uvedení hry doporučujeme čtením úryvků z knihy ,,Koně se také střílejí'.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 120 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj rychlé hudby (disko), píšťalka
 
Tanec se židlemi
V místnosti se rozestaví do kruhu nebo do řad židle. Židlí je však o jednu méně než je zúčastněných párů. Všichni začnou tančit kolem židlí (některý rychlý tanec, při kterém se oba drží). Ve chvíli, kdy hudba přestane hrát, snaží se tanečníci usednout na židle. Ten pár, na který se židle nedostane, vypadává ze hry. Odebere se jedna židle a hraje se dál, až do chvíle, kdy zůstane je jeden pár.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, židle (o l méně, než je párů)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Airsoftový tábor v…
Zaměření: Army
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
FLEXI tábor v Mora…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.