Táborové hry

Meteor

Nasbírejte v lese asi třicet šišek a rozházejte je na zasněžené louce tak, aby dopadly od vás ve vzdálenosti asi 10--40 metrů do neporušené sněhové přikrývky. Pak zavolejte kamarády a řekněte: 'Dnes v noci přeletěl nad naším krajem meteor. Těsně před dopadem vybuchl a rozpadl se na drobné úlomky. Hledejte je ve sněhu. Je to ovšem hra a místo meteoritů leží na louce šišky. Zůstala po nich na povrchu viditelná stopa. Kdo jich nasbírá nejvíc?'

Druh: zimní
Místo: s neporušeným sněhem
Délka: 5 min
Vybavení: šišky
Hráčů: dohromady
Lov tuleňů

Vytýčí se několik stanovišť s různými vzdálenostmi od tuleňů. Výpravy, které přijdou dříve, si mohou tuleně vybrat. Ćlenové výpravy hází na vybraného tuleně sněhovými koulemi tak dlouho, až jej uloví (povalí terč).

Druh: zimní
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení: tuleni (terče)
Hráčů: skupiny
Lov na tuleně

Rozestavte na louce deset až dvacet sněhových koulí, velkých asi jako základ pro sněhuláka. Každá koule představuje tulené. Vyšlapejte ve sněhu hraniční linii ve vzdálenosti asi deset až patnáct metrů od toho nejbližšího. Lovci pak vrhají od čáry harpuny (rovné pruty) a snaží se některé zvíře zasáhnout. Kdo trefil, získává bod, dřevěný kolíček, který si z tulené půjde vytáhnout. V házeni se střídejte podle předem stanoveného pořadí. Mířit můžete jen na toho tuleně, který nebyl dosud uloven. Pro pruty a kolíčky choďte vždy všichni najednou, abyste se vzájemně neulovili. Hra trvá, dokud nevězí harpuna i v posledním tuleňovi.

Druh: zimní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení: sněhové koule, rovné pruty
Hráčů: jednotlivci
Lov létajících ryb

Ryby představuje koule, kterou vyhodí první hráč do výšky alespoň jeden metr nad sebe. Aby byla ryba chycena, musí ji druhý hráč trefit sněhovou koulí dříve, než dopadne na zem. Každý hráč třikrát nahazuje rybu a třikrát po sobě střílí.

Druh: zimní
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Vybavení:
Hráčů: dvojice
Kra

Výprava je na kře, která se začala lámat. Aby kra nepraskla a členové výpravy se neutopili, musí se všichni plazit. Plazí se ve vytyčeném, asi 50 metrovém úseku.

Druh: zimní
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Kdo zasáhne

Dvě družiny (družstva) se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 m. Hráči každého družstva se seřadí do řady asi 3 m jeden od druhého. Každý hráč si nakreslí kolem sebe kruh o průměru 50 cm. Organizátor hry se postaví stranou a dává znamení hráčům. Na jeho povel: 'První začni!', si krajní hráč první družiny udělá sněhovou kouli a hodí ji na hráče druhé družiny, který stojí naproti. Nikdo z hráčů nesmí opustit kruh. Protivník se může libovolně uhýbat (sedat si, vyskakovat), ale v žádném případě nesmí ani jednou nohou šlápnout mimo kruh. Kdo poruší toto pravidlo, vypadá ze hry. Jakmile je zřejmý výsledek hodu, dáví organizátor hry další povel: 'Odpověz!' a první hráč druhé družiny hází kouli na hráče, který stojí proti němu. Tak se vystřídají všichni. Ti, kteří byli zasaženi, vypadají ze hry. Hra trvá tak dlouho, dokud ve hře nezůstanou jen hráči jednoho družstva.

Druh: zimní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení: kruh, sněhové koule
Hráčů: dvě skupiny
Honička po cestičkách

Na louce, kde je neporušený sníh, se vyšlape několik cestiček, které se různě kříží. Některé mohou být i slepé. Hráči se během hry mohou pohybovat pouze po cestičkách. Jeden hráč má babu a snaží se někoho dotknout. Po dotyku mají babu oba, a hra pokračuje takto lavinovitě dále, dokud nezbývá poslední hráč--vítěz. Po cestičkách se smí chodit pouze korektně--nesmí se přeskakovat z jedné do druhé (mimo křižovatky). ,,Baba' se ale smí dávat lidem, kteří jsou na jiné cestičce. Pozn. Pro rozlišení si ten, kdo má babu sundá čepici apod.

Druh: zimní
Místo: louka s~neporušeným sněhem
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden
Hledání ztracených

Úkolem družstev je v co nejkratším čase najít a vyhrabat členy družiny, které zasypala lavina. Figurín (či jen papírků s obrázkem) je v terénu rozmístěno o polovinu více, než je účastníků hry. Některé jsou zasypány zcela, jiných kousek vykukuje.

Druh: zimní
Místo: nejlépe závěj
Délka: 30 min
Vybavení: ,,ztracení' (slámou vycpané staré oblečení)
Hráčů: skupiny
Zoologická zahrada II.

fantazii a tvořivost hráčů zdůrazňováním prvků, které mají blízko k plaveckým dovednostem (mávání křídel racka, plavání psa, pohyb husy, kachny, slon se polévá vodou, pták se umývá v kaluži, ...)

Druh: vodní
Místo: voda po pás
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: apodobují po
Závod s překážkami

Verze pro plavce: Na klidné vodě připravte hráčům různé překážky, které musí během plavání překonat (podplouvání klády, prolézání kruhem, přelézání nafukovací matrace, zasahování druhu míčem, slalom mezi balónky, ...) Verze pro neplavce: V klidné vodě s bezpečným dnem a vodou po pás připravíme překážkový závod (plav s nafukovacím kruhem co nejrychleji, běh vodou s úkoly, slalomový běh na mělčině, hod gumovým míčem, ...)

Druh: vodní
Místo: voda klidná, po prsa
Délka: do 15 min
Vybavení: klády, pneumatiky, matrace,...
Hráčů: jednotlivci, dobří plavci
Závod rejnoků

Kdo uplave 20--40m pod hladinou a méněkrát se vynoří za účelem nabrání dechu?

Druh: vodní
Místo: voda hloubka
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci $>$13
Zátah II.

Jedna skupina jsou rybáři a druhá rybky. Rybáři jsou rozptýleni ve stanoveném úseku ve vodě a snaží se zabránit rybkám proplout mezi nimi. Proplouvající hráči se vyhýbají zápasu s obránci. Jsou-li napadeni, smějí se vyprostit z uchopení a plavat dál. Rybáři usilují o potopení soupeře. Kdo je potopen, nesmí ve hře pokračovat. Kolo končí vždy po l minutě a skupiny si vymění role. Vítězí ta skupina, z níž větší počet hrajících doplave k určité metě.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa
Délka: 60 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Záchrana tonoucího

Skupiny rozdělíme na trojice. Každá trojice pověří jednoho, který má dělat utopeného. Další dva plavci se jej snaží dopravit na určené místo. Vítězí družstvo, které v nejkratším čase přepraví všechny své ,,utopené'.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Vyhazovaná ve vodě

Mezi hráče je na hladinu vhozen míč. Kdo se míče zmocní, snaží se ho dohodit na břeh. Ostatní mu v tom brání. Vítězí ten, komu se to vícekrát podaří.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa
Délka: do 15 min
Vybavení: míč
Hráčů: dohromady
Vodní zápas

Každý zápasník vyleze na ramena svému druhovi, koni. Úkolem je shodit soupeře z koně do vody. Při jiné obměně se této hry účastní jen dva soupeři bez 'koní'. Mohou použít skoro všech chvatů obvyklých při řeckořímském zápasu. Vítězí ten, komu se dřív podaří strčit soupeři hlavu pod vodu.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dvojice
Vodní volejbal

Hraje se podle stejných pravidel a stejným způsobem jako na suchu. Prostor hry (hřiště) se vymezí bójkami (plovoucí láhve ukotvené provázkem na kámen). Síť nahradí provázek natažený mezi dvěma tyčemi zatlučenými do vody ve výši asi l m nad hladinou.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa
Délka: 120 min
Vybavení: bójky, provázek, míč
Hráčů: dvě skupiny
Vodní ragbíčko

Úkolem soutěžících je dopravit míč na ukotvenou matraci a nenechat si jej sebrat soupeřem, který se snaží o totéž.

Druh: vodní
Místo: voda po kolena
Délka: do 15 min
Vybavení: míč, matrace nebo kruh
Hráčů: dvě skupiny
Vodní pólo

Úkolem hráčů je dopravit jakýmkoli způsobem míč do branky soupeře. Za hrubosti se střílí ze 3m trestný hod. Auty platí jen na kratších stranách. Rohy nejsou. Postranní auty vhazuje rozhodčí. Lze hrát s více míči, nebo přihrávat pouze nohama.

Druh: vodní
Místo: voda dle uvážení
Délka: 3x3 min s~přestávkami
Vybavení: míč, branky
Hráčů: skupiny 10--14
Vodní olympiáda

běh proti proudu běh v ploutvích v mělké vodě a na písčitém dně plavání s ešusem vody (aby voda neubyla ani nepřibyla) plavání ve štafetě rozmanitými styly přechod vody na chůdách slalom na kajaku bez pádel slalom na koni (velkém polenu) slalom na pramici s pádlem slalom na vodě s bidlováním štafetový běh s nafukovacím kolem závod s hořící svíčkou (komu zhasne, musí si ji jít sám na břeh zapálit) závod v jízdě na velké duši závody na matracích závody v neckách závody na ucházejících matracích

Druh: vodní
Místo: voda po pás
Délka: dle disciplin
Vybavení: dle disciplin
Hráčů: jednotlivci
Vodní honička

Hra na honěnou s pravidly, která platí na pevnině, ale přenesená do vody. Určený hráč honí ostatní a snaží se někoho chytit. Když se mu to podaří, chycený se stává honičem a hra pokračuje.

Druh: vodní
Místo: voda po prsa, hloubka
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.