Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Braní sirek
Na okraj stolu položíme pět sirek. Hráči musí zvednout sirky tak, že první zvedají dvěma palci, druhou ukazováčky, atd. Pořadí prstů při zvedání sirek je libovolné.
 • Druh: zručnostní
 • Místo: na stole
 • Délka: krátká
 • Hráči: jednotlivci $>$11
 • Pomůcky: pět sirek na osobu
 
Babylonská věž
Na místě, kde je hodně kaménků, si umluvte tuto hříčku: na dané znamení začne každý sám stavět z kaménků věž (věžičku), a to tak, že bude dávat jeden kamének na druhý: nesmí být tedy dva kaménky na jednom větším, který by byl pod nimi. Asi tak, jako kdybyste skládali sloupec z mincí. Před startem se umluvte, jak dlouho se smí stavět. (Třeba pět nebo deset minut.) Samozřejmě, že leckomu z vás věžička nejednou spadne, než uplyne stanovený čas. A kdo bude vítězem? Kdo má nakonec ve své věži nejvíce kaménků!
 • Druh: zručnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kamínky
 
Vyvolávání čísel I.
Lyžaři se seřadí do dvou rovnoběžných zástupů. Jdou vedle sebe. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči se rovná délce předepsané hole. Každý zástup je jedno družstvo. Hráči se odpočítají po řadě. Organizátor hry jde vedle zástupů a hlasitě řekne určité číslo. Dva hráči v zástupech, kteří jdou vedle sebe a mají stejné číslo, hned vystoupí na vnější stranu. Ostatní v družstvech běží rychle kupředu. Hráč, který stojí vedle zástupu, je pustí před sebe a jakmile přeběhne poslední lyžař, rychle se zařadí na konec zástupu. Bod započítáváme družstvu, které rychleji popojede kupředu a jeho vyvolaný hráč se rychleji zařadí za ostatní. Za 1--2 minuty, kdy si lyžaři upraví vzdálenost mezi sebou, organizátor hry vyvolává nové číslo a družstva opakují to, co jsme popisovali výše. Aby byla hra zajímavější, je lépe vyvolávat přední hráče. Vyvolaní hráči si ponechají svá původní čísla. Soutěž můžeme ukončit po vyvolání všech čísel, avšak pil malém počtu účastníků můžeme jednu dvojici vyvolat několikrát. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: po cestě
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: lyže-běžky
 
Výstřel z~kruhu
Bruslaři s hokejkami v rukou se postaví do kruhu. Do středu se postaví jeden hráč s hokejkou a toušem. Jeho úkolem je hokejkou vystřelit touš z kruhu tak, aby proběhl mezi nohama hráčů nebo vedle nich. Avšak přitom se touš nesmí zvedat od země výše, než jsou brusle a chodidla nohou. Ten, kdo pustí touš mezi nohama nebo vpravo vedle sebe, jde do středu kruhu. Proto se hráči, kteří stojí v kruhu, snaží zadržet touš tím, že nastaví hokejku nebo brusli. Mohou se zmocnit touše a posílat si jej po kruhu. V tom případě se hráč musí snažit získat touš zpět, aby se mohl znovu pokusit vystřelit jej z kruhu. Nedovolte dětem příliš velký rozmach hokejkou: mohly by poranit nebo uhodit některého spoluhráče.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: kluziště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: brusle, hokejky, touš
 
Všichni na místa!
po kruhu. Jdou v zástupu jeden za druhým; v čele je bud vedoucí, nebo některý hráč. Vede zástup za sebou a stále mění směr. Odvádí lyžaře stranou od kruhu, kde zůstaly zapíchnuté hůlky všech hráčů. Na povel: 'Na místa!' se všichni snaží co nejrychleji uchopit kterýkoliv pár hůlek. Kdo bude poslední, ten povede v příští hře zástup. Na jeho povel začíná druhé kolo hry.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: apíchn
 • Pomůcky: lyže
 
Touš
a těm dají po jednom touši. Na znamení se hráči s toušem snaží přiblížit ke svému 'protivníkovi' jednomu z hráčů bez touše a zasáhnout ho toušem do bruslí. Ten, koho se touš dotkl, snaží se zasáhnout opět někoho jiného. Touš nelze prudce odpalovat a zvedat jej nad brusle. V tom případě se zásah hráče nepočítá.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: kluziště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: ají v~ruko
 • Pomůcky: brusle, hokejky, dva touše
 
Štafeta s~lyžařskými holemi
Štafety se mohou zúčastnit 2--3 družstva se stejným počtem hráčů. V každém družstvu se rozpočítají na 'první', 'druhý' a postaví se do dvou zástupů proti sobě. Vzdálenost mezi oběma protějšími družstvy je 40 až 50 m. Všichni hráči jsou na lyžích, ale bez hůlek. Hole mají jen první hráči, kteří začínají hru. Na znamení organizátora hry vybíhají. Úkolem každého je co možno nejrychleji proběhnout 50 m a předat hole druhému hráči svého družstva, který stojí naproti. Ten teprve pak přebíhá půlící čáru a běží k protějšímu zástupu. Pak běží třetí hráč z každého družstva atd. Vítězí družstvo, jehož poslední hráč přijde nejdříve do cíle na protější straně.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i tedy vym
 • Pomůcky: lyže-běžky
 
Štafeta s 'přepřaháním'
Předem si vyznačíme kruhovou trasu se společným startem a cílem. Může být v parku, kolem domu nebo na volném prostranství. Délka trasy může měřit podle podmínek 100 až 500 m a bude se členit na etapy, označené praporky. Počet etap musí odpovídat stejnému počtu hráčů v družstvech. Dvě až tři družstva, která se hry účastní, rozestavují své hráče takto: na startu jsou dva hráči z každého družstva se saněmi. Na konci každé etapy stojí po jednom hráči z každého družstva. Konec poslední etapy je cíl. Na předběžný povel organizátora hry zaujímají hráči všech družstev na startu výchozí postavení: jeden hráč si sedne na saně, druhý vezme provaz. Na povel: 'Pochodem vchod!' vyrazí hráči na cestu. Na konci první etapy se hráči zastaví. Ten, kdo vezl saně, zůstává u praporku, kdo se vezl, bere provázek, a ten, kdo stál u praporku, sedne si na saně a saně se pohybují k dalšímu praporku. Tam se hráči stejným způsobem vystřídají, znovu ten, který čekal u praporku, se posadí na saně a ten, který se vezl, saně potáhne. Saně (s měnícím se jezdcem a vozkou) musí objet celý kruh. Úspěch závisí na snaze všech hráčů. Vyhrává družstvo, které přijede první do cíle.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: rovné
 • Délka: 15 min
 • Hráči: 2--3 skupiny
 • Pomůcky: 1 saně na družstvo
 
Rychle k~cíli
Družstva vytvoří dva zástupy, které stojí vedle sebe, a to tak, že stojí ob jednoho, to znamená, že každý hráč stojí za zády svého 'protivníka'. První hráč druhého družstva má tedy po levé straně hráče prvního družstva, který však je o něco vpředu. 50 až 80 m před družstvy postavíme 2 praporky, které určují linii cíle. Touto hranicí může být také strom, keř apod. Na znamení organizátora hry běží všichni hráči na lyžích a snaží se předhonit jeden druhého. Dvojice se porušují. Jestliže hráč jednoho družstva předhoní hráče z druhého družstva, pak tento předběhnutý hráč vypadá ze hry. Odchází stranou, aby nepřekážel ostatním. Jestliže hráče předhonil jiný hráč z téhož družstva, pak oba zůstávají ve hře. Hráče je nutné upozornit, aby úmyslně nepřekáželi hráčům protějšího družstva. V této soutěži vítězí družstvo, v němž více členů doběhne k cíli. Pro zdatné lyžaře můžeme vzdálenost od startu k cíli prodloužit až do 500 m.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: rovná, široká trať
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: lyže-běžky
 
Obrana města
Kluziště ohraničíme liniemi, nakreslíme střední čáru a podél krátkých stran kluziště nakreslíme i po jednom čtverci 3$ imes$3 m. To jsou 'města'. Hráči třímající hokejky se rozdělí na dvě družstva po 10--12 členech. Před začátkem hry si družstva vyberou kapitány a volně se rozmístí na svých polovinách kluziště. Úkolem každého družstva je předávat si touš, nedát ho 'protivníkovi', přiblížit se k 'městu' protějšího družstva a touš tam vystřelit. Za to dostane družstvo jeden bod. Hra začíná znovu ve středu kluziště. Po 10 minutách uděláme 5 minutovou přestávku. Vyhrává družstvo, které získalo větší počet bodů. Každý hráč se může volně pohybovat po celém kluzišti, avšak nikdo nesmí překročit linii čtverce. Není dovoleno vyhazovat touš za hranice kluziště a nebezpečně se rozhánět hokejkou. Za porušení pravidel přechází touš k hráčům protějšího družstva, kteří začínají hru nedaleko od místa, kde se stal přestupek proti pravidlům.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: kluziště (30$ imes$40 m)
 • Délka: 25 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: brusle, hokejky, touš
 
Na saních kolem praporku
Všechny hráče rozdělíme na družstva a družstva pak do trojic. Každému družstvu přidělíme jedny saně. Soutěží mezi sebou trojice. Před prvními (asi 20--30 kroků) zapíchneme do sněhu barevný praporek. Před počátkem hry se jeden hráč posadí na saně, druhý uchopí provaz a třetí se postaví dozadu a bude saně tlačit. Na znamení organizátora hry vezou hráči saně kupředu, objedou praporek a vrátí se zpět na linii startu. Tam předají saně následující trojici svého družstva a sami se postaví na konec. štafeta pokračuje tak dlouho, dokud se všechny trojice nevystřídají. Hru můžeme třikrát opakovat, aby se hráči vystřídali na všech místech. Vyhrává vždy družstvo, které skončilo první. Hráče můžeme rozdělit i do dvojic, pak jeden hráč veze druhého k praporku, kde si vymění úlohy.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: rovné
 • Délka: 15 min
 • Hráči: 2--3 skupiny
 • Pomůcky: 1 sáně na skupinu
 
Kolotoč
Organizátor hry se postaví do středu kluziště, hráči se rozdělí na dvě stejně početné skupiny a seřadí se do řady. Jedna polovina vpravo, druhá od organizátora vlevo, ale tak, aby zástupy byly čelem na opačné strany. Všichni uchopí lano. Organizátor hry dá znamení a začne se otáčet na místě vlevo. Zpočátku se otáčí pomalu a pak stále rychleji a rychleji. Současně se obě skupiny začínají pohybovat proti směru hodinových ručiček, přičemž nejvzdálenější hráči od organizátora musí stále zrychlovat svůj běh, aby nezůstali pozadu za hráči, kteří jsou blíže k centru. Proto krajní hráči musí umět nejlépe bruslit. Hráči otáčejí 'kolotoč' 3--4 minuty. Pak se na znamení zastavují. Hru lze hrát i bez lana, hráči se mohou držet za ruce. V průběhu hry se krajní hráči na znamení organizátora postupně pouštějí a rozjíždějí na různé strany.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: kluziště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: brusle, lano či silný provaz
 
Hádě
Družstva se postaví do zástupů. Před každým zástupem nasypeme několik malých hromádek sněhu ve vzdálenosti asi 3--4 kroky od sebe, do každé zapíchneme praporek nebo nějaký jiný předmět. a) Na dané znamení první hráči vyběhnou, obejdou každý praporek zprava nebo zleva a pak se stejným způsobem vracejí zpět ke startu. Jakmile vracející se hráč přejede linii startu, vyjíždí další hráč ze zástupu atd. b) První hráči mají v rukou hokejky. Před každým leží na ledě touš. Hráči postupně vedou touš slalomem mezi praporky a stejným způsobem se vracejí zpět ke startu. Každý hráč, který splnil úkol, předá hokejku následujícímu hráči a postaví se na konec zástupu. c) Hráči každého družstva se uchopí za ruce tak, aby se levou rukou drželi toho, kdo stojí před nimi a pravou rukou zadního hráče. Na znamení vyjedou družstva kupředu. Postupně objíždějí každou překážku a snaží se co nejrychleji vrátit zpět ke startu (jeden druhého nesmí pustit ani shodit žádný praporek). Ve všech těchto hrách vyhrává družstvo, jehož hráči jako první skončili soutěž a postavili se na své výchozí místo přes startem.
 • Druh: zimní sportování
 • Místo: kluziště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: několik skupin
 • Pomůcky: brusle, hokejky, touš
 
Závody na saních
Jeden člen družstva si sedne na sáně a ostatní jej táhnou. Takto musí projet trať dlouhou asi 100 m. V závějích je možno sáně i tlačit, vezoucí se člen družstva však nesmí spadnout.
 • Druh: zimní
 • Místo: rovnější cesta
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: sáně
 
Za vlčí smečkou
Oddíl se rozdělí na dvě nestejná družstva. V prvním se shromáždi tři čtvrtiny hráčů a budou představovat vlčí smečku. Druhé družstvo, početné slabší, jsou lovci. Vlci vyběhnou do zasněženého lesa. Unikají před lovci, kteří po krátkém prodleni vyrazili po jejich stopách. Když vlky dostihnou. rozpoutá se mezi smečkou a lovci boj. Lovci zneškodňují vlky střelbou sněhovými koulemi, přičemž první zásah vlka pouze poraní, teprve druhý jej vyřadí definitivně. Lovec, kterého se některý vlk dotkne rukou, rovněž ze hry odchází. neboť 'byl roztrhán'. Vlci mohou zpočátku využit té výhody, že vhodně stočí své stopy a zavedou nic netušící pronásledovatele přímo do svého 'chřtánu'. Bojuje se do konečného rozhodnutí.
 • Druh: zimní
 • Místo: terén
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Střelci
Na překližku nakreslíme uhlem kruhy o průměru 50 cm. Proti každému kruhu postavíme družstvo mající 5 až 6 hráčů, z nichž každý si připraví několik desítek sněhových koulí. Úkolem každého družstva je házet koule ze vzdálenosti 6--8 kroků a zalepit svůj terč. Vítězí družstvo, kterému se to povede nejrychleji. Tuto soutěž můžeme provést ještě jednou s obměnou: budeme házet koule jen levou rukou.
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny o 5--6 hráčích
 • Pomůcky: překližka, sněhové koule
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letní tábor pro ro…
Zaměření: Pro rodiče s d…
Začátek: 14. 08. 2022
Pořadatel: 25. Přední hlí…
2000 KčDetail
 
 
Klasický tábor
Zaměření: Bez zaměření
Začátek: 29. 07. 2022
Pořadatel: spoldeti, s.r.…
3790 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Léto je tady a proto opět přijímáme objednávky pronájmů pozemků v krásných lesnatých oblastech Jihočeského kraje v Prácheňském regionu- kraji šumných …
Dobrý den, mám zájem o pozici vedoucí na táboře dětském táboře. Jsem pedagog, zkušenosti s vedením tábora mám, vystudovala jsem speciální pedagogiku, …
Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Hledá se výpomoc do kuchně na tábor Tokániště u Rapšachu, na jihu Čech. Termín je od 22. 7. - 1. 8. 2022. Je zde velmi příjmený kolektiv, super zázemí…

Aktuality

11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.
5.12.2021
Táborový katalog na letní tábory 2022 se pomalu začíná plnit.
20.11.2021
Přípravy na další sezónu pomalu začínají. V tomto období se nejčastěji vymýšlejí celotáborové témata.