Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Slovní samoobsluha
Na kartičky z tuhého papíru se napíší písmena, na každou kartu jedno. Je dobré mít takto připravené alespoň dvě abecedy, aby mohlo hrát co nejvíc hráčů. Ten, kdo hru povede (doporučujeme ho střídat), karty zamíchá, bere jednu po druhé a vždy vyvolá písmeno na ní napsané. Při tom řekne: Voda, Země nebo Vzduch. jehož jméno začíná vyvolaným písmenem. Kdo první vykřikne správné jméno, dostane kartičku. Není dovoleno jména opakovat. Kdo se dopustí chyby, musí jednu kartičku vrátit do hry. Vítězí ten, kdo má kartiček nejvíce.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: e snaž
 • Pomůcky: asi 60 kartiček
 
Slovní kulomet
Každá ze skupin si vybere svého zástupce, který odejde z doslechu. Skupiny se dohodnou na určitém (stejném) písmenu. Potom zavolají vedoucí družstev oba zástupce a oznámí jim písmeno. Závod spočívá v tom, že každý z obou závodníků musí po jistou dobu (asi dvě minuty) rychle chrlit slova začínající smluveným písmenem. Vítězem je ten, kdo za stanovenou dobu vystřelí více slov. Každé družstvo má počtáře, který počítá jednotlivá slova. Vítězí družstvo, jež má více bodů.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Slovní fotbal I.
Ten, kdo otvírá hru, vysloví nějaké podstatné jméno, třeba ATOM. Smyslem hry je co nejrychleji odpovědět slovem, které začíná dvěma posledními písmeny řečeného slova, v našem případě např. OMÁČKA. Kdo vysloví slovo první, získává bod. Další slovo bude třeba KAJUTA, atd. Slovní přihrávky se mají dít co nejrychleji. Slova se nemohou opakovat a platí pouze ta, která mají skutečně smysl.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: podle libosti
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Slova na ,,M'
slavných lidí a pod., která začínají stejným písmenem. Druh slov i začáteční písmena určí pořadatel. Slova se nesmějí opakovat. Hra se stává nejzajímavější, když se začíná zásoba vyčerpávat.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: edící v
 • Pomůcky:
 
Slova končící na...
určitou koncovkou (-dlo, -tika, -ička, -íče, -ů). Každý vysloví slovo, které ještě nikdo neřekl a ukáže na někoho dalšího. Tem má stejný úkol jako jeho předchůdce. Neodpoví-li do 3 vteřin, nebo bylo-li slovo již vyřčeno, vypadává. Kdo se udrží ve hře nejdéle, vyhrává.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: edí v~
 • Pomůcky:
 
Skotský telegram
V jednom skotském městě se rozhlásilo, že telegramy do 6 slov, jež všechna začínají stejným písmenem, se dopravují zadarmo. Vedoucí určí námět, o kterém se má telegrafovat, a úkolem hráčů je napsat výstižný, nejstručnější telegram se slovy začínajícími stejným písmenkem.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: tužky, papíry
 
Skládání vět
Rozdejte hráčům lístky. Na každém je napsáno deset slov. Kdo z nich sestaví nejvíce vět použiv ke každé větě pouze dvou slov (tří, čtyř či více, dle dohody), vyhrává.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístky se slovy, papíry, tužky
 
Skládání rozházených slov
Vedoucí napíše na tabuli 10 vět, každou o 5--10 slovech. Slova ve větách jsou zpřeházená a zdánlivě nedávají žádný smysl. Který hráč je seřadí dřív tak, aby obsahovaly jasné myšlenky?
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny či jednotlivci
 • Pomůcky: tužka, papír
 
Sestavte větu
Nadiktujte hráčům 5 různých písmen. Kdo nejrychleji sestaví větu o 5 slovech, která budou začínat danými písmeny? Slova musí jít ve větě v tom pořádku, v jakém je vedoucí diktoval. Věta má přirozený slovosled a logický smysl.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír, tužky
 
Sestavte telegram
Ten, kdo hru povede, přečte ostatním nějaký krátký dopis nebo text. Úkolem hráčů je zkrátit text tak, aby mohl být podán jako telegram. Hodnotí se cena (počet slov) a srozumitelnost telegramu. Je možné hodnotit i čas na formulování telegramu.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dopis, každý hráč papír a tužku
 
Sestavování slov
Vedoucí vyšle morseovkou ze svého stanu několik písmen a stanové dvojice se z nich snaží sestavit co největší počet spisovně psaných slov. Limit je 15 minut (nebo déle podle úmluvy). Opět se boduje. Řím více slov sestavíte, tím více bodů a tím lépe pro vás.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Samohlásková soutěž
Děti soutěží, kdo za tři minuty napíše více slov se stejnými samohláskami. Nesmějí se psát slova, v nichž se vyskytují jiné samohlásky. Dělají-li se závody na písmeno ,,o', musíme si např. vybrat slova jako SchOpnOst, HObOj, VOjskO, POhOdlnOst, ROzhOdnOst, DObrOvOLnOst, ChOchOL, KOlOtOč, ZLOvOLnOst, SOkOL. Když uplynula stanovená lhůta, sečte se množství samohlásek v každém slově. Za každou samohlásku v těch slovech, která se neopakují u žádného z účastníků, získá hráč dva body. Vyskytují-li se slova u druhých hráčů, získá za každou samohlásku jeden bod. Chyby se pokutují. Tomu, kdo udělal chybu, škrtá se nejenom nesprávně napsané slovo, ale i slovo následující. Vyhrává ten, kdo získá největší počet bodů.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Řetěz slov II.
Sedněte si všichni do kruhu a ten, kdo závod řídí, předá svému levému sousedovi nějaký předmět (např. klíč) a řekne při tom: 'To je klíč.' S přesně stejnými slovy předá soused klíč zase dále svému sousedovi, ten opět dále a tak klíč oběhne všechny hráče, přičemž každý řekne stejná slova: 'To je klíč.' Když dojde klíč až k vedoucímu závodu, přidá k slovům jedno další, takže věta s klíčem teď předávaná zní: 'To je klíč železný.' A zase jde klíč s těmito slovy kolem. Kdo se zmýlí, slova přehodí či některé vynechá, vypadá ze hry. A po každém příchodu klíče k vedoucímu, ten přidává další a další slova, takže za chvíli se předává s klíčem už celá litanie. Když se zmýlí sám vedoucí hry, vypadne i on a jeho místo převezme jeho nejbližší levý soused, který za něj přidává slova. Zbudou-li pak ve hře již jen dva hráči, přidávají si slova vzájemně jeden druhému. Každý opakuje slova předchozího, ale hned k zim přidá nové slovo svoje. Kdo z obou vydrží déle, vyhrává.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Řetěz slov I.
Jeden hráč řekne například: 'Tužka'. Druhý musí slovo opakovat a přidá k němu další, například: 'Tužka není'. Třetí opakuje obé slova a přidá zase další. A tak se přidávají pořád další a další slova, přičemž se předešlá musí přesně opakovat. Kdo nějaké slůvko vynechá či přehodí, vypadá ze hry.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Řetěz slov
Hráč vysloví první slabiku slova a ukáže na jiného; ten je přinucen doplnit ji na celé slovo. Druhý určí dalšího, aby doplnil poslední slabiku na slovo jiné, a tak to jde dále. Příklady: Houba, basa, sady, dýně, sova atd. Hru ztížíme, určíme-li, že se mohou říkat slova dvouslabičná. Kdo neví slovo, vypadá ze hry.
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Řekni jméno!
je první a začíná hru: dá svému sousedovi po levici za úkol říci například křestní jméno od písmene B. Nevzpomene-li si hráč do deseti vteřin, ztrácí bod. Vzpomene-li si včas, dostává bod. Body se každému hráči zapisují na papír k jeho jménu. Pak tento hráč sám dává úkol opět svému sousedu po levici. Tentokrát může úkol znít například: 'Řekni nějaký druh ovoce od písmene A!' Další hráč třeba: 'Město od R' nebo: 'Reka od S'. Hraje se na jména osob, měst, řek, států, ovoce, zeleniny, zvířat. Jméno kteréhokoli z těchto určených námětů od kteréhokoli písmene může hráč od svého souseda po levici požadovat, když na něho dojde řada. Ale sám takové jméno musí znát! Nevzpomene-li si na ně vyzvaný soused, musí mu jméno sám říci jako doklad toho, že takové jméno opravdu existuje. (Jinak by mu mohl 'napařit' třeba 'zeleninu od Y' a tak by vyzvaného už předem připravil o bod, neboť taková zelenina není a nebude, jejíž jméno by od ypsilonu začínalo.)
 • Druh: se slovy
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: edí v~
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
2 týdenní TRADIČNÍ…
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 03. 07. 2022
Pořadatel: Greenhorns - s…
6980 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÉ VÍKENDY…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 31. 03. 2021
Pořadatel: CK Sindibád
3270 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují