Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Hod ježky
Na stromě je chlupatý terč. Hráč dostane do ruky ,,ježka', druhou část suchého zipu upravenou do podoby koule. Tu musí z určité vzdálenosti hodit na terč tak, aby se tam uchytila.
 • Druh: pouťová atrakce
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: suchý zip
 
Hod hlavou
Na strom se zavěsí prázdný kbelík. Úkolem hráče je vhodit z jisté vzdálenosti do kbelíku míček (useknutou hlavu nepřítele).
 • Druh: pouťová atrakce
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míčky, kbelík
 
Ztracené slovíčko
Jeden hráč přečte nahlas pomalu několikařádkový text, např. z knížky či časopisu. Potom přečte tentýž odstaveček ještě jednou znovu, ale úmyslně vynechá jedno slovo, a to takové, které i když bude vynecháno, neporuší smysl čteného. Ostatní hráči, kteří poslouchají, napíší si každý zvlášť na papírek, které slovo vynechal. Píše se vždy až po přečtení celého textu. Za správně určené slovo dostane hráč bod, za nesprávně uvedené bod minusový a za žádné slovo nulu. Hra se několikrát opakuje čtením různých textů. Vítězí ten, kdo získal nejvíce bodů.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: vhodný text
 
Zrcadlo
Lidé ve dvojicích si nacvičí co nejvěrnější simulaci zrcadla, kterou pak předvedou ostatním (jeden se hýbe a druhý dělá to stejné). K dobré simulaci patří to, aby nikdo nepoznal, kdo vede a kdo se přizpůsobuje. Zrcadlo je možné dělat buď skutečné (zrcadlící obraz) nebo neskutečné (obraz není zrcadlen, pouze otočen o 180 stupňů).
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: několik dvojic
 • Pomůcky:
 
Zpěvák
Vedoucí začne zpívat nějakou všem známou píseň a všichni hráči se přidají. Vedoucí však najednou přestane zpívat, třeba i uprostřed slova, tedy naprosto neočekávaně a kdo je přistižen, že zpíval dále (třeba i jen o kousíček tónu), je vyřazen ze hry. Vedoucí pak začne zpívat dále a s ním i zbylí hráči, aby se za chvíli znovu neočekávaně ve zpěvu zastavil. Tak hra pokračuje, až v ní zbude jen vedoucí a jeden hráč, který vítězí. V předzpěvování se mohou vystřídat všichni členové, aby také vedoucí předvedl, jak umí ovládat svůj hlas.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Změněná kresba
Vedoucí nakreslí na tabuli jednoduchou kresbu a hráči přihlížejí. Po skončení se všichni otočí zády k tabuli a vedoucí rychle změní detail kresby. Hráči, aniž by se mezi sebou domlouvali, si prohlédnou kresbu znova a napíší na lístek, co se změnilo.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír, tužky, tabule, křída
 
Zmatené házení
Hra má několik stupňů obtížnosti. Každý stupeň trvá cca 1 minutu, pak se plynule přechází na další. Komu míč upadne, ztácí bod, nebo vypadá ze hry. Hra ukazuje, jak se hráči dokáží vypořádat s nepřehlednými situacemi.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 minut
 • Hráči: tojí v
 • Pomůcky: láhev, tenisový míček, malý (3~cm) míček
 
Zapískej na píšťalku!
Na povel začne probíhat pod nohama hráčů píšťalka. Uprostřed kruhu je střední, který píšťalku hledá. Proto občas některý z hráčů na ni pískne, snaží se ovšem, aby ho při tom střední neviděl. Střední má okamžitě ukázat, kdo zapískal (nikoli, kdo měl či má píšťalku). Jestliže uhodl, jde do kruhu ten, který zapískal. Neuhodne-li však, zůstává v kruhu dále dosavadní střední. Osvědčuje se , vezme-li někdo píšťalku a dá písknout někomu vedle.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i sednou na z
 • Pomůcky: píšťalka
 
Zakázaný cvik
Jeden z hráčů stojí před ostatními a předcvičuje. Před zahájením cvičení se všichni dohodnou na cviku, který nebudou provádět -- na takzvaném ,,zakázaném cviku'. Cvičitel cvičí rychle a cviky mění v rychlém sledu. Kdo se nechá splést, ten ze hry vypadává.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 45 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Zachyť prut!
První hráč předpaží, vtočí dlaň dovnitř (palec má nahoře, malíček dole) a lehce přidrží prsty prut. Druhý hráč si stoupne proti němu a zvedne pravou ruku tak, aby měl prsty 20 cm nad prutem. První hráč v jistém okamžiku pooddálí dlaně od sebe a nechá prut padat na zem. Druhý hráč se snaží prut zachytit dřív, než se dotkne podlahy. Jestliže se mu to podaří, získá bod. Je možné zvětšovat či zmenšovat vzdálenost chytačovy ruky nad prutem nebo chytat levou rukou.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: metrový prut
 
Vyvolávání čísel II.
níž sedí vedoucí dostane číslo 1, další po směru hodinových ručiček číslo 2, 3,... Každý hráč bude mít při hře vždy číslo stejné jako má židle, na níž právě sedí. Hru zahájí vedoucí: ,,Jednička volá trojku!' Hráč sedící na židli číslo tři se musí ozvat: ,,3 volá 7!' Tak volá jeden druhého, dokud někdo neudělá chybu (někdo se neozve, ozve se ve špatnou dobu, zavolá neexistující číslo). Kdo udělal chybu, přesune se ze své židle na tu s nejvyšším číslem (ostatní hráči se posunou o jednu židli, aby přesun umožnili). Hru lze ztížit tak, že některá čísla při číslování židlí přeskočíme (číslujeme jen násobky 2 či 3).
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: e pos
 • Pomůcky:
 
Vysoké napětí
Postavíme se do kruhu a uchopíme za ruce. Jeden hráč se postaví doprostřed. Hráči v kruhu představují elektrické články, jimiž probíhá proud, a úkolem prostředního je zajistit, aby byl článek přerušen. Hra začíná tím, že na pokyn středního hráče stiskne označený hráč ruku svému sousedovi po levé straně. Ten předá stisk ruky dalšímu, a tak obíhá stisk kolem kruhu. Hráči si občas jeho směr mění. Střední hráč si bedlivě všímá svých kamarádů stojících v kruhu, jejich tváří i rukou, a jeho úkolem je uhodnout, kde právě stisk probíhá. Uhodne-li, musí ho hráč, jehož stisk ruky zpozoroval, vystřídat. Zmýlí-li se, musí hádat znovu.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Všimni si lidí
a) Znenadání pošle vedoucí jednoho hráče za dveře. Ostatní nechť napíši na papírky, jak byl oblečen. Vedoucí přivolá hráče zpět a všichni si svá pozorování opraví. Kdo ho popsal nejlépe, vyhrává. b) Cizí osoba vstoupí do klubovny. Když odejde popíši hráči zjev dotyčného (věk, výška, oblečení, vzdělání barva očí či vlasů,...)
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír, tužky, osoba
 
Všechno lítá, co peří má
a vzpaží. Ostatní jej musí následovat. Po čase vyvolá něco, co nelétá, a zase vzpaží. Kdo se dá strhnout a vzpaží také, vypadá.
 • Druh: postřehová
 • Místo: místnost
 • Délka: krátká
 • Hráči: edí kolem
 • Pomůcky:
 
Vláček
jezdí vláček. Probíhá to takto: všichni mají vyklopené závory a jezdí auta (,,Uuuum'). Jedno pole před vláčkem se závorky sklápí (,,Cingilingi'), pak jede vláček (,,Ššššš'), pak se závory vyklápí. Tyto pohyby a zvuky dělají všichni zaráz a hlavně synchronizovaně. Těžší variantou je vláček s více vagónky, jízda více vláčků (proti sobě),...
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí v~k
 • Pomůcky:
 
Veverky, ořechy, šišky
a vytvoří malé kroužky. Každý kroužek je 'hnízdo'. V každém hnízdu jsou 'veverky', 'ořechy' a 'šišky'. Všichni hráči 1 jsou veverky, hráči 2 jsou ořechy a hráči 3 jsou šišky. Jeden hráč zůstane stranou. Stojí uprostřed hřiště. Na povel organizátora hry: 'Veverky, vyměňte se!' musí všechny veverky přeběhnout z jednoho hnízda do některého jiného a ten hráč, který byl bez hnízda, snaží se dostat na některé volné místo. Ten, kdo zůstane bez hnízda, postaví se opět do středu a musí zaujmout místo při příští přeměně. Organizátor hry může dávat různé povely. Například: 'Ořechy, vyměňte se!' 'Veverky, šišky, vyměňte se!' 'Veverky, šišky, ořechy, vyměňte se!' Dbáme vždy na to, aby se ve trojicích sešli vždy hráči s různým pojmenováním. se hráči za ruce. Hráč, který zůstane mimo hnízda, se postaví do středu a hra pokračuje.
 • Druh: postřehová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e musí
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Výtvarný tábor v K…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
FLEXI tábor v Kunč…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.