Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Sardele
je sardel. Jakmile normálního hráče někdo chytne, ten musí zatřepat končetinou, že není sardel. Sardel naopak nereaguje. Jakmile někdo chytí sardel, sedne si k ní a rozšiřuje se sardeliště. Postupně se připojují další hráči, jenom jeden z nich bude ,,poslední'. Úkolem sardele je nějak se vhodně schovat, aby ji ostatní těžko hledali, úkolem hráčů je nebýt poslední.
 • Druh: poslepu
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e po zhasn
 • Pomůcky:
 
Roboti
Lidé se rozdělí do dvojic, jeden bude slepý robot a druhý navigátor. Domluví si signály (pokud možno originální), kterými se budou navádět. Pak je soutěž robotů (kdo nejdřív sesbírá papírky, projde danou trasu a nenarazí). Důležitá je důvěra robota v navigátora.
 • Druh: poslepu
 • Místo: členitý terén
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: několik dvojic
 • Pomůcky: šátky
 
Ptáčku, jak zpíváš?
očima. Děti v kruhu se drží za ruce, otáčejí se a zpívají. Hráč se zavázanýma očima posléze zatleská, děti se zastaví a on jde k některému dítěti v kruhu. Když se ho dotkne, táže se: 'Ptáčku, jak zpíváš?' Tázaný zazpívá kousek nějaké písničky. Prostřední podle hlasu pozná, kdo to je. Uhodne-li, vymění si spolu místa. Neuhodne-li, zůstává dále uvnitř kruhu a hra pokračuje.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí v~kruhu
 • Pomůcky: šátek
 
Průvodce slepého
Postavíme dráhu z láhví a pod. Potom jednomu z dvojice hráčů zavážeme oči. Druhý jej musí pomocí vodítka (ručník) provést po dráze, aniž by shodili nějakou láhev.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvojice $>$9
 • Pomůcky: šátky na oči
 
Provázky
Po lese se mezi překážkami natahá pavučina provázků. Na konci jednoho provázku je cílová stanice. Na začátku hry se lidem zavážou oči a rozmístí se náhodně po pavučině. Řekne se jim, ať hledají cíl. Hra probíhá ve třech etapách: chození po 1, po 2 a po 6. Jakmile člověk najde cíl, dají mu vedoucí klacík a řekne se mu, ať najde ještě někoho s klacíkem. Až se vrátí s dalším člověkem, odvedou se pryč a udělá se jim test, zda k sobě patří (např. zdali setřídí podobně životní hodnoty, sehrají správně žravou dámu...). Jestli ano, tak se prohlásí za dokonalou dvojici a po provázkách budou chodit spolu. V další fázi musejí najít ještě 2 takové dvojice a opět se udělá test. Takto se lidi snadno rozdělí do skupinek. Další možností dělení do skupinek je rozdělit je na čtveřice, ty sehrají nějakou hru (páku, udržení napjatého kolíku...) a podle toho, jak kdo vyhrál, je nechat vybrat si skupinu, předem je rozdělit a jenom jim sdělit šifru, ze které musejí zjistit, kam kdo patří
 • Druh: poslepu
 • Místo: les
 • Délka: 2 hodiny
 • Hráči: všichni
 • Pomůcky: provázek
 
Pro vodu
Všichni hráči si zaváží oči šátkem, na písknutí se každý 5$ imes$ zatočí a poté se poslepu vydá k potoku, kde nabere vodu do ešusu a pospíchá zpět k vedoucímu. Vedoucí každých 10 vteřin píská na píšťalku. Hru lze ztížit tím, že vedoucí nepíská, nebo mění svou pozici.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u vody
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: nádoby, píšťalka
 
Poznej po hmatu
a stoupne si doprostřed. Poté se ostatní hráči tiše vymění mezi sebou. Prostřední si pak jednoho z nich vybere a podle hmatu se pokouší uhodnout, kdo to je. Uhodne-li, je vystřídán svou obětí, neuhodne-li, musí pokus na někom jiném opakovat. Během hry se hráči nesmí mnoho pohybovat a nesmí mluvit. Možná obměna hry je v tom, že se hráč pokouší poznat své oběti jen podle rukou.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: e postaví do
 • Pomůcky: šátek
 
Poslouchaná
zavázanýma očima. Úkolem hráčů je přejít na druhou stranu a dotknout se stěny. Uslyší-li je hlídač, řekne: ,,Slyším' a ukáže prstem. Odhalený se musí vrátit a zkusit to později. blízkosti.
 • Druh: poslepu
 • Místo: v místnosti
 • Délka: krátká
 • Hráči: ohou též
 • Pomůcky: šátek na oči
 
Poslepu k cíli
Vyhlédněte si výrazný objekt a pak všichni zavřete oči a vykročte k objektu. Kdo si myslí, že už k němu došel, otevře oči a zůstane stát na místě. Vyhraje ten, kdo se k objektu nejvíce přiblíží.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Popelka
Smícháme mnoho různých zrnek dohromady. Úkolem hráčů je roztřídit se zavázanýma očima každý druh na zvláštní hromádku. Komu se podaří roztřídit větší počet zrnek za stanovený čas (1--2 minuty), vítězí. Za každé nesprávně vhozené zrnko odpočítávají se od konečného součtu dvě zrnka.
 • Druh: poslepu
 • Místo: na stole
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: obilí, fazole, čočka, hrách, rýže,...
 
Pochod slepců
Všem hráčům jsou zavázány oči šátkem. Hráči se pak uchopí za ruce, utvoří souvislý kruh a několikrát se zatočí, aby ztratili přehled směru. Potom na povel se pustí a snaží se dojít k praporku, který byl předem označen jako cíl. Po umluvené době (třeba 2 minuty) zůstanou slepci stát na povel 'Stát!' Každému hráči se změří jeho vzdálenost od praporku. Kdo je nejblíže, dostane tolik bodů, kolik je hráčů, a ostatní vždy o bod méně.
 • Druh: poslepu
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: šátky, praporek
 
Podpisové listy
Vedoucí rozloží na několik míst v klubovně kreslicí čtvrtky, potom zhasne a vyjde za dveře, kde čekají hráči. Tam jim vysvětlí pravidla hry: Hledejte v klubovně potmě podpisové listy. Když na nějaký narazíte, podepište se na něj tužkou, co držíte v ruce. Podpisový list nechejte ležet na místě. Každé družstvo hraje jako celek proti ostatním družstvům. Spoluhráči se mohou navzájem upozorňovat na umístění papírů, nikdo však nesmí mluvit. Družstvo získá za každý podpis jeden bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kreslící čtvrtky, tužky
 
Počítání fazolí
Hráč dostane misku fazolí a má za úkol se zavázanýma očima tuto misku fazolí roztřídit na hromádky po třech či čtyřech (jak bylo předem dohodnuto). Tuto činnost dělá přesně jednu nebo dvě minuty. Organizátor hry pak spočítá množství hromádek, kde byl dodržen stanovený počet. Kolik takových hromádek hráč dokázal ve stanoveném čase udělat, tolik bodů získal pro družstvo.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u stolu
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šátek, fazole
 
Orientace se zavázanýma očima
Mezi dva kůly nebo stromy uvážeme ve výši přibližně 1 m provaz, vzdálenost mezi oběma kůly nebo stromy je 4--5 m. Ve vzdálenosti 15 až 20 m od provazu se na určeném místě postaví několik hráčů. Mají šátkem zavázané oči, na daný povel se musí otočit několikrát na místě a na další povel co nejrychleji nalézt směr a podlézt uvázaný provaz. Kdo podleze první, je vítězem.
 • Druh: poslepu
 • Místo: u dvou stromů
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: provaz, šátky, dvě tyče
 
Obchod s~obuví
Každý člen přinese své šněrovací boty a složí je na hromádku, kde je tedy smícháno tolik párů obuvi, kolik členů je přineslo. Všechna obuv je pak přikryta pokrývkou, majitelům obuvi jsou zavázány oči a hoši jsou postaveni tři kroky od pokrývky. Na daný povel se vrhnou k pokrývce, poslepu lezou nebo hmatají pod ní a snaží se hmatem nalézt své botky, obout si je a zašněrovat. Jakmile má hráč botky zašněrované, smí si strhnout šátek z očí a běží k metě, předem vyznačené. Vítězný hráč dostává tolik bodů, kolik hráčů bylo, všichni ostatní postupně vždy o jeden bod méně. Poslední obdrží jen jeden bod.
 • Druh: poslepu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: šněrovací boty
 
Noční pasekou
krabice, bedničky, láhve). Hráč má projít 'pasekou' a nic neporazit. Podle domluvy může hráč hmatat rukama i nohama nebo pouze nohama. Sledujeme čas, za který 'pasekou' projde. Jestliže nějakou překážku převrhne, vypadá ze hry.
 • Druh: poslepu
 • Místo: místnost, louka
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: avážete
 • Pomůcky: různé předměty
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Army
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Draci z Tennes…
3900 KčDetail
 
 
Letní tábor u koní…
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
3900 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.