Táborové hry

Skokanský zápas

Dva zástupy hráčů stojí čelem k sobě v dostatečné vzdálenosti a mezi nimi leží proutek. Hráč jednoho družstva si stoupne špičkami k proutku, skočí a tím posune proutek o kus k soupeři. Soupeř však skočí také, ale na opačnou stranu, čímž proutek posune zpět. Kde bude proutek až se všichni hráči vystřídají?

Druh: obratnostní
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: proutek
Hráčů: dvě skupiny 9--13
Skokanský souboj

Řada dvaceti kaštanovitých kamínků za sebou s rozestupem 0,5m. Po jedné noze se skáče na konec řady. Tam se nohou zvedne kamínek, skáče se zpět a na začátku se kamínek položí (řada se tím posunula o kousek blíže ke hráčům). Pokud hráč neudělal chybu (dva skoky mezi kamínky, došlápnutí nohou na kamínek, dotek druhou nohou země, upuštění kamínku) může pokračovat dál a přenést další kamínek.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: max. 30 min
Vybavení: 20 kaštanovitých kamínků
Hráčů: jednotlivci, družinky 9--11
Skokanská soutěž družstev

Závodník A provede skok přímý napřed. Závodník B skok přímý nazad. Závodník C skok střemhlav napřed schylmo. Všechny skoky hodnotíme bodově za dokonale provedený skok dáváme 10 bodů.

Druh: obratnostní
Místo: měkké, rovné
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Skokani a běžci

Nakreslíme čtverec přibližně 8$ imes$8 m, hráči se rozdělí na dvě družstva stejně silná a stejně početná. Jedno družstvo budou ,,skokani', druhé ,,běžci'. Každé družstvo si zvolí kapitána. Běžci se postaví do čtverce a skokani do řady podél čtverce. Organizátor hry odměřuje podle hodinek čas. Potom kapitán ,,skokanů' posílá po řadě své hráče do čtverce, kde poskakují na jedné noze (stavět se na obě nohy nebo měnit nohu je zakázáno) a snaží se dotknout hráčů protivníkova družstva, kteří normálně běhají ve čtverci. Každý skokan je ve čtverci 10--15 vteřin a na povel svého kapitána se vrací ke svému družstvu. Běžci, kterých se skokan dotkl, opouštějí hřiště. Jakmile budou takto pochytáni všichni běžci, vymění si družstva úlohy a hra se opakuje. Vítězí to družstvo, které v kratší době pochytalo všechny protivníkovy hráče. Podle pravidel hry může kapitán poslat jednoho skokana několikrát. ze hry a skokan, který ho honil, se vrací ke svému družstvu a nesmí být více vyslán do čtverce. Protože je hra pro skokany namáhavá, musí organizátor hry dbát na to, aby kapitán skokanů častěji střídal své hráče.

Druh: obratnostní
Místo: hřiště
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: bou družs
Skok přes proutky

Dva kůly zaražené v zemi a vzdálené od sebe asi 50 cm jsou pobity z jedné strany malými hřebíčky, majícími od sebe stejnou vzdálenost. Každý hráč má tři rovné pruty, které si může umístit do kterékoliv výšky na hřebíčky tak, aby byly vodorovně. Pak se snaží proutky přeskočit, aniž by je shodil. Počítá se nejvyšší proutek. Pro zpestření lze vzdálenost mezi hřebíky udávat v palcích (2.54 cm), stopách (12 palců, 30.48 cm) a yardech (3 stopy, 91.44 cm)

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 5 min na hráče
Vybavení: proutky, 2 kůly
Hráčů: jednotlivci
Skákavé řady

Družstva stojí v zástupech. První s druhým běží s tyčí, položenou 20--30 cm vodorovně nad zemí, proti družstvu, které ji musí přeskakovat. První se přiřadí dozadu, druhý běží k cíli a zpět s třetím a hru opakuje.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: do 15 min
Vybavení: tyč
Hráčů: dvě skupiny
Skákání přes provaz

Opatřete si silnější provaz (lano), takový, na jaký se věší prádlo, nebo i silnější. Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí, uprostřed stojí třetí hráč a přeskakuje lano vždy, když by mu mělo zavadit o jeho nohy. Kdo vydrží rychlejší tempo točení a kdo přeskočí víckrát?

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 5 min
Vybavení: lano
Hráčů: dva a jeden
Sbírání kolíčků

Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací--dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.

Druh: obratnostní
Místo: v místnosti, na louce
Délka: 50 min
Vybavení: kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec
Hráčů: jednotlivci
Rytířské turnaje

Rytíři sedí obkročmo proti sobě na soudcích a snaží se navzájem vyhodit ze sedla tyčemi s konci ovázanými šátky. Za každým rytířem stojí panoš, aby ho zachytil, kdyby padal. Když je rytíř shozen, nastupuje na jeho místo panoš, který si vybere ze své družiny někoho za svého nového panoše. Družina, která měla více poražených, vyhrála.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: do 10 min
Vybavení: soudky či bedna, tyče
Hráčů: jednotlivci
Rybolov

Na stole či zemi je rozestavěno 15 hrnků s uchem. Pod jedním z nich je klíč. Soutěžící má udici s háčkem. Po dobu, kdy mu běží časový limit, se snaží z dané vzdálenosti háčkem chytit a zvednout hrnky a najít klíč.

Druh: obratnostní
Místo: rovná plocha
Délka: 10 min
Vybavení: udice s~háčkem, 15 hrnků
Hráčů: jednotlivci
Ruce--nohy

Na začátku každého kola se určí, kolika rukama a kolika nohama se smí družstvo dotýkat země. Určí se časový limit na přípravu a měří se nejméně 30 vteřin výdrž v dané pozici. Za každé uznané kolo se počítají body. Vyhrává družstvo s nejvíce body.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: do 10 min
Vybavení: stopky
Hráčů: skupiny alespoň po 5 lidech
Přeskakování II.

čáru. Před každým zástupem (v 8 až 10 metrech) nakreslíme čtverce 2$ imes$2 m. První hráči se postaví do čtverců, jednou se nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu (zaujmou takové postavení, aby přes ně nebylo těžké přeskočit). Na znamení vedoucího první hráč běží kupředu a přeskočí ty, kteří stojí ve čtvercích. Potom se sami do čtverce postaví a zaujmou postavení jako předcházející hráč. Ten rychle běží ke svému zástupu, tleskne prvního hráče do dlaní a sám se postaví na konec. Hráč, kterému tleskne do dlaně, běží kupředu a ve čtverci přeskakuje hráče, který tam stojí. Tak každý, kdo přeskakuje, zůstane ve čtverci, a ten, kdo je přeskočen, utíká zpátky. Štafeta končí, jakmile se do čtverce dostane hráč, který tam byl na počátku. Vítězí družstvo, které toto provede nejdříve.

Druh: obratnostní
Místo: louka, malé hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: e postaví do
Přeskakování I.

Účastníci se rozdělí na družstva, která se seřadí do zástupu. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči v zástupu je 8--10 kroků. Před prvními a posledními hráči nakreslíme čáru. Všichni hráči v zástupu, kromě posledních, se jednou nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu. Na znamení vedoucího poslední hráči odstoupí o několik kroků, rozběhnou se a postupně přeskakují všechny hráče svého družstva. Při tom se rukama opírají o záda hráčů a roztahují nohy do strany. Když hráč přeskočil všechny děti, udělá 8 kroků dopředu a předkloní se jako všichni ostatní. To je signálem pro posledního, který počíná přeskakovat všechny hráče. Soutěž mezi družstva končí, jakmile se všichni hráči vystřídají. Vítězí to družstvo, které to provede nejrychleji.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Překážkový stůl

Na starší stůl, jemuž hned tak nějaký ten šrám nebude vadit, a pokud možno obdélníkového tvaru, postavíte porůznu větší počet krabiček od zápalek. Stavte je na výšku, tedy jejich otevírací stranou k desce stolu. Hráč má za úkol přelézt stůl z jedné podélné strany na protilehlou a přitom porazit co nejmenší počet krabiček, nebo raději neporazit ani jednu! Ať už porazí krabičku dotekem nebo i jen pouhým otřásáním stolu, jež vznikne jeho přelézáním, vždy se krabička počítá prostě za poraženou. Podmínkou je, že hráč při přelézání nesmí svým tělem přecházet přes boční strany stolu. Celé jeho tělo (tedy i nohy) musí projít jedině nad deskou stolu. K vylezení na stůl nesmí použít židle, musí se na desku stolu dostat ze stoje na podlaze sám svou obratností. Při menším počtu soupeřících hráčů je možno umluvit si několik kol přelézání. V takovém případě se pak sčítají každému hráči poražené krabičky ze všech kol dohromady a po skončení celé hry se vypracuje žebříček všech hráčů závodníků.

Druh: obratnostní
Místo: v místnosti
Délka: 5 min na jednoho
Vybavení: stůl, krabičky od zápalek
Hráčů: jednotlivci
Přechod přes potok

Tato hra je velmi oblíbená u malých dětí. Místo, které představuje potoky vyznačíme na zemi dvěma čarami. Hrají-li malé děti, začneme šířkou 60 cm. Hráči se rozbíhají ve skupinách a snaží se potok přeskočit. Komu se to podaří, obrátí se a skočí zpátky, tentokrát však už ne z rozběhu, ale z místa. Hráč, který při některém skoku nedopadne až za čáru představující břeh, ,,spadl do vody a musí si doběhnout domů pro suché ponožky', proto je vyřazen. Úspěšné skokany vedeme k stále vrším místům potoka, až dojdeme k tomu nejširšímu, které ještě některý z hráčů dokáže správně přeskočit. Tento hráč se stává vítězem.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 15 min
Vybavení: dvě čáry
Hráčů: dohromady
Proskoč kruh!

Na větev připevníme lano a do přiměřené vzdálenosti ve směru zhoupnutí zavěsíme na motouz kruh zhotovený z větve vhodného stromu. Hráč naskočí na lano, zhoupne se a jeho snahou je proskočit zavěšeným kruhem na konci zhoupnutí, aniž by se tohoto kruhu dotkl.

Druh: obratnostní
Místo: venku
Délka: 45 min
Vybavení: kruh, lano
Hráčů: jednotlivci
Prolézání pavučinou

Mezi stromy se napne ,,pavučina' z provazů. Úkolem členů družiny je co nejrychleji se dostat na druhou stranu pavučiny, aniž by se jí dotkli. Stejnou dírou smí prolézt pouze jeden člen družiny. Prolézajícímu smí samozřejmě pomáhat ostatní z družiny, ale pouze z té strany, kam patří. Počítá se počet členů, kteří prolezli bez dotyku.

Druh: obratnostní
Místo: les
Délka: 5 min. na hráče
Vybavení: dlouhý provaz
Hráčů: skupiny
Prolez oknem

Dvojice stojí čelem proti sobě, spojí obě ruce, jeden pár ruku zdvihne a druhý pár spustí, takže vznikne okno. Tímto oknem prolézá celé družstvo. Okno se nesmí rozbít, jinak provinilec musí prolézat znovu.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Podbíhačka

Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí na určenou stranu. Ostatní hráči probíhají pod lanem tak, aby se jim lano nezarazilo o nohy či o hlavu. Podmínky lze ztížit změnou směru točení či zrychlením.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 5 min
Vybavení: lano
Hráčů: skupina a dva
Plížení k~jelenovi

Vedoucí převezme úlohu jelena. Neschová se, ale zůstane stát někde na místě a jen občas o kousek popojde. Hráči vyrazí do terénu hledat jelena a každý se snaží na vlastni pěst dostat se k němu tak, aby ho při tom jelen nezpozoroval. Když vedoucí uvidí některého z hráčů, přikáže mu, aby se zvedl, protože byl odhalen, po stanovené době vedoucí zvolá: 'Konec!' a všichni se zvednou na tom místě, kde právě jsou. Kdo se dostal k jelenovi nejblíže, vítězí. Stejnou hru můžeme hrát tak, že jelenovi zavážeme oči. Hráči se k němu začnou plížit ze stometrové vzdálenosti. Když jelen uslyší některého z hráčů a ukáže přímo na něj, odhalený hráč vstane a zůstane na tom místě stát.

Druh: obratnostní
Místo: terén
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.