Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Zkouška výdrže
Všichni hráči se opřou zády o zeď a to tak, aby měli kolena v pravém úhlu. Měří se čas, kdo vydrží déle. Pět minut je dobrý výkon.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Zip--zap
Hra je použitelná jako seznamovací. Podmínkou je, aby hráči seděli v těsném kruhu. Je vylosován nebo určen jeden hráč, který si stoupne do středu kruhu. Tento hráč ukazuje střídavě na některého z ostatních hráčů a říká buď ZIP nebo ZAP. Řekne-li ZIP, musí ten, na kterého ukázal, říci rychle jméno svého souseda nebo sousedky po levé ruce. Řekne-li ZAP, musí jmenovat souseda po pravici. Řekne-li ZIP--ZIP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho levé ruce, řekne-li ZAP--ZAP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho po straně pravé. Jestliže označený hráč neřekne správné jméno dřív, než vedoucí hry napočítá do pěti, musí prostředního hráče vystřídat a přitom vykřiknout svoje jméno. Po několika kolech, kdy si už hráči jména kolik nepletou, může vedoucí hry použít slovo CHAMELEON. Toto slovo je povelem k tomu, aby všichni si rychle vyměnili místo. Do této výměny se snaží zapojit i vedoucí. Komu se nepodaří se včas směstnat do sevřeného kruhu hráčů, stává se vedoucím, představí se a zahajuje další kolo hry.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Závodění s~fazolemi
Každý hráč může schovat do pěsti buď žádnou (čili nulu), nebo dvě či tři fazole. pak začne tipování, hráči po řadě hádají, jaký je počet ukrytých fazolí. Při jednom kole se může tipovat jen jednou. Kdo uhodne, vyhrává. Hádání vždycky začíná jiný hráč. Výhra spočívá nejen ve štěstí, ale také v pozornosti a počítání. Když například hrají tři, mohou nastat následující možnosti: Každý schoval nulu, výsledek & 0\ Každý schoval dvě, výsledek & 6\ Dva nulu, jeden jedničku & 1\ Jeden nulu, dva jednu & 2\ Tři jednu & 3\ Dva jednu, jeden dvě & 4\ Jeden jednu, dva dvě & 5\ Souhrn: u tří hráčů může být sedm výsledků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Při tipování místo hádání naslepo musíme tedy vypočítat číslo možností. Z uvedených sedmi možností zpravidla vynecháme dvě krajní možnosti: vypustíme nulu a šestku, protože ty mohou nastat, jen když každý schová nulu nebo dvě. Zbývá jeden dva tři čtyři. Naše tipování ovlivní také to, kolik řekli ostatní a kolik jsem sám schoval. Když jsem schoval dvě, řeknu raději tři nebo čtyři, když jsem schoval nulu, řeknu jednu nebo dvě. Hra trvá do určitého počtu bodu: kdo vyhrál, získává bod. Když někdo získal deset nebo dvacet bodů, hra je u konce.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: 2 až 5
 • Pomůcky: fazole
 
Zápalková štafeta
První hráč v každém zástupu drží zápalku mezi nosem a horním rtem. Na povel daný vedoucím hry si jednotlivý hráči zápalku podávají tak, že se nesmí dotknout rukou. Je také možné měřit čas jednotlivým štafetám zvlášť, aby se všichni pobavili.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: zápalky
 
Vyprávění pohádky II.
Hra je mírná obdoba hry Blázinec. Jeden hráč jde z doslechu. Ostatní se dohodnou na způsobu schvalování--nejjednodušší je podle koncového písmena (a, e, i, o, u,--ano, ostatní ne). Hráč pak přijde zpět, vybere si jakoukoliv pohádku a začne vyprávět. Ostatní mu každou větu schvalují. Když řeknou ano, může dál pokračovat, když řeknou ne, musí se pokračovat tak dlouho, dokud neřeknou ano. Tak to jde až do konce pohádky. Je dobré, když některý z hráčů alespoň zhruba zapisuje schválený děj.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Výprava na severní pól
Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: ,,Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům?' Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá: ,,Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!' Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Kdo byl poslední, bude v příštím kole námořníkem.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Výměna věcí
Každá skupinka dostane na začátku stejný předmět (např. jehlu). Během půldne mají za úkol obejít několik vesnic a postupně to vyměnit za co nejcennější věci (třeba starý televizor). Jako v té pohádce o selce, která snila, co všechno za vajíčka dostane, pak je rozbila a neměla nic :-)
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: vesnice
 • Délka: půlden
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: předmět
 
Vonící abeceda
Budeme potřebovat asi 40 prázdných krabiček od zápalek, přelepíme nálepky bílým papírem a na každou napíšeme jedno písmeno abecedy. Samohlásky si vyrobíme dvojmo, protože se často vyskytuji. Do každé krabičky dáme nějakou věc, která má charakteristickou vůni. První písmeno ,,náplně' v krabičce by mělo být shodné s písmenem, které je napsáno na krabičce. Z krabiček sestavíme určité slovo a jednoho hráče požádáme, aby nám přečetl sestavené slovo, ale se zavázanýma očima. Hráč přichází ke stolu. Ke každé krabičce si nenápadně přivoní a podle vůně určí písmeno na ní napsané. Tak postupně zjistí celé slovo.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jeden
 • Pomůcky: 40 krabiček od zápalek, šátek
 
Vezmi kámen
Skupina lidí si sedne nebo klekne do kruhu a posílají si mezi sebou kameny do rytmu písničky: ,,Vezmi kámen, já ti taky kámen dám, ať se tóóčí stále tam a sem a tam. Až popluje dokolečka kol, kolem, tak se póózná, kdo musí jít z kola ven?' A tím jsou vlastně stanovena i pravidla.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: na výdrž
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kameny
 
Veselá soutěž
Organizátor hry vyzve, aby každé družstvo vybralo tři, čtyři hráče. Každý z nic dostane sušenku. Na dané znamení začne první hráč jíst sušenku. Jakmile ji sní, zapíská. To je signál pro druhého hráče, aby začal konzumaci. Vítězem se stává to družstvo, jehož poslední člen nejdříve zapíská.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: sušenky
 
Vařečka
k sobě a ruce skrčí. Jeden z nich se postaví toporně doprostřed. Své nohy má upevněny nohama hráčů. Nyní se střední hráč naklání ze strany na stranu a hráči si ho přehazují po kruhu zleva doprava a opačně. Hráč vlastně při hře opisuje tvar trychtýře. Jestliže některý hráč prostředního neudrží a ten spadne, vystřídají se.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: i sednou těs
 • Pomůcky:
 
Trojboj
Každý soutěžící složí ze stejného archu papíru během jedné minuty šipku či letadlo a hází jim. Komu dál doletí, vyhrává. Za tři minuty mají soutěžící sehnat co možná nejvíce předmětů stejných druhů--odznaků, tramvajových lístků, knoflíků apod. Za tři minuty soutěž končí, vyhrává ten, kdo ukořistil jen větší počet předmětů. Napsat na papír tiskacími písmeny několik jazykolamů a dál je přečíst soutěžícím. Kdo je přečte v nejkratším čase, vítězí. Za každý brept se připočítávají tři vteřiny. Např. Strýc Šusta suší šusťák. Scvrnkni cvrčka z mrkve. Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se. Nejspravedlivější krasobruslařský rychlorozhodčí. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchonodozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále. Neposoreluji-li se já, posoreluje mě Julie.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 90 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tužky a papír
 
Tramvajové bločky
Vedoucí hry rozdá všem hráčům tramvajové bločky a prázdné papírky téže velikosti. Po 1 min. hráči jízdenky odevzdají a každý se snaží na svůj prázdný papírek jízdenku co nejvěrněji zachytit (rozdělit, nalinkovat, vyplnit jednotlivé rubriky). Vítězí ten, komu se to nejlépe podaří. Obměna: Otázkami se ptáme na některé podrobnosti (součet čísel v určitém sloupci, jejich pořadí, číslo jízdenky). Za každou správnou odpověď je 1 bod.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: kreslící potřeby, papírky
 
Toaletní běh
Družstva obdrží toaletní papír. Jejich úkolem je jej rozmotat a co nejrychleji pronést vesnicí. Neroztržený jej v cíli zase smotají a předají rozhodčímu. Hodnotí se rychlost a kvalita smotání. Za každé přetržení se strhávají body.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: obydlené
 • Délka:
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: toaletní papír
 
Tleskaná
Všichni hráči počítají a současně tleskají. Na násobek dohodnutého čísla tlesknutí vynechají. Kdo to splete, vypadává ze hry nebo ztrácí bod.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: 45 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Terénní kritérium
Po neschůdných cestách v divokém terénu umístíme na vymezeném území barevné fáborky. S výhodou lze využít strží, skal, šípkových houští, jezírek, potoků, bažin, stromů atd. Úkolem soutěžících je přinést ve stanoveném nebo co nejkratším čase co nejvíc fáborků. Podle složitosti získání fáborků lze také odstupňovat jejich hodnotu a vyjádřit ji různými barvami.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: terén
 • Délka: 30--45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: různobarevné fáborky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
ĎÍVČÍ TÁBOR
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 08. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
 
ZARU tábor
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 08. 07. 2023
Pořadatel: Dětské tábory …
5290 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.