Táborové hry

Chůze medvědí

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po čtyřech k čáře na opačném konci. Nejdřív vykročí levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po čtyřech celým tělem nejdřív, vítězí.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Chůze kulhavého psa

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po třech tlapkách k čáře na opačném konci (čtvrtá tlapka je zdvižená a opřená o třetí). Nejdřív by vykročila levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka, jenomže jedna tlapka chybí. U druhé čáry se obrátí a vracejí se stejným způsobem ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po třech celým tělem nejdřív, vítězí.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Chůze krabí

Ze stoje přejděte zvolna do dřepu, až můžete opřít ruce za zády o zem. Položte je dlaněmi na podlahu, ale nesedejte si. V této poloze, s tváří vzhůru, postupujte pozadu k druhé čáře.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Chůze kachní

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat ve dřepu k čáře na opačném konci. Nesmějí se při tom dotýkat rukama země. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane celým tělem nejdřív, vítězí.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny
Horký popel

Několik hráčů se uchopí za ruce a vytvoří kruh. Všichni jsou bosí a snaží se navzájem šlapat si na nohy tak, jako by nestáli na zemi, ale na horkém popelu.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 20 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Hoganův závod

Soutěžící dvojice závodníků musí vyznačenou trať absolvovat co nejrychleji a to stále pohromadě (drží se za ruku, nebo jsou za jednu ruku k sobě přivázání šátkem) a pozadu. Dvojice se nesmí obracet a zastavovat, pouštět nebo rozvazovat. Za otáčení se bokem po směru tratě je diskvalifikace. Je dovoleno střídat běh a chůzi. Na trať je vhodné umístit několik kontrol poctivosti průběhu.

Druh: obratnostní
Místo: bezpečná trať 5--6 km
Délka: 60--90 min
Vybavení:
Hráčů: koedukované (smíšené) dvojice
Hlídání kamenů kolem kůlu

Hráč si přiváže jeden konec provazu k pasu a druhý ke kůlu. Maximální vzdálenost, kam dosáhne je asi 5 m od kůlu. Do této plochy se rozmístí 10 kamenů. Úkolem hráče je tyto kameny chránit. Ostatní mají za úkol kameny obránci vzít. Koho se obránce dotkne, vypadává.

Druh: obratnostní
Místo: u stromu
Délka: 15 min.
Vybavení: provaz, kameny
Hráčů: skupina a jeden
Hadí závod

Závodníci se postaví do řad na jednom konci hřiště zády ke směru pohybu. Na znamení: ,,Kupředu!' zkříží každý pravou nohu za levou, pak levou za pravou, pak opět pravou za levou atd. a snaží se přitom postupovat co nejrychleji kupředu. Vítězí ten, kdo dojde nejdřív na konec a zpátky.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Gentlemani

si svléknou saka (svetry, bundy--podle toho, co mají na sobě) a musí je co nejdříve obléci svým partnerkám. Saka musí mít zapnutý horní nebo prostřední knoflík. Poté musí chlapci knoflík opět rozepnout a sako vysvléknout z dívky a obléci na sebe. Dívky nesmí aktivně pomáhat--pouze přizpůsobováním, pohybem těla. Hodnotí se počet vysvlečení a oblečení kabátu v určeném časovém limitu. Zvláštní porota složená z ostatních hráčů může zároveň přidělovat body za galantní chování. Vhodné je brát vždy po dvou až třech párech tak, aby ostatní mohli sledovat. Zároveň se tím lépe kontroluje počet oblékacích cyklů.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: do 10 min
Vybavení:
Hráčů: e postaví za
Dráždění medvěda

Kruh vyrytý v zemi představuje medvědí doupě a medvěd se v něm pohybuje po čtyřech. Kolem boků má uvázán provaz. Volný konec provazu drží hlídač, který chce chránit chudáka medvěda před všemi příchozími. Má proto v druhé ruce (čistý) kapesník s jedním cípem zavázaným na uzel. 'Už!' zavolá medvěd a začne pobíhat po čtyřech po doupěti. Na toto znamení přiběhnou lovci a začnou medvěda bít zauzlenými (rovněž čistými) kapesníky. medvěd se může bránit, jak chce, ale nesmí opustit kruh. Hlídač se snaží útočníky zahnat údery kapesníkem. Když se mu podaří některého z nich zasáhnout, stane se medvěd hlídačem a zasažený hoch převezme v kruhu roli medvěda.

Druh: obratnostní
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: provaz, kapesníky
Hráčů: skupina a dva
Dotkni se soupeřovy boty

Dva hráči stojí čelem proti sobě ve vzdálenosti 2,5 m a v ruce drží každý jednu tyč. Po zahájení boje se snaží dotknout tyčí špičky soupeřovy boty. Bránit se před dotekem mohou jen odskokem nebo nastavením vlastní tyče. Zásah soupeřovy boty znamená bod. Kdo má dřív 5 bodů, vítězí.

Druh: obratnostní
Místo: louka
Délka: 15 min
Vybavení: dvě tyče
Hráčů: dvojice
Do kruhu

Utvořte kruh čelem dovnitř a chyťte se za ruce. Uvnitř kruhu jsou porůznu roztroušeny předměty (postavené na výšku, takže mohou být poraženy), například kuželky, kolíky nebo láhve. V pětimetrovém kruhu může být takových překážek až dvanáct. Pak začnou postupovat všichni hráči po kruhu doprava nebo doleva, podle toho, jak je stanoveno. Přitom se každý snaží zatáhnout svého souseda k překážce tak, aby ji porazil sám se ovšem rozestaveným předmětům vyhýbá. Družstvo ztrácí jeden bod za každou překážku, kterou porazí některý z jeho členů, a jeden bod za roztržení spojeného kruhu, které zaviní některý z jeho členů. Když vedoucí přikáže všem hráčům, aby uchopili svého souseda po pravé straně pravou rukou za jeho levé zápěstí, nemohou vzniknout spory, kdo roztržení kruhu zavinil. Během hry by hráči měli občas změnit držení, aby byly obě paže namáhány stejně. Jestliže drží pravé ruce levá zápěstí, dávce přednost pohybu doleva, v opačném případě naopak.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Vybavení: kuželky
Hráčů: dohromady
Dlouhá dráha II.

Dlouhá dráha pro dvojice (uprchlé trestance). Dvojice je po celou dobu svázaná k sobě provazem (pouta, okovy). Musí běžet po trati a plnit rozmanité úkoly. - Běžet chvíli řekou (aby setřásly honící psy) - Uvařit vejce natvrdo (mají hlad) - Postavit a složit stan (chce se jim spát) - Jeden vede druhého, který má zavázané oči (je tma) - Projít dle azimutů hustým lesem (peřeje)

Druh: obratnostní
Místo: terén
Délka: 60 min
Vybavení: dle úkolů
Hráčů: dvojice
Dlouhá dráha I.

Dlouhá dráha pro skupiny. Na každém stanovišti popíšeme cestu k dalšímu. Jako úkol lze zařadit prakticky cokoli (běh stonožek, provazová lávka, rozdělávání ohně, plnění lavóru z rybníka bez nádob, zamotat jednoho člena oddílu do toaletního papíru, se zavázanýma očima dojít podle provázku do cíle,...)

Druh: obratnostní
Místo: terén
Délka: 60 min
Vybavení: dle úkolů
Hráčů: skupiny
Desetníková štafeta

Družstva stojí v řadách, každý prvý z družstva má na hřbetu předpažené pravé ruky desetihaléřovou minci. Na zahajovací povel ji předá bez jakékoliv pomoci druhé ruky nebo spoluhráče na hřbet pravé ruky druhého ve štafetě atd. Vítězí to družstvo, které si dříve a bez pomoci předá minci až na konec. Jestliže mince spadne, musí se vrátit prvnímu ve štafetě a hra pokračuje dál.

Druh: obratnostní
Místo: kdekoli
Délka: 30 min
Vybavení: desetníky
Hráčů: skupiny
Dakotský hokej

Na louce vyznačte hřiště. K zápasu nastupují dva hráči. Postaví se k sobě zády uprostřed hřiště, položí mezi sebe puk (dřevěné kolečko v průměru asi 8 cm, potom každý odměří 50 kroků a větším kamenem si vyznačí metu. Na znamení se oba rozběhnou s holemi (na dolní straně přirozeně rozšířenými) k puku doprostřed hřiště. Kdo k němu doběhne dřív a položí na něj nohu, má právo poslat puk k soupeřově metě. Sotva puk odlétl, oba se za ním rozběhnou. Kdo ho zašlápne, má opět právo poslat puk k brance soupeře (soupeř mu nesmí překážet). Když puk udeří do kamene, znamená to branku. Potom se začíná opět z protilehlých stran hřiště.

Druh: obratnostní
Místo: hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: dvě hole, dřevěné kolečko
Hráčů: dvojice
Člunek

se. Mezi nimi nakreslíme čáru. Dohodneme se, že hráči v družstvech budou skákat po řadě (ob jednoho) a na opačné straně. Na znamení organizátora hry přistupujeme ke hře. První hráč jde k čáře, špičkami bot se jí dotýká a chodidla má vedle sebe. Skáče z místa co možno nejdále dopředu. Organizátor hry nebo jeden z hráčů označí na zemi délku jeho skoku (podle pat). Pak přichází první hráč druhého družstva, Postaví se na místo, kam předchozí hráč doskočil a skáče na opačnou stranu. Přeskočil-li výchozí čáru a doskočil za ní, znamená to, že získal pro své družstvo několik cm nebo naopak. Místo, kam doskočil, opět označíme. Pak znovu skáče zástupce prvního družstva na opačnou stranu atd. Poslední skáče vždy to družstvo, které nezačínalo. Jestliže se poslednímu hráči podaří přeskočit výchozí čáru, vyhrává jeho družstvo tolik cm, jaká je vzdálenost jeho doskoku od výchozí čáry. Jestliže nedoskočí, pak družstvo odpovídající počet cm prohrává.

Druh: obratnostní
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: e postaví
Boj o láhev

Dejte všem hráčům stejný počet zápalek. Pak postavte doprostřed stolu láhev. Každý hráč dá vždy postupně jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky se různě překládají, ale nesmějí spadnout. Komu spadne třeba jen jedna zápalka, musí si všechny zápalky z lahve vzít. Všichni se pravidelně střídají. Vyhraje ten, kdo se zápalek zbaví nejdříve.

Druh: obratnostní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení: láhev, zápalky
Hráčů: skupina
Bláznivá štafeta

Sesedněte se na židlích do těsného kruhu. Uprostřed kruhu na zemi je krabice s velkým počtem různých věcí. Jsou to věci takové, které se nepoškodí, když upadnou a které také nikoho nezraní, když je vezme rychle do ruky. (Tedy například starý notýsek, krabička, klíč, cívka, prázdná malá lahvička atd.) Vedoucí hry dá do oběhu několik věcí, které si hráči po jednotlivcích štafetovitě předávají. Žádná věc nesmí upadnout na zem a žádná nesmí změnit směr svého obíháni. Pak vedoucí přidává z krabice věci nové, některé posílá kolovat opačným směrem, a když je jich hodně v oběhu, zavolá: 'Druhá rychlost'. Na tento povel se zvýší rychlost předávaných věcí; na povel 'Třetí rychlost' věci pak už jen létají.

Druh: obratnostní
Místo: v místnosti
Délka: 10 min
Vybavení: různé předměty
Hráčů: dohromady
Bitva o věžičky

Obložte stolní desku na krajích pruty nebo prkénky. Pak rozestavte po stole 12 věžiček (6 černých a 6 bílých). Věžičky vyrobte ze silnějších větviček (o průměru asi jako tužka), rozřezaných na dílky 5 cm. Pak oba hráči položí do určitého rohu svůj knoflík (jeden černý, druhý bílý) a začnou s ním střídavě cvrnkat. V každém tahu cvrnkají z toho místa, kde se jejich knoflík zastavil. Oba se snaží co nejrychleji všechny soupeřovy věžičky porazit.

Druh: obratnostní
Místo: u stolu
Délka: 15 min
Vybavení: knoflíky, dřívka
Hráčů: dvojice

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.