Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Mimikry
Děti vyšleme do přírody, aby se nějak zamaskovaly. Mohou využít terénních nerovností, pokusit se udělat ze sebe keř nebo se jen schovat za strom. Po uplynutí limitu se vedoucí vydávají děti hledat. Hodnotí se nápaditost a úspěšnost. Je třeba zdůraznit ohleduplnost k přírodě, aby to s maskováním příliš nepřeháněly.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: hustý les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Macháček
kostkami. Hráč se podívá, co hodil a řekne nahlas nějaký výsledek (může být i vylhaný). Pokud následující hráč věří jeho výsledku, zároveň se tím zaváže, že to přehodí (pokud ne, tak musí buď zalhat a riskovat nebo to přiznat a ztratit body). Pokud mu nevěří, tak se výsledek ukáže a ztrácí body buď lhář nebo ten kdo mu neoprávněně nevěřil. Pokud se rozhodne přehazovat a je to dost nepravděpodobné, může někdo říct ,,koubek' a pak se hází veřejně. Poslední možností je přiznat zbabělost a říci, že to nebude přehazovat. Bodové postihy jsou: body & důvod\ 1 & nechci přehazovat\ 2 & nevěřím a je to tam\ 2 & nevěří mi a není to tam\ 3 & koubkoval jsem a on to přehodil\ 3 & koubkovali mě a nepřehodil jsem to\ Při hození kostek se kostky přečtou jako dvouciferné číslo od větší po menší. Ohodnocení jednotlivých hodů jsou následující: nejvyšší je velký Macháček (21), pak je malý Macháček (32), následuje 6 indiánů (66),..., 1 indián (11), pak jdou podle normálního třídění všechna ostatní čísla (65, 64, 63, 62, 61, 54, 53, 52, 51, 43, 42, 41, 31). Některé kombinace mají vlastní názvy, např. 31 je Róza.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 30 min
 • Hráči: e sesedno
 • Pomůcky: dvě kostky
 
Lov komárů
Družstva dostanou za úkol nalovit co nejvíce komárů. Mohou být mrtví, ale musí být poznat, zda je to ještě komár. Doporučuje se loviti v lese a na návnadu (zpocený člověk v tričku). Ulovené komáry je možno vylepit na list papíru.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: les
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Letadla
Pětičlenná družstva jsou na jedné čáře v řadu vedle sebe, všichni ve dřepu. Znázorňují letadla na letišti (na tzv. stojance). Před každým z družstev je vyznačena trasa letu. Od startu ji může tvořit přímka přecházející posléze ve vlnovku, spirály a v místech obrátky třeba kruh; rovněž zpáteční cestu lze prokládat různými obrazci. Na povel vystartují první závodníci z každého družstva, ostatní setrvávají ve dřepu. Let je provázen vhodnou hudbou, která jej zároveň motivuje: např. Schubertova Včelka nebo Let čmeláka Nikolaje Rimského Korsakova. Po bezchybném zdolání letové dráhy se letec--letadlo zařadí na své místo a po zaujetí polohy v dřepu startuje další. Vítězí družstvo, jehož členové se dříve vystřídali. Obměny: Hra nemusí mít soutěživý charakter. Letadla mohou prolétávat vyznačenou trať v zástupu, případně volně kroužit po prostoru se sledem přesně přikázaných figur a navzájem se jeden druhému vyhýbat. Je také možné--v souladu s navrhovaným výběrem hudby - přeměnit hru v rej čmeláků či včeliček.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: (hudba)
 
Kyvadlo
Trojice lidí, která si chce vyzkoušet, co vydrží a jak moc si důvěřuje, utvoří následující útvar: 2 lidi stojí čelem proti sobě a odráží jemně třetího. Ten má zavřené oči, stojí mezi nimi a je ztuhlý jako prkno. Jeho úkolem je ,,nevyměknout' a nechat se odrážet jako kyvadlo od jednoho k druhému. Výkyvy se postupně zvětšují až do asi 60 stupňů! Není žádný problém takhle padajícího člověka jemně zachytit a poslat zpět, ale on tomu musí uvěřit a nebát se. Může se hrát i ve skupinkách 7--13 lidí postavených v kroužku, kteří si středního hráče vzájemně přehazují. Po nějaké době pak jde doprostřed někdo jiný.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Krabičky
Ke hře potřebujeme jednu či několik naplněných krabiček zápalek, sůl. Na stole je možné označit ve vzdálenosti asi 10 cm od okrajů hranici dopadu. Zvyšuje se tak náročnost hry. Hráč položí krabičku na stůl tak, aby přečnívala o 1--2 cm okraj směrem ven. Pak ji cvrnknutím vyhodí do vzduchu, aby se za letu otočila kolem své osy. Jestliže se neotočí, hod neplatí a hráč musí odpalovat znovu. Krabička musí dopadnout alespoň 10 cm od okraje stolu, nanejvýš se smí dotýkat hranou nakreslené hranice dopadu. Krabička může dopadnout jedním ze čtyř způsobů: a) nálepkou nahoru 2 body b) na delší užší plošku 5 bodů c) na kratší užší plošku 10 bodů d) nálepkou dolů žádný bod a ruší se i body dosud získané v této sérii! Hráč odpaluje budó pouze jednou, nebo může odpalovat vícekrát až do chvíle, kdy řekne ,,dost'. Získané body si připočítává k bodům získaným v celé této sérii odpalu. Hraje se až do chvíle, kdy některý z hráčů získá předem stanovený počet bodů.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: podle libosti
 • Hráči: min dva
 • Pomůcky: krabičky zápalek
 
Komu?
nestojí. Jeden z nich má ruce sepjaté a v nich nějakou malou věc. Chodí vně kruhu kolem spoluhráčů. Všichni mají jako on sepjaté ruce. Hráč s ,,tajemstvím' vsunuje postupně své ruce mezi ruce stojících a pak pokračuje dál. Druhý hráč jde za ním a má uhádnout, komu dal první hráč onu věc do rukou.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: i stoupnou do
 • Pomůcky: nějaký malý předmět
 
Koho máš rád
Hru lze s úspěchem týmž lidem vnutit pouze jednou. Ti, kteří ji ještě nikdy nehráli, odejdou za dveře. Postupně jsou pak vyvoláváni jeden po druhém do místnosti a je jim dán pokyn: ,,Řekni: Koho máš rád!' Dokud dotyčný neřekne: ,,Koho máš rád!', neuznáme žádnou odpověď za správnou. Jakmile se dovtípí a řekne to, zavoláme dalšího.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do vyčerpání hráčů, kteří tuto hru neznají
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Klíč ve večeři
Některý nutný předmět (např. klíč k něčemu) je možno schovat do hrnce se zbytky od večeře. Hráči pak musí šmátrat v hnusu a nalézt malilinkatý klíček. Hnusu by mělo být hodně a měl by být hustý, lepkavý a nejlépe zelený.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: tábor
 • Délka: 15 min
 • Hráči: všichni
 • Pomůcky: klíč, hnus
 
Kdo upadne?
Dvojice hráčů se drží za ruce a sedne si do dřepu. V této poloze za nepřetržitého držení rukou tančí kozáčka. Ovšem tak, že dá-li hráč A před sebe pravou nohu, musí hráč B dát před sebe nohu levou, jinak by se pokopali. A nyní tančí, tančí až některý z obou hráčů ztratí rovnováhu a rozloží se na podlaze. Ten ovšem prohrává!
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky:
 
Kdo dříve
Dámy se postaví po dvojicích do zástupu (dvojstupu), jeden zástup udělá čelem vzad tak, aby první i druhý zástup byl čelem ve směru pochodu a vždy levá ruka směřovala ven, jakoby chtěly nabídnout rámě. Kolem těchto zástupů obchází pánská část hráčů, početnější o dva až tři členy, než kolik je dam, stojících v dvojstupu. Pak při hudbě nebo i bez ní obchází hráči zástupy. Když hudba utichne (nebo na povel), snaží se pánové ulovit (vzít za rámě) některou z dam. Běžet se může jen ve směru pochodu. Kdo zůstane na ocet, vypadá ze hry. Počet dam v zástupech se opět zmenší o dvě až tři a tak hra pokračuje, až zůstane poslední z obcházejících hráčů.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dámy a pánové
 • Pomůcky:
 
Kamzík II.
svou mateřštinou, pouze nějakým cizím jazykem (stačí slovensky). Postupně probíhá tento rozhovor: ,,Nevieš, ako sa hraje kamzík?' ,,Neviem, zkus sa opýtať ďalej.' Až projede celý kruh, tak první člověk (vedoucí) odpoví: ,,Keď to nikdo nevie, tak prečo tu ako somári blbneme?'
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: veřejné
 • Délka: 20 min
 • Hráči: e propo
 • Pomůcky:
 
Kamzík I.
Typická hra pro zahřátí. Hráči se chytnou dokolečka a začnou pomalu a v pevném a přesném rytmu dřepovat. Tento pohyb opakují po celou hru. Hru začne jeden vyvolený hráč, který se začne konverzaci se svým sousedem po pravé ruce v tomto stylu: 'Ahoj', 'Ahoj.', 'Prosím tě, nevíš co je to kamzík?', 'To je nějaká horská koza, ne?', 'Já myslím hru kamzík?', 'Tak to teda nevím, ale můžu se zeptat svého souseda.' Načež tato stupidní konverzace (samozřejmě s různými obměnami, můžeme se například nejdříve zeptat na počasí, aby to nešlo moc rychle) postupně postupuje doprava a to tak dlouho než to dojde opět k prvnímu hráči a ten na otázku 'Nevíš jak se hraje hra na kamzíka?' odpoví 'Vím, ještě tři kolečka.', načež se kolečko většinou rozpadne a hráči padnou k zemi a začnou nadávat (pokud to neznají).
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Chytrá horákyně
Hra vychází z pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně. Účastníci po rozdělení nejlépe do pětičlenných družstev řeší v časovém limitu (do 15 minut) hlavní úkol této pohádky: jeden z nich se dostaví a absolvuje čestné kolo před králem ,,ani pěšky ani na voze, ani nahý, ani ustrojený, ani bos, ani obutý.' Porota nejoriginálnější provedení náležitě odmění.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: kdekoli, lépe venku
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Chytání za slovo
Jeden z hráčů čte nějakou kratší, ale zajímavou povídku. Po jejím skončení musí posluchači sdělit, kolikrát se v ní vyskytovala spojka ,,a' nebo ,,ale', či nějaké jiné slovo, na němž je ovšem nutno se předem dohodnout.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: povídka nebo jiný čtený text
 
Hrníčkárna
Každý hráč si vezme několik lístků papíru a adresuje ostatním dotazy na to, co ho o nich zajímá nebo co o nich chce vědět. Napsané lístky vhodí do velkého hrnce, ze kterého je pak vedoucí hry (pošťák) doručuje do jednotlivých hrnků adresátů. Na toto kolo přípravy otázek je vhodné věnovat asi 10 minut. V druhém kole berou hráči postupně lístky z hrnku a na otázky odpovídají (stále dokola, každý po jednom lístku. Jeden lístek může odložit, aniž by na něj musel odpovědět nebo říci, jaká je na něm otázka.
 • Druh: ojedinělá
 • Místo: místnost
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci, max. 30
 • Pomůcky: tužky, lístky papíru, hrnky pro každého, hrnec
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFT JUNIOR TÁB…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5690 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…
Jsi usměvavý, kamarádský a šikovný? Jsi kreativní a máš spousty nápadů, o které se chceš podělit? Chtěl bys strávit aktivně dva týdny prázdnin a ještě…
Hledáme programový vedoucí, kuchaře, zásobovače, na letní prázdninový tábor pro rok 2023. Info získáš na: info@khzs.cz
Ahoj, je mi 15 let a hledám brigádu praktikantky na dětském táboře v létě 2023. Mám ráda děti, tvoření a ráda s dětmi trávím čas. Kdyby se někdo našel…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.