Táborové hry

Převážení ohně na voru

Družstva mají za úkol přeplavat s hořící svíčkou určitou vzdálenost (např. zátoku) a to tak, že v průběhu plavby se svíčky ani plavidla (např. voru nebo loďky se svíčkou) nesmí nikdo dotknout. Pohánět plavidlo mohou pouze vlnami a foukáním. Uhasne-li svíčka, mohou ji plavci opět rozsvítit, ale pouze sirkami, které si nesou ve vodě s sebou.

Druh: na plavidlech
Místo: rybník
Délka: dlouhá
Vybavení: svíčka a zápalky
Hráčů: min. dvě skupiny
Přetahování lodí

hráč nebo je uvázané. Kdo posune lano o 3 m ze základní polohy ?

Druh: na plavidlech
Místo: voda stojatá
Délka: krátká
Vybavení: dvě lodě
Hráčů: lodích pád
Přetahování

Plavidla soutěžících spojíme lanem. Lano označíme značkou (kapesníkem). Na daný povel se posádka plavidla snaží pádlováním nebo bidlováním, či jen za pomocí rukou přetáhnout druhé plavidlo o určenou vzdálenost.

Druh: na plavidlech
Místo: kdekoli ve vodě
Délka: 30 min
Vybavení: libovolná plavidla, lano (4--6~m dlouhé), kapesník
Hráčů: posádky
Poklad na ostrově

Posádky jedou někam, kde najdou mapu k pokladu. Jedou si vyzvednou svoji část pokladu a zpět na základnu. Přitom mažou po sobě stopy či vytvářejí falešné pro zmatení nepřítele. Nejrychlejší vyhrává.

Druh: na plavidlech
Místo: voda s ostrovem
Délka: 20 min
Vybavení: lodě, poklad
Hráčů: posádky lodí 14--16
Otáčení

Děti se na loď posadí tak, aby s ní mohly otáčet. Dělají se závody buď na počet otáček nebo na čas.

Druh: na plavidlech
Místo: rybník
Délka: 5 min. na posádku
Vybavení:
Hráčů: posádky
Navlékni kroužek

Kroužek visí na tenké niť na stromě, který má své větve nad vodní hladinou. Hráči mají hůlku a úkol napíchnout z lodě kroužek na hůl.

Druh: na plavidlech
Místo: voda řeka
Délka: krátká
Vybavení: loď, kroužek
Hráčů: posádky lodí $>$12
Nalézání

Z vody se nalézá do lodi v co nejkratším čase pouze přídí, pouze zádí, pouze z boku, jak kdo chce,...

Druh: na plavidlech
Místo: rybník
Délka: 5 min.
Vybavení:
Hráčů: posádky
Na uprchlíka

Jak tajně uprchnou z lodě. Vedoucí tajně určí uprchlíka. Loď jede po vodě a najednou začne uprchlík prchat. Musí do 10 sekund utéct před posádkou lodi. Ta ho může chytit buď na lodi, nebo ve vodě. Nesmí však ztratit kontakt s lodí.

Druh: na plavidlech
Místo: voda písčitý rybník
Délka: krátká
Vybavení: lodě
Hráčů: posádky lodí $>$12
Na piráty

Lodě s piráty na sebe útočí. Vyhrává ten, kdo obsadí nebo převrhne více lodí. Loď je obsazena, když na ni vydrží jeden pirát po dobu 10 sekund.

Druh: na plavidlech
Místo: voda písčitý rybník
Délka: 10 min
Vybavení: lodě
Hráčů: posádky lodí $>$13
Lovení velryb

Velryby, 30 cm dlouhá polínka rozmístíme na vodní hladinu. Lodě je chytají. Posádka chytne jednu velrybu, odveze ji na břeh a jde chytat znovu. Velryby lze nahradit rybami (korkové uzávěry, dřívka, kousky polystyrenu). V takovémto případě ryby chytá pouze určený člen posádky.

Druh: na plavidlech
Místo: voda mokrá
Délka: 20 min
Vybavení: lodě, polínka
Hráčů: posádky lodí
Lodní hokej

Rozdělíme se do dvou mužstev. Na protilehlých březích řeky, nebo rybníka vytyčíme přístavy v šířce asi 10 metrů. Pak se mužstva rozdělí do lodí a přejedou do svých přístavů. Když rozhodčí vyhodí míč, osádky vyplují. Na každé lodi (kanoi, pramici) klečí na přídi hráč s dvoumetrovým prknem v ruce. Když se loď dostane k míči na dosah, může míč prknem popohnat, odrazit, nebo podebrat a vyhodit do výšky. Obě strany se snaží dopravit míč do přístavu soupeřů. Jak se tam míč dotkne břehu, znamená to branku. Po obdržení branky se lodě útočícího mužstva stáhnou do středu vodní plochy a mužstvo, které branku obdrželo, vyjíždí k útoku ze svého přístaviště.

Druh: na plavidlech
Místo: řeka či rybník
Délka: 2x15 min
Vybavení: dvě lodě, míč, dvě dvoumetrová prkna
Hráčů: dvě šestičlenné skupiny
Klání ve vodě

Správné dřevce vyrobíme takto: Vezmeme bambusovou tyč dlouhou 180 cm a silnou asi 25 mm. Pak uděláme z tvrdého dřeva polokouli v průměru asi 5 cm velkou, z jejího středu bude vyčnívat kolík dlouhý asi 75 mm a silný 19 mm. Kolíček pak vsuneme do špičky bambusové bole. Zajistíme ho provázkem a dvěma tenkými hřebíčky. Hlavici pak obalíme vrstvou vycpávky silnou asi 25 mm a potáhneme ji pevným plátnem, které sešijeme a přivážeme provázkem k bambusové tyči. Pro souboje ve vodě obalíme hlavici nakonec igelitem nebo pogumovaným plátnem. Zůstane pak stále suchá. Hotový dřevec váží asi tři čtvrti kilogramu. Každý bojovník s dřevcem stojí na předním sedadle své pramice. Jeho posádka s ním připádluje k soupeři do dvoumetrové až dvouapůlmetrové vzdálenosti a pak se bojovník snaží soupeře shodit přes palubu. Bodování: Když přinutíte soupeře, aby jednu nohu dal ze sedadla & 5 bodů\ Když přinutíte soupeře, aby dal obě nohy ze sedadla & 10 bodů\ Když přinutíte soupeře, aby si klekl na jedno koleno & 5 bodů\ Když přinutíte soupeře, aby si klekl na obě kolena & 10 bodů\ Když soupeř upustí dřevec & 10 bodů\ Když soupeře shodíte přes palubu & 25 bodů\ Užívat dřevce jako kyje nebo chytat soupeřův dřevec rukou je proti pravidlům. Rozhodčí může za porušení pravidel strhnout až 25 bodů nebo přiznat vítězství druhému. Hrajete-li na kánoích, bojovník stojí na dně body se dávají jen za ztrátu dřevce nebo za pád přes palubu.

Druh: na plavidlech
Místo: rybník
Délka: 5 min
Vybavení: lodě, dřevce
Hráčů: dvě posádky
Honička na lodích

Hraje se na přesně vymezené ploše. Losem určíme loď, na níž bude míč. Úkolem posádky je vhodit míč do jiné lodě. Jestliže se netrefí, nebo je míč vyražen, musí jej vylovit a házet znovu.

Druh: na plavidlech
Místo: rybník, řeka
Délka: 20 min
Vybavení: lodě, míč
Hráčů: posádky
Hledání min

Na březích rybníka schovám miny, kartičky s trojcifernými čísly. zakreslit je do mapy. Kdo přinese kompletní nákres všech polohy všech min, vyhrává.

Druh: na plavidlech
Místo: voda rybník
Délka: 15--20 min
Vybavení: lodě, miny
Hráčů: usí m
Gladiátoři

Přitom bojují tyčemi tak, aby dostali protivníka do vody. Před započetím boje se doporučuje hráče upozornit na pravidla boje.

Druh: na plavidlech
Místo: voda stojatá
Délka: krátká
Vybavení: matrace a tyče s~měkkou koulí na jednom konci
Hráčů: možno i
Aport

Vedoucí i posádky jsou na břehu. Vedoucí vhodí do vody míč (klacek, prkénko), vyhrává ten, kdo rychleji skočí do lodě a míč přinese.

Druh: na plavidlech
Místo: rybník
Délka: 10 min.
Vybavení: míč, lodě, hráči
Hráčů: posádky
Ťukání a kutálení

Pouštěli jsme kuličku z nejvyššího kamene. Podařilo-li se nám ťuknout nějakou cizí kuličku, pak byla naše a získali jsme právo znovu kutálet.

Druh: s kuličkami
Místo: rovná plocha
Délka: 5 min
Vybavení: kuličky, velký kámen
Hráčů: jednotlivci
Třídění

Jeden po druhém jsme se snažili rozdělit hromádku 100 kuliček podle barev v nejkratším čase, který sledoval vedoucí na stopkách.

Druh: s kuličkami
Místo: rovná plocha
Délka: 5 min
Vybavení: 100 různobarevných kuliček
Hráčů: jednotlivci
Trefovaná

Házet kuličky do hrníčku pověšeného na větvi. Strefit se do třícentimetrové branky z určité vzdálenosti.

Druh: s kuličkami
Místo: rovná plocha
Délka: 5 min
Vybavení: hrníček, kuličky
Hráčů: jednotlivci
Řazení

Na pokyn vedoucího jsme se otočili, aby mohl seřadit 15 barevných kuliček do řady. Po otočení jsme měli pouze 10 sekund na zapamatování, V jakém barevném sledu kuličky jsou. Po zakrytí jsme každý na papírek napsali, v jakých barvách byly kuličky seřazeny.

Druh: s kuličkami
Místo: rovná plocha
Délka: 5 min
Vybavení: 15 různobarevných kuliček
Hráčů: jednotlivci

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.