Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Topologie
Dva z hráčů jsou na hřišti nakresleném křídou na zemi. Třetí jim diktuje příkazy, kam mají položit ruku nebo nohu. Hřiště má tvar čtverce rozděleného na 4$ imes$4 pole. Sloupce jsou označeny písmeny. Na příkaz ,,pravá ruka A' musí oba hráči položit svoji pravou ruku do některého volného pole v sloupci A. V každém poli může být maximálně jedna končetina. Kdo umístí končetinu do pole dříve, ten má právo tam zůstat. Druhý si musí hledat jiné volné pole v daném sloupci, i když je to pro něho často velmi nepříjemné. Pokud k tomu nedostanou hráči příkaz, nesmějí polohu končetin jakkoli změnit. Kdo se dotkne země nějakou jinou částí těla než rukou nebo nohou (koleno, zadek, hlava apod.), prohrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: e
 • Pomůcky: křída
 
Těžká tužka
Hráč se postaví zády ke zdi, paty těsně u ní. Mezi špičky nohou si položí tužku, kterou po narovnání má rukama zvednout. Tužky se nesmí dotknout ničím jiným než rukou. Při sklánění pro tužku hráč nesmí pohnout nohama z místa.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: u zdi
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tužky
 
Štafeta s~obručemi
Družstva se postaví do zástupů. Každé družstvo se ještě rozdělí na poloviny. Obě skupiny se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 až 20 kroků (v závislosti na rozměrech hřiště). Před špičkami prvních hráčů nakreslíme čáru. Uprostřed hřiště položíme obruče. Na znamení organizátora hry běží první hráči z jedné strany, doběhnou k obručím, prolezou jimi, položí je na původní místo a běží na druhou stranu k druhé polovině svého družstva. Tam udeří prvního hráče do dlaní a postaví se na konec zástupu. První hráč vybíhá a opakuje totéž. Štafeta končí, jakmile všichni hráči přeběhnou na protější stranu a prolezou obručí. Družstvo, které to provede nejdříve, vítězí. Ve druhé variantě této hry se hráči, kteří stojí proti sobě v zástupech, rozpočítají. První hráči dostanou obruče. Účastní-li se hry dvě družstva, budeme potřebovat čtyři obruče. Na znamení organizátora hry běží hráči s obručemi (z každého družstva) proti sobě. Když se setkají, vymění si obruče, prolezou jimi (ve středu hřiště) a pak pokračují v běhu k protějšímu zástupu. Odevzdají obruč prvnímu hráči a postaví se na konec. Hráči, kteří dostali obruč, běží kupředu, vymění si ji při setkání a dělají totéž, co hráči před nimi.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: obruče
 
Šamanské cviky
Vzpažujte obě ruce najednou od ramen vzhůru. Říkáte, že to zvládnete? Dobrá, pak tedy levou ruku zvedněte třikrát a současné pohybujte pravičkou. Za stejnou dobu jenom jednou vzhůru a zpět. Opisovat rukama ve vzduchu osmičky jisté umíte. A kreslit nohou kroužky určitě také. Ověřte si, zda jste oba cviky nezapomněli, a pak se pokuste vykonávat oba zároveň.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Střelnice na stole
Rozestavte na okraj stolu 11 krabiček od zápalek a střídavě na ně cvrnkejte knoflíkem z opačného konce stolu. Knoflík se vrací po každé ráně na základní čáru. Kdo srazí krabičku na zem, bere si ji jako trofej. Kdo jich má nakonec nejvíc, vyhrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: na stole
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: knoflíky, krabičky od zápalek
 
Stání na kůlu
Každý si zatluče do země kolík tak, aby z něj nejméně 50 cm vyčnívalo nad zem. Na povel se všichni postaví jednou nohou na svůj kolík (druhá je ve vzduchu). Nohy se nesmějí dotýkat. Výměna nohy se smí uskutečnit pouze přeskokem. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: až 2 hod.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kůl
 
Stahování hada
Rozestup v družstvech opět na předpažení. Hráči se na povel ,,Připravit' předkloní a každý dá pravou ruku skrze nohy hráči, který je za ním. Ten ji uchopí svou levicí a pravici opět podá za sebe. Na povel ,,Teď' začne celý zástup couvat, poslední si lehne celou délkou těla na záda a postupně si tak lehnou všichni hráči, až celé družstvo leží v přímce, kolena těsně u hlavy spoluhráče. Nohy jsou napjaty při těle druhého, špičky přihnutý dovnitř. Poslední si lehá hráč, který stál v čele zástupu. Sotva dolehl, hned se zase zvedá a postupuje rozkročmo dopředu. Za ním se zdvihají i ostatní. Když se zdvihne poslední, vykřikne--,,Hotovo', družstvo se pustí a všichni běží k vytyčenému cíli. Při lehání i vztyku se nikdo nesmí pustit a družstvo musí zůstat až do výkřiku ,,hotovo' spojeno. Pustí-li se někdo, musí znovu zaujmout polohu, jakou měl před puštěním a ostatní se musí k němu vrátit. Až si tuto hru trochu osvojíte, můžete si pravidla upravit tak, že družstvo může zůstat spojeno i při dobíhání k cíli.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 50 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Skoky přes kozy
znamení popoběhnou první o pět kroků, tam udělají živou kozu (předkloní se, nohy lehce pokrčí v kolenou a opřou si ruce o stehna nad koleny). Sotva zaujmou první hráči tuto polohu, vyběhnou druzí, přeskoč roznožkou prvního hráče a udělají živou kozu deset kroků od startovní čáry. Každý další hráč přeskočí předcházející hráče ze svého družstva, až nakonec stojí všichni v pětikrokových odstupech. Pak musí první hráč přeskákat všechny, kteří sloji před nim, a přeběhnout cílovou čáru. Ostatní ho následují, až každý přeskáče všechny hráče před sebou. Poslední ukončí závod tím, že přeběhne cílovou čáru.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 5 min
 • Hráči: tojí
 • Pomůcky:
 
Skokanský zápas
Dva zástupy hráčů stojí čelem k sobě v dostatečné vzdálenosti a mezi nimi leží proutek. Hráč jednoho družstva si stoupne špičkami k proutku, skočí a tím posune proutek o kus k soupeři. Soupeř však skočí také, ale na opačnou stranu, čímž proutek posune zpět. Kde bude proutek až se všichni hráči vystřídají?
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny 9--13
 • Pomůcky: proutek
 
Skokanský souboj
Řada dvaceti kaštanovitých kamínků za sebou s rozestupem 0,5m. Po jedné noze se skáče na konec řady. Tam se nohou zvedne kamínek, skáče se zpět a na začátku se kamínek položí (řada se tím posunula o kousek blíže ke hráčům). Pokud hráč neudělal chybu (dva skoky mezi kamínky, došlápnutí nohou na kamínek, dotek druhou nohou země, upuštění kamínku) může pokračovat dál a přenést další kamínek.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: jednotlivci, družinky 9--11
 • Pomůcky: 20 kaštanovitých kamínků
 
Skokanská soutěž družstev
Závodník A provede skok přímý napřed. Závodník B skok přímý nazad. Závodník C skok střemhlav napřed schylmo. Všechny skoky hodnotíme bodově za dokonale provedený skok dáváme 10 bodů.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: měkké, rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Skokani a běžci
Nakreslíme čtverec přibližně 8$ imes$8 m, hráči se rozdělí na dvě družstva stejně silná a stejně početná. Jedno družstvo budou ,,skokani', druhé ,,běžci'. Každé družstvo si zvolí kapitána. Běžci se postaví do čtverce a skokani do řady podél čtverce. Organizátor hry odměřuje podle hodinek čas. Potom kapitán ,,skokanů' posílá po řadě své hráče do čtverce, kde poskakují na jedné noze (stavět se na obě nohy nebo měnit nohu je zakázáno) a snaží se dotknout hráčů protivníkova družstva, kteří normálně běhají ve čtverci. Každý skokan je ve čtverci 10--15 vteřin a na povel svého kapitána se vrací ke svému družstvu. Běžci, kterých se skokan dotkl, opouštějí hřiště. Jakmile budou takto pochytáni všichni běžci, vymění si družstva úlohy a hra se opakuje. Vítězí to družstvo, které v kratší době pochytalo všechny protivníkovy hráče. Podle pravidel hry může kapitán poslat jednoho skokana několikrát. ze hry a skokan, který ho honil, se vrací ke svému družstvu a nesmí být více vyslán do čtverce. Protože je hra pro skokany namáhavá, musí organizátor hry dbát na to, aby kapitán skokanů častěji střídal své hráče.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: bou družs
 • Pomůcky:
 
Skok přes proutky
Dva kůly zaražené v zemi a vzdálené od sebe asi 50 cm jsou pobity z jedné strany malými hřebíčky, majícími od sebe stejnou vzdálenost. Každý hráč má tři rovné pruty, které si může umístit do kterékoliv výšky na hřebíčky tak, aby byly vodorovně. Pak se snaží proutky přeskočit, aniž by je shodil. Počítá se nejvyšší proutek. Pro zpestření lze vzdálenost mezi hřebíky udávat v palcích (2.54 cm), stopách (12 palců, 30.48 cm) a yardech (3 stopy, 91.44 cm)
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: proutky, 2 kůly
 
Skákavé řady
Družstva stojí v zástupech. První s druhým běží s tyčí, položenou 20--30 cm vodorovně nad zemí, proti družstvu, které ji musí přeskakovat. První se přiřadí dozadu, druhý běží k cíli a zpět s třetím a hru opakuje.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: tyč
 
Skákání přes provaz
Opatřete si silnější provaz (lano), takový, na jaký se věší prádlo, nebo i silnější. Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí, uprostřed stojí třetí hráč a přeskakuje lano vždy, když by mu mělo zavadit o jeho nohy. Kdo vydrží rychlejší tempo točení a kdo přeskočí víckrát?
 • Druh: obratnostní
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva a jeden
 • Pomůcky: lano
 
Sbírání kolíčků
Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací--dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.
 • Druh: obratnostní
 • Místo: v místnosti, na louce
 • Délka: 50 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
RACING Příměstský …
Zaměření: Příměstský
Začátek: 03. 07. 2023
Pořadatel: Zicherka, z.s.
5999 KčDetail
 
 
Tábory Čmelák
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Tábory Čmelák
6790 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.