Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Asociace I.
na papírek jakékoliv podstatné jméno v 1. pádě, papírek složí a dá do osudí. Zvolené podstatné jméno nikomu nesděluje! Poté opět první hráči (ti, kteří psali) začnou postupně vytahovat zpátky po 1 lístku z osudí. Vždy když si hráč vytáhne lístek, má maximálně 1 minutu na rozmyšlenou a pak musí vytažené podstatné jméno druhému členu své dvojice jedním slovem popsat tak, aby druhý hráč dané slovo správně určil. Pokud se jim to nepovede, předává lístek další dvojici a nezískává žádný bod. Pokud jeho spoluhráč slovo uhádne, získává dvojice plný počet bodů--stejný, jako je dvojic. Po předání lístku další dvojici se získatelný počet bodů u každé dvojice vždy o 1 snižuje.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: papírky, tužky, osudí (čepice, klobouk,...)
 
Ano i ne
Hádač odejde z doslechu a družina si vybere nějakou věc. Pak zavolá hádače zpátky. Hádač může klást jakékoli otázky, na něž lze odpovědět slovy ,,ano' nebo ,,ne' Každému smí položit jen jednu otázku a počet otázek je omezeny obvykle na 10 až 15 podle toho, jak je hádač bystrý, a podle toho, jak je vybraná věc obtížná. Hádač zpravidla začíná takovými otázkami, aby zjistily zda vybraná věc patří do říše živočišné, rostlinné nebo nerostné. Potom klade postupně takové otázky, které co nejrychleji vylučuji další a další možnosti, až dojde k vybrané věci.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Alibi
Jeden z účastníků hraje obžalovaného, ostatní jsou porotci. Pravidla výslechu jsou však obrácena: obžalovaný se ptá jednoho porotce za druhým: co jsem provedl, kdy, v kolik hodin, jak, čím, proč, kdy jsem byl zatčen atd. Porotci vědí vše, musí na každou otázku jasně, zřetelně a rychle odpovědět. Odpovědi mohou být zcela nepravdivé (odehrává se v 18 století, obžalovaný může být pětinásobným vrahem), nesmí se však křížit. Řekne-li např. jeden porotce obžalovanému, že je mu 30 let a druhý, že se narodil v roce 1900, nesmí už žádný porotce odpovědět obžalovanému na otázku kolikátého je dnes, třeba 1. 9. 1972, nebo 3.8.1945. To už by bylo alibi pro obžalovaného. V roce 1930 nemohli obžalovaného zatknout příslušníci VB, o tom, že se po něm pátrá, se nemohl nic dovědět, z televize atd. Jestliže do 15 minut nezíská obžalovaný alibi, je zločincem.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Aforismy
Vedoucí přečte začátek nějakého aforismu. Děti pak mají 3--4 minuty na to, aby jej doplnili. Napsané aforismy se posbírají, přečtou a vyhodnotí se nejlepší. Celý postup se pak opakuje. Př. Život je jako kolotoč. Život je jako Bible. Láska je jako babiččiny brýle. Láska je jako létající talíř.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny, jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Advokát
hráčům otázky, avšak odpovídají na ně sousedi po pravici. Ten, kdo třikrát správně odpoví, je vyhlášen za advokáta.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 40 min
 • Hráči: edí ko
 • Pomůcky:
 
Absolutní nepořádek
Soutěžící rozdělení do dvou družstev dostanou písmena s přibližně stejnou četností (např. jedno družstvo K, druhé L). Mají za úkol v daném časovém limitu (např. 5 minut) přinést na určené místo co nejvíce předmětů, začínajících příslušnými písmeny; do soutěže se berou jen ty předměty, které jsou v okamžiku vypršení limitu na místě. Potom zástupci družstev střídavě představují--ukazují - přinesené věci. Prohrává družstvo, které nedokáže do 15 vteřin představit další předmět od svého písmena.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
A proč?
,,A proč?' To jsou otázky, jež klade hráč, který byl na začátku hry vybrán a odeslán z doslechu. Ostatní se zatím dohodli na určitém předmětu. Po návratu se snaží hráč určit otázkami tento předmět. Každý odpovídá naprosto volně, podle své fantazie. Dejme tomu, že utajená věc je deštník. ,,Co ti to připomíná?' ptá se tázající. ,,Hřiba,' zní odpověď. ,,A proč?' ptá se dál. ,,Protože to má také takový klobouk,' zní odpověď. ,,A proč?' ,,Protože se také zavírá a otevírá.' Hra takto pokračuje. Každý z hráčů jmenuje něco, co podle jeho představy má nějakou společnou vlastnost s myšleným předmětem. Ten, u koho hádající utajenou věc uhodne, jde hádat.
 • Druh: inteligentní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: podle psychické odolnosti hráčů
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Žáby a čáp
Ve velkém kruhu (rybníku) se shromáždí žáby, které vybíhají ven na břeh a tam se je snaží chytit čáp. Žáby se zachraňují rychlým únikem do rybníka. Kdo je chycen, vystřídá čápa. Obměna: Kolem rybníka je hráz a za hrází další rybník. Žáby se snaží přebíhat z rybníka do rybníka. Na hrázi je čápi chytají.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Všichni proti všem
Mezi rozptýlené hráče vhodíme míč. Kdo se míče zmocní, stává se honičem a vybíjí ostatní. Vybití jsou vyřazeni. Pokud se netrefí, vypadá také a honičem se stává ten, kdo se míče zmocní jako první. Vítězí ten, kdo zůstane na hřišti sám.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady $>$8
 • Pomůcky: míč
 
Veselá honička
Honič rozdává babu plesknutím a plesknutý se musí za ono místo držet. Dostane-li babu po třetí, musí honit, protože nemá tři ruce. Baba se nesmí dávat dvakrát za sebou.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci 9--13
 • Pomůcky:
 
Škatule, škatule, hýbejte se
Několik stromů, kamenů apod. značí mety. U každé mety stojí hráč. hráč bez místa, který chce obsadit metu právě přebíhajícího hráče. Nestřídají-li se hráči, zvolá střední: ,,Škatule, škatule, hýbejte se!' a všichni musí přebíhat.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště, les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: olně přebí
 • Pomůcky:
 
Stínová honička
Kdo má babu, snaží se stoupnout nebo skočit na stín některého z hráčů; když se mu to podaří, vykřikne jeho jméno. Jmenovaný hráč pak honí. Vedoucí musí dohlížet na to, aby se hráči odvažovali na volné prostranství, kde se stíny zřetelně rýsují, a nenakupili se na jedné straně hřiště, kde by honič neměl ke stínům přístup.
 • Druh: honička
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Stíhačky
V kruhu o průměru 20m jsou očíslovaní hráči a vyvolávač. Ten vyvolá číslo. Příslušný hráč se musí nejdříve dotknout vyvolávače a pak chytat hráče, co jsou ještě v kruhu. Chycení nebo honič, který nikoho nechytl, dostávají trestný bod.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: jednotlivci 9--13
 • Pomůcky:
 
Rybáři a rybky
Na dvou stranách hřiště proti sobě se nakreslí obrysy 'domů'. Hřiště ohraničíme bočními čarami. Hráči si mezi sebou vyberou dva 'rybáře'. Ostatní jsou 'rybky'. Postaví se na jednu čáru domu. Rybáři se uchopí za ruce a postaví se doprostřed hřiště, čelem k rybkám. Na povel rybářů: 'Rybičky, rybičky, rybáři jedou!' rybky vybíhají (přeplouvají) přes hřiště do druhého domu, to znamená z jednoho břehu na druhý. Rybáři přitom loví ryby, snaží se je uzavřít do kruhu mezi své ruce. Chycení se staví mezi rybáře, uchopí se s nimi za ruce a tak vytvoří 'síť'. Pak dají rybáři opět povel a všechny rybky znova přebíhají na protější stranu. Ryby mohou vyklouznout do té doby, dokud se kruh neuzavře. Násilím se dostat ven z kruhu není dovoleno. Chycené rybky se znovu přidávají k síti. Její rozměry se tak stále zvětšují. Hra končí, jsou-li všechny rybky chyceny. Jestliže se síť během hry roztrhne (to znamená, že se hráči pustí), tak se rybky chycené v posledním zátahu dostanou na svobodu. Hráče, kteří vyběhnou z hřiště, pokládáme za chycené.
 • Druh: honička
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a dva
 • Pomůcky:
 
Ptáčník
Na jedné straně hřiště nebo místnosti vyznačíme dva protilehlé rohy; první bude představovat ptačí hnízdo, druhý klec. Pak vybereme ptačí matku, která se postaví do hnízda. Další dva hráči se stanou ptáčníky a stoupnou si doprostřed mezi hnízdo a klec. Zbývající hráči stojí za čárou na vzdálenějším konci hřiště tomu místu říkáme 'les'. Každý z těchto hráčů dostane jméno některého ptáka. Vždy několik hráčů má stejné jméno, ale všichni (např. drozdi nebo žluvy) nesměji vylétat ze stejného místa. Vedoucí vyvolá jméno jednoho ptáka a na toto znamení všichni hráči, kteří dostali toto jméno, utíkají z lesa do hnízda a ptáčnici se je snaží chytit. Když ptáčník některého ptáka chytí, dá ho do klece; pták, který doběhne do hnízda k ptačí mámě, je před ptáčníky v bezpečí. Poraďte hráčům, aby před ptáčníky kličkovali a neutíkali k hnízdu přímo, hra pak bude zajímavější. V jaké vzdálenosti od hnízda mají ptáčníci stát, stanovíte po určitých zkušenostech, neměli by být příliš blízko, aby nemohli ptáky snadno chytat.
 • Druh: honička
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Ptáček hledá strom
Každému hráči přidělíme jméno některého ptáka a postavíme ho k určitému stromu. Když se pak nedívá jestřáb, který ptáky pronásleduje, vyměňují si navzájem místa. A jestřáb se snaží ptáky chytit. Chycený ptáček se stává jestřábem. Hráči, kteří představují ptáčky, napodobí před výměnou místa hlas 'svého' ptáka. Vrána zakráká, sojka vydá skřek, holub zacuká, sýkorka zatípá atd. Ptačí hlas nahradí obvyklou průpovídku: 'Škatule, škatule, hejbejte se!'
 • Druh: honička
 • Místo: les
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4490 KčDetail
 
 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují