Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kůň bez jezdce
nimi pak rozkročmo stojí jejich jezdci. Jeden jezdec je bez koně a jeden kůň bez jezdce. Jezdcův úkol nasednou je znemožňován ostatními jezdci, kteří na volného koně přesedají. Nasedne-li, role koňů a jezdců se vymění.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří koně ta
 • Pomůcky:
 
Křížení dráhy
Jeden z hráčů je honičem. Honič počítá do tří a ostatní se zatím od něho vzdalují. Pak začne pronásledovat spoluhráče a snaží se jim dát babu. Jestliže však zkříží jiný hráč dráhu mezi honičem a pronásledovaným, musí honič začít honit toho, kdo zkřížil dráhu. Tento hráč poskytuje pomoc spoluhráči, ale vydává se v nebezpečí, že sám bude chycen.
 • Druh: honička
 • Místo: rovné místo
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Králík v~dutém stromě
na ramena. Každá skupinka vytvoří kroužek, který představuje dutý strom. V každém stromě je hráč, který vystupuje v roli králíka. Při hře má být o jednoho králíka víc, než je stromů. Jednomu z hráčů také svěříme úlohu psa. Pes honí přebývajícího králíka, který se může uchýlit do libovolného stromu. Dovnitř se vbíhá a ven vybíhá pod pažemi hráčů tvořících strom. Králík, který je uvnitř, musí běžet k jinému stromu. Kdykoli pes chytí králíka, vymění si úlohy, pes se stane králíkem a králík psem. Jestliže se někde uprázdní strom, pes se do něho může uchýlit a stane se tak králíkem a přebývající králík musí převzít úlohu psa.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: nekonečná
 • Hráči: e rozestaví do skupi
 • Pomůcky:
 
Kdo nemá míč
Na ploše jsou rozprostřeny míče. Probíhá obyčejná honička. Na dané znamení se svede bitva o míče, jichž je o jeden méně než hráčů. Na koho míč nezbude, stává se honičem.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci 9--13
 • Pomůcky: míče
 
Jednoduchá honička
Honič pronásleduje ostatní. Komu dá plácnutím babu, ten se stává honičem.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady 7
 • Pomůcky:
 
Chytaná kolem kruhu
čtvrté. Vedoucí vyvolá číslo, příslušní hráči vyběhnou z kruhu a ve stanoveném směru se snaží chytit toho před nimi. Chytne-li, dostane bod. Vítězí ten, kdo má nejvíce bodů.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří kruh č
 • Pomůcky:
 
Chytaná do kruhu
Tři honiči udělali řetěz a chytají další tím, že kolem nich udělají kruh. Chycení se k nim připojují. Když se řetěz během chytání přetrhne, chycení neplatí.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci 9--13
 • Pomůcky:
 
Honička v~kruhu II.
za sebe, dvojice vytvoří kruh čelem prvního ven. Druzí uchopí kolem pasu první. Vně se honí dva hráči. Je-li honěný chycen, role se obrací. Stoupne-li si honěný před nějakou dvojici, jeho roli přebírá zadní hráč. Tomuto aktu však brání druzí, kteří natáčejí první tak, aby se pronásledovaný hráč před ně nemohl postavit.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: nekonečná
 • Hráči: sou rozdě
 • Pomůcky:
 
Honička ve dvojicích
se spojí za předloktí vnitřních paží, vnější paže dá v bok. Jednotlivé páry by od sebe měly být aspoň metr. Pak vybereme dva hráče. Jeden z nich začne honit druhého. Pronásledovaný se může zavěsit do volné paže kteréhokoli hráče v kruhu. V tom okamžiku je z dvojice trojice. Ten, kdo stojí na opačném křídle, se musí pustit a dát na útěk.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: ozdě
 • Pomůcky:
 
Honička s~hradou II.
Honěný se může zachránit a to lehne-li na záda a zvedne-li nohy, ruce i hlavu do výšky (želví honička) pověsí-li se na něco (větev stromu, zábradlí atd.) tak, aby se jeho nohy nedotýkaly země (opičí honička)
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Honička s~hradou
Honěný se může zachránit a to dotkne-li se nějakého předmětu (dřevěná a železná honička) postaví-li se na jednu nohu (čapí honička) klekne-li si a hlavu skloní až k zemi (mohamedánská honička) chytí-li míč, který mu přihrál některý ze spoluhráčů
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady 7
 • Pomůcky:
 
Honička s dvojicí
Honiči se drží za ruku a honí. Kdo z nich dá babu jako první, je volný a na jeho místo nastupuje chycený.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady a jedna dvojice$>$8
 • Pomůcky:
 
Honič samotář
Honič je sám, ostatní utvoří dvojice. Komu dá honič babu, stává se honičem a jeho místo zaujme původní honič.
 • Druh: honička
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvojice a jeden $>$8
 • Pomůcky:
 
Honěná popořadě
sobě) přesně 1 min. Po uplynutí této doby vedoucí pískne na píšťalku a babu má následující číslo. Každý si pamatuje, kolik hráčů během své baby chytil. Kdo jich chytil nejvíce, vyhrává.
 • Druh: honička
 • Místo: louka
 • Délka: 1 min. na hráče
 • Hráči: i rozda
 • Pomůcky:
 
Čertova honička
Je to vlastně normální honěná, jen ten, který honí je čert a proto má i ocas (kus provazu). Ten, kdo čertovi přišlápne ocas k zemi, si s ním vymění místo.
 • Druh: honička
 • Místo: rovné místo
 • Délka: 10 min
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky: ocasy
 
Cyklická honěná
Každý hráč dostane cedulku se jménem jednoho hráče, kterého bude honit. Cedulky nemůžeme rozdat náhodně (bohužel), ale tak aby nám vznikl jeden velký cyklus. Když hráč chytne toho koho má honit, vezme si od něj cedulku toho, koho ulovený právě honil. Chycený odchází na hřbitov (vyhrazené místo) a lovec loví dál (novou oběť). Tak hrajeme tak dlouho dokud nezbudou dva, kteří se honí navzájem. Vítězem se stává buď ten kdo zbude na konec, nebo ten kdo ulovil nejvíce lidí (záleží na organizátorovi, osobně doporučuji druhou variantu).
 • Druh: honička
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5--10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: cedulky
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Letní dětský tábor…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 30. 07. 2022
Pořadatel: Cooltabor, z.s…
6200 KčDetail
 
 
Dětské víkendy u k…
Zaměření: Koňský
Začátek: 26. 03. 2022
Pořadatel: Šťastný statek
1200 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme šikovné kuchaře/kuchařky na naše letní dětské tábory v Hejnicích. Pohodová parta vedoucích, natěšené děti, krásná příroda Jizerských hor, vlas…
Nabízíme volné místo na pozici zdravotník praxe min.1rok ve zdravotnictví po případě praxe z jiného LDT věk od 18let. Strava a ubytování zdarma. Tábor…
Nabízím práci instruktora na letním táboře v létě 2022. Je mi 17 let a mám zkušenost s rybařením, koňmi, potápěním. Celoročně už od 5 let se věnuji ko…
Táborová základna v Javorníku na Šumavě. Najdete zde 15 chatek - cca 60 lůžek, sociální zázemí s kuchyňku. Více se můžete podívat na našich stránkách.…

Aktuality

11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.
5.12.2021
Táborový katalog na letní tábory 2022 se pomalu začíná plnit.
20.11.2021
Přípravy na další sezónu pomalu začínají. V tomto období se nejčastěji vymýšlejí celotáborové témata.