Táborové hry

Květiny

Oddíl jde ve velké skupině. Kdo uvidí nový druh květiny, který ještě nikdo od rána nespatřil, ohlásí svůj objev a dostane jeden bod. Jestliže novou květinu umí dokonce pojmenovat, dostane body dva.

Druh: biologická
Místo: na pochodu
Délka: dlouhodobá
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Kdo dřív a správně

Nastříháme kousky papíru a na ně napíšeme názvy rostlin tak, že název rodový píšeme na jeden lístek a název druhový na další. Oddíl rozdělíme na dvě družiny. Lístky řádně promícháme. Družiny mají za úkol dát vždy příslušný rodový a druhový název k sobě. Název hry napovídá, která družina vyhrává.

Druh: biologická
Místo: kdekoli
Délka: 15 min.
Vybavení: papírové lístky
Hráčů: jednotlivci
Husím pochodem

Družina jde v zástupu terénem. Vedoucí se čas od času zeptá prvního v zástupu na záludnou otázku. ,,Jak se jmenuje tato květina?' či ,,Co je to za věc?' Když umí odpovědět, zůstává vpředu, jinak se přesune na konec zástupu a zástup kráčí dál.

Druh: biologická
Místo: na pochodu
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Hledejte zvířata

Seznamte hráče s touto bodovací tabulkou: Pes 1, kráva 2, kůň 3, kočka 4, zajíc 5, srnka 6, veverka 7. Tolik bodů získá pokaždé ten, kdo uvidí po cestě některé z těchto zvířat.

Druh: biologická
Místo: na pochodu
Délka: libovolná
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Hledačka

Při krátkém zastavení na pochodu se děti rozběhnou po blízkém okolí (les, louka) a zapisují, které stromy (květiny, rostliny) poznaly. Vyhrává to dítě, které jich našlo nejvíce.

Druh: biologická
Místo: určené
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Co je to zač?

Během putování přírodou vyhledávejte běžné rostliny. Z vybrané pak tajně oddělte docela nepatrné, ale zcela charakteristické části (útržek listu, zlomek květu, kus plodu). Útržek pak ukažte všem hráčům, aby se s ním mohli dobře obeznámit. Všichni se pak snaží rostlinu najít a správně ji určit. Za správně určenou rostlinu získá 2 body, za správně nalezenou 1 bod.

Druh: biologická
Místo: na pochodu
Délka: dlouhodobá
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Želvičky

Na louce vyznačíme čtverec, který představuje ostrov. Na ostrově se nachází polovina hráčů, představují lovce. Na jedné straně čtverce jsou nachystány želvy. Cílem želv je projít přes ostrov, aby mohly naklást vajíčka. Protože želvy jsou želvy, chodí po čtyřech, pozpátku a zadnicí k zemi. V přechodu ostrova jim lovci snaží zabránit. Lovci mohou želvičky zvednout a přenést zpátky, nebo jim jenom bránit v pohybu. Želvičky se mohou bránit pouze pasivně (dělat jako, že si lovce nevšimly, nebo se prostě prokličkovat). Když se želva dostane na druhý konec ostrova, tak družstvo želv získává bod, želva oběhne ostrov a zkusí ho projít znovu. Po hře se role vymění.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Zpátečník

Jedná se o závod trojic. Prostřední hráč je obrácen zády k metě, oba boční hráči stojí k metě čelem. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží. Vítězí trojice, která dosáhne nejlepší čas. Pozor, běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 30 min
Vybavení:
Hráčů: trojice
Závod kolem kruhu

plácne a snaží se oběhnout kruh a zařadit se na volné místo dříve než on. Kdo po tomto závodu zbude, obchází kruh.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: ohou místo b
Závod klusáků

skupině se do sebe zaklesnou pažemi a budou představovat koňské trojspřeží. Čtvrtý se postaví za ně a uchopí provázky, které drží dva vnější koně. Závod probíhá podle stejných pravidel jako běh kolem mety, meta však je vzdálena od startu asi 30 m.

Druh: běhací
Místo: rovná trať
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: e rozdělí do dvou
Závod beznohých kurýrů

Družstvo rovnoměrně rozestaví své členy mezi dvěma body. Kurýr si vezme zprávu a nasedne jednomu členu na ramena. Ten ho přenese a předá dalšímu. Vítězí to družstvo, které bude mít svého kurýra nejrychleji v cíli. Při přesedání se nesmí dotknout země.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení: zpráva
Hráčů: skupiny $>$15
Závod Apačů

Soutěží se o to, který z indiánských kmenů rychleji dopraví poselství k cíli a přinese zpátky odpověď. Trať je obvykle dlouhá 400 m a na každého z osmi běžců připadne padesátimetrový úsek. Náčelník vede kmen a rozestaví jednotlivé posly ve vhodných odstupech, kde čekají, až k ním doběhne předcházející běžec. Od něho převezmou poselství, předají je dalšímu a tam počkají na odpověď. Dobrý osmičlenný kmen dokáže uběhnout s poselstvím čtyři sta metrů a vrátit se za méně než 3 minuty.

Druh: běhací
Místo: trať
Délka: 10 min
Vybavení: poselství
Hráčů: skupiny
Zajímaná

Dvě řady družstev proti sobě pochodují. Až se pískne, tak se první družstvo otočí a snaží se utéct. Druhé je pronásleduje a zajímá. Zajatci se spočítají, vrátí do svého družstva. Pak se hra opakuje s opačnými úlohami. Družstva mohou sedět u startovní čáry. Vyvolá se, kdo bude honit. Ti druzí se pak snaží utéct za hranici.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny $>$8
Zajíci a psi

Zajíci mají na ramenou šátky. O 5 min později vyjdou psi honit zajíce. Zajíc je chycen, když ho chytnou dva psi současně, proto psi postupují ve dvojicích.

Druh: běhací
Místo: les
Délka: max. 15 min
Vybavení: šátky
Hráčů: dvě skupiny 9--11
Zajíc bez doupěte

Všichni hráči (kromě dvou hráčů) se rozdělí na skupinky po čtyřech. čtveřice se pak rozestaví po hřišti na několik kroků jedna od druhé. Hráči ve čtveřicích si rozdělí čísla od 1 do 4. Hráč číslo 1 se postaví do středu kruhu, ostatní tři se uchopí za ruce. Kroužky znázorňují ,,zaječí doupata' a ti, co stojí uprostřed, znázorňují 'zajíce'. Dva hráči, kteří zůstali mimo čtveřice (jeden z nich je ,,lovec', druhý ,,zajíc bez doupěte'), jsou před zahájením hry nedaleko od doupat. Na znamení organizátora hry začíná lovec honit zajíce. Ale ten se může zachránit, když vběhne do některého doupěte. Zajíc, který byl v tomto doupěti až do této doby, musí okamžitě opustit své doupě a utíkat před lovcem. Jestliže lovec chytne zajíce, vymění si s ním úlohu, tj. lovec se stane zajícem, zajíc se stane lovcem a musí ho honit. Při hře je nutno dodržovat několik pravidel. Lovec nemůže vběhnout do doupěte a tam zajíce chytit. Oba zajíci nesmějí být v jednom doupěti více než 3 vteřiny. Jestliže se poruší toto pravidlo, pak se zajíc, který nestačil vyběhnout, stane novým lovcem. Důležité je také dávat pozor, aby se zajíc, který je pronásledován, nechytal rukama za hráče, tvořící doupata: musí buď proběhnout mimo, nebo rychle vběhnout do doupěte. Po 5--7 minutách dává organizátor hry znamení a do středu kruhu přicházejí hráči s číslem 2 a dřívější zajatci se staví do kruhů a spolu s ostatními tvoří doupata. Je-li hodně účastníků, může jedno doupě tvořit 4--5 hráčů.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min
Vybavení:
Hráčů: dva a zbytek
Vyzývaná II.

Dvě řady družstev stojí 10--15 m od sebe čelem k sobě. Každý hráč má před sebou cosi. Družstva se střídají ve vysílání hráčů k protivníkovi. Vyslanec jde, vybere si nějakou věc, vezme ji a utíká zpět. Okradený ho chce chytit. Dotkne-li se vyslanec svého kapitána dříve, než ho chytí, získal okradeného pro své družstvo.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 20 min
Vybavení: věci
Hráčů: dvě skupiny 9--13
Vyzývaná I.

Hráče rozdělíme do dvou stejně početných družstev, každé družstvo se postaví do řady čelem k soupeřům, ve vzdálenosti asi 10--15 m. Jeden hráč z prvního družstva se vypraví k soupeřům, kteří ho očekávají s nastavenými dlaněmi. Útočník zvolna přechází před protihráči a v nestřeženém okamžiku plácne jednoho z nich po dlani. Útočník dále na nic nečeká, rychle se obrátí a utíká zpět ke svému družstvu. Plácnutý hráč má za úkol dát útočníkovi babu dříve, než doběhne ke svým. Podaří-li se plácnutému útočníka chytit, přechází útočník do družstva plácnutého, v opačném případě přechází plácnutý do družstva útočníka. V druhém kole vysílá útočníka družstvo druhé. Vítězí ta skupina, která má po určeném časovém limitu více členů.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny
Výzva

protějších stranách hřiště. Těsně před oběma řadami uděláme čáru. Podle příkazu organizátora hry jedna skupina začíná 'výzvu'. Z pravé strany této řady vystupuje hráč. Přiběhne k protější řadě. Všichni hráči této řady k němu natáhnou pravou ruku dlaní nahoru. Hráč se dotkne rukou jednoho, druhého hráče a přitom hlasitě počítá: 'Raz, dva, tři!' Jakmile se dotkne někoho po třetí, rychle utíká zpět ke své čáře. Hráč, kterého se dotkl jako třetího, musí ho dohonit dříve, než stačí přeběhnout čáru svého družstva. Jestliže dohonil 'protivníka', vrací se na své místo do řady a chycený hráč se postaví za něho jako jeho zajatec. Jestliže se mu nepodařilo dohonit utíkajícího hráče, musí jít sám k němu do zajetí a postavit se za něho do jeho řady. Pak druhé družstvo posílá svého hráče k protějšímu družstvu. Může se stát, že hráč, za kterým stojí zajatec, sám nedohoní protivníka hráče a dostane se do zajetí. Jeho bývalý vězeň je tím osvobozen a vrací se zpět ke svému družstvu, znovu dostává právo hrát se svými kamarády. Délku hry stanoví organizátor hry podle uvážení. Vítězí to družstvo, které bude mít na konci hry za sebou více zajatců 'protivníka'. třikrát dlaně jednoho hráče. Hráči nesmějí spustit ruku ve chvíli, kdy se chce protivníkův hráč dotknout jejich dlaně. Hráč, který porušil pravidla, stává se zajatcem.

Druh: běhací
Místo: hřiště
Délka: 30 min
Vybavení:
Hráčů: usí vě
Vyvolávaná v kruzích

Každé ze dvou družstev vytvoří dva soustředné kruhy a za sebou stojící dvojice se očíslují. Vyvolá se číslo, zadní v obou kruzích tohoto čísla nasednou na ty před nimi a v daném směru obíhají kruhy. Která dvojice se vrátí na své místo dříve, vyhrála a získala pro své družstvo bod. Při návratu si zadní s předním vymění pozice.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny $>$15
Vysoký most

Tři hráči utvoří most tak, že se postaví za sebe, prostřední si dá ruce na ramena předního a zadní zvedne nohy prostředního a dá si je na ramena. V této sestavě je nutné uběhnout asi 10m. Je dobré střídat tak, aby se všichni tři vystřídali ve všech složkách mostu.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: trojice $>$12

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.