Táborové hry

Na kouzelníka

Uprostřed hřiště 10$ imes$20 metrů stojí kouzelník a má kouzelnickou hůlku. Když ji zvedne nad hlavu, musí všichni přiběhnout k němu a napodobovat jeho pohyby. Jakmile ale hodí kouzelník hůlku na zem, všichni se rozprchnou, protože je honí. Koho chytí, stává se kouzelníkem.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: krátká
Vybavení:
Hráčů: družstvo a jeden 8--11
Na jestřába

Jeden z hráčů je jestřáb, ostatní jsou holubi. Organizátor hry se postaví stranou a zavolá ,,Holubi, do pole!' Holubi se rozprchnou a jestřáb je honí. Když zavolá organizátor hry: ,,Domů', sbíhají se holubi k organizátorovi hry do holubníku (prostor, který je na hřišti vyznačen). Koho jestřáb chytne, než doběhne do holubníku, stává se jestřábem.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 10 min
Vybavení:
Hráčů: skupina a jeden
Molekuly

U této hry je důležitá heterogennost hráčů. Zvolíme předříkávače a ten potom předříkává následujícím způsobem : 'Molekuly kmitají' (to značí začátek kola, všichni hráči poskakují a vzájemně se prolínají), 'Vytvoříme molekuly homo/hetero dvou/tří/čtyř/...' - na tento signál začnou hráči vytvářet skupinky. V každé skupině musí být přesně tolik lidí kolik předříkávač řekl a navíc se musí řídit předponou homo či hetero. Homo znamená, že ve skupině jsou pouze osoby jednoho pohlaví, hetero značí, že v každé skupině musí být, alespoň jeden muž a jedna žena. Ti co se nenacpou do žádné skupiny vypadají a dále nehrají, ostatní pokračují dále ('Molekuly kmitají'...). Hrajeme tak dlouho, až zbudou poslední dva hráči a ti vyhráli.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: $>$5 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Mokré tričko

Je to hra vhodná pro větší počet hráčů bez ohledu na věk a parný den. Hráči se obléknou do plavek a trička s krátkým rukávem a vezmou si hrníček (hliníkový nebo z umělé hmoty). Doporučuje se hrát naboso. Doprostřed tábora se umístí nádoby s vodou a hráči se rozdělí na dvě skupiny. Po úvodním hvizdu si hráči nabírají do svého hrníčku vodu a snaží se polít protihráče. Ze hry odstupují hráči, kteří mají celé tričko mokré. Hraje se až do vyřazení hráčů jednoho družstva nebo do vyčerpání vody.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 15 min
Vybavení: plavky, tričko, nádoby s vodou, hrníčky
Hráčů: počet 20+
Medvědi

Verze 1 Úkolem hráčů je pozabíjet všechny medvědy a naopak. Hráči zabijí medvěda tak, že se dva dotknou během krátkého časového intervalu (3 s). Medvěd zabije hráče tak, že ho povalí na zem. Verze 2 Úkolem hráčů je zjistit jména všech medvědů (viz. cedulky na zádech). Pokud se hráče dotkne medvěd je mrtev a dohrál. Pokud hráč řekne medvědovo jméno, medvěd na 5 s zkamení (jenom jako).

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: 5--20 min
Vybavení: cedulky
Hráčů: jednotlivci
Maršál a~špion

Každé družstvo dostane sadu papírků s hodnostmi, kterou si mezi sebe tajně rozdělí. Doporučené hodnosti jsou takovéto: - Maršál - Kapitán - Pěšák - Minér - Špion - Bomba Pozn. Maršál je v každém družstvu právě jeden, špion musí být alespoň 1 ostatní dle volby organizátora (je možno dát více lístečků než je hráčů a je pak na družstvech, které vynechají). Hra probíhá asi takto: nejdříve hráči pobíhají po vymezeném poli a nic se neděje. Zábava začíná teprve, když někdo někoho plácne. Základní pravidlo hry je: Vyšší hodnost zabíjí nižší (mrtvola odchází na předem vymezený hřbitov), pokud se utkají dvě stejné hodnosti, záleží na tom kdo koho plácl, pokud se plácl přibližně zaráz, boj zůstává nerozhodný a nikdo nevítězí. Nyní následuje seznam výjimek z výše uvedeného základního pravidla: - Špion zabíjí Maršála - Uvedená pravidla vůbec neplatí pro bombu. Pro bombu platí: nesmí nikoho plácnout, pokud na ni někdo zaútočí, umřou oba dva (neplatí pro minéra, ten přežije). Bomba umře v každém případě! Družstvo prohrává: - pokud umře Maršál - pokud zůstane samotný Maršál Pozn. Ačkoli se zdá, že tato hra je úplně náhodná, dá se zde vymyslet spousta zajímavých strategií, ale na to je potřeba alespoň trochu inteligentní lidi. Každopádně se to dá hrát i s menšími dětmi--ty sice nejsou schopny dodržovat žádnou strategii, ale stejně je to baví.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: 5--6 krát 6 minut
Vybavení: papírky s~hodnostmi
Hráčů: 2--4 skupiny
Maják

Jeden člověk představuje maják. Stoupne si na určité místo (pokud možno vyvýšené) a začne se pomalu točit. Hráči startují z jiného místa, které není od majáku vidět, a snaží se dostat k majáku (=dotknout se ho). Když však maják uvidí některého hráče, řekne jeho jméno a tento hráč se musí vrátit na startovní místo a může jít znova. První tři hráči, kteří se dostanou k majáku, získávají bod. Hrajeme vícekrát. Pozn. Není vhodné hrát na louce.

Druh: běhací
Místo: členitý terén
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: jednotlivci
Lovení klobouku

Sestavíme dvě družstva. Rozestaví se v řadě proti sobě, 1--5 m od sebe. Mezi oběma družstvy nakreslíme půlící čáru a na ni umístíme klobouky (nebo něco jiného), aby na každý pár stojící proti sobě připadl jeden. Na znamení vedoucího hry se páry stojící proti sobě rozeběhnou ke klobouku. Kdo se k němu dostane dříve, odnese si ho. Vedoucí hry spočítá klobouky. Družstvo, které získalo víc klobouků, je vítězem.

Druh: běhací
Místo: kdekoli
Délka: 5 min
Vybavení: klobouky
Hráčů: dvě skupiny
Lov na antilopy

Tygři loví antilopy, která vyšly 5 minut před tygry. Obklíčí-li mlčky 3 tygři antilopu, je chycena. Vykřikne-li přitom některý z tygrů, může se antilopa spasit útěkem. Chycenou antilopu dovede tygr na shromaždiště. Tygři vyhrávají, když je chycena více jak 1/2 antilop.

Druh: běhací
Místo: les
Délka: max. 15 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny 10--12
Lištičky

Hraje několik (3--6) stejně velkých družstev. Každé družstvo přestavuje jednu rodinu lišek. Každý hráč dostane jeden ocas (proužek krepového papíru 2$ imes$150 cm) v barvě svého družstva. Ocas si zastrčí jedním koncem za kalhoty tak, aby se druhým koncem táhl po zemi. Jednotlivé rodiny se snaží získat nadvládu nad územím tak, že vyřadí co nejvíc ostatních lišek. Liška může hrát pouze tehdy, pokud má ocas tak dlouhý, že stojícímu hráči dosahuje na zem. Pokud se tedy stane, že někdo přijde o ocas, odchází ze hry. Vítězí to družstvo, kterému zůstalo nejvíce členů.

Druh: běhací
Místo: louka či terén
Délka: 10 min
Vybavení: krepový papír
Hráčů: skupiny
Lístečky na louce

Na louce jsou náhodně rozmístěny lístečky s čísly od 1 do 100. Družiny mají za úkol donést vedoucímu lístečky, jejichž součet dává číslo, které vedoucí vyhlásil. Bod dostává pouze ta družina, která přinese správně součet první. Ostatní pak musí lístečky vrátit na louku. Ohlásí-li některá družina, že požadované číslo nelze získat, a je-li to pravda, získává 2 body. Avšak není-li to pravda a některá jiná družina toto číslo získá, dostává 2 body tato družina a první družině se 2 body strhnou.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: 30--60 min
Vybavení: lístečky s~čísly
Hráčů: skupiny
La Manche

Den před organizováním hry je třeba vybrat okruh, oznámit základní informace (neprozradit, že jde o běh), rozdělit hráče do skupin po 5 lidech (v případě nedělitelného počtu po 6, nikoliv po 4) a přiřadit každé skupině barvu. Na ráno je třeba připravit ještě označení závodních aut (nejlepší jsou kusy bílého prostěradla na kterých jsou nakresleny různé typy vozidel dle fantazie). Označení se nosí na krku je třeba jej opatřit špagáty. Dále je nutné vybrat novináře z řad těch, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit. Každá skupina si na začátku okruhu vybuduje své depo, kam si může přinést jakýkoliv doping--pití, jídlo, oblečení, maséra, maminku, lopatu na padlé,... Členové jednotlivých skupin jsou dále povinni se viditelně označit barvou svého týmu stejně tak jako si označí svá auta. Na tyto přípravy je 20 minut. Poté co mají všichni vybudované depo a jsou všichni přítomni se jede zkušební kolo, kde si všichni projdou trať. Na trati při závodu mohou být najednou maximálně 3 auta z každé skupinky a každé musí být řádně označeno. Nikde není psáno, že celou dobu musejí být na trati 3 hráči a musejí běhat, to je vnitřní záležitost týmu. Na každých 5 kol musí připadat jedno kolo s handicapem (běh s židlí, s míčem a se svázanýma nohama). Handicapy je nutné střídat--není možné běhat stále s židlí. Za svázané nohy se počítá 1 kolo s handicapem a 1 kolo normálně navíc. Židle a míč jsou počítány pouze jako kola s handicapem. Šéf hry sedí na židli u cíle okruhu a každý probíhající se musí nahlásit barvou týmu, šéf pak zapíše kolo do přehledu. Hodnotí se počet kol. Novináři se během těchto 2 hodin pohybují po trati a získávají cenné informace od závodníků. Po skončení 2 hodin se nechá chvilinku oddych (max. 5 minut) a odstartuje se 20 kol. Zde vítězí ti kdo mají oněch 20 kol nejrychleji za sebou.

Druh: běhací
Místo: okruh (200m--1km)
Délka: 4 hodiny + odpoledne na zotavení
Vybavení: židle, míč, 2 šátky, 3 označení auta, stopky
Hráčů: skupiny po 5 lidech
Kruhová štafeta

Družstva se postaví jako paprsky, zády do středu. Před zahájením hry dostanou první hráči, kteří stojí dále od středu, do ruky praporek nebo nějaký jiný předmět. Soutěž začíná na signál. nalevo, jak se předem dohodli). Když oběhnou celý kruh, odevzdají praporek druhému hráči, který okamžitě vybíhá a sám se postaví na konec zástupu, tj. do středu. Soutěž končí, jakmile se všichni hráči vystřídají. Hráč, který měl na počátku hry v rukou praporek, dostane ho znovu od posledního a ihned ho zvedne nad hlavu. Vítězí družstvo, které první zvedne praporek. Jestliže hráč upustí praporek, musí ho rychle sebrat a pokračovat v běhu. Hráči, kteří stojí v 'paprscích', nesmějí překážet ostatním v běhu. Družstvo, které poruší tato pravidla, vypadá ze hry. Důležité je, aby se hráč, který odevzdá praporek, rychle zařadil a nepřekážel ostatním.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: předmět (praporek)
Hráčů: ~praporky současně vyběhnou a
Krejčí

družstva běží k cíli, tam dostane jehlu, nit, knoflík a kousek látky. Soutěžící vezme látku, přišije knoflík a běží zpátky. Druhý běží k cíli, dostane opět knoflík, jehlu a nit, přišije knoflík atd. Družstvo, které přišije knoflíky lépe a rychleji, vítězí. Kvalitu přišití knoflíků je třeba ověřit zavěšením závaží.

Druh: běhací
Místo: louka
Délka: do 20 min
Vybavení: jehly, nitě, knoflíky, látka
Hráčů: e roz
Klokaní běh

Pokrčte nohy, ruce dejte v bok a poskakujte kupředu s pokrčenýma nohama.

Druh: běhací
Místo: rovné
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: dohromady
Klobouk dolů

Provaz si uvážeme ke kůlu, na nějž dáme klobouk. Kolem uděláme velký kruh, který má poloměr asi 20 m. Poté se střední chopí provazu. Na povel se hráči přibližují ke klobouku. Střední jim v tom brání. Dotkne-li se některého z nich, musí jít za obvod velkého kruhu. Komu se přece jen podaří uloupit klobouk, běží s ním za obvod kruhu. Na povel se hráči, kteří zůstali ve hře, i ti, kteří čekali za obvodem kruhu, rozběhnou ke kůlu a snaží se ho dotknout. Hráč, který získal klobouk, je chytá. Chytí-li některého dříve, než se hráč dotkl kůlu, je tento hráč nový střední.

Druh: běhací
Místo: louka, hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: klobouk, hůl, 10m provazu
Hráčů: skupina a jeden
Kdo dříve?

Uprostřed mezi družstvy je nějaká věc (provaz, kolík, kámen ap.) Z každého družstva jde k věci jeden hráč. Střídavě (jednou z 1., příště zase z 2. družstva) dělá u věci různé posuňky, cvičí atd. Druhý hráč musí po něm vše napodobovat a při tom ho hlídat, aby věc náhle nesebral a neutekl ke svému družstvu. Jakmile ten, kdo předcvičuje, uchopí věc do ruky, musí utíkat, a ten, kdo ho napodoboval, musí za ním a dotknout se ho. Nepodaří-li se mu to, musí do jeho družstva jako zajatec. V místnosti ovšem nelze utíkat, zde se hraje jen na uchopení věci do ruky a na plácnutí.

Druh: běhací
Místo: louka, místnost
Délka: 5 min
Vybavení: věc
Hráčů: dvě skupiny
Kde je mé číslo?

Hráče ve dvou skupinách hlasitě rozpočítáme. Ti pak odejdou na svá stanoviště. Úkolem je najít sobě odpovídající číslo ve druhé skupině a tím vyřadit protivníka ze hry. Zároveň je však nutné upozorňovat hráče ze své družinky na blížící se protivníky.

Druh: běhací
Místo: les
Délka: 30--45 min
Vybavení:
Hráčů: dvě skupiny 9--14
Kanystr

na jeho vzdálenějších koncích a ve středu vyznačíme čáru. Na koncové čáry se postaví družstva a na střední čáru položíme míček. Vedoucí vyvolá určité číslo, z obou stran vyběhnou hráči patřičného čísla, snaží se ukořistit míček a přenést ho za čáru svého družstva. Vedoucí může v průběhu boje vyvolat další čísla a na pomoc kamarádům přibíhají noví hráči. Pokud se ozve slovo 'kanystr', vybíhají všichni.

Druh: běhací
Místo: rovné hřiště
Délka: 15 min
Vybavení: míček
Hráčů: i v~rámci
Kachní pochod

Družstva si sednou do dřepu. Zadní chytí vždy předního hráče okolo pasu a na dané znamení spěchají opět přes různé překážky k cíli. Kdo upadne nebo si sedne, odstupuje ze hry. Vítězí družstvo s lepším časem a větším počtem zbylých hráčů.

Druh: běhací
Místo: trať
Délka: 5 min
Vybavení:
Hráčů: skupiny

Zaregistrujte se!

Neuniknou vám žádné novinky a slevy, tábory si můžete ukládat, hodnotit. Dejte vědět, na kterém táboře jste byli a najděte dávné přátele.