Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

55 po pěti
Každý z hráčů hází 3 šipky a zvyšuje své skóre. To ale pouze v případě, že počet bodů, které hodil, je dělitelný pěti. Potom vydělí toto číslo pěti a připočte si ho k dosavadnímu bodovému zisku. Například pokud je skóre po ukončení hodu 45, pak hráč získá 9 bodů. Jestliže ale hodí 43, zůstane bez bodového zisku. Všechny tři šipky musí během hodu bodovat. Pokud šipka vypadne nebo se zabodne do míst terče, kde nepřináší žádný bodový zisk, potom se hráči v tomto hodu nezapočte nic. Hráči pokračují stejným způsobem, dokud někdo nedosáhne 55 bodů. V případě, že se hráč dostane na vyšší číslo jak 55, tak přehodil a zůstává mu stejné číslo, které měl před hodem. Pokud tedy momentálně máte 52 bodů, musíte hodit 15 (např. singl 8, singl 4 a singl 3). Kromě tohoto je zde ještě jedno pravidlo: během hodu nesmí skončit dvě šipky ve stejném čísle. Jestliže tedy hodíte dvě dvacítky, tak váš hod končí a započítá se vám nula. Jiné varianty hry: 1) Jestliže nejste velmi přesný hráč, může se stát tato hra velmi frustrující. Proto je zde jedna lehčí obměna s názvem 51 po pěti. Kromě toho, že se hraje pouze do 51 bodů, což zas tak velké ulehčení není, může se beztrestně házet na stejné místo. Zde je velmi výhodné mířit do výseče 10--15, protože to téměř vždy přináší docela dobrý, méně riskantní, bodový zisk.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dva a více
 • Pomůcky: šipky, terč
 
501
Nejobvyklejší typ hry. Může hrát i více hráčů, ale obvykle hrají pouze dva. Případně mohou hrát i páry (hráči odčítají od stejného čísla a střídají se). Hráči začínají vždy od určeného čísla (většinou 501, 301, pro páry 701, občas i 1001 nebo 201). Postupně hází a odečítají si body, které hodili. Ten, kdo klesne jako první na nulu, získává leg. Musí ale dosáhnout nuly přesně, pokud někdo hodí více než mu zbývá do konce, přehodil, a zůstává mu tolik bodů do konce, kolik měl před hodem. Vítězí ten hráč, kdo jako první dosáhne určeného počtu vítězných legů. Jiné varianty této hry: 1. DABL OUT--Nejčastější druh hry, který se hraje na většině významných soutěží. K tomu, aby hráč vyhrál leg, musí se dostat na nulu pomocí dablu, tzn. pokud má do konce 20, musí hodit dabl 10. Zavírat se může také pomocí bullu, což je dabl outbullu. Pokud se někdo dostane během hodu na jedničku, je to stejné jakoby přehodil. 2. MASTER OUT--Hraje se stejně jako dabl out s tím, že se může zavírat i treblem. 3. DABL IN--Musí se začínat pomocí dablu. 4. DABL IN/OUT--Musí se začínat i končit dablem. 5. SINGLE BULL--Celý střed i včetně outbullu se počítá za 50 bodů.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: 1, 2 i více, páry
 • Pomůcky: šipky, terč
 
48
Je to hra na procvičení zavírání některého čísla (místo 48 se může použít jakékoliv jiné číslo). Hráči začínají od tohoto čísla a snaží se ho normálně dablem zavřít. Po ukončení začíná hráč opět od stejného čísla. Vítězí ten, kdo toto číslo zavře víckrát během deseti hodů, které každý z hráčů má k dispozici.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dva a více
 • Pomůcky: šipky, terč
 
25
Tato hra je velmi podobná dablované postupce, kromě následujícího. Začínáte s 25 body a házíte tři šipky postupně na dably čísel 1--20 a poslední tři šipky na bull. Jestliže požadovaný dabl trefíte, připočtete si získané skóre (pokud házíte na dabl 6 a zasáhnete ho dvakrát, získáte 24 bodů). Pokud ale dabl netrefíte ani jednou ze tří šipek, musíte si odečíst hodnotu nezasáhnutého dablu (pokud házíte na dabl 13 a minete, odečtete si 26 bodů). V obou případech postoupíte v dalším hodě na následující číslo. Pokud váš bodový zisk klesne na nebo pod nulu, vypadáváte ze hry. Osoba s nejvíce body po bullech (pokud nějaká zůstane) vyhrává.
 • Druh: házení šipkami
 • Místo: u terče
 • Délka: libovolná
 • Hráči: 1, 2 i více
 • Pomůcky: šipky, terč
 
Zuřivý kuchař
Na ležící kládě je rozestavěno deset kelímků, ale pouze pod jedním je schovaný klíč. Jeden z družstva hází míčkem na kelímky a snaží se je shodit z klády, ostatní mu míčky podávají zpět. Před kládou ovšem stojí rozzuřený kuchař, kterému se vůbec nelíbí, že mu někdo hází po kuchyni. Snaží se vetřelcovy rány odrážet pánvičkou. Časový limit pro získání klíče je 2 minuty.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli vhodně
 • Délka: 2 min
 • Hráči: skupina a kuchař
 • Pomůcky: 10 kelímků, míčky, pánvička, kuchařská čepice
 
Závody míčů do kruhu
se na ,,prvý druhý'. Domluví se, že hráči číslo 1 budou tvořit jedno družstvo a hráči číslo 2 druhé družstvo. Tak bude vždy hráč jednoho družstva mezi oběma hráči ,,protivníka'. Kapitáni obou družstev, kteří stojí v kruhu vedle sebe, dostanou míč. Na znamení vedoucího házejí kapitáni míč nejbližším hráčům svého družstva (na různé strany) a ti ho házejí dalším svým spoluhráčům po kruhu. Jakmile míč obejde celý kruh, vrací se zpět ke kapitánům a ti ho rychle zvednou nad hlavu, což znamená, že cesta míčů je u konce. Družstvo, jehož kapitán první zvedl míč nad hlavu, vítězí. Hra trvá tak dlouho, dokud jedno družstvo nedosáhne stanoveného počtu bodů Hru můžeme obměnit. Kapitáni nestojí vedle sebe v kruhu, ale proti sobě. Na znamení organizátora hry začínají házet míčem svým spoluhráčům, ale oba na stejnou stranu. Každý hráč se snaží chytat a předávat míč co nejrychleji, aby dohnal a pak i předehnal míč 'protivníka'. Jakmile míč jednoho družstva předhání míč druhého družstva, dá organizátor hry znamení a hra se zastavuje. Družstvo dostává jeden bod. Míč si berou znova kapitáni a hra se opakuje. Nejvyšší počet bodů je také 6--8. míč. Hráči si musí přehazovat míč po kruhu a nesmějí nikoho vynechat. Jestliže družstvo poruší tato pravidla, dostává jeden pokutový bod. Jestliže družstvo upustí míč na zem během soutěže, prohrává jeden bod.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i musí
 • Pomůcky: míč
 
Závod s~přehazováním míče
Třicet metrů od startovní čáry a souběžně s ni napneme provaz ve výši 240 cm. Na znamení vyběhne z každého družstva první běžec, přehodí přes provaz velký míč, chytí jej a hodí jej po zemi druhému v zástupu. Když se mu nepodaří po hodu přes provaz míč chytit, musí jej zvednout, znovu přehodit provaz (nezáleží na tom, z které strany) a chytit míč dřív, než jej pošle dalšímu běžci. Hned jak splní svůj úkoly vrací se na konec svého zástupu. Vítězí družstvo, jehož první běžec dřív chytí míč hozený posledním závodníkem a postaví se s ním za startovní čáru do základního postoje.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Zasahování míčem
Hřiště se rozdělí na tři části tak, že střední pole je o 2 až 4 metry širší než obě pole postranní. Jedno ze dvou družstev obsadí střední pole, zatímco druhé se rozdělí na dvě poloviny a obsadí obě vnější pole. Cílem hry je to, že družstvo, jež obsadilo obě krajní pole, se snaží míčem (míči) zasáhnout co největší počet hráčů ve středním poli. To se naopak snaží všechny vhozené míče pochytat. Každý míč, který toto družstvo chytí, pro ně znamená bod. Každý zasažený hráč družstva středu platí jako bod pro družstvo postranní. Na pokyn rozhodčího hra začíná. Zasáhne-li hráč jednoho družstva hráče druhého družstva, zůstane hráč v poli a první družstvo získá bod. Hraje se třikrát deset minut. Družstvo, které dosáhlo vyššího počtu bodů, vyhrává. Po odehrání 3$ imes$ deseti minut dochází ke střídání polí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 65 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 12 lidí
 • Pomůcky: min 1 míč
 
Zajíček
Z hráčů utvořte kruh o průměru 15--20m. Vylosovaný hráč je ,,zajíček', který se postaví doprostřed kruhu. Do něho se snaží ostatní hráči trefit. Ten, kdo ho trefí, nastoupí na jeho místo. K zmýlení je dobré na zajíčka zamířit, ale nevystřelit, nýbrž nahrát hráči, který má na zajíčka lepší palebnou pozici. Čím rychleji se to provede, tím je lepší výsledek.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: malý míček
 
Zaháněná
Pro hru je potřeba delší hřiště, jehož délka je funkcí velikosti a hmotnosti použitého míče. Při házení tenisovým, nebo malým plným míčkem je zapotřebí délky i 50 metrů, při použití větších dutých míčů postačí 30 metrů i méně, podle zdatnosti hráčů. Plocha hřiště je rozdělena středovou čárou, od ní na každou stranu ve vzdálenosti 10--15 metrů zpět jsou brankové čáry. Brankové čáry jsou pro celé šířce hřiště rovnoběžné se středovou čárou a jsou od ní vzdáleny 15--25 m. Dvě družstva hrají proti sobě, hráči jsou volně rozestavěni na svých polovinách. Kterýkoliv hráč družstva, jež vyhrálo losování, začíná hru hodem z vyznačeného místa pro zahajování. V házení se hráči obou družstev pravidelně střídají a snaží se míč dohodit až za brankovou čáru soupeře. Podaří-li se to, získávají pro své družstvo bod. Druhé družstvo začíná potom další hru hodem ze svého označeného místa pro zahajování. Není-li družstvo zahnané, hází jeho hráč vždy z toho místa, kde byl zachycen--zastaven míč, případně kde byl sebrán ze země. Zdaří-li se zachycení míče přímo ve vzduchu (nesmí spadnout), může házející hráč z místa chycení postoupit dopředu o tři skoky (kroky) a odtud pak hází. Zaháněná se hraje buď na čas (6--10 minut), nebo do docílení určeného počtu bodů (4--6). V polovině hry se mění strany, zahajovací hod má družstvo, které bylo zahnáno (obdrželo ,,branku'--bod), nebo které nemělo výhoz v začátku hry. Hází se většinou jednoruč, může se stanovit zda pravou či levou rukou (podle velikosti hřiště), nebo i určeným způsobem obouruč (trčením do prsou, přes hlavu apod.).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 5--15 min
 • Hráči: dvě skupiny, min 6 lidí
 • Pomůcky: míč
 
Vyvolávaná s vybíjením
něčí jméno, na jehož místo pak jde, protože vyvolaný běží doprostřed kruhu chytit míč a vyvolat jméno někoho jiného. Pokud míč nechytí, všichni se rozprchnou, vyvolaný sebere míč, zavolá ,,stát' a snaží se do někoho strefit. Není-li nikdo zasažen, dostane trestný bod vyvolaný. Je-li někdo z hráčů zasažen, dostane trestný bod a jde vyhazovat a vyvolávat. Při házení se nesmí uhýbat, jen se otočit zády k házejícímu. Vítěz je ten, kdo má nejméně trestných bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: tojí v kruhu
 • Pomůcky: míč
 
Vyvolávaná
vyhodí míč a někoho vyvolá. Chytí-li jej, stane se vyvolávačem a hází dalšímu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvořili kruh če
 • Pomůcky: míč
 
Vysvobozování zajatce
Udělejte si na zemi kruh o průměru asi dvou kroků, a to buď vyrytím do země, nebo na travnaté půdě z kaménků či větviček apod. Do tohoto kruhu si stoupne hráč představující zajatce. Před kruhem se pohybuje nebo stojí strážce, který nesmí za zajatcem do kruhu. Z dálky přiběhne jeden ze svobodných spojenců nešťastného zajatce a snaží se mu vhodit do kruhu šišku nebo tenisový míč. Chytí-li zajatec předmět v letu, aniž přitom překročí kruh, a předmět mu nevypadne z ruky, je zachráněn a smí z kruhu ven. To však není jednoduché, protože strážce nelení a snaží se před kruhem srazit letící šišku či míček tak, aby se k zajatci nedostaly. Kromě toho smí sám házet na zajatcova spojence svými šiškami či míčky. Zasáhne-li ho, putuje spojenec do kruhu jako druhý zajatec. Nezasáhne-li, svobodný spojenec se vrátí tam, odkud přišel (je to určené místo asi 100 kroků vzdálené, z něhož se k vysvobozování zajatce startuje). Odtud vyběhne k dalšímu pokusu o vysvobození zajatce další. Jsou-li už dva či snad více zajatců v kruhu, mohou všichni chytat vhozený předmět, ale při jeho chycení jde první na svobodu a znovu do hry se nevrací ten, kdo míček chytil, ale ten, kdo je v kruhu zajatcem ze všech nejdéle. Hra trvá čtvrt hodiny. Nepodaří-li se svobodným spojencům osvobodit do té doby svého zajatého druha, vyhrává strážce. Spojenci vyhrávají tehdy, když během hrací doby dosáhnou toho, že kruh je prázdný. V případě, že tuto hru bude hrát větší kolektiv, je možno ustanovit třeba dva strážce a zajatce mohou současně osvobozovat dva i tři spojenci místo jednoho. Sami už poznáte, v jakém seskupení se vám bude hra lépe dařit. Nejmenší skupina, která může tuto hru hrát, je samozřejmě tříčlenná (strážce, zajatec, spojenec).
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: tenisový míček
 
Vystěhovalci
Dva čtverce o hraně 15m, jenž jsou od sebe vzdáleny 5m, jsou obsazeny hráči dvou družstev. Každé družstvo deleguje ze svých řad vystěhovalce, který jde na území soupeře. Nyní je úkolem hodit míč svému vystěhovalci. Když ho chytne, jde ten, kdo házel za ním. Družstva se střídají. Vítězí to, které bude dříve úplné na soupeřově polovině.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny $>$11
 • Pomůcky: míč
 
Vyrážení z kruhu
dotýkají se navzájem chodily. Vylosovaný střední hráč je opatřen kopacím míčem a jeho úkolem je míč z kruhu kopnutím vyrazit některou z mezer mezi dvěma hráči. Hráči v kruhu vyražení zabraňují v předklonu rukama. Komu míč proklouzne mezi nohama nebo ten vlevo ze dvojice mezi níž míč proklouzl se stává středním.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí čelem
 • Pomůcky: kopací míč
 
Vynášení míče z kruhu
Při 30 hráčích vytyčíme praporky čtverec 50$ imes$50 m. Na průsečíku úhlopříček vyznačíme kruh o průměru 1 m. Před zahájením boje položí vedoucí do kruhu míč. Jedna skupina obsadí 50ti metrový čtverec, druhá se rozestaví kolem jeho hranic. Na dané znamení vniknou útočníci do čtverce. Mají se co nejrychleji dostat k míči a vynést jej za hranice. Pokus nesmí trvat déle než 90 vteřin. Zmocní-li se útočník míče, může jej spoluhráčům předat pouze z ruky do ruky, přihrávky nejsou povoleny. Obránci se nesmějí přibližovat ke střednímu kruhu blíže než na 3 m. Je jim také zakázáno záměrně se dotýkat míče (brát ho útočníkům z ruky, vyrážet nebo vytrhávat jej). Mají jen zabránit útočníkům dostat se k míči nebo s míčem ven ze čtverce. V boji je dovoleno vše kromě nebezpečných zákroků. Pakliže se útočníkům podaří do 90 vteřin vynést míč, získali jeden bod a role skupin se vymění.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: 1--5 družin
 • Pomůcky: míč
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 27. 10. 2022
Pořadatel: Šťastný statek
2500 KčDetail
 
 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5390 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…
Jsi usměvavý, kamarádský a šikovný? Jsi kreativní a máš spousty nápadů, o které se chceš podělit? Chtěl bys strávit aktivně dva týdny prázdnin a ještě…
Hledáme programový vedoucí, kuchaře, zásobovače, na letní prázdninový tábor pro rok 2023. Info získáš na: info@khzs.cz
Ahoj, je mi 15 let a hledám brigádu praktikantky na dětském táboře v létě 2023. Mám ráda děti, tvoření a ráda s dětmi trávím čas. Kdyby se někdo našel…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.