Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kachní honička
Před chycením se zachráním tak, že strčím hlavu pod vodu. Baba u mne nesmí dále čekat a musí jít chytat jiného hráče, dokud se rovněž neponoří. Chycený hráč se stává honičem.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Honička se sítí
Dva hráči se chytí za jednu ruku a tím vytvoří síť. Ostatní hráče chytají na vyznačeném prostoru, který je vyznačen bójkami. Kdo je chycen, přidá se k základní dvojici, a tak se síť zvětšuje. Chytá se pouze dotykem krajních hráčů. Naposled chycená dvojice zahajuje novou hru.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: bójky
 
Běh do vody a z vody
V jisté hloubce od břehu postavte bójku. Na dané znamení vybíhají první hráči s polenem v ruce, seběhnou po břehu do vody, brodí se k metě a vrátí se kolem ní zpátky, kde předají poleno dalšímu.
 • Druh: vodní běhání
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: bójka, kolík, polena
 
Ztracení pohádkoví hrdinové
Děti mají za úkol složit správně k sobě lístečky se jmény hrdinů a s názvy pohádek, ke kterým hrdinové patří. Plaváček--Tři zlaté vlasy děda Vševěda Gerda--Sněhová královna Jiřík--Zlatovláska
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: lístečky
 
Závod u tabule
Skupiny se postaví do zástupů asi 10--15 m od tabule. Vedoucí každého družstva má kousek křídy. Rozhodčí rozhodne o formě závodu a zvolí některý ze základních předmětů např. počty, zeměpis, přírodopis, gramatiku atd. Prvním v zástupech může přikázat, aby napsali na tabuli pětimístné číslo. Když to provedou, běží zpátky ke svému družstvu a předají křídu druhému. Druzí napíší jiné pětimístné číslo a obě čísla sečtou. Třetí závodníci musí například vydělit součet druhého závodníka) čtvrtí znásobit výsledek třetího atd. podle toho, jak určí rozhodčí.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli, u tabule
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: křída
 
Vějíř spisovatelů
Vějíř je sestaven z lístečků, které jsou na jedné straně stejné (stejné barvy, prázdné nebo ozdobené otazníky pod.), na druhé straně (kterou soutěžící nevidí) jsou napsána jména spisovatelů. Vedoucí hry drží vějíř jmény k sobě; soutěžící ukáží na některý list, a tím si vyberou autora, o němž mají říci vše, co znají. Obměna: Někdy je možno soutěžit pouze o znalost díla, jindy stačí říci jen dílo jediné--záleží na věku soutěžících i náročnosti soutěže samé.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lístečky
 
Otázkový souboj
Klub se rozdělí na dvě družstva, která si střídavě dávají různé otázky z nejrůznějších oborů. (Historie, chemie, zeměpis, kultura, také ze současných událostí, nebo i z okolí klubu, např. jak se jmenuje správcová domu atd.) Za správnou odpověď si připisuje družstvo 2 body, za neúplnou 1 bod a za špatnou žádný bod. Snahou každého družstva ovšem je, vymyslet pro druhé družstvo otázku co nejtěžší a samo pak odpovídat co nejsprávněji.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Na soudce
Postavíme několik řad židlí (záleží na počtu soutěžících) tak, že nejvíce židlí je v poslední řadě; v dalších řadách směrem dopředu je vždy o jednu méně, takže v první řadě je pouze jedna židle. Soutěžící stojí na začátku hry kolem židlí, "soudce" (vedoucí hry) před židlemi. Soudce předčítá úryvek z knihy. Kdo první uhodne, posadí se do poslední řady a ti kdo uhodnou další úryvky, posadí se vedle něho. Při opětovném správném určení nového úryvku, poposedne sedící do bližší řady. Soudce předčítá dále úryvky a posuzuje, kdo první správně odpověděl--proto "soudce". Hra pokračuje tak dlouho, dokud se absolutní vítěz (nebo první tři--podle dohody) nedostane až na první židli.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: židle
 
Literární soutěž
Například: Tyl, Němcová, Neruda, Hálek, Jirásek, Neumann, Čapek, Olbracht, Majerová, Pujmanová. Na povel musí každý vedle jména spisovatele napsat nejméně tři jeho díla. Vyhrává ten, kdo nejdříve napíše největší počet děl uvedených spisovatelů.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: i napí
 • Pomůcky: literární znalosti
 
Literární fanty
Soutěžící sedí v kruhu. První řekne název díla. Druhý zopakuje název díla a přidá autora, třetí název díla. Čtvrtý to celé zopakuje, doplní opět autora a přidá další název atd. Např. Příběh opravdového člověka--Boris Polevoj, Vítr se vrací--Petr Jilemnický, Na západní frontě klid... Komu chybí odpověď, odevzdá fant.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Kterou knihu napsal?
Družstva mají několik sad písmen abecedy. Vedoucí hry klade otázky. Například: 'Kterou knihu napsal Karel Čapek?', 'Kterou knihu napsal Jan Drda?' Členové družstev mají sestavit z písmen abecedy název některé knihy určeného spisovatele. Komu se to prvnímu podaří, vyhrává. Obměna: Družstva nastoupí do řady a písmena si členové družstva našpendlí tak, aby vytvořila název knihy. Karty s písmeny by v tom případě měly mít velikost startovních čísel.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a tři
 • Pomůcky:
 
Knihomol
Vedoucí hry rozdá dětem lístky s názvy knih (nebo přímo knihy). Soutěžící mají za úkol se sami rozdělit do 'obsahově spřízněných' skupin podle předem určených námětů knih. (knihy veršů, knihy o přírodě, dobrodružné knihy, knihy o vojácích).
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: knihy
 
Kdo zná více knih
Děti soutěží ve vyjmenování co největšího počtu názvů knih na dané téma. Nejde-li o širší soutěž s větším množstvím účastníků, stačí zvolit jen téma jediné. Pro velkou soutěž může vedoucí pro ilustraci přinést několik knih a rozložit je na hromádky podle jednotlivých skupin. Hřbety směřují k divákům. Každé ze soutěžících družstev (nebo každý jednotlivý soutěžící) dostanou v tomto případě téma jiné a názvy titulů říkají nahlas. Vybíráme podle věku dětí, podle literárních znalostí vedoucího hry, který musí správně posoudit zařazení té které knihy do určité skupiny. Např. Umělecko-naučné knihy, Historické knihy, Knihy básní, Knihy, které mají v názvu číslovku, Knihy, jejichž hrdiny jsou zvířátka, Knihy, jejichž názvy začínají určeným písmenem, Knihy, v jejichž názvu je jméno, Knihy z války.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny či dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Kdo je lepší čtenář
Vedoucího hry si musí připravit dostatek úryvků z knih. Předčítá je soutěžícím a ti se snaží z úryvků určit název knihy a jméno autora. Boduje se zvlášť určení názvu i jméno autora, bod získá soutěžící, který řekl název, stejně jako soutěžící, který poznal autora. Text úryvku musí pochopitelně obsahovat dostatek informací-- jména osob, název místa, časové určení apod. Knihy, z kterých jej vedoucí vybírá, mají odpovídat věku dětí, postihnout zájmy všech soutěžících a vedoucí by je měl znát.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: úryvky z~knih
 
Chybný text
Text, který vedoucí hry přečte, obsahuje několik chybných údajů. Soutěžící se snaží chyby najít a text opravit. Slavný francouzský spisovatel Jan Mareš napsal historický román 'Jsem už velká dívka'. Tato kniha vypráví ve verších o zážitcích polární výpravy, která ztroskotala na severní točně. Této výpravy se zúčastnil také náš vědec Dick Sand a napsal o ní knihu "Lovci orchidejí". Jan Mateš je náš spisovatel a napsal "Práče". Kniha "Jsem už velká dívka" není historický román a napsala ji Helena Šmahelová. Kniha není veršovaná a nepíše se v ní o polární výpravě. O polární výpravě píše F. Běhounek v knize "Trosečníci polárního moře". Dick Sand je hrdina knihy Patnáctiletý kapitán. Knihu "Lovci orchidejí" napsal F. Flos.
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: text
 
Hudební hádanky
Přehrajeme dětem skladbu, kterou mají poznat. Hodnotíme buď pořadí, v jakém sdělují odpovědi, nebo pouze správnost jejího písemného záznamu. Poznávání hudebních skladatelů dle fotografií. Soutěž družstev--jedno družstvo řekne jméno skladatele, úkolem druhého družstva je jmenovat co nejvíce jeho děl. Vzájemné soupeření--každý (ev. družstvo) řekne vždy jednu operu, hudebního skladatele apod. Prohrává, komu dříve dojde zásoba. Potom změníme téma (např. zpívat vojenské nebo revoluční písně). Řekneme písmeno, na které musí protivník (jednotlivec či družstvo) začít zpívat píseň (lidovou píseň), příp. začít zpívat píseň, v níž bude obsaženo určité slovo (jméno, květina, vlastnost, vojáci...).
 • Druh: vědomostní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: hudba, fotografie
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VÝTVARNÝ TÁBOR HEJ…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 13. 08. 2022
Pořadatel: CK Sindibád
4880 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR H…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: CK Sindibád
5470 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných škytavek. Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč se splatností do 240 měsíců. Rychlý a efektivní …
Na Zálesácký tábor v termínu 16.7-30.7 pořádaný v Nezabudicích okr. Rakovník hledáme 4 pomocníky (půlka zestárla a půlka se rozmnožila :) ), konkrétně…
Nabízíme k pronájmu táborovou základnu v Újezdě u Plánice (Plzeňský kraj). Kapacita 40 osob. Máme volné termíny na léto 2022. Pro bližší info o objekt…
Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují