Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Hra gaučů
Upevněte na silnější prut dlouhý provaz. Zatlučte do země kůl tak, aby vyčníval ze země asi metr. Na vrchol kůlu položte malý míček a vyznačte okolo kůlu kruh o poloměru o něco menším, než je délka biče. Dejte bič do ruky prvnímu ,,gaučovi' a řekněte mu, aby se švihnutím pokusil srazit míček z kůlu. Vršek kůlu by měl být dost široký, aby míček nespadl při prvním malém otřesu. Počítá se na kolikátý pokus nebo za jak dlouho se míček podařilo hráči srazit.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky: prut, provaz, kolík, míček
 
Honba za míčem
Jeden hráč je venku a snaží se míče dotknout. Když to udělá, vymění si místo s tím, u nějž se ho dotkl. (Hráč může být též uvnitř kruhu. Pak si míč házejí.)
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tvoří těsný kruh č
 • Pomůcky: míč
 
Hod na branku
Útočné družstvo ostřeluje branku tenisákem a jeho snahou je vyřadit co nejdříve všechny obránce. V obranném družstvu je určen první brankář a pořadí, ve kterém nastupují další členové družstva. Hru začíná brankář tím, že odpálí míček sevřenou dlaní ( jako při volejbalovém podání) co nejdále do pole. Z místa, kam míček dopadne, musí protivník házet na branku. Když dostane brankář gól, vypadává a nastupuje další člen jeho družstva. Chytí-li, pak opět odpaluje. Poslední hráč (kapitán) má čelit třem ranám (odpálením). Za každý úspěšný zákrok si může vyžádat na pomoc ,,mrtvého' hráče ze svého družstva. Poté, co vypadne kapitán, nastupuje do branky soupeř. Výhodné je hru hodnotit podle počítaných bodů na branku.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: tenisák, branka dlouhá 6~m
 
Hoď a chyť!
družstva. Hráči každého družstva se označí pořadovým číslem, počínaje jedničkou. Na start se postaví první dvojice hráčů a každý dostane od organizátora hry míč. Na povel jej vyhodí do výše a vpřed a hned za ním běží. Hráč smí chytit míč teprve tehdy, když se jednou odrazí od země. Z toho místa, kde míč dopadne na zem, jej hází dále druhý hráč družstva, a když se mu podaří jej chytit, předá jej třetímu hráči svého družstva. Tak se v házení a chytání míče střídají všichni hráči obou družstev. Hru jednoho družstva sleduje vždy jeden rozhodčí. Po každé, když je míč hozen, běží rozhodčí zároveň s hráčem a na místě, kde míč dopadl, udělá hůlkou čárku. Nechytí-li hráč míč při prvním odrazu, musí následující hráč házet míč z té čáry, ze které jej házel jeho neúspěšný kamarád. Proto hráč hází míč co nejdále, musí však posoudit, bude-li s to jej chytit. Vítězí družstvo, jehož poslední hráč po chycení míče bude nejdále vpředu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i zvolí d
 • Pomůcky: dva míče
 
Házení na plechovky
Jedná se o vylepšení klasického hodu na plechovky postavené na sobě. Z plechovek je utvořena trasa tak, aby od plechovky k plechovce bylo ,,na dostřel'. Hráč s může po trase posunout jen tehdy, až si otevře cestu--shodí míčkem plechovku. Potom postupuje na další stanoviště (k místu shozené plechovky) a háže na další.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: trať
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: míč, plechovky
 
Házená v~podřepu
Čtyři kroky od družstva stojí hráč obrácený čelem k družstvu. Na povel organizátora hry počne házet míč své řadě. Hodí míč prvnímu hráči svého družstva. Ten jej hodí opět zpět a udělá podřep. Nyní hodí hráč stojící vpředu míč druhému ze svého družstva. Ten jej hodí zpátky a udělá rovněž podřep, tak to jde dále. Když poslední z družstva dostal míč, běží k prvnímu a postaví se před družstvo (čelem k němu). Ten, který stál před družstvem, staví se před prvního hráče. Potom se všechny děti družstva vztyčují z podřepu a hra se opakuje. Zvítězí družstvo, které je první ve stejném postavení jako na počátku hry.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: míč
 
Házená se šátkem za pasem
Je určeno hřiště se dvěma brankami, kde se hraje normální házená (s míčem se nesmí dělat kroky). Každý hráč si zastrčí šátek zezadu za pas tak, aby alespoň 40 cm vyčuhoval ven a volně plandal. Hráč, kterému je vytržen šátek v okamžiku, kdy drží míč, jde na 2 min mimo hru. Byl-li mu šátek vytržen neprávem(v tom okamžiku se míče nedotýkal), hraje se dál. Hra potřebuje rozhodného rozhodčího.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč
 
Házená o postup
Dvě řady hráčů stojí 50 kroků od sebe, čelem k sobě. Hráči skupiny A se snaží hodit míčem co nejdále za řadu B. Hráč z řady B hází míč z místa, kam dopadl, zpět řadě A. Tak se snaží jedna řada druhou zatlačit co nejdál dozadu. Hází vždy ten, u nějž míč dopadl, který se ho dotknul či ten, kdo jej chytí. Chytne-li hráč míč přímo ze vzduchu, může se posunout o 3 kroky vpřed.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: velký míč
 
Házená II.
Dodržují se všechna hlavní pravidla házené, to znamená, že povoleny jsou pouze 3 kroky s míčem v rukou, při postupu vpřed může jednotlivec driblovat (odrážet míč od země), hráč smí držet míč pouze 3 sekundy, zasahovat míč nohou smí pouze brankář. Góly se hází. Doba hry je zpravidla 2$ imes$10--15 minut.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min na zápas
 • Hráči: dvě skupiny o více jak 3 členech
 • Pomůcky: míč na házenou nebo podobný, 2 branky
 
Házená do terče
Na hřišti vymezíme na obě strany 3 m, a doprostřed takto vzniklého pásu položíme míč. Úkolem každého družstva je strefováním se do míče uvést jej do pohybu a takto jej dokutálet za hranici k soupeřovi. Komu se to podaří, vyhrál.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny 8--11
 • Pomůcky: míč a míčky
 
Fotbal rukama
Hra se hraje na zmenšeném fotbalovém hřišti a je to vlastně obrácený fotbal. Míče se smí hráči dotýkat pouze rukama a to tak, že jej nesmí mít v obou rukou najednou. Dotyk míče nohy se posuzuje jako v normálním fotbale ruka. Míč je dovoleno odbíjet i ve vzduchu ve stylu volejbalu. Pozn. Rozhodčí by měl dávat velký pozor na to, zda byla noha úmyslná, nebo nechtěná.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 2$ imes$10 min.
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: volejbalový míč
 
Fotbal na jednu bránu
Hraje se na jedné polovině normálního hřiště a na jednu bránu. Jedno družstvo má za úkol bránit a druhé dát co nejrychleji gól. Když jde míč do autu, čas se stopuje. Vyhrává to družstvo, kterému se podaří dát gól rychleji.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: asi 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: fotbalový míč
 
Faustball
Tato hra se hraje volejbalovým míčem 2$ imes$15 minut na hřišti o rozměrech cca 20$ imes$50 metrů. Obdélník hřiště je rozdělen na dvě stejné poloviny provazem ve výšce cca 2 metry. Ve vzdálenosti 3 metry od střední čáry jsou vyznačeny na obou polích čáry podání. Každé družstvo má 5 hráčů: 3 v předním a 2 v zadním hracím poli. Hra se zahajuje podáním z kteréhokoliv místa za podávací čárou, přičemž jedna noha hráče musí zůstat na zemi. Míč se odbíjí po nadhozu anebo z ruky. Soupeř má pak pro vrácení maximálně tři údery, avšak každý úder musí provést jiný hráč. Míč je možné hrát přímo ze vzduchu, anebo až po prvním odrazu od země. Odráží se pouze jednou rukou, sevřenou v pěst a přitisknutým palcem. Taktika hry je podobná jako při volejbalu. Prvním úderem se míč zpracovává, druhým se připravuje útok a třetím se útočí. Každá chyba se počítá jako bod. Podává vždy to družstvo, které se dopustilo chyby. V průběhu hrací doby se dosahuje průměrně 50--60 bodů. Při nerozhodném výsledku se nastavuje 2$ imes$5 minut. Není-li ani potom rozhodnuto, musí se hra opakovat.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 30 min na zápas
 • Hráči: 2$ imes$5 hráčů (pětičlenná družstva)
 • Pomůcky: volejbalový míč, 25 metrů provazu 3--5~mm
 
Dudek
Na vyvýšeném místě se postaví dudek (míč, špalek) a asi 15 m od dudka se vyznačí necelý půlkruh pro hráče. Vylosuje se hráč, který má stavět dudka. Nemá hůl ani místo mezi ostatními. Hráči se střídají. Nejprve zvolají ,,pozor' (pokud tak neučiní, stanou se hlídačem) a následně hází ze svých pozic na dudka a snaží se jej odrazit co nejdál. Srazí-li nějaký hráč dudka, zavolá ,,stát' a všichni si běží pro hůl. Hlídač, který dudka postavil může zaujmout kterékoli uvolněné místo. Kdo své místo nenajde, odevzdá hůl a stává se hlídačem. Kdo dudka nesrazí, čeká až se to podaří jinému.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: míč, špalek, hole
 
Driblování
Družstva stojí v zástupech. Ve vzdálenosti asi 30 metrů je vyznačen cíl (hůl, bota, strom). Na znamení organizátora hry dribluje první z každé skupiny míč co nejrychleji k cíli (jako při košíkové) a zpět ke svému družstvu. Míč se dribluje dlaní k zemi. Jakmile hráč doběhne ke svému družstvu, vybíhá další. Zvítězí družstvo, které jako první závod dokončí.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny o stejném počtu členů
 • Pomůcky: míč
 
Dostihy míčů
řady mají míč. Na dané znamení hodí 1. hráč řady A míč 2. hráči řady B, ten hází 3. hráči řady A,... Současně začne házet 1. hráč řady B a to 2. hráči řady A,... Jakmile dojdou míče na konec řady jdou touže cestou zase zpět prvním hráčům. Tak musí míče proběhnout uličkou desetkrát tam a zpět.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí ve d
 • Pomůcky: dva míče
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4490 KčDetail
 
 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují