Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Dostihy míčů
řady mají míč. Na dané znamení hodí 1. hráč řady A míč 2. hráči řady B, ten hází 3. hráči řady A,... Současně začne házet 1. hráč řady B a to 2. hráči řady A,... Jakmile dojdou míče na konec řady jdou touže cestou zase zpět prvním hráčům. Tak musí míče proběhnout uličkou desetkrát tam a zpět.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: tojí ve d
 • Pomůcky: dva míče
 
Dobývání hradu
Na louce vyznačte kruh o průměru asi 25 m. Uprostřed kruhu postavte pyramidu z dřevěných špalků. Vně kruhu jsou dobyvatelé hradu, jejichž úkolem je přesně mířenými ranami kruh zbořit. V kruhu jsou obránci, kteří hrad brání svým tělem, nohama a hlavou (nikoli rukama). Dobyvatelé mají k dispozici 10 výstřelů. Jako jeden spotřebovaný výstřel se počítá, podaří-li se obráncům udržet míč v kruhu. Vítězí to družstvo, jemuž se podařilo hrad více poškodit.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště, louka
 • Délka: asi 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: dřevěné špalky, 10 míčů
 
Černé a bílé míče
se svým pomocníkem se postaví se do středu kruhu. Úkolem organizátora je házet míče z krabice hráčům. Úkolem pomocníka je sbírat hozené míče a skládat je opět do krabice. 'Pozor!' zvolá organizátor hry. Vezme z krabice míč a rychle jej hodí jednomu z hráčů. Hodí-li bílý míč, musí ho hráč chytit a vrátit pomocníkovi, jestliže hodí černý míč, nesmí ho hráč chytit, nechá míč spadnout na zem, pomocník ho sám sebere. Ten, kdo se splete (nechytne bílý, chytne černý), vypadá ze hry. Kdo zůstane poslední, je vítězem. Při opakování hry se stává organizátorem a vybírá si pomocníka.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: velká místnost, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: e postaví do
 • Pomůcky: 3 bílé a 2 černé míče v krabici
 
Brambory I.
člověka. Všem, co jsou v kruhu se říká 'brambory'. Brambory uprostřed kruhu sedí ve dřepu. Hráči na obvodu si přehazují míč, kdo obdrží třetí přihrávku, musí tím míčem trefit nějakou bramboru. Pokud se do žádné brambory netrefí, jde do kruhu za nimi. Pokud se stane, že některá brambora míč chytí, tak jde hráč, který házel do kruhu a navíc jdou všechny brambory z kruhu ven. Pokud se hráč trefí a nikdo z brambor míč nechytí, je všechno v pořádku a nic se neděje. Pokračuje se v nahrávání po obvodu kruhu. Další pravidla: - Pokud někdo hodí při přihrávkách míč špatně, jde za bramborami. - Pokud někdo nechytí dobrou nahrávku, jde za bramborami. - Dokud je počet lidí na obvodu větší než 5, nesmí se nahrávat člověkovi stojícímu vedle. Nahrává se nejméně přes jednoho. Kdo toto pravidlo poruší, jde za bramborami. - Pokud na obvodu kruhu zůstaly už jenom dva hráči, tak první z nich, kdo udělá chybu je nová brambora, a všechny staré brambory jdou ven z kruhu.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: e postaví
 • Pomůcky: míč
 
Boj o míč III.
Hrají dvě družstva o stejném počtu hráčů. Je nutné, aby jedno z družstev bylo nějak viditelně označeno, aby jeho členové i na dálku poznali. Na povel rozhodčího se hráči obou družstev rozeběhnou volně po hřišti a na další povel zůstanou stát. První družstvo dostane míč a na povel si ho začne přihrávat. Členové druhého družstva se snaží míč v letu chytit. Podaří-li se to některému z nich, přiklepne míč na zem a hlásí jeden bod, který rozhodčí zapíše. S míčem se nesmí běhat, ale vždy při započítávání bodu si mohou hráči měnit místa. Hraje se na předem určený počet kol a vítězí družstvo, které získá víc bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: hřiště
 • Délka: 60 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: míč, krepový papír
 
Boj o míč II.
Rozdělíme hráče na dvě očíslovaná družstva, která se postaví do řad proti sobě, asi 30 m od sebe. Uprostřed mezi řadami leží velký míč a tenisák. Vedoucí vyvolá číslo, oba soupeři vyběhnou k míčům, rychlejší si vezme velký míč a utíká s ním ke svému družstvu, druhý se ho snaží zasáhnout tenisákem dříve, než tam doběhne. Trefí-li, získá pro své družstvo bod, netrefí-li, získají bod soupeři.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě očíslované skupiny
 • Pomůcky: velký míč, tenisák
 
Bizoní bobky
domu, plotu nebo klády. Tři metry od klobouků vyryjí čáru a za tu se všichni postaví. Kdo si vytáhne los, začíná. Hodí měkký míček do jednoho klobouku. Jestliže ho mine, vloží se do jeho klobouku jeden bobek (nebo kamínek) a zkouší to znovu. Když míček vlétne do některého klobouku, vlastník tohoto klobouku běží pro míček a všichni ostatní se dají na útěk. Hráč s míčkem je nesmí pronásledovat dál než k čáře a musí míček po někom hodit. Jestliže ho zasáhne, jeden kamínek přijde do klobouku zasaženého; netrefí-li, jeden kamínek přijde do klobouku toho, kdo házel. Kdo má 5 kamínků, stává se bizonem a dostane cenu určenou pro největšího nešiku.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: kterých
 • Pomůcky: bobky (kamínky), klobouky, míčky
 
Běh za míčem
Dvě družstva se postaví do zástupů za startovní čáru. První z obou zástupů hodí míček co nejdále do louky. V tom okamžiku vybíhají druzí ze zástupů. Druhý ze skupiny A běží pro míček skupiny B a opačně. Kdo se dřív vrátí ke startovní čáře s míčkem soupeře, získává bod pro svou skupinu. Pak házejí třetí, běží čtvrtí atd. Hra trvá tak dlouho, dokud se všichni nevystřídají v házení i v běhu. Vyhrává skupina s vyšším počtem bodů.
 • Druh: házení míčem
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: barevně odlišné míčky
 
Zasáhněte krabici!
Družiny stojí proti sobě v řadě. Židle postavíme vedle sebe doprostřed mezi družiny a krabice položíme k židlím tak, aby byly vždycky na odvrácené straně od družiny ve vzdálenosti asi 60 cm od židlí. Na dané znamení vyběhnou první hráči z družin: každý vyskočí na židli do stoje spatného, předpaží pravou a pustí svůj kamínek do krabice. Chybí-li ji, sebere kamínek a opakuje pokus. Když se mu to podaří, běží ke své družině a dotkne se natažené ruky dalšího hráče. Ten běží a vyskočí na židli, upustí kamínek a běží zase zpět...
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: hřiště, místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: židle, 2 krabice, pro hráče kamínek
 
Vyhazování kamínků
Každý hráč si nasbírá hromadu kamínků. Pak všichni najednou vyhodí jeden kamínek z pravé dlaně do výšky (aspoň nad hlavu) a zachytí jej dřív, než spadne na zem. Potom přidají ke kamínku ještě jeden, vyhodí současně dva a zase je chytí. V dalším kole se hází třemi kamínky, ve čtvrtém... Komu spadne byť i jeden kamínek na zem, vypadá z další hry. Vítězem se stává ten, kdo vydrží ve hře nejdéle.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kamínky
 
Vybíjená
Každý hráč si opatří buď pět malých placatých kaménků anebo z lepenky vyříznutých koleček a dá si je na různá místa stolu. Pak hráči po řadě cvrnkají vždy jednou do některého svého kaménku, a každý se snaží shodit ze stolu tímto svým kaménkem kamének cizí. Kamének, který spadne ze stolu, nesmí se už do hry vrátit, i když spadne při útoku na cizí kamének. Vítězí ten, kdo na konci hry má na stole sám alespoň jeden kamének.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: na stole
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: kamínky
 
Turkmenská hra
promíchaných kamínků (5 bílých a 5 tmavých) a některé z nich opět chytají. Každý předem ohlásí, o jakou barvu hraje, a pak se snaží chytit co nejvíce kamínků zvolené barvy. Za každý dostane bod. Nesmí však chytit žádný kamínek druhé barvy, jinak nedostane žádný bod ani za správně chycené kamínky. Vyhraje ten, kdo dříve nasbírá 20 bodů.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: ~přesně
 • Pomůcky: kamínky
 
Střelba na kruhy
Udělejte si (podle počtu hráčů) jeden až čtyři kruhy, narýsované na zemi, nebo naznačené většími kameny. Průměr každého kruhu je asi 80 cm. Kruhy jsou od sebe vzdáleny vždy asi 15 kroků, jsou na různých místech, nemusí být v jedné řadě. Tyto kruhy hlídají obránci, zatímco střelci mají za úkol dělat výpady proti kruhům a vhazovat do nich malé kamínky, které znamenají zásah. Při jednom útoku nesmí střelec vhodit více než 1 kamínek. Ze svých 'základen', kam už obránci nesmějí, startuje každý střelec, tedy vždy jen s jedním kamínkem. Obránci běhají v území, kde se hraje, nehlídají přímo u kruhů. Ke kruhům běží jen v nejvyšší nouzi, když už se sem řítí některý střelec. Hraje se na dotyk. Dotkne-li se obránce střelce, musí střelec odejít s nepořízenou z území a 3 minuty nesmí hrát. Vhodil-li však střelec kamínek do kruhu ještě před strážcovým dotykem, smí odejít klidně, beztrestně a znovu začít nový útok, aniž by čekal 3 trestné minuty. Obránce může hlídat kterýkoliv z kruhů, nemusí být jen u kruhu jednoho. Obránce (strážce) může také letící kamínek chytit nebo srazit a tak zneškodnit dříve, než kamínek dopadne do kruhu.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: rovné
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kamínky
 
Strefovaná II.
na volném místě položí větší kámen a střídavě na něj házejí. Kdo zasáhne, získává bod a smí házet znovu. Hraje se do určitého počtu bodů.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: i
 • Pomůcky: jeden větší a dva menší kameny
 
Sbírání kamenů
Na louce vyznačte hřiště a na hřišti startovní čáru. Kameny položte po jednom na zem v metrových odstupech. Na dané znamení vyběhne první hráč, zvedne první kámen, vrátí se s ním k čáře a položí jej do kruhu, který je tam vyznačen. Pak běží pro druhý... až takto posbírá všech 8 kamenů. U sbírání se hráči měří čas, nejrychlejší vítězí.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 8 kamenů velikosti brambory, stopky
 
Sázení vajíček
První hráč položí svou levou ruku dlaní na zem a vedle ní vyrovná do řady 4 kamínky. Pátý kamínek vyhodí do výšky a dříve, než jej opět chytí, cvrnkne první kamínek pod levou dlaň. Potom opět vyhodí kamínek a cvrnkne pod dlaň druhý kamínek. Totéž udělá se třetím i čtvrtým. Tomu se říká ,,sázení vajíček'. Udělá-li hráč chybu (nechytí kamínek, cvrnkne nesprávný kamínek po dlaň, nebo jej tam vůbec necvrnkne), přestává hrát a čeká, až na něj zase přijde řada. Pak začne celé kolo znovu. Ve druhém kole si strčí jeden kamínek do ohbí levého malíčku, 3 kamínky rozestaví na zem, pátý vyhazuje. Poprvé musí ťuknout do prvního ze tří ležících, podruhé do druhého, potřetí do třetího a hned nato vždy chytit padající kamínek. Tomu se říká ,,roztloukání vajíček'. Kdo první dokončí všechny cviky, vyhrál.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 5 kamínků
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Výtvarný tábor v K…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
 
FLEXI tábor v Kunč…
Zaměření: Zážitkový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.