Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Čínská hra s oblázky
Vezměte všechny kamínky do ruky, vyhoďte je do výšky a nechejte spadnout na zem. První hráč si klekne k některému oblázku a cvrnkne jej na jiný oblázek. Když jej trefí, vezme si oba, mine-li, nechá je ležet tam, kde se zastavily a své štěstí obdobně zkouší druhý hráč a po něm všichni ostatní. Potom přijde opět na řadu první. Tak se pravidelně střídají, dokud nejsou všechny kamínky rozebrány. Kdo jich má nejvíc, vyhrál.
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 20--30 kamínků velikosti lískových ořechů
 
Apačská hra s kameny
Na louce si vyznačte hřiště. Každý hráč má dva ploché kameny velké jako dlaň. potom vyhrabte na hřišti okrouhlou jamku o průměru i hloubce asi 25 cm. 10m od jamky vyznačte čáru. Nejprve hodí všichni od čáry k jamce jeden kámen, a když se vystřídají, házejí i druhý kámen. Výkony se hodnotí takto V jamce není žádný kámen, ten nejbližší & +1b\ Dva kameny jednoho hráče jsou nejblíže k jamce než všechny ostatní & +2b\ Jeden kámen v jamce & +4b\ Dva kameny jednoho hráče v jamce & +10b\ Více kamenů různých hráčů v jamce & 0b\ Poslední vhozený kámen do jamky & +4b\
 • Druh: házení kamínky
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: menší ploché kameny ve tvaru disku
 
Pozorování z vlaku
Posaďte děti k oknu, aby mohly sledovat rychle se měnící krajinu, jíž vlak projíždí. Po chvíli si dejte popsat cestu. Jaké mostky jste přejeli, jak se točila silnice podél trati, kolik zákrutů měla trať, jaké strážní domky a pod. Pozorujte jen blízké okolí, protože se dá snadno sledovat i kontrolovat a také se velmi rychle mění.
 • Druh: do vlaku
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Bobr
Hraje jakýkoli počet hráčů, nejlépe v tramvaji, na ulici cestou městem. Kdo první uvidí pána s plnovousem (stačí knír), zvolá ,,bobr!' a počítá se mu bod.
 • Druh: do vlaku
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Blesková orientace
Máte-li při jízdě vlakem mapu projížděné trati, určete vždy čas od času nějaký objekt u trati, úkolem hráčů je najít jej co nejdříve na mapě. Bodujte správné určení.
 • Druh: do vlaku
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: mapa
 
Z~rohu do rohu
Na šachovnici si v rozích proti sobě (v úhlopříčném směru) postaví po osmi pěšácích (nejmenší, stejné figurky), do jednoho rohu bílé, do druhého černé. Dvě figurky, jednu bílou a jednu černou, schováme do pěstí, spoluhráč uhodí do jedné pěsti a podle toho, kterou figurku uhodl, se rozhodne, čí budou bílé a čí černé. Bílý začíná. Cílem je, abychom co nejrychleji dostali svoje figurky do protilehlého, tedy do protivníkova rohu. Najednou je možné postoupit jen o jedno políčko, do kteréhokoli sousedního čtverce, který je volný. Jestliže je vedlejší pole obsazené, ale jeho přeskočením se dostaneme do prázdného pole, je možné skákat. Dokonce je možné skákat i několikrát po sobě, tímto několikerým skokem je možné šikovně proniknout vpřed. Vyhrává ten, kdo své figurky dostane dříve do protějšího rohu.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: dle IQ hráčů
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: klasická šachovnice
 
Zbav se jich!
Na tvrdý papír nakreslíme 6 koleček a podle čísel hrací kostky je očíslujeme od 1 do 6. Kolečka mají být tak velká, aby se do nich vešlo po jednom knoflíku, tedy široká asi na dva prsty, a mají být od sebe co nejdál, aby k nim hráči měli snadný přístup. Každý hráč dostane 10 knoflíků (mohou to být fazole či menší předměty). Začíná hra. Každý po řadě hodí kostku. první obsadí kolečko odpovídající číslu, které hodil (např. kolečko č. 6) tím, že do něj umístí knoflík. Ostatní hráči mohou své knoflíky umístit jen do prázdných koleček, jeli kolečko obsazené, nemohou tam knoflík položit, dokonce si musí vzít knoflík, který tam leží. Výjimkou je hod šestky. Kdo hodí šest, může si i do obsažených koleček umístit knoflík. Vyhrává ten, kdo první umístil všechny své knoflíky.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kostka, tvrdý papír, tužka, knoflíky
 
Závody plachetnic
Vystřihněte si ze silného papíru dva obdélníčky 9$ imes$4 cm. Přehněte je tak, aby jedna třetina délky obdélníčku trčela vzhůru. Ta tvoří ,,plachtu'. Pak na obou podélných stranách stolu (čím delšího, tím lépe) narýsujte asi 10 cm od okraje čáru křídou. Vznikne pruh, 10 cm široký, který představuje vodu. Nyní si po obou stranách stolu (ke každé vodě) stoupne jeden hráč, položí na ,,vodu' svou ,,plachetku' a na daný start začne foukat do zdviženého konce obdélníku. A tak foukáním pluje vesele se svou plachetkou na druhý konec stolu. Spadne-li ze stolu, je vyřazen ze závodu. Přelétne-li přes křídovou čáru více než polovinou plachetky, musí papírek vrátit na start a znovu vyjet. Kdo z obou hráčů první zdárně dofouká svůj papírek k cíli, vítězí!
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: dva papírky 9$ imes$4 cm
 
Vlakové společnosti
Velice variabilní hra. Skupinka hráčů je železniční společnost, která musí prosperovat. Na začátku je prázdný herní plán, do kterého se kreslí tratě, vzniknuvší bažiny,... Úkolem hráčů je půjčovat si a vracet peníze bance, kupovat pozemky, dohodnout se na přátelství s indiány, postavit s najatými dělníky trať, zamluvit si zakázku na převoz něčeho do dané doby, zajistit bezproblémový převoz, zničit ostatním jejich převozy, při tom všem podplácet organizátory, domlouvat se a kout pikle proti ostatním,... Přesná pravidla nejsou důležitá, dohodnou se na místě. Vše závisí na libovůli organizátorů.
 • Druh: stolní
 • Místo: místnost
 • Délka: 4 hodiny
 • Hráči: 4 skupiny
 • Pomůcky: herní plán
 
Šach a dáma
Vypište soutěž v šachu a dámě. Za horka se mnoho partií nesehraje, ale v dešti se bude hrát jistě v každém stanu. Zejména 'žravá dáma' pro rychlý spád hry je velmi oblíbena.
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: všichni
 • Pomůcky: šachy, dáma,...
 
Supan
Hrají se na orientovaném grafu. Hráči střídavě posunují figurku ve směru šipek. První hráč ve svém prvním tahu položí figurku na některý vrchol. Hráči se nesmějí vracet na políčka, na kterých už figurka byla. Prohrává, kdo nemá tah.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Stolní fotbal II.
Potáhněte desku staršího stolu silným balicím papírem a na každé straně stolu naznačte branku u okraje desky (tzn. že budou celkem 4 branky). Pak vyrobte z papíru maličkou kuličku. Dejte ji do středu desky a nyní o ni zápaste jako o míč obrácenými tužkami. Každý hráč má vlastní branku a snaží se tužkou vstřelit kuličku do cizí branky. Hrají všichni (tj. čtyři) hráči současně. Pozor, abyste v zápalu boje nepoškrábali stůl anebo si nedali vlastní branku. Jsou-li jen dva hráči, má každý dvě branky.
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: 15 min
 • Hráči: čtyři
 • Pomůcky: papír, tužky, kulička
 
Stolní fotbal I.
Hraje se na hladkém stole, na jehož užších stranách je vždy po jedné brance, křídou naznačené. Doprostřed stolu se dá desetihaléř, který slouží jako míč. Hráči každého mužstva postaví ke své brance po jedné koruně, která hráče zastupuje. Hráči střídavě cvrnkají do svých korun a snaží se jimi srazit míč do soupeřovy branky. Dotkne-li se hráč svou korunou koruny hráče druhé strany bez dotyku míče, pokládá se to za provinění a mužstvo provinivšího se hráče musí dvakrát vynechat hru. Za mužstvo, které je právě na řadě, střílí vždy jen jeden hráč, nikoli tedy všichni hráči.
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: koruny, desetník, branky
 
Státy
Skupinky hráčů vytvoří několik států. Každý stát je charakterizován počtem peněz, ropy, odkladů na ropu, vysokých škol, útočných divizí, obranných divizí a pakty s ostatními, resp. mobilizací vůči někomu. Přesná pravidla je nutno přiložit. Počet kol je neznámý, ví se jen přibližně, 5 kol před koncem se to ale ohlásí. Úkolem je nasbírat co nejvíce peněz. V každém kole provede svůj tah postupně každý stát (začínající stát se kolo od kola posunuje). Jednotlivými tahy může vydělávat peníze, zbrojit, těžit ropu, vyhlašovat válku,... Po skončení kola je ponechán čas pro volnou diskusi, kutí piklí... Stát se nemůže izolovat, rovněž je nutno vytvářet skupinky, které spolu bojují. Zrada je zde hlavním motivem hry.
 • Druh: stolní
 • Místo: v místnosti
 • Délka: 4 hodiny
 • Hráči: 6 a více skupinek po 1--3 lidech
 • Pomůcky:
 
Slalom
Asi na metrovou desku nebo na stůl připevněte v jedné řadě za sebou jdoucí špendlíky. Vzdálenost mezi nimi budiž asi 8--10 cm. Hráč má za úkol vést foukáním mezi vzniklými 'brankami' malou papírovou kuličku. Kdo některou branku vynechá, musí kuličku foukáním vrátit k té brance, kterou jako poslední správně projel.
 • Druh: stolní
 • Místo:
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: špendlíky, kulička
 
Skoky
Šachovnice se podobá opravdové šachovnici, střídají se na ni světlá a tmavá políčka, ale po délce i po šířce mají dvanáct řad. Hraje se jen na světlých políčkách. Oba hráči mají po 18 kotoučích. Z 18 kotoučů jich 6 znázorňuje slunce malými kolečky, a to zvyšujícím se počtem: na prvním je jedno slunce, na druhém dvě slunce atd. Dalších 6 kotoučů znázorňuje právě tak měsíce a dalších 6 zase hvězdy. Mezi kotouči obou hráčů je jen ten rozdíl, že jeden hráč má obrázky sluncí, měsíců a hvězd vyobrazeny tmavou barvou na světlém podkladu a druhý obráceně na tmavém podkladu světlé vyobrazení. před sebou v první řadě slunce, v druhé řadě měsíce, v třetí řadě hvězdy zleva doprava podle vzrůstajícího počtu na levé straně bude kotouč znázorňující jedno slunce, jeden měsíc, jednu hvězdu (všechny jen na světlých poličkách). postupuje se úhlopříčně. Při jednom tahu lze postoupit jen o jedno políčko. Cílem je, seřadit své kotouče správně na nepřítelově straně (na levé straně má být v první řadě jedno slunce atd. v druhé řadě jeden měsíc atd., v třetí jedna hvězda atd.) Jeli při postupování napříč v cestě figura, je možné ji přeskočit. Stejnou figurou se dá při jednom tahu najednou i několikrát přeskakovat. Můžeme přeskočit i vlastní figury. Zběhlý hráč může přimět protivníka k takovým skokům, které jsou pro něj nevýhodné. Nepřítel například se svými figurami s šestkou usiluje dostat se na protější stranu, ale svými tahy ho můžeme donutit k takovým skokům, které ho brzdí, nutí k ústupu a když se figury příliš pomíchají, nakonec místo rychlých skoků musí k cíli postupovat pomalými kroky, zatímco protivník rychle uspořádává své řady.
 • Druh: stolní
 • Místo: u stolu
 • Délka: 15 min
 • Hráči: i
 • Pomůcky: šachovnice
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Hunger Games III. …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 30. 06. 2023
Pořadatel: Dětská agentur…
4700 KčDetail
 
 
Ztracená ATLANTIDA…
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 09. 07. 2023
Pořadatel: Zicherka, z.s.
6499 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.