Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Uhádni květinu
Vedoucí rozdělí oddíl na dvě družiny. Jedné rozdá lístky s obrázky květin, druhé družině lístky obsahující jejich názvy. Na daný povel se každý snaží najít příslušný druhý lístek u některého z hráčů. Vyhrává ten, který jej nejdříve najde.
 • Druh: biologická
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papírové lístky
 
Ten pravý zůstává
Každá skupina má 46 lístečků se jmény přírodnin (nerosty, zvířata, rostliny). Vedoucí řídící hru si myslí jednu z přírodnin, které se nacházejí na lístecčích. Skupiny se postupně ptají na vše možné a podle odpovědí vyřazují nesprávné lístečky. Vedoucí smí odpovídat jen ano či ne. Nakonec zůstane každé skupině jen jeden lísteček. Bod získá družstvo, kterému zůstal ten správný lísteček.
 • Druh: biologická
 • Místo: v přírodě
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lístečky
 
Slepý botanik
K této hře budeme potřebovat nevelkou, ale zvlášť vybranou kytici z různých květin. Celkem bude v kytici 10--20 květin, z nichž každá má svou specifickou vůni. Před začátkem hry si je děti prohlédnou, dozvědí se názvy těchto květin a pokusí se poznat jejich vůně. Pak jednomu hráči zavážeme oči. Bereme z kytice jednu květinu po druhé a dáváme mu ji, aby si přivoněl. Ten musí podle vůně určit druh květiny. Nesmí se jí dotýkat rukama. Takovým způsobem má poznat všechny květiny z kytice. Za každou správnou odpověď budeme hráči počítat jeden bod.
 • Druh: biologická
 • Místo: v přírodě
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: vonící květiny
 
Sbírání listů II.
Před začátkem pochodu oznamte: nasbírejte cestou po jednom listu od každého stromu nebo keře. Za každý z jich, který po příchodu na tábořiště budete umět určit, dostanete 2 body, za neurčený 1 bod.
 • Druh: biologická
 • Místo: cesta lemovaná stromy a keři
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Sbírání listů I.
Napíšeme pět až deset názvů stromů nebo keřů, které rostou v okolí tábora. Úkolem hráčů je přinést za deset minut jejich listy. Bod získává hráč, který v limitu deseti minut přinesl nejvíce správných listů.
 • Druh: biologická
 • Místo: v přírodě
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Omyly v přírodě
Po smluvené pochodové trase pošleme napřed dva odborníky, strůjce ,,omylů přírody'. Ti vyhledávají a sbírají rozmanité části rostlin, které pak umisťují v absurdních kombinacích na rostliny jiné. Tak vzniká například lopuch kvetoucí jako kopretina, jabloň s šiškami či růže s plody černého bezu. Všechny své výtvory si po řadě zapisují. Všichni ostatní jdou s vedoucím a ,,omyly' vyhledávají, mohou si je i nenápadně zapisovat.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: libovolná
 • Hráči: skupina a dva (jeden)
 • Pomůcky:
 
Máš šanci
Za pochodu vyhledávejte rozmanité přírodniny, známé i nové a hned s nimi hráče seznamujte. Čas od času zastavte a ukažte na vhodný přírodní objekt. Každý si jej mlčky dobře prohlédne. V tomto okamžiku se dělí děti na dvě skupiny, na váhavce (nejsou si jisti) a ty, co se hlásí (ví to naprosto přesně). Vyberte jednoho z váhavců slovy ,,Šance pro...'. Vyvolený buď odpoví, nebo se šance vzdá. Za správnou odpověď získá 1 bod. Nebo naopak, vyberte jednoho z těch, kdo se o šanci hlásí. Ten získá za správnou odpověď body dva, za špatnou se mu ale jeden bod strhne.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: dlouhodobá
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Květiny
Oddíl jde ve velké skupině. Kdo uvidí nový druh květiny, který ještě nikdo od rána nespatřil, ohlásí svůj objev a dostane jeden bod. Jestliže novou květinu umí dokonce pojmenovat, dostane body dva.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: dlouhodobá
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Kdo dřív a správně
Nastříháme kousky papíru a na ně napíšeme názvy rostlin tak, že název rodový píšeme na jeden lístek a název druhový na další. Oddíl rozdělíme na dvě družiny. Lístky řádně promícháme. Družiny mají za úkol dát vždy příslušný rodový a druhový název k sobě. Název hry napovídá, která družina vyhrává.
 • Druh: biologická
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papírové lístky
 
Husím pochodem
Družina jde v zástupu terénem. Vedoucí se čas od času zeptá prvního v zástupu na záludnou otázku. ,,Jak se jmenuje tato květina?' či ,,Co je to za věc?' Když umí odpovědět, zůstává vpředu, jinak se přesune na konec zástupu a zástup kráčí dál.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Hledejte zvířata
Seznamte hráče s touto bodovací tabulkou: Pes 1, kráva 2, kůň 3, kočka 4, zajíc 5, srnka 6, veverka 7. Tolik bodů získá pokaždé ten, kdo uvidí po cestě některé z těchto zvířat.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Hledačka
Při krátkém zastavení na pochodu se děti rozběhnou po blízkém okolí (les, louka) a zapisují, které stromy (květiny, rostliny) poznaly. Vyhrává to dítě, které jich našlo nejvíce.
 • Druh: biologická
 • Místo: určené
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Co je to zač?
Během putování přírodou vyhledávejte běžné rostliny. Z vybrané pak tajně oddělte docela nepatrné, ale zcela charakteristické části (útržek listu, zlomek květu, kus plodu). Útržek pak ukažte všem hráčům, aby se s ním mohli dobře obeznámit. Všichni se pak snaží rostlinu najít a správně ji určit. Za správně určenou rostlinu získá 2 body, za správně nalezenou 1 bod.
 • Druh: biologická
 • Místo: na pochodu
 • Délka: dlouhodobá
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Želvičky
Na louce vyznačíme čtverec, který představuje ostrov. Na ostrově se nachází polovina hráčů, představují lovce. Na jedné straně čtverce jsou nachystány želvy. Cílem želv je projít přes ostrov, aby mohly naklást vajíčka. Protože želvy jsou želvy, chodí po čtyřech, pozpátku a zadnicí k zemi. V přechodu ostrova jim lovci snaží zabránit. Lovci mohou želvičky zvednout a přenést zpátky, nebo jim jenom bránit v pohybu. Želvičky se mohou bránit pouze pasivně (dělat jako, že si lovce nevšimly, nebo se prostě prokličkovat). Když se želva dostane na druhý konec ostrova, tak družstvo želv získává bod, želva oběhne ostrov a zkusí ho projít znovu. Po hře se role vymění.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Zpátečník
Jedná se o závod trojic. Prostřední hráč je obrácen zády k metě, oba boční hráči stojí k metě čelem. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží. Vítězí trojice, která dosáhne nejlepší čas. Pozor, běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 30 min
 • Hráči: trojice
 • Pomůcky:
 
Závod kolem kruhu
plácne a snaží se oběhnout kruh a zařadit se na volné místo dříve než on. Kdo po tomto závodu zbude, obchází kruh.
 • Druh: běhací
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: ohou místo b
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
AIRSOFT JUNIOR TÁB…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
 
SCOOBY-DOO TÁBOR
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 16. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4290 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují