Časté otázky

- nejsnadnější je, vložit přímo odkaz na Youtube video. /---html Odkaz může vypadat například takto:

http://www.youtube.com/watch?v=FfvZOTniEZ0&list=UUYI69C-96yzEKlZT6lZtc5w&index=2&feature=plcp
Takto:
http://youtu.be/FfvZOTniEZ0
a nebo takto:
FfvZOTniEZ0
Pokud chcete do textu vložit nějaké formátovací znaky, máte k dispozici řadu formátovacích možnosti. Nejžádanější jsou nadpisy a odrážkové seznamy. /---html ===Takto vytvoříte nadpis úrovně 1
==Takto vytvoříte nadpis úrovně 2
=Takto vytvoříte nadpis úrovně 3

Odrážkové seznamy zapisujeme pomocí * + nebo -. Musí být zapsán hned na začátku řádku a za ním musí následovat mezera.
- Red
- Green
- Blue
Číslované seznamy

1) Red
2) Green
3) Blue


Další možnosti najdete na stránce http://texy.info/cs/syntax

Můžete vybrat i více obrázků najednou. Náš systém toto umí zpracovat. Vyberte obrázky, které mají rozlišení minimálně 640x480, doporučujeme ovšem obrázky větší. Táboření.cz obrázky automaticky zmenší na požadované velikosti. Hlavní obrázek táboru by měl být nejlépe na ležato. Pokud zvolíte obrázek který je na výšku, dojde k výraznému ořezu horní a dolní části.
- pokud výsledkům nevyhoví žádný tábor nic se nezobrazí - vyhledat lze maximálně 100 táborů. Pokud výsledku vyhovuje víc, budete upozorněni - pokud je ve výsledku daný tábor vícekrát, znamená to, že má víc turnusů
Naši administrátoři budou porovnávat zaměření v souvislosti s uvedeným textem a případně jej mohou upravit. Všechna zaměření by měla být z popisného textu patrná! ==Proč zvolit co nejvíce kategorií? Kategorie (atributy) slouží pro lepší vyhledávání a doporučení podobných táborů, atributy se využívají i pro zasílání novinek na našem portálu a hlavně pro zobrazení Vašich táborů v kategoriích podle zaměření, zdravotního omezení a podobných. Čím více kategorií vyberete, tím více bude Váš tábor na očích - je lákavé vybrat co nejvíce kategorií. ==Správné řazení táborů Snažíme se udržet katalog pro rodiče i děti přehledný, je důležité řadit Vaše tábory skutečně jen tam, kam patří. Jak ale poznat, zda je Váš tábor vhodné zařadit do nějaké kategorie? příklady: a) chcete zařadit Váš tábor mezi **jazykové tábory** protože je v zahraničí, u moře a je velká šance, že se dítě setká s osobami které nemluví česky, nicméně tábor má české vedoucí a hlavním programem je slunění a koupání v moři? Takový tábor nesplňuje podmínky pro zařazení mezi **jazykové tábory**! b) chcete zařadit Váš tábor mezi **jazykové tábory** protože je v zahraničí, u moře, vedoucí jsou až na vy jímku rodilí mluvčí a program je kombinován půl na půl jazykové hry a koupání? Jako jeden z bodů programu je uvedené studium jazyků a zlepšení se v dané oblasti? ANO, toto je **jazykový tábor**. c) chcete Váš tábor zařadit mezi **cyklistické** protože máte na táboře jedno kolo a v soutěži děti jezdí slalom na čas? Jinak je tábor zaměřen hlavně na jízdu na koni a je tak i propagován? Zde se **nejedná o cyklistický tábor** d) chcete Váš tábor zařadit mezi **cyklistické** s tím, že každé dítě si může na tábor vzít své kolo do programu jsou zařazeny cyklovýlety? Zde se jedná o **cyklistický tábor** e) chcete označit Váš tábor jako **hudební** protože u táboráku děti mají 3 kytary a u nástupu zpíváte táborovou hymnu? **Toto není Hudební tábor**! f) chcete označit Váš tábor jako **hudební** s tím, že v popisu programu je zkoušení na různé nástroje, v programu jsou začleněny hodiny zpěvu, většina dětí disponuje hudebním nástrojem a program tábora je úzce spojen s hrou? **Zde se jedná o hudební tábor**.
Polohu nastavíte tak, že ikonu stanu myší přetáhnete na odpovídající místo. Polohu můžete zpřesňovat, pokud si mapu budete postupně přibližovat. Pokud ikonka stanu vlivem přiblížení zmizí, oddalte si opět mapu tak, aby byla ikonka vidět. Polohu na mapě můžete kontrolovat pomocí GPS souřadnic nad mapou. Mapa automaticky generuje adresu. Správně vygenerovaná adresa obsahuje PSČ, jméno obce a název státu v daném pořadí (př.: 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika). Pokud vygenerovaná adresa neobsahuje některý z údajů, můžete ho do adresy ručně dopsat. V takovém případě si prosím ověřte, že Google Maps dokáže změněnou adresu najít. Zde je odkaz na ověření adresy - http://maps.google.com/ Správně vygenerovaná adresa umožňuje specifické vyhledávání pomocí Google a Google Maps, které odlišuje výsledek od ostatních a spíše upoutá pozornost hledajícího.
Naším cílem není poškodit nebo omezovat pořadatele táborů, ale zachovat maximální vypovídající hodnotu a kvalitu poskytovaných informací. ==Hlavní zaměření Hlavní zaměření má popisovat hlavní aktivitu, které se děti budou věnovat většinu času stráveného na táboře. Očekáváme, že pro hlavní zaměření bude od pořadatele poskytnuto dostatečné materiální zázemí i kompetentní vedoucí. Hlavní zaměření by mělo děti něco naučit, pomoci jim rozvinout si některé znalosti a dovednosti o daném tématu. ==Vedlejší zaměření Vedlejší zaměření poskytuje dětem alternativní vyžití během tábora. Pro vedlejší zaměření by měl být také vyhrazen přiměřený čas (alespoň 2 dopoledne nebo odpoledne) a materiální zázemí. Jedná se o aktivní podporu aktivit, které naplňují dané zaměření. ==Nároky na jednotlivá zaměření Pozor! Zaměření uznáváme jen v případě, že je podložené v popisu tábora nebo v programu tábora! I přes splnění všech požadavků na zaměření může být zaměření z objektivních důvodů odstraněno moderátorem v zájmu zpřehlednění katalogu. **Adrenalinový**: různé adrenalinové sporty a aktivity, např. jízda na čtyřkolkách, slaňování, paintball, horolezectví, potápění, seskoky padákem aj. Na táboře by se měly děti naučit respektovat pravidla bezpečnosti spojená s danými aktivitami. **Army**: sebeobrana, bojová umění, airsoft, paintball, střelba z ostré zbraně, bojová taktika, rekonstrukce historických bitev, péče o vojenské vybavení, přežití v přírodě (alespoň 24 hodin) **Astronomický**: pozorování hvězd a světelných úkazů v noci i ve dne pomocí hvězdářské techniky práce s hvězdnými mapami **Bez zaměření**: na táboře jsou organizovány nejrůznější aktivity, které nejdou spojit do jednoho zaměření, většinou jde o klasické všeobecné tábory **Cyklistický**: pravidelné vyjížďky na kolech po okolí tábora, péče o cyklistické vybavení, bezpečnostní pravidla, pravidla silničního provozu **Deskové hry**: děti se učí hrát různé deskové hry, např. šachy, carcassonne, monopoly, poznávají jejich pravidla, možnosti a omezení deskové hry jsou součástí celotáborové hry (pokud je) **Divadelní**: účastníci aktivně rozvíjejí své herecké a dramaturgické dovednosti při tvorbě a/nebo interpretaci divadelní hry **Dobrovolnický**: účastníci se věnují sociálně prospěšné dobrovolnické práci, jako např. čištění lesů, luk, vodních toků, práci se sociálně znevýhodněnými skupinami apod. **Fantasy**: motivem tábora jsou fantasy příběhy, filmy nebo literární díla, typicky s magickými nebo nadpřirozenými prvky. Činnosti se odvíjejí od příběhu, který je hlavním motivem tábory (např. Hvězdné války, Pán prstenů, Indiana Jones) **Filmový**: účastníci se aktivně věnují činnostem spojeným s tvorbou filmu, např. scénáristická tvorba, herectví, kameramanství, střih, apod. Pozor! Nejedná se o tábory, kde jsou aktivity založeny na filmových motivech! (Celotáborová hra na téma Avatar a podobně). **Florbalový**: účastníci se učí hrát florbal, mohou hrát turnaje, učit se pravidlům, individuálně rozvíjet své hráčské kompetence **Fotbalový**: účastníci se učí hrát fotbal, mohou hrát turnaje, učit se pravidlům, individuálně rozvíjet své hráčské kompetence **Fotografické**: účastníci se na táboře uči používat fotoaparát nad rámec běžných dovedností , fotografují různé motivy a pomocí různých technik. Měli by se věnovat i základům kompozice. K dispozici by měli mít vybavení jako fotoateliér, temná komora, apod. **Golfový**: účastníci se učí hrát golf, mohou hrát turnaje, učit se pravidlům, individuálně rozvíjet své hráčské kompetence **Hudební**: účastníci se aktivně zlepšují ve hře na hudební nástroj nebo zpěvu, rozvíjejí svůj hudební sluch. Měli by se také naučit hrát i v menších nebo větších hudebních tělesech, evetuelně se naučit zacházet s nahrávací a ozvučovací technikou **Jarní tábor**: tábor, který probíhá v termínu jarních prázdnin **Jazykové**: účastníci si aktivně rozvíjejí své komunikační dovednosti v alespoň jednom cizím jazyce pod dohledem kvalifikovaných lektorů nebo rodilých mluvčí. **Koňský**: na táboře probýhá výuka jízdy na koni na vyjížďkách, v parkuru, v dresuře. Součástí mohou být i pravidla péče o koně (ustájení, hřebelcování, krmení, …), pravidla bezpečnosti při jízdě, popř. i příprava na dostihové závody **Křesťanský**: účastníci jsou vedeni ke zbožnému životu, dochází k jejich evangelizaci nebo poznávání křesťanské kultury **Lyžařský & Snowboard**: častníci se učí jezdit na lyžích a/nebo snowboardu, učí se pravidlům bezpečnosti na sjezdovce **Matematický**: účastníci si rozšiřují teoretický matematický základ a učí se ho aplikovat v matematické, fyzikální i technické praxi, často zábavnou formou. Tábory se mohou dotýkat i témat šifrování a kybernetiky. **Mezinárodní**: účastníci jsou v denním kontaktu s osobami z mezinárodního prostředí, ať už dětmi nebo vedoucími. Cílem by mělo být sbližování kultur a narůstání kulturního porozumění účastníků **Modelingový**: tábor se snaží účastníkům přiblížit život modelky/modela, zásady životosprávy, péče o tělo, apod. Součástí by měla být i pohybová průprava, zásady pózování při fotografování v interiéru i exteriéru a úvod do kultury módního průmyslu **Modelářský**: v úprůběhu tábora děti sestavují modely letadel, lodí, aut apod. A učí se o ně pečovat a používat je **Paintballový**: děti aktivně hrají paintball, pečují o zbraně a vybavení, cvičí různé taktiky, simulují zásahové operace apod. Součástí mohou být i turnaje. **Pobyt v přírodě**: účastníci tráví maximum času v přírodě, hlavně v lese nebo u řeky. Nemělo by sejednat o tábory ve zděných budovách nebo blízko osídlení. Děti se mohou učit pravidlům táboření a zálesáctví a respektu k přírodě vůbec. **Pobyt v přírodě a turistika**: nejčastěji se jedná o putovní tábory nebo tábory s denními delšími výlety po okolí. Mohou směřovat za důležitými kulturními památkami, ale i za přírodními krásami a nedotčenou přírodou. **Počítačový**: účastníci se učí pracovat s počítači na uživatelské i vyšší úrovni, může se jednat o práci s internetem, hraní her, ale i programování a počítačovou grafiku. Součástí může být i práce s hardware, sestavení počítače z komponent apod. **Pro nejmenší děti**: tábory jsou uzpůsobené a personálně zajištěné tak, aby poskytly bezpečné a kvalitní zázemí pro děti předškolního věku a nejnižžích tříd základních škol. Děti by se měly naučit fungovat v kolektivu ostatních dětí a respektovat autoritu vedoucích. **Pro rodiče s dětmi**: program tohoto tábora je uzpůsoben tak, aby byl vhodný pro rodiče a jejich děti. Může podporovat harmonické soužití rodičů a jejich dětí, ale zároveň by měly poskytnout i oddělené programy. **Příměstský**: tábory, které jsou určeny pro děti, které zůstávají přes prázdniny ve městě. Obyčejně děti dochází na večer a noc zpět domů, ale mohou i přespávat i společně např. v klubovně. Zaměření je volné. **Rybářský**: účastníci se učí rybařit různými technikami, mohou soutěžit, individuálně rozvíjet své rybářské dovedenosti **S celotáborovou hrou**: na táboře je připravena celotáborová hra, která tvoří červenou linku celého tábora **Se zvířaty**: účastníci se učí žít ve styku se zvířaty, respektovat je a pečovat o ně. Tyto tábory často probíhají na ekologických farmách. **Sportovní**: účastníci se věnují kolektivním i individuálním sportům, rozvíjejí svůj smysl pro týmovou hru pomocí různých aktivit, etapovýh her apod. Často se jedná o atletické tábory, ale mohou se krýt i s dalšími sportovními zaměřeními, viz tenisový, golfový, florbalový, fotbalový, taneční tábor **Taneční**: účastníci si rozvíjejí svou pohybovou kreativitu v nejrůznějších stylech. Tábor může být zaměřený úzce (hip-hopový tábor) i obecně. **Tenisový**: účastníci se učí hrát tenis, mohou hrát turnaje, učit se pravidlům, individuálně rozvíjet své hráčské kompetence **Turistika**: na táboře se pořádají výpravy za nejrůznějšími přírodními i kulturními turistickými cíly. Tábory mohou být specializovány na lehkou pěší turistiku, ale i cyklistiku nebo běžecké lyžování. **Tábor u moře**: v průběhu tábora mají účastníci přístup k moři a mohou se koupat, opalovat nebo hrát plážové hry. **Vodácký tábor**: tábor probíhá formou výpravy na lodích (kajaky, rafty, kánoe), často se sjíždí nějaká řeka. V naprosté většině případů se jedná o putovní tábory, ale může se jednat i o jednodenní výpravu. **Výtvarné**: tábory s důrazem na rozvoj kreativity účastníků. Aktivity mohou zahrnovat kresbu, malbu, sochařství, keramiku, ruční práce, okrajově i uměleckou fotografii. **Zahraniční tábor**: tábor, který se koná v zahraničí. Zaměření je libovolné. **Zimní tábor**: tábor, který se koná v zimě, nejčastěji se zaměření na lyžování, snowboarding nebo zimní turistiku. **Záchranářské**: na táboře by se účastníci měli naučit záchranářské techniky, nebo se v nich zdokonalit. Tábor může být také věnovám obecným pravidlům bezpečnosti při typických aktivitách a situacích. **Zážitkový**: zážitkové tábory používají metod neformálního vzdělávání k tomu, aby si účastníky pomocí různých aktivit rozvíjeli některé kompetence, např. toleranci, týmovou spolupráci, komunikační dovednosti apod.
Naším cílem není poškodit nebo omezovat pořadatele táborů, ale zachovat maximální vypovídající hodnotu a kvalitu poskytovaných informací. V následujícím textu postupně najdete nutná a doporučená kritéria pro každou kategorii tak, aby byl tábor popsaný jasně. Dodržení uvedených pravidel a doporučení také urychlí schválení Vašeho tábora. ==Název tábora - Má vyjadřovat celkového ducha tábora, může se vztahovat k místu konání, k hlavnímu zaměření, nebo třeba k tématu celotáborové hry. Měl by být dlouhý kolem 30 znaků, obecně doporučujeme spíše kratší a výstižnější „úderné“ názvy než příliš dlouhé a popisné. - Název by neměl být psán všemi velkými písmeny, pokud se nejedná o zkratku. - Název by neměl obsahovat vykřičník, před schválení ho v názvu tábora mažeme. - V názvu nesmí být zmíněna cena tábora, je to překážkou ve schválení tábora. - V názvu nesmí být zmíněna následující slova: nejlepší, nejlevnější, jediný, a podobné superlativy, které snižují kvalitu jiných táborů. Takové tábory nebudou schváleny. - Ročník tábora je nadbytečný, ale není překážkou pro schválení. - Název pořadatelské organizace je nadbytečný, pokud je tábor dostatečně definován ve zbytku názvu. ==Příklady vhodných názvů - LDT Malá Skála - Dobordružství Toma a Jerryho na Aljašce - Tábor moderního tance Malta ==Příklady nevhodných názvů - NEJLEPŠÍ TANEČNÍ TÁBOR NA MALTĚ SE ZUMBOU A AEROBIKEM 2012 - Letní dětský tábor Malá Skála již za 2000 Kč! - Objevte hvězdnou bránu s o.s. Metoděj na Lipnu