• Osoba: Dita Krhovská
  • Email: ditasmetakova@tiscali.cz
  • Telefon: 608515631
  • Web: www.atelierproradost.cz

Ateliér pro Radost

Výtvarné kurzy a rozmanité tvůrčí činnosti pro všechny věkové kategorie v průběhu celého roku.

Motto: živá společnost je ta, která tvoří.

Tábory

Letní příměstský tábor Kresby a Malby

Dětem se díky výtvarnému projevu zjemní cítění a prohloubí duševní život.

700 Kč
Jarní příměstský tábor kresby a malby

Poznávání a ztvárnění jarní přírody, ve volnosti a tvořivosti, s kreslením a malováním a s malováním a kreslením… s živostí a hravostí.

3500 Kč
Pololetní tábor kresby a malby

V dětech probudíme a prohloubíme zájem vidět krásu kolem sebe, výrazový pud a umělecký instinkt.

700 Kč
Velikonoční příměstský tábor kresby a malby

Velikonoční tvoření, různé techniky malování na vajíčka, barevné tvoření v barvách nastávajícího jara.

1400 Kč
Podzimní PŘÍMĚSTSKÝ tábor KRESBY A MALBY

Odpolední pobyt v podzimní přírodě, ve volnosti a tvořivosti, s kreslením a malováním a s malováním a kreslením… s živostí a hravostí.

2100 Kč

Podobné organizace

...
Family of move, z.s.
Pořádáme workshopy, kroužky, vystoupení a hlavně letní i příměstské tábory se zaměřením na PARKOUR.