M-tes z.s.

Adresa U Výstaviště 1429
Kontaktní osoba Jitka Nosková
Mail 777942034
Web www.m-tes.cz

Tábory M-tes z.s.

Airsoftový tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1900 Kč
Na táboře se děti seznámí s airsoftem a vybavením. Dále s pravidly bezpečnosti, pohybu a orientace v přírodě. V dalších dnech se děti naučí fungování jednotlivých součástí výstroje i výzbroje, taktické signály a postupy. Při nepříznivém počasí jsou pro děti připravena ilustrační videa a přednáška na téma zdravovědy. Děti si teorii vyzkouší v prostř…
 
1. turnus od 20.08. do 24. 08. 2018, cena: 1900, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Mám rádi přírodu (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Děti se s námi vypraví za tajemstvím přírody, prozkoumají život v okolní přírodě, budou pozorovat motýly, můry a brouky. Poznají a probádají, co kolem nich roste za rostliny, z jakých rostlin se dá uvařit zdravý čaj, jaké použít na barvení, jak se k rostlinkám chovat. Během celého tábora si vyrobí každý svůj vlastní herbář bylinek. Děti se dále sez…
 
1. turnus od 20.08. do 24. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Máme rádi pejsky (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Se zvířaty 1700 Kč
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, především k pejskům. Náplní tábora jsou ukázky výcviku psů, exkurze do organizací pracujících s pejsky, dle možností venčení pejsků, canisterapie, program s veterinářem apod. Dále se děti zábavnou formou naučí správnému přístupu k pejskům a svému okolí. Pejsci, se kterými děti přijdou do…
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 20.08. do 08. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Poznej vědu pokusem (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Tábor je určen pro děti se zájmem o hlubší technické poznatky z fyziky, chemie a biologie, podávané zábavnou formou s co nejvíce pokusy, např. barvení rostlin, statická elektřina nebo chování našeho těla po námaze apod. Na závěr tábora bude uspořádána prezentace pokusů připravených dětmi. Samozřejmě se nebude pracovat s jedovatými či nebezpečnými l…
 
1. turnus od 20.08. do 24. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Příměstský tábor s výlety (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
V rámci tábora budou děti podnikat výpravy do okolí Č. Budějovic i mimo ČB. Součástí tábora jsou minimálně 2 celodenní výlety. Výlety jsou pořádány na zajímavá místa v Jihočeském kraji. Do programu budou zařazeny sportovní i zážitkové hry, kvízy, výtvarné aktivity, soutěže apod. Pro děti od 6 let.
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
3. turnus od 20.08. do 24. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Tábor pro plastikové modeláře (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
V průběhu týdne děti postaví model včetně povrchové úpravy. Pro každé dítě je připravena stavebnice, která je v ceně tábora. V rámci tábora probíhá seznámení se základními technikami stavby a povrchových úprav. Určeno pro začátečníky, pokročilejší si mohou přinést složitější model, který s nimi bude postaven. V průběhu tábora probíhá i další progr…
 
1. turnus od 20.08. do 24. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Elektronický příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Děti zde postaví jednoduché slaboproudé zařízení za pomoci nepájených spojů, pochopí jak fungují složitější obvody atd. Na táboře se děti dozví základy číslicové a digitální elektroniky. V rámci tábora proběhne jeden celodenní výlet. Pro děti od 10 let.
 
1. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Počítačový tábor pro pokročilé (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Tento tábor je zaměřený na pokročilé 3D modelování za využití IT technologií. Výuka probíhá v některém z freewarových programů volně dostupných na Internetu (např. Inkscape) tak, aby si děti mohly nabyté znalosti zkoušet a dále prohlubovat i doma. Děti se naučí rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou, vytvoří si vlastní obrázek, logo či nálepku…
 
1. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Rybářský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah k přírodě. Pro děti je připraveno chytání ryb, poznávání přírody, soutěže a další aktivity. Naučí se základním dovednostem v rybaření a dozví se, co vše je povoleno či zakázáno. Dále jsou pro děti připraveny tématicky zaměřené hry a soutěže. Děti musí mít platný rybářský lístek. Povolenka je zahrnut…
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Tábor s běžným programem (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1600 Kč
Zažijte s námi spoustu zábavy a překvapení. Budeme prozkoumávat různá místa v Českých Budějovicích a okolí a při tom plnit nelehké úkoly. Děti si zde mohou něco málo vytvořit a dostat se s námi na exkurze, kde ještě nikdy nebyly. Dozví se i něco málo z ekologie. Pro děti je připraven bohatý program jako výlety, sportovní hry. V rámci tábora proběhn…
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 1600, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 1600, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Tábor s koňmi (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 2450 Kč
Program bude probíhat dle možností spolupracujících organizací. Na Chatě pod Kletí bude péče o koně a poníky, hry a jezdecké soutěže, teorie o koních, cvičení na koni a s koňmi, a především život s koníky a dalšími zvířátky – krotké minikozičky, ovečky, králíci, ochočené prasátko. Ve Skřidlech tradiční kombinace programu s koňmi a běžného tábora. N…
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 2450, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 2450, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Zdravotnický příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Tábor je určen pro děti, které se chtějí formou hry naučit první pomoc. Pro děti je připraveno seznámení se s bezpečností na silnici a s prací záchranářů. Vyzkouší si ve skupinkách metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa a osvojí si znalost důležitých telefonních čísel. Dále jsou připravené exkurze na záchrannou službu, dispečink, vybav…
 
1. turnus od 13.08. do 17. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Dopravní příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Účastníky tábora čeká nejen dopravní výchova, ale i sportovní aktivity, doprovodné akce a hry. Děti se tak mohou těšit nejen na pohyb, ale i na něco nového, co dosud nevěděly. Naučí se základy bezpečnosti na silnici, navštíví dopravní hřiště. Součástí programu budou ukázkz výcviku policejních psů, ukázky u hasičů. Navštíví letiště, lokomotivní dep…
 
1. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Keramický příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 2150 Kč
V rámci tábora proběhne program tvoření z hlíny v nedaleké keramické dílně. Děti budou modelovat z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky …
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 2150, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 2150, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Příměstský tábor s tancem (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
V rámci tábora se děti seznámí s různými tanečními styly např. StreetDance, DiscoDance, Hip Hop, Fit Dance dle zájmu a schopností dětí. V ostatní dobu kdy nebudou děti tancovat nebo secvičovat různé sestavy probíhá program jako na příměstském táboře. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Tábor není soustředění vrcholových tanečníků, ale r…
 
1. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Příměstský tábor zálesák (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Je určen pro malé dobrodruhy s kladným vztahem k přírodě. Na táboře se děti naučí tábornickým dovednostem, jak rozdělat oheň, uvázat uzle, uvařit si čaj z přírodních surovin. Dále si vyzkouší v lese postavit přístřešek, který by je ochránil před deštěm. Program bude zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími a sportovními aktivitami. Děti budou podni…
 
1. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Tábor se zvířaty (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům. Pro děti je připraven program na Chatě pod Kletí a dalších místech se zvířaty. Děti stráví čas se zvířaty, jako jsou např. králíci, koně, kozy, pejsci, ochočené prasátko, kravičky apod. Dále se seznámí s řemesly a činnostmi na statku, s pěstováním rostlin, s chytáním ryb apod. Pro děti j…
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
2. turnus od 06.08. do 10. 08. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Indiánský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Na tomto táboře se děti naučí, jak spolu pracovat jako jeden kmen. Každé z dětí si vymyslí své indiánské jméno. Celý týden budou děti plnit jednotlivé úkoly a za ně sbírat peříčka. Nejlepší z kmene bude na konci odměněn. Celý týden budou děti plnit zkoušky (zdatnosti, naslouchání, tvoření, pozorování a zručnosti). Zkouška tvořivosti – vyrobit si vl…
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Letní škola bojového umění (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Tábor je určen pro děti a mládež. Účastníci se zde naučí základní dovednosti sebeobrany a řešení krizových situací. Naučí se základní obranné techniky, postoje, reakce na útok. Nedílnou součásti je nacvičování modelových situací, dokázat pomoci druhým a správně zareagovat při takové situaci. Tábor proběhne na SK Pedagog (Branišovská). Program bude …
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Letní škola mladých fotografů (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Předpokladem je, že každý účastník bude mít levný digitální fotoaparát nebo mobil a chuť fotografovat. V rámci LŠ mladých fotografů probíhá seznámení s fotografováním jako takovým, děti se seznámí s praktickými základy fotografie a jejího zpracování na PC. Kromě fotografování probíhá program jako na příměstském táboře. Dále se dle možností děti po…
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Logopedie hrou (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Logopedický příměstský tábor je určen pro děti předškoláky (i s odkladem). Tábor bude zaměřen na cvičení motoriky, dechu, artikulace. Pro správný vývoj řeči budeme rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, koordinaci pohybu, sluchu, zraku a hmatu. Také zde bude rozvíjena důležitá oblast – zpěv, rytmus. Každý den individuální náprava cca 1 až 3 dětí, pro …
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Příměstský tábor hledači pokladů (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Společným výpravám a výletům do okolí Českých Budějovic přidáme nový rozměr – hledání a nalézání historických artefaktů, mincí a mnoho dalšího. Každý den se děti vydají na cestu za poklady. Děti se naučí orientaci v terénu, procvičí se ve čtení map, seznámí se s krajinou, historií a architekturou v Jihočeském kraji. Naučí se správně a bezpečně pohy…
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Řemeslný příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1800 Kč
Na táboře chceme dětem ukázat tvoření z různých materiálů. Dle možností si děti vyzkouší vyřezávání, lepení, povrchovou úpravu či další techniky. Děti budou pracovat s materiály jako je plst, papír, dřevo a plast. Program bude přizpůsoben schopnostem dětí. Chceme touto formou dětem ukázat, že i z těchto materiálů jdou vyrobit jednoduché a při tom k…
 
1. turnus od 23.07. do 27. 07. 2018, cena: 1800, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Letní škola mladých umělců (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Na táboře se děti budou věnovat malování, kreslení a tvoření. Děti budou získávat krásné zážitky a naučí se mnoho zajímavých výtvarných a tvořivých technik. Budeme vyrážet i na inspirativní vycházky do přírody. Program bude doplněn o různé hry a soutěže. Do programu je zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 6 let
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Příměstský tábor geocachingu (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Společným výpravám a výletům do okolí Českých Budějovic přidáme nový rozměr – hledání a nalézání oficiáních geokeší a ukrytých schránek. Každý den se děti vydají na cestu za poklady. Děti se naučí a zdokonalí v orientaci v terénu, procvičí se v šifrování a dešifrování zpráv, seznámí se s krajinou, přírodou, historií a architekturou v Jihočeském kra…
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Střih videa a animace (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Střih videa a animace Tábor zaměřený na tvorbu animace a základy střihu videa. Děti si budou zkoušet vytvářet jednoduché animace v programech na PC. Natočí si krátké video a následně se ho naučí sestříhat a doplnit zvukem. V ostatní dobu bude program jako na běžném táboře, do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 10 let.
 
1. turnus od 16.07. do 20. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Letecký tábor se 4 živly (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1900 Kč
Pořádá Aero Juniors Klub - dětský letecký klub pod křídly M-tesu na letišti Hosín a v jeho okolí. Zázemí tábora je na letišti Hosín Program: 1.den vzduchu - start na letišti Hosín. 2.den vody - program okolo Vltavy na Hluboké. 3.den ohně - tvoření s ohněm. 4.den vzduchu - celodenní program s odpoledním létáním na letišti Hosín a večerní Noc Letc…
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1900, kapacita: 20 dětí,
Sportovní příměstský tábor (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Hlavní programovou náplní tábora jsou rozmanité pohybové aktivity, hry a soutěže vše zábavnou formou, poměrně věku účastníků. Děti se během tábora seznámí s různými sporty např. fotbal, volejbal, basketbal, jízda na kole a koloběžkách dle možností dětí apod. Tábor probíhá na SK Pedagog a v dalších prostorách. Do programu bude zařazen jeden celodenn…
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Veselé vyrábění (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Tábor je určen pro děti, které mají zájem vyzkoušet si zajímavé tvořivé techniky. Různé tvoření z papíru – např. Iris folding, základy origami atd. Dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek a další tradiční i netradiční techniky. Vytváření drobných předmětů z korálků – brože, náramky, náušnice, klíčenky, zvířátka apod. Do programu bude zařaz…
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►
Vytvoř si svůj komiks (Tábor již proběhl)  
Zaměření: Příměstský 1700 Kč
Děti si vytvoří vlastní komiks. Budou pracovat jak na zvládnutí kresby, tak i na postupném rozvoji dané postavičky. Seznámí se s různými médii, které se při tvorbě komiksu používají. Nebude to sezení u počítače, ale děti budou hlavně kreslit a následně vše upravovat pro svůj komiks. Na táboře budou využívat svoji fantazii. Do programu bude zařazen …
 
1. turnus od 09.07. do 13. 07. 2018, cena: 1700, kapacita: 20 dětí, přihláška ►

Podporují nás

 
SPORTOVNÍ TÁBOR PR…
Zaměření: Sportovní
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
 
AIRSOFT JUNIOR TÁB…
Zaměření: Adrenalinový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Na Zálesácký tábor v termínu 16.7-30.7 pořádaný v Nezabudicích okr. Rakovník hledáme 4 pomocníky (půlka zestárla a půlka se rozmnožila :) ), konkrétně…
Nabízíme k pronájmu táborovou základnu v Újezdě u Plánice (Plzeňský kraj). Kapacita 40 osob. Máme volné termíny na léto 2022. Pro bližší info o objekt…
Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují