• Adresa: Na Loučkách 3, 750 02 Přerov
  • Osoba: PaedDr., Bc. Eva Stryková
  • Email: evastrykova@volny.cz
  • Telefon: 581202520

KROUŽEK-Spolek sluchově a komunikačně znevýhodněných

Realizujeme činnosti vedoucí k podpoře integrace a inkluze sluchově a komunikačně znevýhodněných osob.

Zprostředkováváme setkávání osob s komunikačními problémy a zkvalitňujeme jejich komunikační dovednosti ve vztahu k okolí.

Nabízíme znevýhodněným plnohodnotnou účast na organizovaných vzdělávacích, kulturních a sportovních akcích.

Pořádáme tábory v nepřetržité linii více jak 20 let.

Tábory

Letní integrovaný tábor pro děti s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

6850 Kč
Letní integrační tábor pro děti

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

6450 Kč
Letní integrační tábor pro děti s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Čtrnáctidenní tábor je zaměřen na děti se sluchovým postižením, komunikačními problémy a v menší míře i pro děti zdravé.

5450 Kč

Podobné organizace

...
Mamut z.s.
Hlavním cílem je pořádání letních zážitkových dětských a teenager táborů a jednodenní poznávacích výletů.
...
spolek Bzuk
Poslání spolku: Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě samému, k ostatním jedincům i ke svému okolí.
...
CentrumDeti.cz
Centrum dětí se specializuje na dětskou rekreaci a pořádá každoročně letní dětské tábory, ze kterých se všichni vrací plni vzpomínek na kamarády, nové hry a na spoustu legrace, ale především na bezvadný kolektiv.