21. 10. 2011 |
Články

Klíště - přenašeč nemocí kolem nás

Největším, hojně se vyskytujícím nepřítelem dětských táborů jsou klíšťata. Během pobytu dětí na táboře se s tímto celosvětově rozšířeným parazitem setkalo snad každé dítě.

Jakmile se po zimě objeví pár teplejších dnů, zpravidla se tak děje od druhé poloviny března, začínají se probouzet k aktivitě klíšťata. Hojně se vyskytují ve smíšených lesích, na okrajích cest v křovinách, podél břehů řek, ale výjimkou nejsou ani městské parky. Aktivitě klíšťat se věnuje Český hydrometeorologický ústav v Praze Komořanech, který na svých internetových stánkách v době jejich vrcholné aktivity, což je období letní sezóny, zveřejňuje předpověď jejich výskytu.
Jestliže se v době zvýšeného výskytu klíšťat vydáme do přírody, měli bychom zvolit světlejší oblek, na kterém jsou klíšťata lépe viditelná, a určitě použít repelent. Za vhodné se považuje obléknutí dlouhých kalhot, jejichž nohavice se mohou zastrkat do ponožek, popřípadě do bot. Není vhodné si sedat nebo lehat do trávy. Po návratu domů je nutné pečlivě prohlédnout celé tělo.
Jestliže zjistíme, že se nám klíště již přisálo, vydesinfikujeme okolí přisátí a viklavými pohyby klíště uvolníme. S klíštětem nikdy neotáčíme. Po odstranění místo znovu vydesinfikujeme. Při odstraňování dáváme pozor, abychom si nepotřísnili ruce – s každým klíštětem zacházíme jako by bylo infikované. Po jeho odstranění je nejlepší zabalit ho do kousku papíru, položit ho na nehořlavou plochu a zapálit.
Od infikovaného klíštěte se člověk může nejčastěji nakazit klíšťovou encefalitidou. Četnost výskytu klíšťové encefalitidy je odvislá především od životních podmínek klíšťat. Změna klimatických podmínek vede k přemnožení klíšťat a k jejich rozšíření do oblastí vyšší nadmořské výšky (i přes 1000 m) a i k prodloužení období výskytu infikovaných klíšťat. Následky onemocnění mohou být celoživotní, ale může dojít i k úmrtí. Průběh u dětí bývá mírnější na rozdíl od dospělých a starších osob. Proto je důležitá prevence očkováním, a to především u osob, které se pohybují v oblastech s velkým výskytem klíšťat.
Mezi nejrizikovější oblasti v České republice patří jižní Čechy, podhůří Šumavy, povodí Dyje, Svitavy, Svratky, Jihlavy, Plzeňsko, Opavsko, okolí Prahy, Brna a Bruntálu. Infikovat se je možné i ve městech a rovněž i při pobytu v přírodě v zahraničí - např. v Evropě od Slovinska a severního Chorvatska přes Švýcarsko, Rakousko, Německo, Polsko až k Pobaltí, východnímu Švédsku a Rusku.
Nejlepší prevencí před onemocněním klíšťovou encefalitidou je očkování. Očkovací schéma se skládá ze 3 dávek. Proti klíšťové encefalitidě lze očkovat celoročně, ale nejvhodnějším obdobím pro zahájení očkování jsou chladné měsíce roku, aby se ochrana vytvořila ještě dříve než dojde ke zvýšenému výskytu klíšťat. Ochrana po očkování nastupuje do 14 dnů a přetrvává minimálně 3 roky po dokončeném kompletním očkování. V České republice se proočkovanost obyvatelstva pohybuje okolo 17 %, ale např. v sousedním Rakousku je proočkovanost obyvatelstva v oblastech s vysokým výskytem klíšťat až 90%, a tomu pak odpovídají nízké počty onemocnění klíšťovou encefalitidou. Nejčastěji se u nás nechávají naočkovat děti. Ve věkové kategorii 4-19 let je vakcínou chráněna asi třetina populace.
V České republice jsou k dispozici dvě vakcíny pro děti, a to Encepur a FSME-immun. Obě jsou srovnatelně účinné a bezpečné.
Před očkováním musí vždy očkující lékař posoudit zdravotní stav očkované osoby.