Pořadatelé táborů

...

Od roku 1992, kdy byl sportovní klub Mušketýr založen, několikrát změnil své působiště.

...

Práci s dětmi se věnujeme od roku 1989.

...

Pražská nezisková organizace spadající pod občanské sdružení Pionýr.

...

Skupina s 25 let dlouhou historií.

...

Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,.

...

Již 15 rokem pořádáme jarní, letní, a zimní tábory v České republice a v Itálii.

...

Tvoříme aktivity, které pomáhají lidem rozvíjet vlastní potenciál, nalézat zábavu a odreagování.

...

Agentura MAITESS s.

...

Agentura PAC - specialista na dětskou rekreaci.

...

Agentura TAPAZA je pořadatelem populárních letních táborů v Kunčicích pod Ondřejníkem.

...

Pořádání letních dětských táborů a jromadných akcí pro děti a teenagery ve věku od 6 do 17 let.

...

Vhodnou formou rozvíjet schopnosti dětí a teenagerů v oblasti sportovních činností a utvářet jejich charakter.

...

Jsme skupina mladých lidí, kteří se bez nároku na honorář a ve svém volném čase snaží dát ostatním generacím to, co nám dalo spoustu neuvěřitelných zážitků a na co dodnes rádi vzpomínáme.

...

Jsme organizátory soukromých, firemních nebo školních akcí a táborů ve Znojmě a okolí.

...

Organizace se zabývá vzděláváním, nabídkou volnočasových aktivit (tábory, kroužky, soutěže, výstavy) a realizací projektů pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

...

ALCEDO svou činností přináší užitek dětem, mládeži a rodičům a naplňuje potřeby a trendy města Vsetín, kraje Zlín, MŠMT ČR a MŽP ČR.

...

Baletní škola Baláž vás provede světem tance a pohybu pod vedením zkušených pedagogů a tanečníků.

...

Angličtina s rodilým mluvčím, pololetní kurzy, kroužky AJ na ZŠ a v mateřských školách, příprava k maturitě, intenzivní letní kurzy, příměstské tábory s AJ, překladatelská činnost, firemní výuka, privátní lekce, doučování AJ (český lektor) ZŠ, SŠ, VŠ Specializujeme se na výuku dětí a teenagerů (od 3 do 19 let) i dospělých (od 20 let neomezeně).

...

Provoz stálé expozice betlémů byl zahájen 2.

...

Našim cílem je organizovat dětské letní tábory, případně další setkání v průběhu roku.

...

Pořádání dětských zimních a letních táborů .

...

Organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí, mimoškolních a volnočasových aktivit, zábavných programů a jiných společenských akcí.

...

BVÚ je jedna z nejstarších organizací svého druhu u nás.

...

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v městské části Brno-Střed, je českým společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců.

...

Centrum dětí se specializuje na dětskou rekreaci a pořádá každoročně letní dětské tábory, ze kterých se všichni vrací plni vzpomínek na kamarády, nové hry a na spoustu legrace, ale především na bezvadný kolektiv.

...

Jazyková agentura Channel Crossings je na trhu již od roku 1993.

...

CK Domeček se specializuje na dovolené pro rodiny s dětmi ve věku 0 až 12 let - s programem pro děti i rodiče.

...

Ani se nám nechce věřit, ale je to už 18 roků, co jsme zorganizovali náš první letní tábor.

...

Cestovní kancelář Topinka, s.

...

a) poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů b) poskytování služeb spočívající v organizaci zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných kulturních a společenských akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit.

...

Corazon je nezisková organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním dětí i dospělých.

...

LUKOSTŘELBA, LODĚ, LANA .

...

Jsme ópéeska, které se věnuje práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase už od roku 2004.

...

HLAVNÍ MYŠLENKA DĚLEJ CO TĚ BAVÍ.

...

Pořádáme herecké a scénograficko-výtvarné kurzy pro děti od 3 do 18 let.

...

Nezisková organizace, která podporuje zdravý vývoj dětí a mládeže, vhodné trávení volného času, rozvoj volnočasových a sportovních aktivit jako je Letní příměstský tábor nebo Mikulášská nadílka v Novém Adalbertinu v Hradci Králové .

...

Kolektiv Dětské agentury organizuje pro děti a mládež zábavné akce a programy.

...

Jsme občanské sdružení, zaměřující se na aktivní a plnohodnotné naplňování volného času dětí a podporu rodin s malými dětmi.

...

Od roku 1993 Letní Herecká Škola připravuje děti pro film, TV, reklamu, dabing, koncerty, divadlo, muzikál a živé zábavné pořady.

...

Naše tábory, kurzy, workshopy jsou určené široké veřejnosti především studentům a dospělým v oblasti divadelní a filmové tvorby.

...

Pořádáme letní dětské tábory na Doubravě, kam jsme sami jezdili jako malí táborníci.

...

Jsme malý sportovní dětsky tábor vedený v rodinném duchu, snažíme se na tábor vrátit naše dětská léta, když mi byli dětmi.

...

Připoj se k nám na příměstský tábor a vstup do světa divadla.

...

Pořádání dětských letních táborů, příměstských táborů, mikulášské tramvaje, různých výletů a akcí během celého roku.

...

Název NeNa je odvozen z našeho projektu Ne(moc) nadřa/ízenosti, který symbolizuje rozdíl mezi nadřízeností a nadřazeností.

...

Dům dětí a mládeže pořádá a svým klientům nabízí: - pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež, ale i pro dospělé v různé škále zájmových kroužků a oddílech.

...

Naše činnost je zaměřena především na nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.

...

V Edu3D pořádáme kurzy, workshopy a příměstské tábory zaměřené na 3D technologie, robotiku a virtuální realitu.

...

Vzděláváme širokou veřejnost v oblasti ekologie, praktické ochrany přírody a poskytujeme ekoporadenství.

...

Pořádáme workshopy, kroužky, vystoupení a hlavně letní i příměstské tábory se zaměřením na PARKOUR.

...

zemědělská výroby pořádání sportovních a kulturních akcí .

...

Rozvoj dětí bereme vážně.

...

Nabízíme ubytování pro školní i mimo školní zařízení s možností sportovního využití.

...

Hampson byl jednou z prvních institucí v tehdejším Československu, kde byla zahájena výuka cizích jazyků pro předškolní děti.

...

Hipo Koryčany, z.

...

Hurá tábory je volnočasová organizace určená školním i předškolním dětem, pro které pořádáme jedinečnou zábavu na pobytových akcích v přírodě.

...

Organizace se věnuje vzdělávání a kulturním aktivitám se zájemci všeho věku.

...

Organizace provozuje Hvězdárnu Františka Krejčího v Karlových Varech.

...

Tábor je zaměřen na neorganizované děti od 7.

...

příměstské nepobytové tábory každý rok 3-4 turnusů na výběr .

...

Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998.

...

Již od roku 2004 v průběhu školního roku organizujeme dětský kroužek a soustředění a o prázdninách letní pobytové tábory.

...

Popularizace přírodních věd, zejména astronomie.

...

Nezisková organizace Jitřenka Bučovice vznikla v roce 2004 a navazuje na organizaci Jitřenka.

...

Tábory pro děti - Příměstské tábory - Víkendové pobyty pro děti i rodiny - Vyjížďky na koních i ponících - Jezdecká škola i školička - jezdecké kurzy pro dospělé - Školní výlety - Sportovní příprava na ZZVJ - Výlety a víkendové putování - Podnikové akce ( catering )- Sportovní odpoledne (teambulding) - Ustájení koní - Ubytování .

...

Pořádáme víkendové a prázdninové pobyty pro děti s výukou jízdy na koni.

...

Pořádáme příměstské tábory u koní, na statku.

...

Pražské neziskové sdružení s 10letou tradicí, pracující s dětmi 5 - 15 let.

...

Neziskové sdružení Kazimírka je tu pro všechny děti a mládež od 5 do 15 let z celé České republiky, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě.

...

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek je nezisková organizace.

...

Kiddum je mezinárodní vzdělávací Lego centrum založené na produktu a programech LEGO Education.

...

Nabitý program zaměřený na výtvarnou a hudební výchovu, vědu, přírodovědu, technologii a pohybové aktivity.

...

Organizace Letního jazykového tábora Lančov .

...

DĚTSKÉ TÁBORY společnosti SINDIBÁD Společnost SINDIBÁD pořádá dětské tábory v tuzemsku i v zahraničí.

...

Jednou z hlavních činností spolku je vedení dětského tábornického oddílu Kocanďáci.

...

Skupinu tvoří 8 jedinečných dětských oddílů a 2 oddíly pro dospívající a dospělé.

...

Co na Vás čeká.

...

Krutón je nezisková organizace spojující filmové profesionály a pedagogy, kteří se přes deset let věnují filmové výchově na školách i mimo ně.

...

Výchovné a vzdělávací programy pro děti a mládež v Lanovém centru PROUD Praha.

...

Volnočasové a zábavní lanové centrum v Olomouci.

...

Tábor pořádá a vede skupina již ostřílených vedoucích věnujících se tomuto letnímu táboru každoročně již několik (někteří i "několik" desítek) let.

...

Letní tábor ve Slunečném údolí je veden zkušenými vedoucími a instruktory, kteří na něj jezdili už od dětství, vybudovali si k tomuto místu vztah a následně se rozhodli, jako dobrovolníci, pokračovat v tradici a ukázat i dalším ročníkům krásy tohoto místa.

...

Každoroční pořádání stanového letního dětského tábora s mezinárodní účastí.

...

Náš tábor je rodinného typu.

...

Jsme nezisková organizace Malování a kreslení, z.

...

Hlavním cílem je pořádání letních zážitkových dětských a teenager táborů a jednodenní poznávacích výletů.

...

Jsme spolek Mandragora a již 23 let pořádáme úžasné letní stanové tábory pro děti ve věku 6-16 let.

...

Naše jezdecké centrum nabízí výcvik a poradenství v oblasti jezdectví.

...

Hlavní náplní cestovní kanceláře MARiMAR je organizace dětí a jejich volného času, zimních a letních akcí jak pro děti od 0-7 let (pobyty pro rodiče s malými dětmi) i 8-17 let (dětské tábory), tak i pro dospělé.

...

Organizujeme tradiční letní dětské tábory s celotáborovou hrou.

...

Jsme stáj která se zabývá turistickým ježděním a pobytovými akcemi pro děti i dospělé.

...

Klika je rozmanitý prostor, který nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií.

...

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně učíme děti se správně a zdravě hýbat.

...

V létě firma NOVOS NJ,s.

...

Občanské sdružení od roku 1997 pořádá pravidelně letní pobytové akce, tábory, školy v přírodě, soustředění, různá školení, adaptační kurzy či dětské výlety.

...

Akce a tábory s Veselou společností mají za sebou pětadvacetiletou tradici.

...

Český červený kříž v Plzni školí první pomoc dospělé i děti, pořádá volnočasové aktivity pro děti, rodiny a seniory, oceňuje dárce krve, provozuje Ošacovací středisko pro sociálně slabé, a pořádá osvětové akce v komunitním centru.

...

Fantazie je bez hranic.

...

Outdoor Naplno, s.

...

Pořádání táborů pro děti.

...

Jsme cykloturistická pionýrská skupina působící v Praze na Jižním Městě od roku 1996.

...

Pořádáme letní dětské tábory ve Vápenném Podolu (Pardubický kraj) s více jak desetiletou tradicí.

...

Pravidelné schůzky v klubovně Akce na odpoledne nebo jeden den Víkendové akce Letní a zimní tábory Charitativní činnost Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-17 let).

...

Naše skupina se orientuje na tábornickou činnost.

...

PS Safír je nezisková organizace, která ve Kdyni funguje přes 40 let.

...

Zajištění letního tábora rodinného typu: - vedoucí jsou pedagogičtí pracovníci a zdravotníci s dlouholetou praxí - ubytování ve stanech s podsadou - táborový program postaven na celotáborové hře - mnoho zajímavých her, táborový karneval, výlet a spoustu dalších zážitků Termín 20.

...

Věnujeme se celoroční činnosti s dětmi, turisticko přírodovědné oddíly, pořádáme víkendové výlety, jarní, podzimní a letní tábory a klub deskových her.

...

Jsme spolek nadšených přírodovědců, který se snaží vytáhnout člověka do přírody a přitáhnout přírodu k člověku.

...

Vyjížďky a výcvik na koni, tábory, víkendové pobyty na koni, jezdecké kroužky, chov koní, koz .

...

Rodinné centrum Provázek nabízí volnočasové i vzdělávací aktivity pro rodiny s malými dětmi.

...

Jsme oddíl je pro všechny holky a kluky od 6 do 15 let, kteří se nebojí poznat nové kamarády a zažít různé zajímavé věci.

...

Jsme spolek dětí a mládeže, který se věnuje práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

...

SCHOOLTRIP.

...

SDH Úvaly od roku 1999 pořádají každoročně letní dětské tábory ve Stříbrné Skalici.

...

Nabízíme smysluplné trávení volného času, přátelský kolektiv a nezapomenutelné zážitky.

...

* LK Atom Říčany - interkros, dětské ligy U9, U11, U13, U15, pro starší 15 let 1.

...

Jsme spolek pro všechny čiperné dětičky, holčičky i chlapečky, maminky i tatínky, babičky i dědečky.

...

Náš Spolek Přátel Airsoftu (S.

...

Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým občanským sdružením, které si klade za cíl organizovat volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18-ti let.

...

Jsme skupina učitelů tělesné výchovy a studentů, které pojí láska ke sportu a pohybu všeho druhu.

...

Sdružení pro Tábor (SpT) pořádá dětské letní tábory již od roku 1991.

...

pořádání celoročních dětských táborů jarní prázdniny u koní letní pobytové a příměstské tábory u koní v přírodě Máchova kraje ubytování počítačová školení (pro začátečníky, tvorba webových stránek v systému Joomla, administrace serverů) jízdy na koních .

...

Dětské tábory s koňmi s koňmi,jezdecký klub.

...

Středisko volného času Juventus se zabývá aktivitami ve volném čase dětí, mládeže i dospělých.

...

Pořádáme výlety, víkendové pobyty, jarní prázdniny a tradiční letní tábory pro děti od 6ti do 15ti let.

...

Naše celé jméno je Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO).

...

Citadela Studio Citadela je malé kulturní centrum v poklidné historické části centra Prahy.

...

Volnočasové Studio MuŠka pořádá letní příměstské tábory na Praze 10 - Petrovice Jsme oázou, kde se setkává umění a radost z pohybu ve všech věkových kategorií.

...

pořádání letních táborů .

...

Jsme českobudějovický tábornický oddíl patřící do ČTU - České tábornické unie - který se zaměřuje na táboření, turistiku a všechny ty krásné zážitky spojené s životem v přírodě.

...

Umělecká agentura Ambrozia od roku 2003 nabízí mladým lidem výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování.

...

Oddíl Kamínky pořádá letní tábor pro děti 6-16 let v Kamenici u Humpolce.

...

Jsme parta kamarádů, kteří mají dobrý vztah k dětem a zkušenosti s vedením dětských akcí.

...

Jsme tábor v prostředí České Kanady na křesťanských hodnotách, který funguje už více než 20 let.

...

Pořadatel letních dětských táborů .

...

Máme rádi tradici letních táborů a s radostí ji u nás udržujeme.

...

Tábory „ČMELÁK“ mají za sebou úspěšných už 13 let a právě startuje čtrnáctá sezóna.

...

Od roku 2014 organizujeme zážitkové fantasy tábory pro všechny věkové kategorie.

...

Jsme začínající společnost.

...

Pořádáme dětské letní, jarní a podzimní tábory pro děti od 5 do 16.

...

Pořádáme dotované příměstské tábory v Olomouci.

...

Pořádání mezinárodních letních ozdravných táborů v Beskydech.

...

Více než 17 let se soustavně věnujeme pořádání letních dětských táborů.

...

Od roku 2008 nabízíme příměstské jazykové tábory.

...

Hlavní činnosti organizace je pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež.

...

Jsme spolek kamarádů, přátel a dlouhodobých vedoucích letních dětských táborů.

...

TRAHAK - hasičský a tábornický oddíl spolku KVH COMBAT PRAHA z.

...

již od roku 1994 pořádáme letní stanový dětský tábor v okolí Mašovic u Chýnova.

...

Posláním neziskové organizace Veselá věda tábory je popularizace vědy a techniky.

...

Organizovanie detských táborov a zážitkových pobytov.

...

Od roku 1994 jsme organizátory letních dětských táborů s indiánskou a fantasy tématikou.

...

Letní dětské tábory s koňmi v Polabí Hipoturistika - vyjížďky na koních Hipoterapie Soukromá rehabilitace a masáže Hlídání dětí Akce pro rodiče a děti Služby pro domácnost - praní, žehlení, mandlování Pony školička - vyjížďky kočárem .

...

Pořádání dětských táborů s koňmi, akcí s koňmi a provozování jezdeckého klubu.

...

Jsme nezisková organizace, působící na Vysočině.

...

Jsme nezisková společnost, založena dobrovolníky, kteří leta působili na dětských letních táborech a volnočasových aktivitách.

...

Občanské sdružení Zicherka je parta mladých lidi, kteří přinášejí široké veřejnosti nejrůznější zábavu a možnosti, jak trávit svůj volný čas a získavat tím spoustu nových kamarádů, zkušeností i zážitků, na které pak můžou v budoucnu vzpomínat.

...

ZŠ pro děti přináší sportovní a vzdělávací kurzy pro školy a veřejnost.

.

.

.

Máme dlouholeté zkušenosti v pořádáním letních táborů.

Agentura se zabývá volnočasovými aktivitami pro děti a dospělé.

Pořádání dětských táborů .

Pořádání dětských táborů na různá témata v Českém ráji v Malé Skále a také v Itálii.

Radovánka byla založena v roce 1990.

Výtvarné kurzy a rozmanité tvůrčí činnosti pro všechny věkové kategorie v průběhu celého roku.

Organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z.

Jsme klub plážového volejbalu.

Nakladatelství knih pro děti.

S kroužky programování v Minecraftu jsme začali v roce 2018 ve vybraných školách v Mostě.

Cestovná kancelária organizuje detské letné tábory v zahraničí,tábory pre mládež v Taliansku, tábory pre deti v Chorvátsku, Bulharsku a jazykové pobyty.

Jízda na koni na jízdárně i do přírody.

Dům dětí a mládeže hl.

Dům dětí a mládeže Praha 5 (dále jen DDM), sídlící ve Štefánikově ulici nedaleko metra stanice Anděl, nabízí barvitou škálu zájmových kroužků, akcí, táborů a dalších možností volnočasového vyžití pro děti, mládež i dospělé.

Jsme vzdělávací agentura Descartes.

Nezisková organizace, která již šest let pořádá letní a zimní tábory s klasickým zaměřením či záchranářským zaměřením.

Pořádání příměstských táborů, Celoroční program zaměřený na environmentální výchovu, hudební, pohybové a výtvarné kroužky.

Pořádání výtvarných kurzů, táborů s výtvarným a sportovním zaměřením, práce s dětmi .

Již několik let se věnujeme pořádání letních dětských táborů poblíž Vranovské přehrady a řeky Dyje.

Volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiče s dětmi i samostatné dospělé.

Duhové prázdniny je organizace zabývající se pořádáním letních dětských táborů v Mladecku.

náplň volnočasových aktivit dětí .

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje zabývající se volnočasovými aktivitami - kroužky, tábory, akce.

Domeček na Praze 9 se zabývá volnočasnovými aktivitami pro děti různého věku.

EICO je zapsaným spolkem (dříve občanské sdružení) a bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Letní a zimní tábory .

Organizace se zabývá volnočasovou aktivitou pro děti a mládež a aktivní využití volného času.

Cílem organizace je rozvíjení environmentálního cítění dětí předškolního případně mladšího školního věku a jejich odpovědného přístupu k sobě, druhým a k šetrnému přístupu k místnímu prostředí stejně jako okolní krajině, poskytování vzdělání, výchovy a osvěty a podpora rodinám při slaďování rodinného s pracovním životem.

Příměstské tábory pro děti od 4 let .

Jsme volnočasové centrum, které již několik let pořádá volnočasové akce pro děti a mládež, které jsou zaměřeny na kvalitní trávení volného času dětí.

Nabízíme koňské kroužky pro děti, letní tábory s koňmi, ustájení koní, vyjížďky do přírody a hipoterapii.

Jsme agentura pořádající dětské tématické tábory a tábory pro rodiče s dětmi.

Pořádáme víkendové sportovní kurzy a tábory, organizujeme programy pro školy, připravujeme narozeninové oslavy a máme i pravidelné kroužky .

Provoz volnočasového centra Žirafa, organizování dětských táborů, sportovní aktivity (florbal, saně) .

Hudební mládež ČR je sdružení mladých lidí, kteří se zajímají o kvalitní kulturu a umění (hudbu, divadlo, tanec, film, výtvarné umění) Dává možnost setkávat se s přáteli podobných zájmů z celé ČR na festivalech, seminářích, koncertech, divadelních představeních a letních akcích.

Spolek nadšenců, kteří každoročně pořádají dětský tábor a občasně nějakou zajímavou víkendovou akci.

Chceme přiblížit dnešním dětem a mládeži co nejširší škálu netradičních aktivit a koníčků.

Pořádáme letní pobyty dětí na statku v hezkém prostředí jižních Čech.

Organizace se věnuje pravidelným tréninkům parkouru a gymnastiky s dětmi a mládeží.

Pořádání dětských táborů: - klasický chatový tábor ve Mšeně (Kokořínsko) pro děti 7-15 let - vodácký stanový tábor v Čepicích (Otava) pro mládež 10 - 18 let Ubytování, stravování pro skupinové akce v rekreačním středisku ve Mšeně u Mělníka (Kokořínsko): - školní výlety - ŠvP - sportovní soustředění - letní tábory - adaptační kursy - teambuildingové akce - individuální turistika .

Inline škola se zaměřuje na výuku inline bruslení.

Oddíl JAKIN je organizace pořádající během roku různé akce volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Jsme soukromá rekreační stáj Usedlost Jestřábí, pořádáme každoroční pobyty pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí strávit čas u koní v krásné přírodě :) .

Jezdecké kroužky, tábory u koní, ubytování, příměstské tábory .

Dovolujeme si nabídnout, vyjížďky i tréning pro začátečníky i pokročilé.

Výcvik koní a jezdců, chov a ustájení koní, pořádání táborů a akcí pro veřejnost .

Výchovná organizace, org.

Jsme parta trenérů a dětí, která se dlouhá léta baví florbalem a sportem obecně.

Jsme kolektiv mladých lidí, kteří by rádi na chvilku zpomalili a zadívali se opět na krásy našeho světa bez toho, abychom se za něčím hnali.

vytrvalá práce s dětmi, provozování hudební skupiny .

Nabízíme kurzy keramiky v Praze pro děti i dospělé.

Jsme brněnský plavecký klub, který se věnuje výuce plavání a organizuje kurzy pro děti i dospělé.

Pořádání dětských táborů, víkendů a sportovních akcí pro děti a mládež.

Pořádáme víkendy pro děti, jarní prázdniny s lyžováním a letní kroužkové tábory.

česko-německý letní tábor, přirozená komunikace s německými dětmi .

Členové organizace mají přes 15 let zkušeností s pořádáním tábora.

Pořádání letní dětské rekreace, sportovní soustředění, školní výlety.

Pořádáme tábory už přes 20 let.

Volnočasové aktivity, tábory, zájmové vzdělávání .

Říkáme si Loukaři.

Lyžařská škola.

Největší úsilí věnujeme letním táborům pro děti školního věku, které jsou vedeny v křesťanském duchu.

MEDIATABOR je příměstský mediální tábor, kde se děti pobaví, naučí základy mediální gramotnosti, dozvědí se, jak odhalit propagandu a manipulaci, vyzkouší si, jaké je to být novinářem a mnoho dalšího.

Příměstské tábory a jiné sportovní aktivity .

Celoroční oddílová činnost, přes 100 dětských táborů, stovky oddílových schůzek, desítky akcí pro veřejnost, klub stolních her.

Volnočasové aktivity pro vás i vaše děti.

Navštivte interaktivní expozici, kde Vám moderní počítačové technologie představí celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20.

“Newman school je sportovní škola založená na Komenského principech školy hrou.

Mezi naše hlavní činnosti patří každoroční letní dětské tábory, školy v přírodě, vodácké kurzy, adaptační kurzy i školní výlety a exkurze.

Sdružení vzniklo v roce 2004 s cílem sdružovat děti, mládež a dospělé různého věku za účelem uskutečňovat pro své členy a další děti a mládež různorodou sportovní, kulturní, společenskou a turisticko-tábornickou činnost.

Tradiční letní dětský tábor pořádaný občanským sdružením Profit.

//Oddíl Kačleháci// je jedním ze čtyř samostatných oddílů 78.

Naše společnost provozuje rekreační centra v Jeseníkách a na Vysočině, která mají svá lanová centra i adrenalinové parky.

pořádání letních dětských táborů .

Volnočasové aktivity pro děti a mládež, pronájem táborové základny .

Náš spolek byl původně založen podle zákona č.

činnost v rámci volnočasových aktivit, táboření .

Ranč je zaměřen na agroturistiku, letní tábory pro děti, volnočasové aktivity pro děti a mládež, chov koní, koz, krav,lam, prasátek a oveček, ubytování, doprovodný program a jezdecký oddíl ve spolupráci se Střediskem volného času Vítkov.

pořadatel dětských letních táborů a dětských akcí s koňmi .

Již od roku 2007 se věnujeme organizování akcí pro děti a mládež.

Soukromá rybářská farma rybník Ráj se zabývá chovem ušlechtilých ryb - kapr,amur, candát,štika atd.

Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Žabovřesky je centrum volného času, ve kterém se mladí lidé mohou setkávat a růst v prostředí, které staví na všeobecných a křesťanských hodnotách.

Jsme outdoorové centrum v krásné přírodě Posázaví.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o.

Akce pro děti - letní a podzimní tábor .

Společnost SINDIBÁD se specializuje na pořádání letních i zimních tuzemských i zahraničních dětských táborů a rekreací pro teenagery.

Sportovní centrum s širokou škálou kroužků a táborů pro děti.

výuka angličtiny pro děti metodikou Helen Doron kurzy angličtiny pro dospělé Callanovou metodou příměstské tábory s angličtinou Helen Doron intenzivní letní kurzy angličtiny pro dospělé letní jazykové pobyty v Anglii výuka angličtiny v mateřských a základních školách .

Střední odborná škola služeb, obor cestovní ruch.

Jezdecká škola, pořádání společenských akcí a závodů, akce pro děti i dospělé - soustředění, semináře, tábory.

Letní tábor pořádá Spolek KOKOS, který vznikl v roce 2011.

Tumba je občanský spolek, jehož hlavní náplní je pořádání letních táborů na základně u vesnice Albrechtice u Drahonic v jižních Čechách.

Naší hlavní radostí jsou koně, a kolem těch se točí většina našeho dění.

Pořádáme letní i zimní tábory pro děti a mládež do 17 let a pro rodiny s dětmi do 12 let.

Spolek SRDÍČKA si klade za cíl organizovat a podporovat děti a mládež uměleckých aktivitách, zájmových akcích na přírodních pobytech, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti.

Pořádáme letní příměstské tábory a jezdecký kroužek pro děti.

Statek, z.

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života.

Středisko volného času Klíč nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny.

Studio Jandova bylo založeno s láskou a přesvědčením, že vzdělávání může mít i jinou podobu než jak je obvykle známo.

Naším posláním je vzdělávat mladou generaci zejména v oblasti tělovýchovy a osobního rozvoje.

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi.

Pořádání letních táborů, správa tábořiště v Kančí strži.

poskytování příležitostí pro kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času dětí, mládeže i dospělých a tím i zlepšování životního stylu, zdraví a duševní pohody společnosti organizování akcí s důrazem na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže organizování aktivit s informačním, výchovným a vzdělávacím přínosem poskytování příležitostí pro mezigenerační setkávání hájení zájmů spolku a za tím účelem spolupracování s obcemi, svazky obcí, orgány měst, dalšími organizacemi a jednotlivci .

Dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi Ozvučení akcí Hudební produkci, DJ na party, akce, firemní oslavy, svatby Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání na klíč Dětské karnevaly (Show šaška Vikyho - animace, zábava a hry) www.

Pořádání letních dětských táborů s celotáborovou hrou na nejrůznější motivy .

Tenisový komplex v areálu VUT na ulici Rybkova se skládá ze sedmi antukových a dvou betonových kurtů.

In-line škola, pořadatel sportovních akcí a dětských příměstských in-line kempů s angličtinou .

TRAMTADADÁ Berte to třeba tak, že jsme z Tramtárie.

- pořádání dětských táborů, - pořádání turistických, sportovních a kulturních akcí .

Inspirace k založení Veselé vědy byla jasná.

Pořádáme letní tábory pro děti ve věku od 7 do 15 let.

Konání letního táboru pro děti.

Organizace funguje již 25 let.

25 let fungující organizace.

Organizace se věnuje především první pomoci a chodu stanice Vodní záchranné služby v kempu Keramika na Hracholuské přehradě( 30km západně od Plzně).

ScioCAMPy - rozvojové kurzy pro zvídavé děti od 9 do 16 let.

Jsme outdoorová firma, která se specializuje na sportovně lezecké tábory.

Dězská nezisková organizace, pořádající již 30 let nejrůznější akce pro děti a mládež.

Letní dětský tábor v Zubří u Nového Města na Moravě ve stanech s podsadou, vlastní kuchyní a v blízkosti Zuberského rybníka pro super koupání a loďkování.

Vložte svoji táborovou organizaci zdarma

Každý měsíc uvidí váš tábor desetitisíce rodičů a táborníků. Vložení je zdarma.