Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Tábor bez obav?

Vážení rodiče, rozumíme tomu, že poslat dítě na tábor může vyvolávat určité obavy, nejistotu. Tato stránka nabízí informace, které Vaše obavy rozptýlí.

16.10.2014, 18:13,

Vedoucí/praktikanti

Vedoucí a praktikanti jsou pečlivě vybíráni hlavním vedením daného běhu. Osoby, vykonávající funkce hlavního vedení, vedoucích, praktikantů, jsou buď odchovanci LDT Bílá skála, či jsou to osoby, které byly doporučeny vedoucími hlavnímu vedení. Z tohoto vyplývá, že na pozice, které jsou tak důležité pro organizaci a průběh tábora, se nedostanou neznámí jedinci. Celkově se snažíme, aby se personální obsazení jednotlivých běhů minimálně měnilo. Každý vedoucí a praktikant je povinen předložit potvzení lékaře o schopnosti práce s dětmi a dodržovat své povinnosti. V případě, že vedoucí či praktikant poruší své povinnosti či jinak projeví svojí nekompetentost v rámci svěřené funkce, řeší tento problém hlavní vedoucí. Týmy jednotlivých běhů jsou složeny většinou z vysokoškoláků, pedagogů a studentů gymnázií a jiných maturitních oborů.

Zajištění zdravotní péče

Personální obsazení funkce zdravotníka se striktně řídí stanovami zákona, viz Zák. 258/2000 Sb. §11 odst. 11 a a 11 c.

Zdravotní rizika si každý zdravotník mapuje již první den pobytu při tzv.filtru, tzn. individuální seznámení zdravotníka s dítětem a jeho zdravotním stavem. Zdravotník předá vedoucímu veškeré zjištěné informace a vedoucí si nastuduje základ dané problematiky. Zdravotník vede podrobnou lékařskou evidenci v podobě zdravotní karty, která je po skončení tábora předána zákonným zástupcům dítěte. Zvláštní zřetel je kladen na děti s různými alergiemi. Prioritou zdravotníka i vedoucích je preventivní předcházení alergickým reakcím. Při všech aktivitách je přítomný zdravotník. Pro urychlení komunikace se používají vysílačky a mobilní telefony. Dostupnost nemocnice, pediatra a jiných ambulancí je jedenáct kilometrů (sídlo je v Jindřichově Hradci). Každý zdravotník na každém běhu je domluven s pediatrickou ordinací. V minulých letech absolvovali opakovaně náš tábor děti s epilepsií, bezlepkovou dietou, astmatem, hemofílií. Nejen o tyto děti jsme schopni se kompetentně postarat a připravit jim zájímavý a pro ně přiměřený táborový program.

Koupání

Každý vedoucí při příjezdu na tábor zjišťuje od rodičů plavecké schopnosti dítěte. Děti se smějí koupat pouze se svolením vedoucího a vždy pod dohledem vedoucích. Vedoucí je s dětmi ve vodě vždy přítomen. Některé běhy disponují kvalifikovanými plavčíky. Pro neplavce a pro děti, jejichž plavecké schopnosti jsou spíše sporadické, jsou k dispozici rukávky, plavací kruh a vesta. V případě, že se neplavec nebojí vody, stará se o toto dítě přidělený vedoucí po celou dobu, kdy se dítě nachází ve vodě či v její blízkosti. Jsme si vědomi toho, že koupání je činnost, která je spojená s riziky, a proto k této činnosti přistupujujeme s velkou obezřetností a všichni bez vyjímky dodržujeme stanovená bezpečnostní pravidla.

Úrazy

Ať chceme nebo ne rizika, úrazů číhají na každém kroku a musíme si přiznat, dějí se…bohužel. Ze všech sil se je snažíme minimalizovat a předcházet jim. Děti jsou pod neustálým dohledem ve dne v noci. Neexistuje, aby dítě opustilo kolektiv bez vědomí vedoucího.

Hry jsou přizpůsobeny možnostem dětí, počasí a řadě dalších faktorů tak, abychom předešli vzniku úrazu. Děti jsou hned na začátku tábora instruovány, že veškeré zdravotní obtíže, problémy, musí hlásit vedoucímu a zdravotníkovi.

Na našem táboře se ke každé zdravotní obtíži přistupuje profesionálně a nic se nepodceňuje!

Šikana

V rámci 14denního tábora se sjedou děti, které se dost často neznají, a jsou v rámci oddílů vedeni ke spolupráci, přátelství. Někdy však může dojít k tomu, že někteří jedinci z různých důvodů do kolektivu nezapadnou a mohou být ostatními dětmi odstrkované a v krajních případech se může jednat o jednání spadající do definice šikany. Pro takové chování na našem táboře není místo. Snažíme se těmto případům předcházet a elimonovat je. Základem je všímavost a zkušenosti vedoucího, samozřejmě důvěra dětí ke svým vedoucím a přátelská, bezpečná atmosféra tábora. Zkušené oko vedoucího je vytrénováno všímat si změn chování a agresivity v kolektivu. Již v případě náznaku agresivity (slovní, fyzické) zasahuje vedoucí a jeho úkolem je tento případ vyřešit a tyto projevy chování napravit.

Alkohol, drogy, sex

Strašák všech rodičů. Opět klademe důraz na důvěru mezi vedoucím a dětmi. V tomto případě se vedoucí zaměřují na rizikové skupiny dětí, tedy starší náctileté děti, a v rámci prevence s nimi probírají dopad případného zjištění těchto prohřešků na pobyt na táboře. Neustálý dohled je samozřejmostí, stejně jako pestrý program, aby děti neměly čas na vymýšlení lumpáren. Alkohol, drogy a sex na tábor nepatří a při zjištění těchto prohrešků následuje nekompromisně oznámení události rodičům a okamžitý odjezd domů bez náhrad. Cigarety nevyjímaje, jelikož se neztotožňuje s myšlenkou, že by tabák měl patřit do životního stylu dětí a mládeže.

Diskuse

Pohled na chatky z centra tábora


Další fotografiepočet přečtení: 1312x

Podporují nás

 
Lyžařský a snowboa…
Zaměření: Lyžařský & Sno…
Začátek: 05. 02. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
6680 KčDetail
 
 
Podzimní prázdniny…
Zaměření: Koňský
Začátek: 26. 10. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
2700 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.