28. 09. 2020 |
Články

V roce 2020 jelo na tábor o 5 procent méně dětí

Českou táborovou tradici jen tak něco nezastaví. A nijak výrazně se na letošní táborové sezóně nepodepsala ani situace s pandemií COVID-19. V roce 2020 na dětské letní tábory dorazilo celkem 213 tis. dětí, což představuje pouze 5 procent pokles oproti roku předchozímu.

Podíváme-li se na táborovou sezónu řečí čísel, od roku 2012 můžeme sledovat kontinuální růst, který kopíruje zvyšující se porodnost a dorůstání dětí do táborového věku. Až letos tuto stoupající křivku lehce zbrzdila koronovirová pandemie. V roce 2019 jelo na tábor 224 tis. dětí, v roce 2018 pak 216 tis. – letošní rok s 213 tis. je tedy o něco nižší než rok 2018. Z hlediska procentuálního se ale nemění nic. V letech 2018 až 2020 jelo na tábor celkem 17 % dětí z ČR ve věku 6-18 let.

Obavy organizátorů se nepotvrdily
Na jaře tohoto roku přitom čelili organizátoři táborů nejistým vyhlídkám. Nebylo jasné, zda budou tábory povoleny a poté, co se situace se šířením koronaviru začala stabilizovat, nebyli si zase jisti poptávkou ze strany rodičů. Jejich obavy se ale nepotvrdily, a ačkoliv se museli potýkat s náročnějšími hygienickými a bezpečnostními opatřeními, táborníci dorazili takřka v plném počtu. K tomu přispěl i fakt, že zhruba polovina rodičů kupuje svým ratolestem tábory už na začátku roku. Tito rodiče ve většině případů nepožadovali peníze zpět a vyčkávali, jak se situace vyvine.

Rodiče tábory po karanténě uvítali
Paradoxně se dá říci, že celostátní karanténa naopak většinu rodičů motivovala dítka do přírody vyslat. „Doba, kdy jsem musela se svými dvěma školáky zůstat doma, přeorientovat celý chod domácnosti a učit se s dětmi na dálku, byla velice psychicky náročná. O to více jsme letos tábory uvítali – změna prostředí a možnost trávit čas s kamarády na čerstvém vzduchu podle mého dětem jen prospěla,“ říká maminka Jana Kroutilová z Berouna.

Česko patří mezi táborovou velmoc
Tábornictví má v Čechách bohatou tradici. První tábory vznikly ve Spojených státech okolo roku 1861 a inspirace americkým vzorem podnítila i první skautský tábor, který byl uspořádán roku 1912 v Lipnici nad Sázavou. Od té doby se mnohé změnilo, a i tábory procházejí dynamickými změnami dle toho, jak se vyvíjí současná moderní společnost.

Je libo airsoft nebo angličtinu?
Kromě klasických skautských táborů a táborů s celotáborovou hrou jsou v nabídce i tábory úzce specializované. U dětí často vedou tábory akční a adrenalinové – ať už se jedná o nejrůznější adventure campy, airsoft, nerf, či military tábory. Oblíbené jsou také tábory sportovní, taneční, koňské, výtvarné, kreativní, herecké, divadelní, nebo vzdělávací – cizojazyčné, vědecké, počítačové či přírodovědné. Výjimkou nejsou ani tábory věnující se subkulturám jako jsou skate, hip-hop nebo graffity. Nechybí ale i tábory pro YouTubery nebo se zaměřením na sociální sítě. Dnešní děti mají zkrátka možnost vybrat si to, co nejlépe vyhovuje jejich naturelu.

V dalších letech lze očekávat růst
A jaký vývoj můžeme očekávat do budoucna? V současné době je samozřejmě cokoliv těžké predikovat, pokud ale budeme optimističtí a budeme věřit, že koronavirus léto roku 2021 neovlivní, můžeme očekávat opět zvyšující se účast dětí. Dle grafu níže můžeme sledovat rostoucí křivku znázorňující počty dětí, které dorůstají do táborového věku 6-18 let. I kdybychom se drželi současné hodnoty 17 %, tj. kolik dětí každý rok letní tábory navštěvuje, absolutní čísla se budou zvyšovat a dětí na tábory bude jezdit ještě více.