13. 09. 2021 |
Články

V roce 2021 jelo na tábor o 6 procent více dětí

Českou táborovou tradici jen tak něco nezastaví. A nijak výrazně se na letošní táborové sezóně nepodepsala ani situace s pandemií COVID-19. V roce 2021 na dětské letní tábory dorazilo celkem 223 tisíc dětí, což představuje 6ti procentní nárůst oproti roku předchozímu.

Podíváme-li se na táborovou sezónu řečí čísel, od roku 2012 můžeme sledovat kontinuální růst, který kopíruje zvyšující se porodnost a dorůstání dětí do táborového věku. Až loni tuto stoupající křivku lehce zbrzdila koronovirová pandemie. V roce 2020 jelo na tábor 209 tisíc dětí, v roce 2019 to bylo 224 tisíc dětí, v roce 2018 pak 216 tisíc – stoupající trend se vrací do normálu a letošní rok s 223 tis. je tedy opět o něco vyšší než rok 2020.

Organizátoři táborů měli stále nejistotu

Co se testování účastníků týče, měli pořadatelé stále nejistotu. Přesné podmínky se v posledních týdnech několikrát měnily, a to právě na základě připomínek od pořadatelů táborů. Přesná pravidla definitivně odsouhlasila vláda v pondělí, tedy zhruba týden před začátkem prvních turnusů.

Úprava podmínek pro testování na COVID-19

Děti, které se před odjezdem prokázaly negativním PCR testem, se nemusely na táborech testovat každých sedm dní. Pro vyhnutí se opakovanému testování přitom nebylo nutné, aby se PCR testem prokázali všichni účastníci tábora. Přetestování bylo po sedmi dnech povinné jen u děti, které před odjezdem podstoupily antigenní test nebo samotest na místě. Pro přetestování organizátoři mohli využít samotesty nebo pozvat mobilní odběrový tým. Testovat se vůbec nemuseli ti, co předložili doklad o prodělané nemoci nebo o očkování.

Náročnější hygienická a bezpečnostní opatření

V souvislosti s epidemiologickou situací provozovatelé dětských táborů museli přizpůsobit chod táborů a zejména se snažit o minimalizaci kontaktů mezi účastníky akcí z různých oddílů při denních činnostech, a to nejen např. při stravování, osobní hygieně, ubytování, ale i táborových zájmových činnostech, jako např. sportovní utkání, celotáborové hry, diskotéky, táborák apod. Nutné bylo také omezit pohyb mimo areál tábora, tj. pohyb ve veřejném prostoru, jako např. návštěva kulturních akcí, památek, koupališť, cesty veřejnou dopravou apod. V roce 2020 bylo souvislosti s onemocněním COVID-19 ukončeno 6 zotavovacích akcí, v letošním roce jich bylo již 20.

Táborová velmoc

Česko patří mezi táborovou velmoc Tábornictví má v Čechách bohatou tradici. První tábory vznikly ve Spojených státech okolo roku 1861 a inspirace americkým vzorem podnítila i první skautský tábor, který byl uspořádán roku 1912 v Lipnici nad Sázavou. Od té doby se mnohé změnilo, a i tábory procházejí dynamickými změnami dle toho, jak se vyvíjí současná moderní společnost.

Je libo airsoft nebo angličtinu?

Kromě klasických skautských táborů a táborů s celotáborovou hrou jsou v nabídce i tábory úzce specializované. U dětí často vedou tábory akční a adrenalinové – ať už se jedná o nejrůznější adventure campy, airsoft, nerf, či military tábory. Oblíbené jsou také tábory sportovní, taneční, koňské, výtvarné, kreativní, herecké, divadelní, nebo vzdělávací – cizojazyčné, vědecké, počítačové či přírodovědné. Výjimkou nejsou ani tábory věnující se subkulturám jako jsou skate, hip-hop nebo graffity. Nechybí ale i tábory pro YouTubery nebo se zaměřením na sociální sítě. Dnešní děti mají zkrátka možnost vybrat si to, co nejlépe vyhovuje jejich naturelu.

V dalších letech lze očekávat růst

A jaký vývoj můžeme očekávat do budoucna? V současné době je samozřejmě cokoliv těžké predikovat, pokud ale budeme optimističtí a budeme věřit, že koronavirus léto roku 2022 neovlivní, můžeme očekávat opět zvyšující se účast dětí jak se ukázalo již v letošním roce.