15. 09. 2023 |
Články

Registr delikventů se blíží

Příprava registru sexuálních delikventů se pohnula. Ministerstvo spravedlnosti se v pondělí shodlo s dalšími resorty i poslanci na jeho podobě. Takzvaný „dětský certifikát“, který má ochránit děti před sexuálními násilníky, by mohl zahrnout i dřívější pachatele. U závažných činů, například znásilnění dítěte, by měl být zápis do registru automatický.

„Skutečně jsme se posunuli. Dohodli jsme se, jakým způsobem by měl dětský certifikát fungovat, a především jsme se konečně shodli na tom, že bude působit a fungovat i do minulosti. Tudíž postihne i pachatele, kteří byli odsouzeni před účinností toho zákona,“ popsala po jednání předsedkyně sněmovního podvýboru Malá.

Ministerstvo spravedlnosti původně prosazovalo variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené pachatele. Upozorňovalo totiž na to, že zpětné účinnosti nelze v trestním právu dosáhnout. Chtělo také, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud.

Část poslanců ale žádala, aby zápis byl po pravomocném odsouzení za vybrané trestné činy automatický a také aby registr obsahoval i pachatele z minulosti. Ministerstvo na tyto požadavky nakonec přistoupilo.

Jak bude certifikát fungovat?
Do registru by mohli být zapisováni odsouzení buď na základě nového ochranného opatření, které ministerstvo připravuje, nebo automaticky, a to přímo ze zákona.

„V důsledku ochranného opatření budou informace o spáchání trestného činu pachatele zveřejňovány v novém druhu výstupu z rejstříku trestů i po uplynutí doby tzv. výmazu. Tedy po celou dobu, co bude pachatel představovat riziko pro práci s dětmi,“ vysvětluje resort v tiskové zprávě.

Automatický průpis do „dětského certifikátu“ bude fungovat tak, že vybrané trestné činy se budou automaticky propisovat ze zákona. „Nebude již potřeba, aby o nich soud zvlášť rozhodoval,“ uvedlo ministerstvo.

„Pokud někdo spáchá sexuální trestný čin na dítěti, tak je potřeba snížit riziko, aby takovou trestnou činnost na dětech opakoval,“ zdůraznil náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. „Opatření jednak reagují na nedávné případy, jednak jednoznačně chrání děti před takto nebezpečnými osobami,“ přidal se i náměstek Karel Dvořák.

Úprava je podle náměstků „rychle přijatelná i rychle proveditelná“ v rámci existujících informačních systémů. „Uděláme všechno pro to, aby to nejpozději 1. ledna 2025 nabylo účinnosti. Budeme se snažit i dříve,“ dodal Stanislav.

„Doháníme další z dluhů vůči dětem v naší zemi. Po dětském certifikátu dlouhodobě volají zastánci ochrany práv dětí,“ upozornila v pondělí Šimáčková Laurenčíková.