Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Přenášení ohně
Družina dostane 15 minut na přípravu. Cílem každé družiny je přenést oheň na vzdálenost 50–200 metrů (vybíráme vhodný terén, abychom nezpůsobili požár). Družina zapálí oheň u ohniště a musí jej pak bez přikládání přenést. Na tomto místě musí oheň hořet nejméně ještě 15 vteřin. Pořadí určujeme podle času, ve kterém se to družinám podaří. Závodí všechny družiny najednou.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Dřevo, sirky, eventuálně něco jiného na podpal.
 
Rychlý posel
Trasu o délce cca 1–3 Km vyznačíme fáborky. Uděláme cca 5–8 rozcestí se třemi cestami – vždy dvě budou slepé, ty po 100 metrech označíme lebkou. Družiny se rozdělí do dvojic (věkový průměr stejný – tj. mladší se staršími). Dvojice vypouštíme v intervalu 2 minut – startovní čas každé dvojici zapíšeme na soutěžní kartičku (A6). Cílem dvojice je proběhnout co nejrychleji a získat přitom razítko (to je umístění někde v polovině trasy, je to pojistka, že děti proběhly trasu skutečně podle fáborků, neumisťujeme ho do slepé cesty, ale na rozcestí). Na rozcestí si dvojice vždy vybere jednu trasu. Když na jejím konci bude lebka, musí se vrátit na rozcestí a zkusit jinou cestu. Stopuje se čas druhého z dvojice. Porovnávají se výsledné časy družin (součet časů dvojic).
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Fáborky, čtvrtky, černý fix, stopky.
 
Westernová městečka
Oblast v lese (cca 200 x 200 metrů, nejlépe rozdělenou cestou, dvěma cestami) rozdělíme na čtvrtiny – do kříže. V každé oblasti jsou rozvěšeny na stromech listy s informacemi – co list, to jedna budova městečka. Každá budova má vlastní název a dále čtyři doplňují informace (např.: „Ranč u kulhavé krávy správce: John Vidle počet skotu: 308 z toho samic: 79 počet blech: 187 678 469“ nebo „Městská banka zabezpečení: vysoké počet vykradení 8 počet zlatých cihel: 405 otevírací doba: 10:00–16:00). Každé městečko, tj. každá část hrací plochy má obdobné budovy, jen s jiným názvem a jiným informacemi. Každé družstvo obsadí jednu část a zřídí si základnu, kde bude sedět vedoucí. Cílem týmu je získat co nejvíce informací o budovách z jiných městeček a zároveň zabránit soupeřům, aby získali informace o jejich městečku. Obrana funguje na dotyku. Chycený hráč se musí vrátit na své území a poté může zase pokračovat ve hře. Informace, která hráči získají, zapisuje vedoucí na základně. Získané informace bodujeme takto: Za každou informaci o budově je jeden bod, ovšem jedině tehdy, zná-li družina název budovy (bez názvu tedy nedostávají nic). Za kompletní informace o budově dostávají jeden extra bod navíc.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: 10x čtvrtka, napínáčky, fixy, fáborky (pro vyznačení hranic).
 
Hajzlbába
Na území cca 50 x 50 metrů se pohybují 3 střevní potíže (vedoucí): průjem, zácpa a střevní chřipka. Jednu stranu území tvoří startovní čára, na druhé straně sídlí hajzlbába, která tomu, kdo k ní pronikne, dá jeden útržek toaletního papíru. Z každé družiny se na hrací ploše smí pohybovat jen dva hráči (pár minut před koncem zvýšíme na tři), pravidelně se střídají. Každý hráč má tři životy (lísteček barevného papíru). Když jej v hrací ploše chytne nějaké střevní nemoc, musí jí odevzdat jeden život. Kdo přijde o všechny své životy, vypadává ze hry až do konce. Náhradní život může získat od doktora, který se taktéž pohybuje v poli – stačí, když jej chytí. Vítězí ta družina, která bude mít na konci nejvíce útržků toaletního papíru.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Lepíky na označení, barevné papíry na životy (každý tři + extra pro doktora), toaletní papír.
 
Dalajlamův sběr
Vítězí ta družina, která sežene nejvíce věcí ze seznamu, případně ta, která je přinese všechny jako první. oSeznam věcí: Kompot, recept na buchty, hrníček lesních plodů, sedmikráska, jedlá houba, tři ulity, brouk, noviny s co nejstarším datem vydání (můžeme udělit bonusové body podle pořadí), vajíčko, placatý kámen, cihla…
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: seznam hledaných věcí
 
Hegeš
Cílem družiny je projít trasu v co nejrychlejším čase a splnit všechny úkoly. - Jelito: 6 lidem se na čelo napíše fixem „JELITO“ - záleží na domluvě. - Perly: Větší nádoba se naplní zbytky jídla (zamíchat, ať je to co největší šlichta) a nahází se do ní 5 skleněnek, 5 různých lidí je musí vytáhnout. - Puding: Misku s pudingem je třeba sníst bez pomoci rukou – podílejí se alespoň 4 lidé. - Plížení: 4 lidé se musí proplazit pod „ostnatým drátem“ – rozrytí a namočení půdy je bonus – za dotyk časová penalizace (1 minuta za 1 dotyk). - Psí konzerva: Minimálně 3 lidé se musí podílet na snězení jedné psí konzervy -– možnost vzdaní úkolu a přijmutí časové penalizace (5 minut za každého, který chybí do počtu 3 lidí, tj. max. 15 trestných minu). (Obsah psí konzervy jsme nahradili uvařenou rýží a mletým masem s rosolem, aby si případně nikdo nestěžoval – tento fakt jsme dětem řekli ale až po skončení hry.) - Pálivé papričky: Minimálně 3 lidé musí sníst pálivé papričky – možnost vzdaní úkolu a přijmutí časové penalizace (3 minuty za každého, který chybí do počtu 3 lidí, tj. max. 9 trestných minut.) - Pavouci: Ve třech zahalených nádobách jsou v každé schované tři skleněnky, Tři lidé je musí vytáhnout. Tvrdíme, že v nádobách jsou: pavouci (šťopky od hroznového vína), žížaly (gumové žížaly v blátě) a mravenci (jehličí). - Vajíčko: Jednomu z družiny se na hlavu rozklepne syrové vajíčko. - Bláto: Celá družina musí naboso projít rozbahněným územím (nejlépe aby se děti bořily po kotníky).
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Tlustý černý fix, kýbl s hegešem z mamutky, dohromady 16 skleněnek, cca 4 pudingy, mísa, provázek a kolíky na plížení, prázdná psí konzerva + uvařené maso, 12 pálivých papriček, šťopky od hroznového vína, jehličí, pytlík gumových žížalek (bonbony), 3 nádoby, 3 větší šátky na zakrytí, fáborky
 
Gamebook
Na trase 1–3 Km rozmístíme cca 80 stanovišť. Každé stanoviště tvoří lísteček s pořadovým číslem (stanoviště rozmisťujeme právě podle těchto čísel), s částí příběhu a s úkolem. Úkol má většinou takovouto podobu: „Hrdina váhá. Má jít se vylodit na ostrově, nebo pokračovat v plavbě? A) vylodit se – jdi na stanoviště číslo 4 B) pokračovat v plavbě – jdi na stanoviště číslo 5.“ Tři úkoly mají podobu v časové penalizaci (čekání, hlídají vedoucí na trati), ve dvou případech musí hráči vyhledat doktora a získat od něj lék (razítko) a dvakrát se musí dokonce vrátit na start a zkusit hru od začátku. Když budou hráči dobře volit, projdou jen cca půlku stanovišť, nebudou nikde čekat, muset hledat doktora ani se vracet zpátky. Podle počtu a věku hráčů může hrát každý buď za sebe, nebo utvoříme dvojice. Každá dvojice dostane papír/čtvrtku (A5) a tužku, na kterou budou zapisovat přesný průběh své trati (tím zamezíme podvodům). Počítá se výsledný čas potřebný na absolvování celé trati. Dvojice vypouštíme v intervalu dvou minut (na jejich papír zapíšeme startovací čas). Jestliže započítáváme hru do družinového bodování, sečteme nakonec časy všech členů družiny. V místech, kde se příběh rozdvojuje/roztrojuje, vymyslíme dvě/tři různá pokračování, z nichž jedno je podstatně delší (zahrnuje časovou penalizaci, nebo projití více dalších stanovišť), nakonec se ale příběh zase dostane do stejné linie (například při volbě zda se vylodit nebo pokračovat v plavbě se příběh zase spojí na ostrově, protože možnost pokračovat v plavbě v sobě ponese časovou penalizaci za bouři a přepadení piráty, načež doplují zpět na ostrov, protože jim došly zásoby).
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: čtvrtky na čísla a instrukce, pro každou dvojici A6 na zápisy, 3x stopky/hodinky
 
Pohádka
Upozornit hráče na to, ať bedlivě poslouchají a pamatují si co nejvíce. Poté jim přečteme pohádku. Následně se ptáme na připravené otázky. Ve družině se děti radí. Za každou správnou odpověď je bod. Vítězí družina s nejvíce body. Pokud píšeme vlastní pohádku, připravujeme do textu chytáky – např. složitá jména, velká čísla, výčty (např. „Hloupý Honza si na cestu zabalil šáteček s buchtami, koláčky, záviny a škvarky.“ Otázka: Co si Honza zabalil na cestu?) Modifikace pro jednotlivce: Hru lze hrát i na jednotlivce – každý hráč hraje sám za sebe, píše si vlastní odpovědi, které my následně vyhodnotíme. Pořadí určuje počet bodů, je možno určit věkové kategorie a podle nich nastavit handicapy.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: pohádka (nejlépe vlastní), papír a tužka pro družinu
 
xx
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Další Slovo
Vedoucí čte text, po cca pěti větách čtení přeruší (nejlépe uprostřed věty). Cílem hráčů je uhádnout, jaké slovo bude následovat. Příklad: „Bylo, nebylo… Za sedmero horami a za sedmero – “ Hráči mají doplnit slovo „řekami“. (Náročnost volíme podle věku dětí.) V menším počtu či u menších dětí můžou hráči své tipy vykřikovat a bod dostává jen jeden – ten, kdo slovo uhádne jako první (pak nepotřebujeme tužku a papír pro děti). Ve větším počtu je lepší, aby hráči psali své tipy na papír a následně dostali bod všichni, kteří slovo uhádli. Bodovat lze jednotlivce zvlášť či jejich body sečíst podle družin. Modifikace pro družiny: Při družinovém boji můžeme zvolit těžší texty, respektive vynechávat těžší slova. Družiny mají následně čas na poradu, každá se musí shodnout na jednom slovu. Bod dostává, jestliže slovo uhádne.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: kniha (nějaký záživnější text), pro každého tužka a papír
 
Ztracené šavle
Cílem družiny je získat co největší počet klacíků ( šavlí). Na začátku hry mají hráči cca 5 minut na prohlídnutí hrací plochy, tj. možnost zjistit, kde se jaký klacík nachází. (Zde je možno v družině taktizovat – každý člen si bude pamatovat určité klacíky, dohromady bude mít družina přehled o všech). Startovací místo je na hranici hrací plochy. Rozhodčí vyhlásí náhodně jedno číslo – to musí družina přinést. Z každé družiny vybíhá nejprve jen jeden člen po třiceti sekundách neúspěšného hledání se přidává druhý, po dalších třiceti sekundách třetí atd. (stopuje rozhodčí). Kdo najde klacík s požadovaným číslem, zakřičí „Mám“, načež se všichni vrací na start. Družina si klacík nechává u sebe. Jestliže ani po dvou minutách není klacík nalezen, přidává se nové číslo, tj. hledají se zároveň dvě (tři, čtyři…) čísla hráči se z pole stáhnou, až když jsou všechna vyhlášená čísla nalezena – do té doby počet hráčů na hracím území narůstá. Hráči se ve družině nemusí přesně střídat (může běžet vždy ten, kdo ví), ale vedoucí by měli dohlédnout na to, aby střídání bylo spravedlivé. Nemusíme vyčerpat všechny připravené klacíky (hra by byla moc dlouhá, ale při menším počtu připravených klacíků to na konci mají hráči velmi lehké). Vítězí družina s největším počtem donesených klacíků.Modifikace pro jednotlivce: Ve více než cca 15 hráčích je lepší vytvořit týmy, jinak je příliš mnoho hráčů v hracím poli a většina z nich se bude zpátky vracet vždy s prázdnou, což je bude demotivovat. Je vhodné, aby hráči byli přibližně stejně staří, jinak mají starší výhodu (možno utvořit např. věkové kategorie). Při vyhlášení čísla vybíhají všichni najednou když je klacík nalezen, všichni se vrací. Přinesené klacíky si nechávají na hromádce na startu. Pořadí určujeme podle počtu.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: čtvrtky (cca 10 ks), napínáčky (cca 100 ks), klacíky (cca 100 ks 20–100 cm dlouhé), fix, stopky/hodinky
 
xx
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Milá malá kočička
Jeden hráč je malá kočička, zbytek hráčů sedí v kruhu kolem. Kočička si vybere jednoho z kolemsedících a začne na něj mluvit. Říká: „Mňau, já jsem malá milá kočička a potřebuju pohladit. Pohladíš mě, prosím?“ Hráč odpovídá: “Milá malá kočičko, já tě nepohladím.“ Pokud se během tohoto dialogu „oběť“ rozesměje, stane se kočičkou a celý postup začíná od začátku (doporučuje se zakázat „oplátky“). Pokud se hráč nerozesměje, kočička hledá jinou „oběť“ a znovu začíná dialog.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Ztracené šavle
Cílem družiny je získat co největší počet klacíků šavlí. Na začátku hry mají hráči cca 5 minut na prohlédnutí hrací plochy tj. možnost zjistit kde se jaký klacík nachází. Zde je možno v družině taktizovat – každý člen si bude pamatovat určité klacíky dohromady bude mít družina přehled o všech. Startovací místo je na hranici hrací plochy. Rozhodčí vyhlásí náhodně jedno číslo – to musí družina přinést. Z každé družiny vybíhá nejprve jen jeden člen po třiceti sekundách neúspěšného hledání se přidává druhý po dalších třiceti sekundách třetí atd. stopuje rozhodčí. Kdo najde klacík s požadovaným číslem zakřičí Mám načež se všichni vrací na start. Družina si klacík nechává u sebe. Jestliže ani po dvou minutách není klacík nalezen přidává se nové číslo tj. hledají se zároveň dvě tři čtyři čísla hráči se z pole stáhnou až když jsou všechna vyhlášená čísla nalezena – do té doby počet hráčů na hracím území narůstá. Hráči se ve družině nemusí přesně střídat může běžet vždy ten kdo ví ale vedoucí by měli dohlédnout na to aby střídání bylo spravedlivé. Nemusíme vyčerpat všechny připravené klacíky hra by byla moc dlouhá ale při menším počtu připravených klacíků to na konci mají hráči velmi lehké. Vítězí družina s největším počtem donesených klacíků.Modifikace pro jednotlivce: Ve více než cca 15 hráčích je lepší vytvořit týmy jinak je příliš mnoho hráčů v hracím poli a většina z nich se bude zpátky vracet vždy s prázdnou což je bude demotivovat. Je vhodné aby hráči byli přibližně stejně staří jinak mají starší výhodu možno utvořit např. věkové kategorie. Při vyhlášení čísla vybíhají všichni najednou když je klacík nalezen všichni se vrací. Přinesené klacíky si nechávají na hromádce na startu. Pořadí určujeme podle počtu.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Nasbírat klacíky případně osekat konce do špičky napsat na lístečky velká čísla od 1 do cca 100 podle počtu klacíků – z jedné čtvrtky lze vytvořit 16 lístečků s čísly připevnit na každý klacík na vrchní část lísteček pomocí napínáčku klacíky rozmístit po lese – zabodnout do země v nepravidelných intervalech zpřeházet čísla.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Avatar I.
Zaměření: Sportovní
Začátek: 27. 07. 2023
Pořadatel: Dětská agentur…
4700 KčDetail
 
 
Škola čar a kouzel…
Zaměření: Sportovní
Začátek: 05. 08. 2023
Pořadatel: Dětská agentur…
4000 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.