Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Střelba na svíčky
Hraje se ve dne, ale působivější může být za tmy. Rozdělíme hráče do dvou družstev. Hrací plochu rozpůlíme dělící čárou. Každé družstvo se postaví na jednu stranu od dělící čáry a asi 20 m od čáry rozmístí na svém území 5 svíček, jednu od druhé několik metrů. Hra začíná zapálením svíček, obě družstva se pak snaží co nejrychleji sněhovou koulí zhasnout soupeřovy svíčky. Část hráčů metá koule směrem k soupeřovým svíčkám, část hráčů brání vlastní svíčky. Obránci mohou koule různě odrážet, ale nesmí chránit svíčky tělem.
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: 5 svíček, sněhové koule
 
Stavby ze sněhu
a) Skupiny mají za úkol postavit si iglú. Pro zrychlení se staví jen maketa vysoká 30 cm. Hodnotí se rychlost, kvalita a nápaditost jednotlivých výtvorů. b) Úkolem je postavit sněhovou stěnu jako ochranu před vánicí. Stěna by měla být nejméně 50cm dlouhá a 20cm široká. Za každých 10cm postavené výšky získává družstvo jeden bod.
 • Druh: zimní
 • Místo: louka s~větším množstvím sněhu
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Sněžní hadi
Každý hráč si předem připravil sněžného hada hladkou hůlku. někdy metrovou. jindy kratší nebo delší. Vyřezal do ní ornamenty, takže připomínala skutečného hada. Potom společně vklouzali ve sněhu na mírném svahu rovnou pěšinku, často ji i polévali vodou. aby byla hladká jako sklo. A na této zvláštní závodní dráze pak soutěžili, komu dojede sněžný had nejdále. Házeli postupně jeden za druhým tak, že hůlka musela hned u startovní čáry dopadnout na zem a klouzat po zledovatělé ploše. Pod svahem byla rovinka, na níž někdy ponechávali tenkou vrstvu sněhu, had při jízdě mizel a zase se objevoval.
 • Druh: zimní
 • Místo: mírný svah
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dřevěná hůlka
 
Sněhuláci
Hry se může zúčastnit několik družstev nebo pionýrských družin. Každá družina si předem připraví velké sněhové koule a postaví je do jedné roviny. Pak ještě udělají nevelké hlavy sněhulákům a postaví je lehce na 'tělo'. Souběžně se sněhuláky ve vzdálenosti 10 až 12 kroků nakreslíme čáru hodu. Během pěti minut si musí hráči všech družstev připravit koule. Pak se postaví za čáru, kterou nesmí překračovat. Na znamení organizátora hry začnou všechna družstva házet koule na svého sněhuláka a snaží se shodit mu hlavu. Vítězí to družstvo, které nejdříve úkol splnilo. Hra však končí teprve tehdy, když všechna družstva dosáhnou stanoveného cíle.
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: sníh
 
Sněhové lampičky
Sněhové lampičky jsou malé duté válce uplácané ze sněhu, v nichž stojí zapálená svíčka. Ve večerní tmě působí kouzelným dojmem, plamínek prozařuje tenké scény, připomíná světélkování majáku. V nepřehledném terénu postavte deset lampiček, rozžehněte v nich velké svíčky a ke každé položte značku, třeba mapovou či indiánskou. Nebo napište na kartičky krátké citáty, které se vám libí, případné je zašifrujte. Hledači pak vyrazí z klubovny se zápisníkem a tužkou. Každý pátrá na vlastní pěst po lampičkách a zakresluje či zapisuje, co u světýlek našel. Vyhrává sice ten, který první přiběhne s kompletní sadou značek, avšak neobyčejné kouzelný pocit si přinesou z mrazivého večera všichni.
 • Druh: zimní
 • Místo: nepřehledný terén
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: svíčky
 
Prosté přebíhání
Na hřišti označíme praporky nebo rýhou uličku dlouhou 20--30 m a širokou 10 až 12 m. Za dlouhé boční strany se postaví jeden hráč s velkou zásobou sněhových koulí. Na znamení vedoucího se ostatní hráči snaží co nejrychleji proběhnout uličkou a zpět na výchozí postaveni. Hráč, který stojí mimo uličku, hází na probíhající koule. Zasažení se stanou jeho pomocníky a stejně jako on házejí koule na probíhající. Hru ukončíme, jakmile dojde zásoba koulí. V tom příkladě pokládáme za vítěze děti, které se uměly nejobratněji uhýbat. Ve hře můžeme pokračovat i tak dlouho, dokud nebudou všichni hráči zasaženi.
 • Druh: zimní
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Oheň
Skupiny mají za úkol přinést si dřevo a další případné přírodní prostředky pro rozdělání ohně. Oheň musí hořet alespoň pět minut. Pro ztížení lze na ohni uvařit čaj (z přírodních prostředků) nebo vejce natvrdo.
 • Druh: zimní
 • Místo: louka
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: sirky
 
Mezi dvěma ohni
Na hřišti označíme praporky nebo rýhou uličku dlouhou 20--30 m a širokou 10 až 12 m. Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva. Jedno se postaví podél obou dlouhých stran uličky. Druhé družstvo je za krátkou stranou, která ohraničuje ze strany uličku. Úkolem těchto hráčů je proběhnout a vrátit se zpět. Hráči, kteří stojí za bočními dlouhými stranami, snaží se zasáhnout koulemi přebíhající hráče. Zasažený vypadá ze hry. Aby měli hráči méně 'ztrát', je výhodnější, aby přebíhali po jednom nebo po dvou. Po prvním přeběhnutí rozhodčí spočítá, kolik hráčů zůstalo ve hře. Pak se musí hráči vrátit stejnou cestou zpět na místo, odkud vyběhli a znovu musí uhýbat koulím. Organizátor hry určuje, kolik hráčů se v pořádku vrátilo, pak si družstva vymění úlohy. Vyhrává to družstvo, kterému zůstalo na konci hry více hráčů. před začátkem hry dáme družstvům možnost připravit si 'střelivo'. Můžete se dohodnout i na této zásadě: jestliže hráč odrazí kouli rukou, nepočítáme ho mezi zasažené; je-li zasažen podruhé, pak již vypadá ze hry. Můžete se dohodnout i na tom, že hráči, kteří stojí podél bočních stěn a házejí koule, se nebudou hýbat z místa.
 • Druh: zimní
 • Místo: rovné
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: sněhové koule
 
Meteor
Nasbírejte v lese asi třicet šišek a rozházejte je na zasněžené louce tak, aby dopadly od vás ve vzdálenosti asi 10--40 metrů do neporušené sněhové přikrývky. Pak zavolejte kamarády a řekněte: 'Dnes v noci přeletěl nad naším krajem meteor. Těsně před dopadem vybuchl a rozpadl se na drobné úlomky. Hledejte je ve sněhu. Je to ovšem hra a místo meteoritů leží na louce šišky. Zůstala po nich na povrchu viditelná stopa. Kdo jich nasbírá nejvíc?'
 • Druh: zimní
 • Místo: s neporušeným sněhem
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: šišky
 
Lov tuleňů
Vytýčí se několik stanovišť s různými vzdálenostmi od tuleňů. Výpravy, které přijdou dříve, si mohou tuleně vybrat. Ćlenové výpravy hází na vybraného tuleně sněhovými koulemi tak dlouho, až jej uloví (povalí terč).
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: tuleni (terče)
 
Lov na tuleně
Rozestavte na louce deset až dvacet sněhových koulí, velkých asi jako základ pro sněhuláka. Každá koule představuje tulené. Vyšlapejte ve sněhu hraniční linii ve vzdálenosti asi deset až patnáct metrů od toho nejbližšího. Lovci pak vrhají od čáry harpuny (rovné pruty) a snaží se některé zvíře zasáhnout. Kdo trefil, získává bod, dřevěný kolíček, který si z tulené půjde vytáhnout. V házeni se střídejte podle předem stanoveného pořadí. Mířit můžete jen na toho tuleně, který nebyl dosud uloven. Pro pruty a kolíčky choďte vždy všichni najednou, abyste se vzájemně neulovili. Hra trvá, dokud nevězí harpuna i v posledním tuleňovi.
 • Druh: zimní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: sněhové koule, rovné pruty
 
Lov létajících ryb
Ryby představuje koule, kterou vyhodí první hráč do výšky alespoň jeden metr nad sebe. Aby byla ryba chycena, musí ji druhý hráč trefit sněhovou koulí dříve, než dopadne na zem. Každý hráč třikrát nahazuje rybu a třikrát po sobě střílí.
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Kra
Výprava je na kře, která se začala lámat. Aby kra nepraskla a členové výpravy se neutopili, musí se všichni plazit. Plazí se ve vytyčeném, asi 50 metrovém úseku.
 • Druh: zimní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Kdo zasáhne
Dvě družiny (družstva) se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 m. Hráči každého družstva se seřadí do řady asi 3 m jeden od druhého. Každý hráč si nakreslí kolem sebe kruh o průměru 50 cm. Organizátor hry se postaví stranou a dává znamení hráčům. Na jeho povel: 'První začni!', si krajní hráč první družiny udělá sněhovou kouli a hodí ji na hráče druhé družiny, který stojí naproti. Nikdo z hráčů nesmí opustit kruh. Protivník se může libovolně uhýbat (sedat si, vyskakovat), ale v žádném případě nesmí ani jednou nohou šlápnout mimo kruh. Kdo poruší toto pravidlo, vypadá ze hry. Jakmile je zřejmý výsledek hodu, dáví organizátor hry další povel: 'Odpověz!' a první hráč druhé družiny hází kouli na hráče, který stojí proti němu. Tak se vystřídají všichni. Ti, kteří byli zasaženi, vypadají ze hry. Hra trvá tak dlouho, dokud ve hře nezůstanou jen hráči jednoho družstva.
 • Druh: zimní
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: kruh, sněhové koule
 
Honička po cestičkách
Na louce, kde je neporušený sníh, se vyšlape několik cestiček, které se různě kříží. Některé mohou být i slepé. Hráči se během hry mohou pohybovat pouze po cestičkách. Jeden hráč má babu a snaží se někoho dotknout. Po dotyku mají babu oba, a hra pokračuje takto lavinovitě dále, dokud nezbývá poslední hráč--vítěz. Po cestičkách se smí chodit pouze korektně--nesmí se přeskakovat z jedné do druhé (mimo křižovatky). ,,Baba' se ale smí dávat lidem, kteří jsou na jiné cestičce. Pozn. Pro rozlišení si ten, kdo má babu sundá čepici apod.
 • Druh: zimní
 • Místo: louka s~neporušeným sněhem
 • Délka: 15 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Hledání ztracených
Úkolem družstev je v co nejkratším čase najít a vyhrabat členy družiny, které zasypala lavina. Figurín (či jen papírků s obrázkem) je v terénu rozmístěno o polovinu více, než je účastníků hry. Některé jsou zasypány zcela, jiných kousek vykukuje.
 • Druh: zimní
 • Místo: nejlépe závěj
 • Délka: 30 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: ,,ztracení' (slámou vycpané staré oblečení)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Taneční tábor v Ko…
Zaměření: Taneční
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5490 KčDetail
 
 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5390 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.