Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Šlapání vody
Na stanovený povel se plavci snaží udržet nad vodou šlapáním vody. Ruce přitom mají viditelně nad hlavou. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po krk
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Suchou nohou
Úkolem družstev je přepravit určeného hráče na druhou stranu tak, aby nepřišel (v rámci možností) do kontaktu s vodou. Za tímto účelem vytváří živé mosty. Lze též povolit používání nádob (hráč si vleze dovnitř a ostatní jej nesou).
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Stříkaná
Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Za každou řadou je v určité vzdálenosti vyznačena hranice. Na dané znamení počnou všichni stříkat vodou na své protihráče a tím je tlačit dozadu, k hranici. Kdo hranici překročí, zakryje si obličej, otočí se zády, nebo se dotkne rukou soupeře, vypadá. Vítězem se stává to družstvo, které zatlačilo za hranici více protihráčů.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás
 • Délka: 10--15 minut
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Srážení hlav
Všichni stojí v kruhu čelem dovnitř. Uprostřed stojí hráč s prutem, plynule se otáčí a snaží se nějakého hráče zasáhnout. Hráči se před prutem mohou pouze schovat pod hladinu. Hru lze ztížit zvýšením počtu prutů nebo změnou polohy hráčů (bokem nebo zády do středu kruhu).
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: prut
 
Soutěž všestrannosti
Soutěžícím jsou uloženy určité úkoly a hodnotí se jejich nejrychlejší a nejpřesnější provedení. Příklady: přeplavat určitou vzdálenost k lodi, nasednout, proplout určitý úsek přeplout na druhý břeh s vejcem, nádobou a zápalkami, tam rozdělat oheň, uvařit vajíčko na tvrdo a vrátit se zpět přeplavat určitý úsek libovolným nebo přesně zadaným způsobem se zapálenou svíčkou plavat poslepu ke zvukovému cíli nebo podle navádění spoluhráče
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: podle úkolů
 
Souboj
Na plovoucí kmen či kládu se proti sobě posadí dva soupeři. Kmen musí být alespoň 5 metrů dlouhý. Každý z nich má v rukou tyč, jejíž konec je obalen hadrem a zabalen do igelitu, aby tak rychle nenasákly vodou. Na znamení se snaží jeden druhého srazit do vody, nebo vyrazit soupeři tyč z rukou.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda aby se neutopili
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: tyč, hadr, igelit, kmen či kláda
 
Přetlačování klády
Zapíchněte na břehu tři praporky v pětimetrových odstupech. na opačných koncích ve vodě plovoucí klády. Střed klády je na pozici prostředního praporku. Na dané znamení počnou hráči tlačit kládu proti soupeřům. Zvítězí ta strana, která dokáže zatlačit kládu za praporek, který mají protivníci za svými zády.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: ozdělení
 • Pomůcky: kláda praporky
 
Přetahování ve vodě
Dvě družstva se chopí lana naproti sobě a snaží se jedno druhé přetáhnout plaváním. Soudce uprostřed řídí hru. Jakmile soupeře přetáhli o 2m, vyhrávají.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda napříč řekou, hloubka
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny, plavci
 • Pomůcky: lano, tyč jako středová značka
 
Přetahování v kruhu I.
na znak. Uprostřed je zaražená tyč (zakotvený plovák). Úkolem každého je přetáhnout protilehlou část kruhu, aby se dotkla tyče.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po hlavu
 • Délka: 2x3 minuty
 • Hráči: tvoří kruh,
 • Pomůcky: tyč
 
Přeprava tonoucího
Plavec, co se ,,topí' je na znaku a pasivní. Zachránce jej uchopí pod bradou a plave nohama znak sounož. Pak se vymění.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po ramena
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvojice $>$13
 • Pomůcky:
 
Přechod řeky
- Hráči se chytnou za ruce a vytvoří řetěz ode břehu ku břehu. Zbylí hráči po nich ručkují. - Přenášený stojí na ramenou nosiče a ten jej drží za ruce. V tomto seskupení jdou na druhý břeh. - Hráč nese předmět, který se nesmí namočit
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po ramena
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupiny 10--14
 • Pomůcky:
 
Přechod přes řeku
vodní plochy. Na pokyn se snaží dostat na druhou stranu. Která skupina bude na druhém břehu rychleji. Šaty ani výstroj se nesmějí namočit! Na druhé straně se opět obléknou to toho, v čem přišli.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás, klidná
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: astou
 • Pomůcky: plná výstroj
 
Propluj nepřátelskými vodami
Jedno družstvo je rozestavěno ve vodě, druhé je na břehu. Na dané znamení se začne družstvo na břehu přemisťovat na břeh druhý, protilehlý. Družstvo ve vodě je při tom chytá, čímž je vyřazuje ze hry.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka
 • Délka: 10--20 min
 • Hráči: skupiny 10--14
 • Pomůcky:
 
Potápěni o závod
Každému družstvu hodíme do vody hodíme kámen zabalený do bílého kapesníku. Na povel vedoucího skočí první hráč z každého družstva do vody, potopí se a snaží se kámen najít. Jestliže jej našel, vynese jen na hladinu, postaví se na okraj bazénu a hodí kámen zpět do vody. Obdobně postupují další účastníci hry. Družstvo, které je dřív na svém výchozím postavení, vyhrává. Tuto hru hrajeme jen jednou či dvakrát, protože děti při častějším potápění velmi často dostanou bolesti hlavy.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka 2--3 metry
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Ponorka
Jeden hráč stojí ve vodě. Druhý se ponoří, chytí stojícího za nohy a snaží se jej tahem porazit. První nesmí ponořeného chytat ani držet. Ponořený (ponorka) má možnost vynořit se kdykoliv nad hladinu a nadechnout se. Ponorka může úspěšně splnit tento úkol při vhodně zvolené strategii, zejména když prudce zaútočí na soupeřova kolena.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Polohová štafeta
Závodník A plave padesát metrů kraulem. Závodník B padesát metrů naznak. Závodník C padesát metrů na prsou. Závodník D padesát metrů na boku.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka
 • Délka: 5 min na čtveřici
 • Hráči: čtveřice
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5090 KčDetail
 
 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.