Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Suchou nohou
Úkolem družstev je přepravit určeného hráče na druhou stranu tak, aby nepřišel (v rámci možností) do kontaktu s vodou. Za tímto účelem vytváří živé mosty. Lze též povolit používání nádob (hráč si vleze dovnitř a ostatní jej nesou).
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 20 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Stříkaná
Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Za každou řadou je v určité vzdálenosti vyznačena hranice. Na dané znamení počnou všichni stříkat vodou na své protihráče a tím je tlačit dozadu, k hranici. Kdo hranici překročí, zakryje si obličej, otočí se zády, nebo se dotkne rukou soupeře, vypadá. Vítězem se stává to družstvo, které zatlačilo za hranici více protihráčů.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás
 • Délka: 10--15 minut
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Srážení hlav
Všichni stojí v kruhu čelem dovnitř. Uprostřed stojí hráč s prutem, plynule se otáčí a snaží se nějakého hráče zasáhnout. Hráči se před prutem mohou pouze schovat pod hladinu. Hru lze ztížit zvýšením počtu prutů nebo změnou polohy hráčů (bokem nebo zády do středu kruhu).
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky: prut
 
Soutěž všestrannosti
Soutěžícím jsou uloženy určité úkoly a hodnotí se jejich nejrychlejší a nejpřesnější provedení. Příklady: přeplavat určitou vzdálenost k lodi, nasednout, proplout určitý úsek přeplout na druhý břeh s vejcem, nádobou a zápalkami, tam rozdělat oheň, uvařit vajíčko na tvrdo a vrátit se zpět přeplavat určitý úsek libovolným nebo přesně zadaným způsobem se zapálenou svíčkou plavat poslepu ke zvukovému cíli nebo podle navádění spoluhráče
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: podle úkolů
 
Souboj
Na plovoucí kmen či kládu se proti sobě posadí dva soupeři. Kmen musí být alespoň 5 metrů dlouhý. Každý z nich má v rukou tyč, jejíž konec je obalen hadrem a zabalen do igelitu, aby tak rychle nenasákly vodou. Na znamení se snaží jeden druhého srazit do vody, nebo vyrazit soupeři tyč z rukou.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda aby se neutopili
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: tyč, hadr, igelit, kmen či kláda
 
Přetlačování klády
Zapíchněte na břehu tři praporky v pětimetrových odstupech. na opačných koncích ve vodě plovoucí klády. Střed klády je na pozici prostředního praporku. Na dané znamení počnou hráči tlačit kládu proti soupeřům. Zvítězí ta strana, která dokáže zatlačit kládu za praporek, který mají protivníci za svými zády.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: ozdělení
 • Pomůcky: kláda praporky
 
Přetahování ve vodě
Dvě družstva se chopí lana naproti sobě a snaží se jedno druhé přetáhnout plaváním. Soudce uprostřed řídí hru. Jakmile soupeře přetáhli o 2m, vyhrávají.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda napříč řekou, hloubka
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvě skupiny, plavci
 • Pomůcky: lano, tyč jako středová značka
 
Přetahování v kruhu I.
na znak. Uprostřed je zaražená tyč (zakotvený plovák). Úkolem každého je přetáhnout protilehlou část kruhu, aby se dotkla tyče.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po hlavu
 • Délka: 2x3 minuty
 • Hráči: tvoří kruh,
 • Pomůcky: tyč
 
Přeprava tonoucího
Plavec, co se ,,topí' je na znaku a pasivní. Zachránce jej uchopí pod bradou a plave nohama znak sounož. Pak se vymění.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po ramena
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvojice $>$13
 • Pomůcky:
 
Přechod řeky
- Hráči se chytnou za ruce a vytvoří řetěz ode břehu ku břehu. Zbylí hráči po nich ručkují. - Přenášený stojí na ramenou nosiče a ten jej drží za ruce. V tomto seskupení jdou na druhý břeh. - Hráč nese předmět, který se nesmí namočit
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po ramena
 • Délka: krátká
 • Hráči: skupiny 10--14
 • Pomůcky:
 
Přechod přes řeku
vodní plochy. Na pokyn se snaží dostat na druhou stranu. Která skupina bude na druhém břehu rychleji. Šaty ani výstroj se nesmějí namočit! Na druhé straně se opět obléknou to toho, v čem přišli.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po pás, klidná
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: astou
 • Pomůcky: plná výstroj
 
Propluj nepřátelskými vodami
Jedno družstvo je rozestavěno ve vodě, druhé je na břehu. Na dané znamení se začne družstvo na břehu přemisťovat na břeh druhý, protilehlý. Družstvo ve vodě je při tom chytá, čímž je vyřazuje ze hry.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka
 • Délka: 10--20 min
 • Hráči: skupiny 10--14
 • Pomůcky:
 
Potápěni o závod
Každému družstvu hodíme do vody hodíme kámen zabalený do bílého kapesníku. Na povel vedoucího skočí první hráč z každého družstva do vody, potopí se a snaží se kámen najít. Jestliže jej našel, vynese jen na hladinu, postaví se na okraj bazénu a hodí kámen zpět do vody. Obdobně postupují další účastníci hry. Družstvo, které je dřív na svém výchozím postavení, vyhrává. Tuto hru hrajeme jen jednou či dvakrát, protože děti při častějším potápění velmi často dostanou bolesti hlavy.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka 2--3 metry
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Ponorka
Jeden hráč stojí ve vodě. Druhý se ponoří, chytí stojícího za nohy a snaží se jej tahem porazit. První nesmí ponořeného chytat ani držet. Ponořený (ponorka) má možnost vynořit se kdykoliv nad hladinu a nadechnout se. Ponorka může úspěšně splnit tento úkol při vhodně zvolené strategii, zejména když prudce zaútočí na soupeřova kolena.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Polohová štafeta
Závodník A plave padesát metrů kraulem. Závodník B padesát metrů naznak. Závodník C padesát metrů na prsou. Závodník D padesát metrů na boku.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda hloubka
 • Délka: 5 min na čtveřici
 • Hráči: čtveřice
 • Pomůcky:
 
Podplouvání tunelem
Oddíl se postaví do vody v těsné zástupu do stoje rozkročného. Poslední se ponoří pod hladinu a podplave celý zástup. Pomáhá si tím, že se odstrkuje rukama od noh hráčů, které podplouvá. První v zástupu mís vždy podplouvajícího chytit a zvednout nad hladinu. Podplouvající se postaví před něj jako první a ve štafetě se pokračuje. Délku tunelu volte podle vyspělosti plavců.
 • Druh: vodní
 • Místo: voda po prsa
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Tábory u moře Špan…
Zaměření: Tábor u moře
Začátek: 15. 07. 2022
Pořadatel: CK Sindibád
12770 KčDetail
 
 
TÁBORY NA KONÍCH
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: CK Sindibád
6370 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných škytavek. Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč se splatností do 240 měsíců. Rychlý a efektivní …
Poskytuji výhodné finanční půjčky bez zbytečných škytavek. Nabízím finance od 50 000 do 10 000 000 Kč se splatností do 240 měsíců. Rychlý a efektivní …
Na Zálesácký tábor v termínu 16.7-30.7 pořádaný v Nezabudicích okr. Rakovník hledáme 4 pomocníky (půlka zestárla a půlka se rozmnožila :) ), konkrétně…
Nabízíme k pronájmu táborovou základnu v Újezdě u Plánice (Plzeňský kraj). Kapacita 40 osob. Máme volné termíny na léto 2022. Pro bližší info o objekt…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují