Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Pozorovačka
Při pěším přesunu sledují všichni pozorné okolí cesty. Zapisují si, co je zaujalo. Před ostatními však o tom nehovoří, aby své pocity neprozradili. Využijí například času při táboráku večer, kde si tyto zážitky sdělí. Můžete vytvořit i 'pochodový film'--čtenou, recitovanou či hranou, ale vždy zábavnou reportáž z celého výletu.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: dlouhá cesta
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: zápisníky, tužky
 
Pamatování čísel
Sestaví se krátká zpráva a rozhází se po cestě papírky, na kterém je pořadí písmenka a písmenko. Úkolem více družstev je vyluštit tuto zprávu. Ale tužku a papír smí používat pouze na malém vymezeném území, odkud se už musí vydávat dále spoléhajíce pouze na svou paměť. Je dobré dohodnout např. tajné signály, aby mohlo více lidí utvořit řetěz. Pozor na to, aby to nebylo moc dlouhé, protože pak to všechny přestane za chvíli bavit.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: cesta
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky: papírky
 
Odhady po cestě
Každému hráči dejte list papíru. Během dlouhého pochodu fádní krajinou se občas zastavte a položte všem otázku: ,,Kolik kroků je odtud k mostu?' Každý napíše na papír svůj odhad. Kdo se skutečné vzdálenosti přiblížil nejvíce, získá 3 body, druhý 2 body a třetí 1 bod. Potom jdeme dál a za krátko položíme další otázku.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír, tužka
 
Odhad jízdy
Organizátor hry se zeptá: ,,Kolik kilometrů jsme ujeli z autobusového nádraží?' Každý řekne svůj odhad a organizátor oznámí všem skutečný počet ujetých kilometrů. Musí se ovšem předtím podívat do mapy nebo řidiči na tachometr, aby zjistil přesnou odpověď. Během další jízdy vyžaduje nové odhady.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli po jízdě
 • Délka: krátká
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Na zvířata
Vypracujeme hráčům bodovací tabulku a před cestou je informujeme o bodech za jednotlivá zvířata (pes 2 body, kočka 1 bod, slon 100 bodů apod.). Hráči během cesty sledují krajinu a pokud uvidí nějaké zvíře z bodovací tabulky, oznámí to vedoucímu. Vedoucí prvnímu, který zvíře spatřil, připíše příslušný počet bodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: u okna
 • Délka: libovolná
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: bodovací tabulka
 
Na brtníky
Na pokyn si každé dítě musí najít strom. Za 15 vteřin (na další pokyn) se všichni musí svého stromu chytit a to tak, aby se nedrželi ani jedné větvičky (ani nohama) a nedotýkali se země. Kdo vydrží takhle na stromě nejdéle, vyhrává.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: ve vysokém lese
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Mimikry II.
Vedoucí se cestou znenadání zastaví a zavolá: 'Deset!' Družina už ví, co to znamená. Každý se snaží (10 deseti vteřin schovat tak, aby nebyl z cesty vidět. Vedoucí se zatím dívá do oblak a zvolna počítá do deseti. Pak začne pozorně zkoumat terén. Hledá jen očima, své stanoviště neopouští. Koho uvidí a pozná, toho zavolá jménem. Odhaleni hráči dostávali trestný bod. Družina pak pokračuje v pochodu - po několika minutách se vedoucí ozve znovu. Tentokrát vykřikne: 'patnáct!' Je to v terénu. kde je o úkryt nouze, proto mají hráči na hledání vhodné schovávačky delší dobu. Po pěti zastávkách vyhodnotíme, kdo má nejméně trestných bodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: členitý terén
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Kdo mě najde?
Vedoucí občas odbočí z cesty do houští, přikrčí se za balvan a pískne. To je signál pro hráče, aby se rozeběhli z cesty do lesa a vedoucího hledali. Kdo se jej dotkne první, vyhrál.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: lesní cesta
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Indiánský pochod
V rámci pochodu se musíme jak rozhýbat, tak i odpočívat. Proto si sundáme batohy a společně rychlejším tempem projdeme určitý úsek, po chvíli se rozběhneme a opět určitý úsek projdeme.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: všude
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Hra na kopci
Zastavte se na kopci s dobrým rozhledem. Dejte dětem prohlédnout krajinu, ať se dobře orientují v mapě. Potom je odveďte tam, odkud již není rozhled a dejte jim z paměti popsat pozorovanou krajinu. Ptejte se na polohu lesíků a vesnic, nápadných bodů, křížků, kostelů a komínů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: na kopci
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Hledání při zpáteční cestě
Vedoucí schovává cestou papírové kartičky. Pro jejich úkryty vybírá významnější místa. Jeden lístek dá za dopravní značku, druhý odloží na můstku, třetí vsune do duté trubky. Hráči vedoucího sledují a snaží se zapamatovat si místa, kde jsou lístky schovány. Navečer, když se družstvo vrací z výletu, hráči soutěží, kdo najde více lístků. Nikdo se nesmí vzdálit od vedoucího víc než na 20 m.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: při zpáteční cestě
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: asi 50 očíslovaných papírků
 
Hledání písmen II.
Připravte si řadu malých lístečků a napište na ně různá slova. Na každém lístečku bude vždy jedno písmeno. Při vycházce v terénu jděte před hráči v takovém odstupu, aby vás neviděli, a lístečky s písmeny klaďte na cestě a v její blízkosti.. Každé písmeno by mělo být vidět, aniž by na ně museli hráči sáhnout či odbočit z cesty. Písmena klaďte přesně tak, jak jsou ve slovech za sebou (poznamenejte si na rub kartiček jejich pořadové číslo). Hráči vyjdou několik minut za vedoucím. Každý má zápisník a poznamenává si jednotlivá písmena, která po cestě spatřil. Dělá to nenápadně, aby neupozornil na polohu písmene soupeře. Kdo vyluští z objevených písmen nejvíce slov, vítězí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: delší
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lístečky, zápisníky, tužky
 
Hledání kolíků II.
Na vyznačený úsek cesty zapícháme kolíky rozlišené dle družin. Družinky jdou a hledají. První, kdo najde všechny kolíky, vítězí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: družinky 8--13
 • Pomůcky: 20 dřevěných kolíků
 
Bouřka
Vedoucí se znenadání zastaví a zvolá: ,,Bouřka na deset!' To je signál pro hráče, aby se do deseti vteřin schovali tak, aby nebyli vidět z cesty. Vedoucí se zatím nikam nedívá a nahlas počítá do deseti. Potom začne pozorně, jen očima, zkoumat terén. Koho z místa uvidí, získá jeden trestný bod. Potom se pokračuje v pochodu. V průběhu pochodu může ohlásit bouřku (nejméně na 6) každý.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 1 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Bonbónové hledání
Vedoucí družiny jde napřed a cestu značí obvyklými pochodovými značkami. Až ujde 100 až 200 m, nechá na cestě značku ,,Dopis ukryt tímto směrem'. Počet kamínků či větviček říká, kolik je k dopisu asi kroků. Značce však něco chybí, směrová šipka. Družina jde po cestě pět minut za vedoucím, drží se po hromadě a hledá dopisy (bonbóny). Dokud není bonbón objeven, nikdo nesmí jít dál.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: jakákoli cesta
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 1 balíček bonbónů na 3 km
 
Boj o medvěda
Vedoucí nastříhal z různobarevných papírků proužky 7x2 cm. Na třetinu z celkového počtu natiskne 3 medvědy, na druhou třetinu dva a na poslední jen jednoho. Těchto papírků pak využije k okamžitému a hmatatelnému odměňování hráčů za malé soutěže (lepší než fiktivní body). Aby závodnická horečka neopadla po obsazení prvních třech míst, zavedeme dodatečné pravidlo. Kdo bude poslední, musí vedoucímu vrátit jeden lístek, který získal v některém z předchozích závodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: všude
 • Délka: dlouhodobá
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: různobarevné papírky, razítko
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují