Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Prchající protivník
Jedna družinka prchá a ta druhá ji sleduje tak, aby nebyla spatřena. Když členové první družinky uvidí někoho ze svých pronásledovatelů, stávají se pronásledovatelé jejich zajatci. Podaří-li se přední družině svést druhou ze stopy nebo zajmou nadpoloviční většinu jejích členů, vyhrála.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: cesta lemovaná stromy a keři
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dvě družinky 12--15
 • Pomůcky:
 
Pozorovačka
Při pěším přesunu sledují všichni pozorné okolí cesty. Zapisují si, co je zaujalo. Před ostatními však o tom nehovoří, aby své pocity neprozradili. Využijí například času při táboráku večer, kde si tyto zážitky sdělí. Můžete vytvořit i 'pochodový film'--čtenou, recitovanou či hranou, ale vždy zábavnou reportáž z celého výletu.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: dlouhá cesta
 • Délka: dlouhá
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: zápisníky, tužky
 
Pamatování čísel
Sestaví se krátká zpráva a rozhází se po cestě papírky, na kterém je pořadí písmenka a písmenko. Úkolem více družstev je vyluštit tuto zprávu. Ale tužku a papír smí používat pouze na malém vymezeném území, odkud se už musí vydávat dále spoléhajíce pouze na svou paměť. Je dobré dohodnout např. tajné signály, aby mohlo více lidí utvořit řetěz. Pozor na to, aby to nebylo moc dlouhé, protože pak to všechny přestane za chvíli bavit.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: cesta
 • Délka: 1 hodina
 • Hráči: skupinky
 • Pomůcky: papírky
 
Odhady po cestě
Každému hráči dejte list papíru. Během dlouhého pochodu fádní krajinou se občas zastavte a položte všem otázku: ,,Kolik kroků je odtud k mostu?' Každý napíše na papír svůj odhad. Kdo se skutečné vzdálenosti přiblížil nejvíce, získá 3 body, druhý 2 body a třetí 1 bod. Potom jdeme dál a za krátko položíme další otázku.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír, tužka
 
Odhad jízdy
Organizátor hry se zeptá: ,,Kolik kilometrů jsme ujeli z autobusového nádraží?' Každý řekne svůj odhad a organizátor oznámí všem skutečný počet ujetých kilometrů. Musí se ovšem předtím podívat do mapy nebo řidiči na tachometr, aby zjistil přesnou odpověď. Během další jízdy vyžaduje nové odhady.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli po jízdě
 • Délka: krátká
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Na zvířata
Vypracujeme hráčům bodovací tabulku a před cestou je informujeme o bodech za jednotlivá zvířata (pes 2 body, kočka 1 bod, slon 100 bodů apod.). Hráči během cesty sledují krajinu a pokud uvidí nějaké zvíře z bodovací tabulky, oznámí to vedoucímu. Vedoucí prvnímu, který zvíře spatřil, připíše příslušný počet bodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: u okna
 • Délka: libovolná
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: bodovací tabulka
 
Na brtníky
Na pokyn si každé dítě musí najít strom. Za 15 vteřin (na další pokyn) se všichni musí svého stromu chytit a to tak, aby se nedrželi ani jedné větvičky (ani nohama) a nedotýkali se země. Kdo vydrží takhle na stromě nejdéle, vyhrává.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: ve vysokém lese
 • Délka: 5 min.
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Mimikry II.
Vedoucí se cestou znenadání zastaví a zavolá: 'Deset!' Družina už ví, co to znamená. Každý se snaží (10 deseti vteřin schovat tak, aby nebyl z cesty vidět. Vedoucí se zatím dívá do oblak a zvolna počítá do deseti. Pak začne pozorně zkoumat terén. Hledá jen očima, své stanoviště neopouští. Koho uvidí a pozná, toho zavolá jménem. Odhaleni hráči dostávali trestný bod. Družina pak pokračuje v pochodu - po několika minutách se vedoucí ozve znovu. Tentokrát vykřikne: 'patnáct!' Je to v terénu. kde je o úkryt nouze, proto mají hráči na hledání vhodné schovávačky delší dobu. Po pěti zastávkách vyhodnotíme, kdo má nejméně trestných bodů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: členitý terén
 • Délka: libovolná
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Kdo mě najde?
Vedoucí občas odbočí z cesty do houští, přikrčí se za balvan a pískne. To je signál pro hráče, aby se rozeběhli z cesty do lesa a vedoucího hledali. Kdo se jej dotkne první, vyhrál.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: lesní cesta
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Indiánský pochod
V rámci pochodu se musíme jak rozhýbat, tak i odpočívat. Proto si sundáme batohy a společně rychlejším tempem projdeme určitý úsek, po chvíli se rozběhneme a opět určitý úsek projdeme.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: všude
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Hra na kopci
Zastavte se na kopci s dobrým rozhledem. Dejte dětem prohlédnout krajinu, ať se dobře orientují v mapě. Potom je odveďte tam, odkud již není rozhled a dejte jim z paměti popsat pozorovanou krajinu. Ptejte se na polohu lesíků a vesnic, nápadných bodů, křížků, kostelů a komínů.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: na kopci
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Hledání při zpáteční cestě
Vedoucí schovává cestou papírové kartičky. Pro jejich úkryty vybírá významnější místa. Jeden lístek dá za dopravní značku, druhý odloží na můstku, třetí vsune do duté trubky. Hráči vedoucího sledují a snaží se zapamatovat si místa, kde jsou lístky schovány. Navečer, když se družstvo vrací z výletu, hráči soutěží, kdo najde více lístků. Nikdo se nesmí vzdálit od vedoucího víc než na 20 m.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: při zpáteční cestě
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: asi 50 očíslovaných papírků
 
Hledání písmen II.
Připravte si řadu malých lístečků a napište na ně různá slova. Na každém lístečku bude vždy jedno písmeno. Při vycházce v terénu jděte před hráči v takovém odstupu, aby vás neviděli, a lístečky s písmeny klaďte na cestě a v její blízkosti.. Každé písmeno by mělo být vidět, aniž by na ně museli hráči sáhnout či odbočit z cesty. Písmena klaďte přesně tak, jak jsou ve slovech za sebou (poznamenejte si na rub kartiček jejich pořadové číslo). Hráči vyjdou několik minut za vedoucím. Každý má zápisník a poznamenává si jednotlivá písmena, která po cestě spatřil. Dělá to nenápadně, aby neupozornil na polohu písmene soupeře. Kdo vyluští z objevených písmen nejvíce slov, vítězí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: delší
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lístečky, zápisníky, tužky
 
Hledání kolíků II.
Na vyznačený úsek cesty zapícháme kolíky rozlišené dle družin. Družinky jdou a hledají. První, kdo najde všechny kolíky, vítězí.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: max. 30 min
 • Hráči: družinky 8--13
 • Pomůcky: 20 dřevěných kolíků
 
Bouřka
Vedoucí se znenadání zastaví a zvolá: ,,Bouřka na deset!' To je signál pro hráče, aby se do deseti vteřin schovali tak, aby nebyli vidět z cesty. Vedoucí se zatím nikam nedívá a nahlas počítá do deseti. Potom začne pozorně, jen očima, zkoumat terén. Koho z místa uvidí, získá jeden trestný bod. Potom se pokračuje v pochodu. V průběhu pochodu může ohlásit bouřku (nejméně na 6) každý.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 1 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Bonbónové hledání
Vedoucí družiny jde napřed a cestu značí obvyklými pochodovými značkami. Až ujde 100 až 200 m, nechá na cestě značku ,,Dopis ukryt tímto směrem'. Počet kamínků či větviček říká, kolik je k dopisu asi kroků. Značce však něco chybí, směrová šipka. Družina jde po cestě pět minut za vedoucím, drží se po hromadě a hledá dopisy (bonbóny). Dokud není bonbón objeven, nikdo nesmí jít dál.
 • Druh: na pochodu
 • Místo: jakákoli cesta
 • Délka: libovolná
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: 1 balíček bonbónů na 3 km
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VÝTVARNÝ TÁBOR HEJ…
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 05. 08. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5280 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR H…
Zaměření: Army
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Společnost SIN…
5470 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.