Pořadatelé táborů

...

Pražská nezisková organizace spadající pod občanské sdružení Pionýr.

...

Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,.

...

Již 15 rokem pořádáme jarní, letní, a zimní tábory v České republice a v Itálii.

...

Tvoříme aktivity, které pomáhají lidem rozvíjet vlastní potenciál, nalézat zábavu a odreagování.

...

Agentura TAPAZA je pořadatelem populárních letních táborů v Kunčicích pod Ondřejníkem.

...

Vhodnou formou rozvíjet schopnosti dětí a teenagerů v oblasti sportovních činností a utvářet jejich charakter.

...

Od roku 1990 pořádá občanské sdružení letní dětské tábory a víkendové akce pro děti.

...

Airsoftový spolek .

...

Pořádání dětských zimních a letních táborů .

...

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v městské části Brno-Střed, je českým společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců.

...

CK Domeček se specializuje na dovolené pro rodiny s dětmi ve věku 0 až 12 let - s programem pro děti i rodiče.

...

Naše obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2004 a celoročně se věnuje práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

...

Nezisková organizace, která podporuje zdravý vývoj dětí a mládeže, vhodné trávení volného času, rozvoj volnočasových a sportovních aktivit jako je Letní příměstský tábor nebo Mikulášská nadílka v Novém Adalbertinu v Hradci Králové .

...

Kolektiv Dětské agentury organizuje pro děti a mládež zábavné akce a programy.

...

Jsme parta kamarádů, která se před pár lety rozhodla založit neziskovou organizaci, jejímž hlavním úkolem a cílem je vytvoření nezapomenutelného léta pro všechny děti bez rozdílu.

...

Od roku 1993 Letní Herecká Škola připravuje děti pro film, TV, reklamu, dabing, koncerty, divadlo, muzikál a živé zábavné pořady.

...

Naše tábory, kurzy, workshopy jsou určené široké veřejnosti především studentům a dospělým v oblasti divadelní a filmové tvorby.

...

Pořádáme letní dětské tábory na Doubravě, kam jsme sami jezdili jako malí táborníci.

...

Pořádání dětských letních táborů, příměstských táborů, mikulášské tramvaje, různých výletů a akcí během celého roku.

...

Naše činnost je zaměřena především na nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.

...

Vytváříme místo, kde ožívá dětská fantazie, s láskou a nadšením tvoříme pro děti tábor plný dobrodružství a akce.

...

Pořádáme kroužky gymnastiky a sportovní příměstské tábory s gymnastikou .

...

příměstské nepobytové tábory každý rok 3-4 turnusů na výběr .

...

Pořádáme dotované příměstské tábory v Olomouci.

...

Nezisková organizace Jitřenka Bučovice vznikla v roce 2004 a navazuje na organizaci Jitřenka.

...

Nabízíme vyjížďky a výuku jízdy pro začátečníky i pokročilé, pobytové kurzy, letní dětské tábory a hipoterapii.

...

Neziskové sdružení Kazimírka je tu pro všechny děti a mládež od 5 do 15 let z celé České republiky, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě.

...

Kiddum je mezinárodní vzdělávací Lego centrum založené na produktu a programech LEGO Education.

...

Nabitý program zaměřený na výtvarnou a hudební výchovu, vědu, přírodovědu, technologii a pohybové aktivity.

...

Organizace Letního jazykového tábora Lančov .

...

Jsme plavecký oddíl s více než 50ti letou tradicí.

...

Skupinu tvoří 8 jedinečných dětských oddílů a 2 oddíly pro dospívající a dospělé.

...

Výchovné a vzdělávací programy pro děti a mládež v Lanovém centru PROUD Praha.

...

Volnočasové a zábavní lanové centrum v Olomouci.

...

Dětské tábory pořádáme už více než 20 let.

...

Jsme organizátory soukromých, firemních nebo školních akcí a táborů ve Znojmě a okolí.

...

Naše jezdecké centrum nabízí výcvik a poradenství v oblasti jezdectví.

...

Organizujeme tradiční letní dětské tábory s celotáborovou hrou.

...

Klika je rozmanitý prostor, který nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií.

...

V létě firma NOVOS NJ,s.

...

Pořádání táborů pro děti.

...

Letní tábor Ledňáček již pořádáme přes více než 20 let.

...

Zajištění letního tábora rodinného typu: - vedoucí jsou pedagogičtí pracovníci a zdravotníci s dlouholetou praxí - ubytování ve stanech s podsadou - táborový program postaven na celotáborové hře - mnoho zajímavých her, táborový karneval, výlet a spoustu dalších zážitků Termín 20.

...

Pořádáme kurzy první pomoci zážitkem pro běžný lid a firmy.

...

Naše táborové akce se konají v krásné přírodě, kde se Vaše děti budou moci uvolnit a užít si spoustu pohybu a zábavy.

...

Vyjížďky a výcvik na koni, tábory, víkendové pobyty na koni, jezdecké kroužky, chov koní, koz .

...

Poslání spolku: Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě samému, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

...

SPTH pořádá pravý stanový dětský tábor pro děti ve věku od 6-ti do 15-ti let v termínu 2.

...

pořádání celoročních dětských táborů jarní prázdniny u koní letní pobytové a příměstské tábory u koní v přírodě Máchova kraje ubytování počítačová školení (pro začátečníky, tvorba webových stránek v systému Joomla, administrace serverů) jízdy na koních .

...

Pořádáme výlety, víkendové pobyty, jarní prázdniny a tradiční letní tábory pro děti od 6ti do 15ti let.

...

Naše celé jméno je Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO).

...

Jsme českobudějovický tábornický oddíl patřící do ČTU - České tábornické unie - který se zaměřuje na táboření, turistiku a všechny ty krásné zážitky spojené s životem v přírodě.

...

Umělecká agentura Ambrozia od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování.

...

Pořadatel letních dětských táborů .

...

Ahoj, jsme parta kamarádů z Opavy.

...

Pořádáme tábory pro děti.

...

Máme rádi tradici letních táborů a s radostí ji u nás udržujeme.

...

Pořádáme dětské letní, jarní a podzimní tábory pro děti od 5 do 16.

...

Pořádání mezinárodních letních ozdravných táborů v Beskydech.

...

Více než 17 let se soustavně věnujeme pořádání letních dětských táborů.

...

Od roku 2008 nabízíme příměstské jazykové tábory.

...

Jsme spolek kamarádů, přátel a dlouhodobých vedoucích letních dětských táborů.

...

Posláním neziskové organizace Veselá věda tábory je popularizace vědy a techniky.

...

Pořádání dětských táborů s koňmi, akcí s koňmi a provozování jezdeckého klubu.

...

ZŠ pro děti přináší sportovní a vzdělávací kurzy pro školy a veřejnost.

Jsme parta nadšenců, která spolu na tábory jezdí už léta (mnozí z nás již přes 10 let).

Radovánka byla založena v roce 1990.

Jsme parta lidí, kteří mají rádi práci s dětmi a do tohoto kousku Posázaví jezdíme pravidelně již několik let.

Jsme klub plážového volejbalu.

Nakladatelství knih pro děti.

S kroužky programování v Minecraftu jsme začali v roce 2018 ve vybraných školách v Mostě.

Jsme zapsaný spolek sdužující partu kamarádů, kteří mají rádi přírodu, vandrování a airsoft.

pobyt, ochrana a a poznávání přírody s uplatněním znalosti lesní moudrosti .

a) poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů b) poskytování služeb spočívající v organizaci zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných kulturních a společenských akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit.

Jízda na koni na jízdárně i do přírody.

Dětská jezdecká škola v Řícmanicích funguje již od roku 1994.

Vonočasové aktivity pre deti a mládež, pobytové podujatia, sústredenie, kung fu víkendy a letný kung fu camp.

Péče o volný čas dětí a mládeže, nabídka kulturních programů, zájmových oddílů, výletů, výprav a letních táborů.

Pořádáme tábor s dlouholetou tradicí v Posázaví, nedaleko Kouřimi či Kutné Hory.

Jsme mladá parta,která se ráda podniká něco pro děti at jsou to v létě letní dětské tábory a jinak mimoškolní aktivity Náš tábor doporučuje zpěvák Petr Ševčík.

Již několik let se věnujeme pořádání letních dětských táborů poblíž Vranovské přehrady a řeky Dyje.

Duhové prázdniny je organizace zabývající se pořádáním letních dětských táborů v Mladecku.

náplň volnočasových aktivit dětí .

EICO je zapsaným spolkem (dříve občanské sdružení) a bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Cílem organizace je rozvíjení environmentálního cítění dětí předškolního případně mladšího školního věku a jejich odpovědného přístupu k sobě, druhým a k šetrnému přístupu k místnímu prostředí stejně jako okolní krajině, poskytování vzdělání, výchovy a osvěty a podpora rodinám při slaďování rodinného s pracovním životem.

Během školního roku se věnujeme výuce anglického jazyka.

Organizace se věnuje pravidelným tréninkům parkouru a gymnastiky s dětmi a mládeží.

Pořádání dětských táborů: - klasický chatový tábor ve Mšeně (Kokořínsko) pro děti 7-15 let - vodácký stanový tábor v Čepicích (Otava) pro mládež 10 - 18 let Ubytování, stravování pro skupinové akce v rekreačním středisku ve Mšeně u Mělníka (Kokořínsko): - školní výlety - ŠvP - sportovní soustředění - letní tábory - adaptační kursy - teambuildingové akce - individuální turistika .

Inline škola se zaměřuje na výuku inline bruslení.

Jsme soukromá rekreační stáj Usedlost Jestřábí, pořádáme každoroční pobyty pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí strávit čas u koní v krásné přírodě :) .

Jezdecký výcvik pro děti a dospělé, letní příměstské tábory.

Jezdecké kroužky, tábory u koní, ubytování, příměstské tábory .

Dovolujeme si nabídnout, vyjížďky i tréning pro začátečníky i pokročilé.

Výcvik koní a jezdců, chov a ustájení koní, pořádání táborů a akcí pro veřejnost .

Výchovná organizace, org.

Jsme parta trenérů a dětí, která se dlouhá léta baví florbalem a sportem obecně.

Jsme vlastníci kouzelného místa na samotě ve vesnici Žítková v Bílých Karpatech.

Jsme kolektiv mladých lidí, kteří by rádi na chvilku zpomalili a zadívali se opět na krásy našeho světa bez toho, abychom se za něčím hnali.

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek je nezisková organizace.

Nabízíme kurzy keramiky v Praze pro děti i dospělé.

Pořádání letních dětských táborů .

Geocaching, sport, hudba, cykloturistika, turistika, raft, windsurfing, potápění, vodní zorbing, outdoor aktivity, florball, indiány, táboření, život a dílo Jaroslava Foglara a Arthura Ransomeho, klubovní činnost.

Realizujeme činnosti vedoucí k podpoře integrace a inkluze sluchově a komunikačně znevýhodněných osob.

Klub vojenské historie Combat, sdružení pro děti, mládež a dospělé se zájmem o vojenskou tématiku a historii.

Maják is a Christian organization associated with the Wesleyan Church.

Největší úsilí věnujeme letním táborům pro děti školního věku, které jsou vedeny v křesťanském duchu.

Ahoj, jsme parta nadšenců, kteří se již přes 20 let baví pořádáním dětských táborů.

Výtvarný ateliér Naučte se malovat je tu pro všechny, které kdy přitahoval magický svět barev, ale nenašli odvahu či čas do něj vstoupit a věnovat se mu naplno.

//Oddíl Kačleháci// je jedním ze čtyř samostatných oddílů 78.

pořádání letních dětských táborů .

Letní tábor 4.

Celoroční práce s dětmi a mládeží .

Pravidelné schůzky v klubovně Akce na odpoledne nebo jeden den Víkendové akce Letní a zimní tábory Charitativní činnost Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-17 let).

pořadatel dětských letních táborů a dětských akcí s koňmi .

Akce pro děti - letní a podzimní tábor .

Společnost SINDIBÁD se specializuje na pořádání letních i zimních tuzemských i zahraničních dětských táborů a rekreací pro teenagery.

Sportovní centrum s širokou škálou kroužků a táborů pro děti.

Soukromá rybářská farma rybník Ráj se zabývá chovem ušlechtilých ryb - kapr,amur, candát,štika atd.

Jezdecká škola, pořádání společenských akcí a závodů, akce pro děti i dospělé - soustředění, semináře, tábory.

zájmové a rekreační ježdění, pobyty s koňmi .

Letní tábor pořádá Spolek KOKOS, který vznikl v roce 2011.

Tumba je občanský spolek, jehož hlavní náplní je pořádání letních táborů na základně u vesnice Albrechtice u Drahonic v jižních Čechách.

Spolek SRDÍČKA si klade za cíl organizovat a podporovat děti a mládež uměleckých aktivitách, zájmových akcích na přírodních pobytech, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti.

Vyuka jizdy na koni, soustředění, školení, příměstské tabory .

Volnočasové Studio MuŠka pořádá letní příměstské tábory na Praze 10 - Petrovice .

3 týdny her, výletů a zábavy v přírodě.

Pořádání letních táborů, správa tábořiště v Kančí strži.

poskytování příležitostí pro kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času dětí, mládeže i dospělých a tím i zlepšování životního stylu, zdraví a duševní pohody společnosti organizování akcí s důrazem na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže organizování aktivit s informačním, výchovným a vzdělávacím přínosem poskytování příležitostí pro mezigenerační setkávání hájení zájmů spolku a za tím účelem spolupracování s obcemi, svazky obcí, orgány měst, dalšími organizacemi a jednotlivci .

Dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi Ozvučení akcí Hudební produkci, DJ na party, akce, firemní oslavy, svatby Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání na klíč Dětské karnevaly (Show šaška Vikyho - animace, zábava a hry) www.

Tábory „ČMELÁK“ mají za sebou úspěšných už 13 let a právě startuje čtrnáctá sezóna.

Pořádání letních dětských táborů s celotáborovou hrou na nejrůznější motivy .

Tenisový komplex v areálu VUT na ulici Rybkova se skládá ze sedmi antukových a dvou betonových kurtů.

rekreační sport, organizovaný stolní tenis, pořádání dětského tábora, rekreační táborová činnost .

Oddíl Asociace turistický oddílu mládeže České Republiky, TOM 21202 TULÁCI byl založen 1.

- pořádání dětských táborů, - pořádání turistických, sportovních a kulturních akcí .

Celoroční dobrovolnická práce s dětmi a mládeží, organizace volnočasových aktivit a táborů.

Pořádáme letní tábory pro děti ve věku od 7 do 15 let.

Konání letního táboru pro děti.

Vodní záchranná služba Brno-město, z.

Young Life je dynamická nezisková organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase.

Náš spolek se zabývá letními dětskými tábory .

Dězská nezisková organizace, pořádající již 30 let nejrůznější akce pro děti a mládež.

Občanské sdružení Zicherka je parta mladých lidi, kteří přinášejí široké veřejnosti nejrůznější zábavu a možnosti, jak trávit svůj volný čas a získavat tím spoustu nových kamarádů, zkušeností i zážitků, na které pak můžou v budoucnu vzpomínat.

Letní dětský tábor v Zubří u Nového Města na Moravě ve stanech s podsadou, vlastní kuchyní a v blízkosti Zuberského rybníka pro super koupání a loďkování.

Vložte svoji táborovou organizaci zdarma

Každý měsíc uvidí váš tábor desetitisíce rodičů a táborníků. Vložení je zdarma.