• Adresa: Na Kopci 244, Chrudim IV, 537 05
  • Osoba: Bc. Petr Blažek
  • Email: blazek.petr@mujmail.cz
  • Web: www.bzuk.net

spolek Bzuk

Poslání spolku:

Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě samému, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

Cíle činnosti:

Hlavní cíle:

- poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy, podporovat, podněcovat

a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky a poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Dílčí cíle:

- umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat,

- pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi,

- poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, pozitivních hodnot a postojů,

- povzbuzovat respektování práv a svobody druhých, toleranci k lidem a jejich duchovním hodnotám, rozvíjet multikulturní toleranci,

- vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací,

- rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, k prostředí i k přírodě,

- spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi.

Formy činnosti:

- Táborová činnost a další zotavovací akce,

- jednodenní a víkendové akce a výlety,

- kulturní, sportovní, recesní, turistické a jiné programy,

- aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení. Spokojenost a úsměv dětí je naší největší odměnou.

Tábory

Tajemství pyramidy

Po chladné noci se nad obzorem objevuje krvavá barva úsvitu.

6500 Kč
Stroj času

V minulém století žil vzdělaný vědec Emmett Lathrop von Brown.

6000 Kč
Říše strašidel

Říši pohádek jistě všichni znáte, je přeplněna spanilými princeznami, statečnými princi, kouzelnými dědečky a mnohými dalšími obyvateli.

5000 Kč
Hvězdná brána: záchrana světa

Psal se rok 2016, když byla nedaleko vojenské základny v Budislavi nalezena Hvězdná brána – zařízení, pomocí něhož je možné přesouvat se během okamžiku na jiné planety, objevovat nové světy.

4800 Kč
Tajemství starého totemu

Slunce už pomalu končí svou každodenní pouť po rozlehlých pláních a zapadá za hluboký les chránící prastarou indiánskou vesnici.

3990 Kč
Škola čar a kouzel

Fantastická zpráva Denního věštce: Škola čar a kouzel se otevírá.

3890 Kč

Podobné organizace

...
Dětská agentura
Kolektiv Dětské agentury organizuje pro děti a mládež zábavné akce a programy.
...
BVÚ - Centrum pro volný čas z.s.
BVÚ je jedna z nejstarších organizací svého druhu u nás.
...
Mamut z.s.
Hlavním cílem je pořádání letních zážitkových dětských a teenager táborů a jednodenní poznávacích výletů.