Pořadatelé táborů

...

Práci s dětmi se věnujeme od roku 1989.

...

Pražská nezisková organizace spadající pod občanské sdružení Pionýr.

...

Skupina s 25 let dlouhou historií.

...

Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,.

...

Již 15 rokem pořádáme jarní, letní, a zimní tábory v České republice a v Itálii.

...

Tvoříme aktivity, které pomáhají lidem rozvíjet vlastní potenciál, nalézat zábavu a odreagování.

...

Agentura MAITESS s.

...

Agentura PAC - specialista na dětskou rekreaci.

...

Agentura TAPAZA je pořadatelem populárních letních táborů v Kunčicích pod Ondřejníkem.

...

Pořádání letních dětských táborů a jromadných akcí pro děti a teenagery ve věku od 6 do 17 let.

...

Vhodnou formou rozvíjet schopnosti dětí a teenagerů v oblasti sportovních činností a utvářet jejich charakter.

...

Jsme organizátory soukromých, firemních nebo školních akcí a táborů ve Znojmě a okolí.

...

Organizace se zabývá vzděláváním, nabídkou volnočasových aktivit (tábory, kroužky, soutěže, výstavy) a realizací projektů pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

...

ALCEDO svou činností přináší užitek dětem, mládeži a rodičům a naplňuje potřeby a trendy města Vsetín, kraje Zlín, MŠMT ČR a MŽP ČR.

...

Angličtina s rodilým mluvčím, pololetní kurzy, kroužky AJ na ZŠ a v mateřských školách, příprava k maturitě, intenzivní letní kurzy, příměstské tábory s AJ, překladatelská činnost, firemní výuka, privátní lekce, doučování AJ (český lektor) ZŠ, SŠ, VŠ Specializujeme se na výuku dětí a teenagerů (od 3 do 19 let) i dospělých (od 20 let neomezeně).

...

Našim cílem je organizovat dětské letní tábory, případně další setkání v průběhu roku.

...

Pořádání dětských zimních a letních táborů .

...

Organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí, mimoškolních a volnočasových aktivit, zábavných programů a jiných společenských akcí.

...

Jsme zapsaný spolek sdužující partu kamarádů, kteří mají rádi přírodu, vandrování a airsoft.

...

BVÚ je jedna z nejstarších organizací svého druhu u nás.

...

Multikulturní Centrum Brusinka, který se nachází v městské části Brno-Střed, je českým společenským a rodinným vzdělávacím centrem pro všechny zájemce včetně cizinců.

...

Centrum dětí se specializuje na dětskou rekreaci a pořádá každoročně letní dětské tábory, ze kterých se všichni vrací plni vzpomínek na kamarády, nové hry a na spoustu legrace, ale především na bezvadný kolektiv.

...

Jazyková agentura Channel Crossings je na trhu již od roku 1993.

...

CK Domeček se specializuje na dovolené pro rodiny s dětmi ve věku 0 až 12 let - s programem pro děti i rodiče.

...

Ani se nám nechce věřit, ale je to už 18 roků, co jsme zorganizovali náš první letní tábor.

...

Cestovní kancelář Topinka, s.

...

a) poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, vytváření a propagaci dětských táborů b) poskytování služeb spočívající v organizaci zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných kulturních a společenských akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných aktivit.

...

Corazon je nezisková organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním dětí i dospělých.

...

LUKOSTŘELBA, LODĚ, LANA .

...

Jsme ópéeska, které se věnuje práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase už od roku 2004.

...

Pořádáme herecké a scénograficko-výtvarné kurzy pro děti od 3 do 18 let.

...

Nezisková organizace, která podporuje zdravý vývoj dětí a mládeže, vhodné trávení volného času, rozvoj volnočasových a sportovních aktivit jako je Letní příměstský tábor nebo Mikulášská nadílka v Novém Adalbertinu v Hradci Králové .

...

Kolektiv Dětské agentury organizuje pro děti a mládež zábavné akce a programy.

...

Jsme občanské sdružení, zaměřující se na aktivní a plnohodnotné naplňování volného času dětí a podporu rodin s malými dětmi.

...

Jsme parta kamarádů, která se před pár lety rozhodla založit neziskovou organizaci, jejímž hlavním úkolem a cílem je vytvoření nezapomenutelného léta pro všechny děti bez rozdílu.

...

Od roku 1993 Letní Herecká Škola připravuje děti pro film, TV, reklamu, dabing, koncerty, divadlo, muzikál a živé zábavné pořady.

...

Pořádáme letní dětské tábory na Doubravě, kam jsme sami jezdili jako malí táborníci.

...

Jsme malý sportovní dětsky tábor vedený v rodinném duchu, snažíme se na tábor vrátit naše dětská léta, když mi byli dětmi.

...

Pořádání dětských letních táborů, příměstských táborů, mikulášské tramvaje, různých výletů a akcí během celého roku.

...

Název NeNa je odvozen z našeho projektu Ne(moc) nadřa/ízenosti, který symbolizuje rozdíl mezi nadřízeností a nadřazeností.

...

Dům dětí a mládeže pořádá a svým klientům nabízí: - pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež, ale i pro dospělé v různé škále zájmových kroužků a oddílech.

...

Naše činnost je zaměřena především na nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.

...

Pořádáme workshopy, kroužky, vystoupení a hlavně letní i příměstské tábory se zaměřením na PARKOUR.

...

zemědělská výroby pořádání sportovních a kulturních akcí .

...

Rozvoj dětí bereme vážně.

...

Hampson byl jednou z prvních institucí v tehdejším Československu, kde byla zahájena výuka cizích jazyků pro předškolní děti.

...

Hipo Koryčany, z.

...

Hurá tábory je volnočasová organizace určená školním i předškolním dětem, pro které pořádáme jedinečnou zábavu na pobytových akcích v přírodě.

...

Organizace se věnuje vzdělávání a kulturním aktivitám se zájemci všeho věku.

...

Organizace provozuje Hvězdárnu Františka Krejčího v Karlových Varech.

...

Tábor je zaměřen na neorganizované děti od 7.

...

příměstské nepobytové tábory každý rok 3-4 turnusů na výběr .

...

Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998.

...

Již od roku 2004 v průběhu školního roku organizujeme dětský kroužek a soustředění a o prázdninách letní pobytové tábory.

...

Popularizace přírodních věd, zejména astronomie.

...

Nezisková organizace Jitřenka Bučovice vznikla v roce 2004 a navazuje na organizaci Jitřenka.

...

Tábory pro děti - Příměstské tábory - Víkendové pobyty pro děti i rodiny - Vyjížďky na koních i ponících - Jezdecká škola i školička - jezdecké kurzy pro dospělé - Školní výlety - Sportovní příprava na ZZVJ - Výlety a víkendové putování - Podnikové akce ( catering )- Sportovní odpoledne (teambulding) - Ustájení koní - Ubytování .

...

Pořádáme víkendové a prázdninové pobyty pro děti s výukou jízdy na koni.

...

Pražské neziskové sdružení s 10letou tradicí, pracující s dětmi 5 - 15 let.

...

Neziskové sdružení Kazimírka je tu pro všechny děti a mládež od 5 do 15 let z celé České republiky, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě.

...

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek je nezisková organizace.

...

Kiddum je mezinárodní vzdělávací Lego centrum založené na produktu a programech LEGO Education.

...

Nabitý program zaměřený na výtvarnou a hudební výchovu, vědu, přírodovědu, technologii a pohybové aktivity.

...

Jsme plavecký oddíl s více než 50ti letou tradicí.

...

DĚTSKÉ TÁBORY společnosti SINDIBÁD Společnost SINDIBÁD pořádá dětské tábory v tuzemsku i v zahraničí.

...

Jednou z hlavních činností spolku je vedení dětského tábornického oddílu Kocanďáci.

...

Skupinu tvoří 8 jedinečných dětských oddílů a 2 oddíly pro dospívající a dospělé.

...

Co na Vás čeká.

...

Krutón je nezisková organizace spojující filmové profesionály a pedagogy, kteří se přes deset let věnují filmové výchově na školách i mimo ně.

...

Výchovné a vzdělávací programy pro děti a mládež v Lanovém centru PROUD Praha.

...

Volnočasové a zábavní lanové centrum v Olomouci.

...

Každoroční pořádání stanového letního dětského tábora s mezinárodní účastí.

...

Náš tábor je rodinného typu.

...

Jsme nezisková organizace Malování a kreslení, z.

...

Hlavním cílem je pořádání letních zážitkových dětských a teenager táborů a jednodenní poznávacích výletů.

...

Jsme spolek Mandragora a již 23 let pořádáme úžasné letní stanové tábory pro děti ve věku 6-16 let.

...

Naše jezdecké centrum nabízí výcvik a poradenství v oblasti jezdectví.

...

Hlavní náplní cestovní kanceláře MARiMAR je organizace dětí a jejich volného času, zimních a letních akcí jak pro děti od 0-7 let (pobyty pro rodiče s malými dětmi) i 8-17 let (dětské tábory), tak i pro dospělé.

...

Organizujeme tradiční letní dětské tábory s celotáborovou hrou.

...

Jsme stáj která se zabývá turistickým ježděním a pobytovými akcemi pro děti i dospělé.

...

Klika je rozmanitý prostor, který nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií.

...

Jsme skupina mladých trenéru a sportovců z různých sportovních odvětví a společně učíme děti se správně a zdravě hýbat.

...

V létě firma NOVOS NJ,s.

...

Občanské sdružení od roku 1997 pořádá pravidelně letní pobytové akce, tábory, školy v přírodě, soustředění, různá školení, adaptační kurzy či dětské výlety.

...

Akce a tábory s Veselou společností mají za sebou pětadvacetiletou tradici.

...

Fantazie je bez hranic.

...

Outdoor Naplno, s.

...

Pořádání táborů pro děti.

...

Pořádáme letní dětské tábory ve Vápenném Podolu (Pardubický kraj) s více jak desetiletou tradicí.

...

Jsme pionýrská skupina z Pelhřimovska, pořádáme letní tábory s keramikou pro děti, kroužky keramiky, tábornický oddíl, víkendové akce, různé celoroční aktivity s dětmi, turnaje ve sportu ringo, máme vlastní kapelu.

...

Pravidelné schůzky v klubovně Akce na odpoledne nebo jeden den Víkendové akce Letní a zimní tábory Charitativní činnost Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-17 let).

...

Naše skupina se orientuje na tábornickou činnost.

...

PS Safír je nezisková organizace, která ve Kdyni funguje přes 40 let.

...

Zajištění letního tábora rodinného typu: - vedoucí jsou pedagogičtí pracovníci a zdravotníci s dlouholetou praxí - ubytování ve stanech s podsadou - táborový program postaven na celotáborové hře - mnoho zajímavých her, táborový karneval, výlet a spoustu dalších zážitků Termín 20.

...

Věnujeme se celoroční činnosti s dětmi, turisticko přírodovědné oddíly, pořádáme víkendové výlety, jarní, podzimní a letní tábory a klub deskových her.

...

Jsme spolek nadšených přírodovědců, který se snaží vytáhnout člověka do přírody a přitáhnout přírodu k člověku.

...

Vyjížďky a výcvik na koni, tábory, víkendové pobyty na koni, jezdecké kroužky, chov koní, koz .

...

Rodinné centrum Provázek nabízí volnočasové i vzdělávací aktivity pro rodiny s malými dětmi.

...

Jsme oddíl je pro všechny holky a kluky od 6 do 15 let, kteří se nebojí poznat nové kamarády a zažít různé zajímavé věci.

...

Jsme spolek dětí a mládeže, který se věnuje práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

...

SCHOOLTRIP.

...

Poslání spolku: Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě samému, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

...

Jsme spolek pro všechny čiperné dětičky, holčičky i chlapečky, maminky i tatínky, babičky i dědečky.

...

Náš Spolek Přátel Airsoftu (S.

...

Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým občanským sdružením, které si klade za cíl organizovat volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18-ti let.

...

Sdružení pro Tábor (SpT) pořádá dětské letní tábory již od roku 1991.

...

pořádání celoročních dětských táborů jarní prázdniny u koní letní pobytové a příměstské tábory u koní v přírodě Máchova kraje ubytování počítačová školení (pro začátečníky, tvorba webových stránek v systému Joomla, administrace serverů) jízdy na koních .

...

Dětské tábory s koňmi s koňmi,jezdecký klub.

...

Pořádáme výlety, víkendové pobyty, jarní prázdniny a tradiční letní tábory pro děti od 6ti do 15ti let.

...

Naše celé jméno je Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO).

...

pořádání letních táborů .

...

Jsme českobudějovický tábornický oddíl patřící do ČTU - České tábornické unie - který se zaměřuje na táboření, turistiku a všechny ty krásné zážitky spojené s životem v přírodě.

...

Umělecká agentura Ambrozia od roku 2003 nabízí mladým lidem výuku divadelního, filmového a muzikálového herectví, tance a moderování.

...

Jsme parta kamarádů, kteří mají dobrý vztah k dětem a zkušenosti s vedením dětských akcí.

...

Máme rádi tradici letních táborů a s radostí ji u nás udržujeme.

...

Tábory „ČMELÁK“ mají za sebou úspěšných už 13 let a právě startuje čtrnáctá sezóna.

...

Jsme začínající společnost.

...

Naše tábory jsou zábavné, kreativní a moderní.

...

Pořádáme dětské letní, jarní a podzimní tábory pro děti od 5 do 16.

...

Pořádáme dotované příměstské tábory v Olomouci.

...

Pořádání mezinárodních letních ozdravných táborů v Beskydech.

...

Více než 17 let se soustavně věnujeme pořádání letních dětských táborů.

...

Od roku 2008 nabízíme příměstské jazykové tábory.

...

Hlavní činnosti organizace je pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež.

...

Jsme spolek kamarádů, přátel a dlouhodobých vedoucích letních dětských táborů.

...

TRAHAK - hasičský a tábornický oddíl spolku KVH COMBAT PRAHA z.

...

již od roku 1994 pořádáme letní stanový dětský tábor v okolí Mašovic u Chýnova.

...

Posláním neziskové organizace Veselá věda tábory je popularizace vědy a techniky.

...

Organizovanie detských táborov a zážitkových pobytov.

...

Od roku 1994 jsme organizátory letních dětských táborů s indiánskou a fantasy tématikou.

...

Letní dětské tábory s koňmi v Polabí Hipoturistika - vyjížďky na koních Hipoterapie Soukromá rehabilitace a masáže Hlídání dětí Akce pro rodiče a děti Služby pro domácnost - praní, žehlení, mandlování Pony školička - vyjížďky kočárem .

...

Pořádání dětských táborů s koňmi, akcí s koňmi a provozování jezdeckého klubu.

...

Jsme nezisková organizace, působící na Vysočině.

...

Jsme nezisková společnost, založena dobrovolníky, kteří leta působili na dětských letních táborech a volnočasových aktivitách.

...

Občanské sdružení Zicherka je parta mladých lidi, kteří přinášejí široké veřejnosti nejrůznější zábavu a možnosti, jak trávit svůj volný čas a získavat tím spoustu nových kamarádů, zkušeností i zážitků, na které pak můžou v budoucnu vzpomínat.

...

ZŠ pro děti přináší sportovní a vzdělávací kurzy pro školy a veřejnost.

.

Agentura se zabývá volnočasovými aktivitami pro děti a dospělé.

Pořádání dětských táborů .

Pořádání dětských táborů na různá témata v Českém ráji v Malé Skále a také v Itálii.

Radovánka byla založena v roce 1990.

Výtvarné kurzy a rozmanité tvůrčí činnosti pro všechny věkové kategorie v průběhu celého roku.

Organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z.

Jsme klub plážového volejbalu.

Nakladatelství knih pro děti.

S kroužky programování v Minecraftu jsme začali v roce 2018 ve vybraných školách v Mostě.

Cestovná kancelária organizuje detské letné tábory v zahraničí,tábory pre mládež v Taliansku, tábory pre deti v Chorvátsku, Bulharsku a jazykové pobyty.

Jízda na koni na jízdárně i do přírody.

Dům dětí a mládeže hl.

Dům dětí a mládeže Praha 5 (dále jen DDM), sídlící ve Štefánikově ulici nedaleko metra stanice Anděl, nabízí barvitou škálu zájmových kroužků, akcí, táborů a dalších možností volnočasového vyžití pro děti, mládež i dospělé.

Jsme vzdělávací agentura Descartes.

Nezisková organizace, která již šest let pořádá letní a zimní tábory s klasickým zaměřením či záchranářským zaměřením.

Pořádání příměstských táborů, Celoroční program zaměřený na environmentální výchovu, hudební, pohybové a výtvarné kroužky.

Pořádání výtvarných kurzů, táborů s výtvarným a sportovním zaměřením, práce s dětmi .

Již několik let se věnujeme pořádání letních dětských táborů poblíž Vranovské přehrady a řeky Dyje.

Volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiče s dětmi i samostatné dospělé.

Duhové prázdniny je organizace zabývající se pořádáním letních dětských táborů v Mladecku.

náplň volnočasových aktivit dětí .

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje zabývající se volnočasovými aktivitami - kroužky, tábory, akce.

Domeček na Praze 9 se zabývá volnočasnovými aktivitami pro děti různého věku.

EICO je zapsaným spolkem (dříve občanské sdružení) a bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Letní a zimní tábory .

Organizace se zabývá volnočasovou aktivitou pro děti a mládež a aktivní využití volného času.

Cílem organizace je rozvíjení environmentálního cítění dětí předškolního případně mladšího školního věku a jejich odpovědného přístupu k sobě, druhým a k šetrnému přístupu k místnímu prostředí stejně jako okolní krajině, poskytování vzdělání, výchovy a osvěty a podpora rodinám při slaďování rodinného s pracovním životem.

Příměstské tábory pro děti od 4 let .

Jsme volnočasové centrum, které již několik let pořádá volnočasové akce pro děti a mládež, které jsou zaměřeny na kvalitní trávení volného času dětí.

Nabízíme koňské kroužky pro děti, letní tábory s koňmi, ustájení koní, vyjížďky do přírody a hipoterapii.

Jsme agentura pořádající dětské tématické tábory a tábory pro rodiče s dětmi.

Pořádáme víkendové sportovní kurzy a tábory, organizujeme programy pro školy, připravujeme narozeninové oslavy a máme i pravidelné kroužky .

Provoz volnočasového centra Žirafa, organizování dětských táborů, sportovní aktivity (florbal, saně) .

Hudební mládež ČR je sdružení mladých lidí, kteří se zajímají o kvalitní kulturu a umění (hudbu, divadlo, tanec, film, výtvarné umění) Dává možnost setkávat se s přáteli podobných zájmů z celé ČR na festivalech, seminářích, koncertech, divadelních představeních a letních akcích.

Spolek nadšenců, kteří každoročně pořádají dětský tábor a občasně nějakou zajímavou víkendovou akci.

Chceme přiblížit dnešním dětem a mládeži co nejširší škálu netradičních aktivit a koníčků.

Organizace se věnuje pravidelným tréninkům parkouru a gymnastiky s dětmi a mládeží.

Pořádání dětských táborů: - klasický chatový tábor ve Mšeně (Kokořínsko) pro děti 7-15 let - vodácký stanový tábor v Čepicích (Otava) pro mládež 10 - 18 let Ubytování, stravování pro skupinové akce v rekreačním středisku ve Mšeně u Mělníka (Kokořínsko): - školní výlety - ŠvP - sportovní soustředění - letní tábory - adaptační kursy - teambuildingové akce - individuální turistika .

Inline škola se zaměřuje na výuku inline bruslení.

Oddíl JAKIN je organizace pořádající během roku různé akce volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Jsme soukromá rekreační stáj Usedlost Jestřábí, pořádáme každoroční pobyty pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí strávit čas u koní v krásné přírodě :) .

Jezdecký výcvik pro děti a dospělé, letní příměstské tábory.

Jezdecké kroužky, tábory u koní, ubytování, příměstské tábory .

Dovolujeme si nabídnout, vyjížďky i tréning pro začátečníky i pokročilé.

Výcvik koní a jezdců, chov a ustájení koní, pořádání táborů a akcí pro veřejnost .

Výchovná organizace, org.

Jsme parta trenérů a dětí, která se dlouhá léta baví florbalem a sportem obecně.

Jsme kolektiv mladých lidí, kteří by rádi na chvilku zpomalili a zadívali se opět na krásy našeho světa bez toho, abychom se za něčím hnali.

vytrvalá práce s dětmi, provozování hudební skupiny .

Nabízíme kurzy keramiky v Praze pro děti i dospělé.

Pořádání dětských táborů, víkendů a sportovních akcí pro děti a mládež.

Pořádáme víkendy pro děti, jarní prázdniny s lyžováním a letní kroužkové tábory.

česko-německý letní tábor, přirozená komunikace s německými dětmi .

Pořádání letní dětské rekreace, sportovní soustředění, školní výlety.

Pořádáme tábory už přes 20 let.

Volnočasové aktivity, tábory, zájmové vzdělávání .

Říkáme si Loukaři.

Největší úsilí věnujeme letním táborům pro děti školního věku, které jsou vedeny v křesťanském duchu.

MEDIATABOR je příměstský mediální tábor, kde se děti pobaví, naučí základy mediální gramotnosti, dozvědí se, jak odhalit propagandu a manipulaci, vyzkouší si, jaké je to být novinářem a mnoho dalšího.

Příměstské tábory a jiné sportovní aktivity .

Celoroční oddílová činnost, přes 100 dětských táborů, stovky oddílových schůzek, desítky akcí pro veřejnost, klub stolních her.

Volnočasové aktivity pro vás i vaše děti.

Navštivte interaktivní expozici, kde Vám moderní počítačové technologie představí celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20.

“Newman school je sportovní škola založená na Komenského principech školy hrou.

Mezi naše hlavní činnosti patří každoroční letní dětské tábory, školy v přírodě, vodácké kurzy, adaptační kurzy i školní výlety a exkurze.

Tradiční letní dětský tábor pořádaný občanským sdružením Profit.

//Oddíl Kačleháci// je jedním ze čtyř samostatných oddílů 78.

Naše společnost provozuje rekreační centra v Jeseníkách a na Vysočině, která mají svá lanová centra i adrenalinové parky.

pořádání letních dětských táborů .

Volnočasové aktivity pro děti a mládež, pronájem táborové základny .

Náš spolek byl původně založen podle zákona č.

činnost v rámci volnočasových aktivit, táboření .

Ranč je zaměřen na agroturistiku, letní tábory pro děti, volnočasové aktivity pro děti a mládež, chov koní, koz, krav,lam, prasátek a oveček, ubytování, doprovodný program a jezdecký oddíl ve spolupráci se Střediskem volného času Vítkov.

pořadatel dětských letních táborů a dětských akcí s koňmi .

Již od roku 2007 se věnujeme organizování akcí pro děti a mládež.

Soukromá rybářská farma rybník Ráj se zabývá chovem ušlechtilých ryb - kapr,amur, candát,štika atd.

Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Žabovřesky je centrum volného času, ve kterém se mladí lidé mohou setkávat a růst v prostředí, které staví na všeobecných a křesťanských hodnotách.

Jsme outdoorové centrum v krásné přírodě Posázaví.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o.

Společnost SINDIBÁD se specializuje na pořádání letních i zimních tuzemských i zahraničních dětských táborů a rekreací pro teenagery.

Sportovní centrum s širokou škálou kroužků a táborů pro děti.

výuka angličtiny pro děti metodikou Helen Doron kurzy angličtiny pro dospělé Callanovou metodou příměstské tábory s angličtinou Helen Doron intenzivní letní kurzy angličtiny pro dospělé letní jazykové pobyty v Anglii výuka angličtiny v mateřských a základních školách .

Střední odborná škola služeb, obor cestovní ruch.

Jezdecká škola, pořádání společenských akcí a závodů, akce pro děti i dospělé - soustředění, semináře, tábory.

Letní tábor pořádá Spolek KOKOS, který vznikl v roce 2011.

Tumba je občanský spolek, jehož hlavní náplní je pořádání letních táborů na základně u vesnice Albrechtice u Drahonic v jižních Čechách.

Naší hlavní radostí jsou koně, a kolem těch se točí většina našeho dění.

Pořádáme letní i zimní tábory pro děti a mládež do 17 let a pro rodiny s dětmi do 12 let.

Spolek SRDÍČKA si klade za cíl organizovat a podporovat děti a mládež uměleckých aktivitách, zájmových akcích na přírodních pobytech, které rozvíjí jejich představivost, vnímání, myšlení a pohybové dovednosti.

Pořádáme letní příměstské tábory a jezdecký kroužek pro děti.

Statek, z.

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života.

Středisko volného času Klíč nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny.

Studio Jandova bylo založeno s láskou a přesvědčením, že vzdělávání může mít i jinou podobu než jak je obvykle známo.

Volnočasové Studio MuŠka pořádá letní příměstské tábory na Praze 10 - Petrovice .

Naším posláním je vzdělávat mladou generaci zejména v oblasti tělovýchovy a osobního rozvoje.

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi.

Pořádání letních táborů, správa tábořiště v Kančí strži.

poskytování příležitostí pro kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času dětí, mládeže i dospělých a tím i zlepšování životního stylu, zdraví a duševní pohody společnosti organizování akcí s důrazem na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže organizování aktivit s informačním, výchovným a vzdělávacím přínosem poskytování příležitostí pro mezigenerační setkávání hájení zájmů spolku a za tím účelem spolupracování s obcemi, svazky obcí, orgány měst, dalšími organizacemi a jednotlivci .

Dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi Ozvučení akcí Hudební produkci, DJ na party, akce, firemní oslavy, svatby Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání na klíč Dětské karnevaly (Show šaška Vikyho - animace, zábava a hry) www.

Pořádání letních dětských táborů s celotáborovou hrou na nejrůznější motivy .

Od roku 2014 organizujeme zážitkové fantasy tábory pro všechny věkové kategorie.

rekreační sport, organizovaný stolní tenis, pořádání dětského tábora, rekreační táborová činnost .

In-line škola, pořadatel sportovních akcí a dětských příměstských in-line kempů s angličtinou .

TRAMTADADÁ Berte to třeba tak, že jsme z Tramtárie.

Inspirace k založení Veselé vědy byla jasná.

Pořádáme letní tábory pro děti ve věku od 7 do 15 let.

Sportovní školy a tábory pro děti .

Konání letního táboru pro děti.

Organizace se věnuje především první pomoci a chodu stanice Vodní záchranné služby v kempu Keramika na Hracholuské přehradě( 30km západně od Plzně).

ScioCAMPy - rozvojové kurzy pro zvídavé děti od 9 do 16 let.

Jsme outdoorová firma, která se specializuje na sportovně lezecké tábory.

Dězská nezisková organizace, pořádající již 30 let nejrůznější akce pro děti a mládež.

Letní dětský tábor v Zubří u Nového Města na Moravě ve stanech s podsadou, vlastní kuchyní a v blízkosti Zuberského rybníka pro super koupání a loďkování.

Vložte svoji táborovou organizaci zdarma

Každý měsíc uvidí váš tábor desetitisíce rodičů a táborníků. Vložení je zdarma.