Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Strkání zadkem
Dva hráči si stoupnou do kruhu namalovaném na zemi (asi 60 cm v průměru), a to tak, aby k sobě byli zády. Na povel se začnou vystrkovat ale pouze zadky. Ruce se nesmí používat. Kdo je vystrčen, nebo kdo přešlápne, prohrál. Vypadnou-li oba, vítězí ten, kdo se dotkl země později.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2x30 sec.
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Souboj ve výpadu
V kruhu o průměru 180 cm stojí hráč na jedné noze s rukama spojenýma za zády. Druhý hráč zaujme šermířský výpad (podřep výkročný) na obvodu kruhu a předkročenou nohu má uvnitř kruhu asi 30--50 cm za hranicí. Tento druhý hráč se snaží úderem natažené ruky nebo i úchopem vyvést z rovnováhy soupeře, který poskakuje na jedné noze, nebo ho přiměti aby opustil kruh. Poskakující hráč se na druhé straně snaží uhnout před útočníkovýma rukama a přimět ho, aby při neopatrném pohybu pohnul jednou nebo druhou nohou. útočník musí na začátku zaujmout správný šermířský výpad a nesmí se během souboje dotknout země rukou ani nesmí pohnout nohou. Když je boj dobojovány oba hráči si vymění úlohy.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 2 min na dvojici
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: kruh
 
Souboj v dřepu
Dvojice si dřepne čely k sobě a podají si ruku. Na dané znamení začnou táhnout, aby svalili druhého za sebou. (Místo podání ruky se lze přetlačovat dlaní předpažené ruky.)
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dvojice $>$9
 • Pomůcky:
 
Řady proti sobě
Dvě družstva stojí v řadách proti sobě. Mezi nimi čára--hranice, kterou nesmí překročit. Na dané znamení sednou všichni do dřepu a bojují proti sobě. Prohrává ten, kdo přepadne dopředu nebo dozadu, překročí čáru nebo se zvedne z podřepu. Poražený ze hry odstoupí a vítěz pak bojuje proti dalšímu volnému soupeři.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Rychlíci a pomalíci
stejně zdatní hráči). Každá dvojice dostane přetahovací smyčku. Potom se všechny dvojice postaví nahoru na nějakou nakloněnou (lépe nakloněnou a mokrou) louku a na daný signál se začnou přesouvat. Rychlíci se snaží dostat co nejrychleji dolů, pomalíci chtějí zůstat nahoře. Oba dva se ale drží oné smyčky. Hodnotí se pořadí dotažení pomalíků dolů. Po dojezdu všech pomalíků se role prohodí. Pokud je hodně účastníků nebo málo smyček, po louce se vozí jenom část účastníků a zbytek mohutně povzbuzuje.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min na závod
 • Hráči: ~dv
 • Pomůcky:
 
Převal protivníka na záda
Dva hráči sedí proti sobě tak, že se dotýkají prsty nohou. Oba drží na ohnutých loktech a pod ohnutými koleny tyč. Ruce mají sepjaté vpředu před koleny. Po zahajovacím signálu se pokoušejí jeden druhému podstrčit nárty pod chodidla a tlakem vzhůru přinutit soupeře, aby se převalil na záda.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli vhodně
 • Délka: do 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: dvě tyče
 
Přetlak tyčí
Na louce vyznačte v metrových odstupech 11 krátkých čar. Dva hráči uchopí tyč, každý na jiném konci, a postaví se tak, aby označený střed tyče byl přesně nad prostřední čárou. Na povel začne přetlačování. Boj trvá 30 vteřin. Po tu dobu nesmí tyč nikdo pustit. Vyznačené čáry pomáhají vedoucímu určit vítěze a hodnotu vítězství.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: do 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: hladká 3~m tyč, stopky
 
Přetlačování tyčí
Dva hráči čelem k sobě uchopí tyč a na daný povel se snaží jeden druhého přetlačit z vyznačené mety. Přetlačovat se může více hráčů, 2 až 4 na každé straně. Vyhrávají hráči, kteří přetlačili soupeře.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: delší dřevěná tyč, bidlo nebo pod.
 
Přetlačování
Mužstvo se rozdělí na skupiny, počtem i tělesnou silou pokud možno stejné. Z každého mužstva jde pak doprostřed na volné místo jeden hráč. Oba se rozkročí pravou nohou a to tak, že se vzájemně pravou nohou (chodidlem) dotýkají. Pak se uchopí za ruce a cloumáním, výpady i různými úhybnými pohyby se oba snaží, aby protivník ztratil rovnováhu a zvedl to či ono chodidlo, nebo dokonce i upadl. Komu se podaří protivníka takto 'zneškodnit', získává svému družstvu bod. Ztratí-li oba zápasníci rovnováhu současně, nebo není-li zápas vybojován do jedné minuty od startu, je zápas prohlášen za nerozhodný. Každá dvojice bojuje jen jeden zápas. Střídavě si vždy zápasník jedné strany vybírá soupeře (přibližně stejné sily) ze strany druhé. Vítězí samozřejmě družstvo s větším počtem docílených bodů.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště, místnost
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Přetahy
Dva hráči stojí zády k sobě v šermířském výpadu mezi dvěma rovnoběžnými čarami vzdálenými od sebe 3 až 3,5 m. Měli by stát uprostřed mezi čarami a tak blízko sebe, aby se mohli vzájemně uchopit za zápěstí paže mají při tom zůstat v loktech napjaté; jestliže má hráč pravou ruku dlaní vzhůru, levou by měl mít dlaní dolů. Oba soupeři se pak snaží vytrvalým tahem (škubání není dovoleno) přetáhnout svého protivníka celého za čáru. Paže by se neměly v loktech pokrčit ani po signálu: 'Teď!' a nohy a chodidla by se měly posunout, jen když hráč získává nebo ztrácí půdu. Vzájemná poloha nohou a těla by měla zůstat pokud možno stále stejná po celou dobu souboje. (Když bojovník postupuje kupředu, neboli získává půdu, měl by posunout kupředu přední nohu a pak přisunout zadní nohu do nové polohy. Když ustupuje, neboli ztrácí půdu, měl by tlačit svoji zadní nohu dozadu a pak přitáhnout přední nohu do nové polohy.)
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 5 min na dvojici
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Přetahování v kruhu II.
Svažte lano tak, aby bylo na koncích spojeno, a položte je na zem do kruhu. Potom okolo něho nakreslete kruh s průměrem asi o metr větším než je kruh lana. Mezi lano a nakreslený kruh se postaví přiměřený počet hráčů. Na dané znamení uchopí všichni lano a snaží se dostat ven z kresleného kruhu. První, komu se to podaří je vítězem.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lano
 
Přetahování tyčí
Dva hráči zády k sobě uchopí v mírném zapažení tyč. Cílem je přetáhnout soupeře za čáru, k níž jsou obráceni čelem a která je od střední čáry vzdálená 3m.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: delší dřevěná tyč, bidlo nebo pod.
 
Přetahování na kládě
Na kmeni stromu, který je vhodně umístěn vodorovně, jen kousek nad zemí, se označí (šátkem) polovina kmene. Obě družiny si stoupnou na svoji polovinu za sebe a do rukou chytnou provaz. Komu se podaří vydržet na kládě déle, vyhrál. Je dovoleno provazem cukat. Kdo šlápne na soupeřovu polovinu, nebo ze stromu spadne, vypadává.
 • Druh: úpolová
 • Místo: na kládě
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: provaz, vhodná kláda
 
Přetahování lana
Dvě družstva stojí v řadách, obě vzdálena asi deset metrů od lana, které mají mezi sebou na zemi. Na dané znamení se k němu všichni rozběhnou. Obě družstva se snaží lano uchopit a odnést na své výchozí místo. Podaří-li se uchopit oběma družstvům lano současně, nastane přetahování. Vítězí družstvo, které se dříve vrátí s lanem na svoje místo, podmínkou je však, aby se všichni členové družstva lana drželi. Hru lze ztížit tak, že družstva vybíhají z různých postavení, např. sedí nebo leží na zemi, klečí apod.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: lano
 
Přetahování (uvázané lano)
Mezi dvěma stromy je napnuté lano. Uprostřed je pod lanem čára. Na povel se obě družiny rozběhnou k lanu a mají za úkol přetáhnout celé lano na svoji polovinu. Nejdříve jej samozřejmě musí odvázat od stromu na straně soupeře.
 • Druh: úpolová
 • Místo: les
 • Délka: 10 min.
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: lano
 
Přetahovaná ve čtverci
Čtyři hráči si stoupnou do rohů čtverce a touž rukou uchopí svázané lano tak, aby tvořil hrany čtverce a byl napjat. Asi dva metry od hráče ve směru úhlopříčky leží míč. Na dané znamení se čtveřice začne přetahovat a sápat se na míče. Komu se to podaří nejdříve, vyhrává.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lano, čtyři míče
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují