Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Přetahovaná ve čtverci
Čtyři hráči si stoupnou do rohů čtverce a touž rukou uchopí svázané lano tak, aby tvořil hrany čtverce a byl napjat. Asi dva metry od hráče ve směru úhlopříčky leží míč. Na dané znamení se čtveřice začne přetahovat a sápat se na míče. Komu se to podaří nejdříve, vyhrává.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: lano, čtyři míče
 
Přetahovaná
Obě družstva jsou na začátku na užším konci hřiště (každé samozřejmě na jiném). Po zahájení hry se každý snaží dostat protihráče za svůj konec hřiště. Každý, kdo přejde cizí konec hřiště, vypadá z tohoto kola. Pravidla nebrání tomu, aby se několik hráčů domluvilo a pokusilo se odtáhnout silnějšího protihráče.
 • Druh: úpolová
 • Místo: hřiště (rozměrů volejbalového)
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Prorážená zdi
Dvě družstva stojí v řadách proti sobě. Za druhým družstvem je ve stejné vzdálenosti jako je mezi družstvy na zemi nakreslená zeď. Na dané znamení se začne řada čelem ke zdi snažit protlačit skrz řadu protivníka až za zeď. Nepodaří-li se mu to ve stanoveném limitu, vyhrává obránce.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny 8--11
 • Pomůcky:
 
Pozor na chřestýše
Na zemi narýsujeme kruh o průměru 1 m. Hráči se rozdělí do družstev, obvykle bojuje jedno družstvo proti druhému. Pak se postaví do kruhu kolem vyznačeného kroužku, střídavě vždy z jednoho a druhého družstva, chytí se za ruce a snaží se přinutit někoho, aby vstoupil do jedovatého kroužku. Hráči se mu hledí vyhnout úkrokem stranou, skokem na druhou stranu nebo tím, že do něho vtáhnou někoho jiného. Kdo vstoupí do kroužku, byl uštknut a posadí se. Jestliže je hra často přerušována, protože se hráči pouštějí, uděláme pouta, tj. svážeme pevný provaz do kroužků velkých v průměru 15 cm a hráči jsou pak navzájem spojeni držením za tyto kroužky. Když se kruh roztrhne, padá odpovědnost na toho, kdo pustil provazový kroužek z ruky ten je pak vyřazen.
 • Druh: úpolová
 • Místo: hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Plácačka
Dva hráči stojí proti sobě, asi krok od sebe. Každý má nohy u sebe, tedy nerozkročené. Oba mají ruce v loktech pokrčeny vzhůru do výše ramen, dlaněmi ven obrácené. Na povel se snaží vzájemně zasáhnout tak, že každý svými dlaněmi doráží na dlaně protivníka a tímto nárazem se snaží, aby protivník ztratil rovnováhu a byl nucen přešlápnout, čímž by prohrál. Protivník ovšem údery oplácí a někdy před nimi své dlaně neočekávaně uhne, takže pak mnohdy ztrácí rovnováhu naopak ten, kdo útok vedl. Oboustranné úhybné pohyby, klamání i výpady jsou povoleny. Prohrává ten, kdo dříve pohnul nohama nebo kdo se dotkl jiné části protivníkova těla, než dlaní.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště, tělocvična
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Ořech na lžíci
Dva hráči sedí proti sobě na židli a každý z nich má v ruce lžičku, na které je položen vlašský ořech. (Nemáte-li ořech, stačí kulička nebo korková zátka či cosi podobného pohyblivého.) Jeden druhému se snaží vzájemně shodit z jeho lžičky ořech, přičemž svůj ořech se snaží uchránit před spadnutím ze lžičky.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min na dvojici
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: dvě lžičky, ořechy, židle
 
Odtrhni soupeře
Jeden z hráčů se drží pevně za strom nebo za jiný pevný předmět. Druhý hráč se jej pokouší odtrhnout, ale jedině tahem. Počítá se doba, po kterou hráč dokázal vzdorovat. Hráči si mohou místa vyměnit, může se hrát i v družstvech.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Nohama proti sobě
Dva soupeři sedí na zemi proti sobě, chodidly se vzájemně dotýkají a ruce mají položeny na kolenou. Na dané znamení se snaží jeden druhého odtlačit z místa. Vítězí ten, komu se to podaří. Hráči si nesmí pomáhat rukama, ani se jimi nesmí dotýkat země.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Na siláka
Na zemi narýsujeme kruh o průměru 2--3 m podle počtu hráčů. Na dané znamení se snaží hráči jeden druhého vytlačit z kruhu. Kdo zůstane v kruhu poslední, je silák. Při hře jsou ruce založeny na prsou, není dovoleno bojovat nohama.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli venku
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Na krále I.
Ta nejobyčejnější a nejprostší úpolová hra. Když se někde v krajině vyskytne vyvýšené místo (výrazný pařez, kopeček,...) stačí aby na něj kdokoliv vylezl a zavolal "Jsem král" a ostatní již vědí o co se jedná. Hned se jej snaží stáhnout z vyvýšeného místa a sami sebe tam dosadit na místo panovnické. Ctižádostí každého je, aby se dostal, alespoň na chvíli nahoru a mohl zvolat ono "Jsem král." Upozorňuji, že zvláště při této hříčce je třeba dbát míry a nenechat hru přerůst ve rvačku, děti (i vedoucí) se potřebují vyblbnout, ale není třeba je hned zabíjet.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: krátká
 • Hráči: dohromady 9--13
 • Pomůcky:
 
Na balvany
tak, že se nedotýká vůbec země. Ten, kdo zůstane ve hře jako poslední, vyhrává a získává titul 'absolutní balvan'.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e vzáj
 • Pomůcky:
 
Medvěd v~jámě
Jámu vytvoří hráči tak, že se postaví do kruhu a uchopí se za ruce. Jeden z nich zůstane ve středu a představuje medvěda. Medvěd se pokouší uniknout z jámy roztrhnout spojené ruce nebo přelézt nebo podlézt. Když se mu podaří uniknout, všichni hráči se za ním rozběhnou a ten, kdo ho chytí, přebírá roli medvěda. Medvěd se může uchylovat ke lsti, například zdánlivě zaútočí na jedné straně, ale náhle se obrátí a podleze někde jinde.
 • Druh: úpolová
 • Místo: rovné a měkké
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Kuželka
Vytvoříme těsné kolečko a doprostřed umístíme jednoho hráče jakožto kuželku. Kuželka musí stát stále nohama na jednom místě. Do kuželky všichni žduchají a snaží se ji vyhodit s kolečka. Komu propadne ven, ten se sní vystřídá.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: všichni a jeden
 • Pomůcky:
 
Králi, králi dej vojáčka
Hrají proti sobě dvě družstva, která proti sobě vytvoří dvě řady. Začne jedno družstvo a řvou na sebe takto: 'Králi, králi dej vojáčka' 'Jakého?' 'Modrého' 'A kdo jím má být?' ' extit{Pepa}' (Pozn. Za kurzívou psané části dosazujeme dle situace), načež daný hráč ( extit{Pepa}) vyběhne (s rukama za zády) a pokusí se roztrhnout soupeřův řetěz, pokud se mu to podaří, vybere si jednoho z těch dvou, mezi kterými proběhl a ten jde k jeho družstvu. Pokud neprotrhne tak zůstává u soupeře. Opakujeme (a střídáme družstva) tak dlouho, dokud jedno družstvo nevymizí nebo dokud nebrečí nadpoloviční většina dětí.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: $>$5 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Kohoutí zápasy VI.
Dva soupeři stojí čelem proti sobě v kruhu o průměru 2--3,5 m. Oba si založí ruce na prsou, zvednou jednu nohu (v koleně hodně pokrčenou) a vysunou chodidlo dopředu. V tomto postavení se oba soupeři snaží jeden druhého vyvést z rovnováhy nebo vystrčit z kruhu tlakem nohy proti noze. Bojovníci mohou v kruhu volně poskakovat kterýmkoli směrem a libovolně útočit nebo provádět klamné výpady zvednutou nohou. Nesmějí se při tom navzájem dotýkat jiných části těla než volné nohy. Paže musí zůstat stále založené. Po skončení souboje můžeme pro druhé kolo nohy vyměnit.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 2 min na dvojici
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: kruh
 
Kohoutí zápasy V.
Dva protivníci stojí ve velkém kruhu, který měří v průměru 3--5 m, čelem proti sobě na jedné noze a oba drží zvednutou nohu jednou rukou za kotník. Mají-li zvednutou levou nohu, podají si pravé ruce. Oba se pak pokoušejí tahem nebo tlakem vyvést protivníka z rovnováhy nebo ho přinutit, aby překročil obvod kruhu. Bojovníci se nesmějí dotknout země žádnou jinou částí těla než stopnou nohou ani nesměji pustit zvednutou nohu. Soupeři se občas v zápalu boje pustí, ale musí si hned zas podat ruce a pokračovat v boji, dokud se některý z nich neodchýlí od základní polohy na jedné noze.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 2 min na dvojici
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: kruh
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
jezdecký tábor
Zaměření: Koňský
Začátek: 10. 07. 2022
Pořadatel: Margita Duškov…
6500 KčDetail
 
 
Letní tábor pro ro…
Zaměření: Pro rodiče s d…
Začátek: 14. 08. 2022
Pořadatel: 25. Přední hlí…
2000 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Léto je tady a proto opět přijímáme objednávky pronájmů pozemků v krásných lesnatých oblastech Jihočeského kraje v Prácheňském regionu- kraji šumných …
Dobrý den, mám zájem o pozici vedoucí na táboře dětském táboře. Jsem pedagog, zkušenosti s vedením tábora mám, vystudovala jsem speciální pedagogiku, …
Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Hledá se výpomoc do kuchně na tábor Tokániště u Rapšachu, na jihu Čech. Termín je od 22. 7. - 1. 8. 2022. Je zde velmi příjmený kolektiv, super zázemí…

Aktuality

11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.
5.12.2021
Táborový katalog na letní tábory 2022 se pomalu začíná plnit.
20.11.2021
Přípravy na další sezónu pomalu začínají. V tomto období se nejčastěji vymýšlejí celotáborové témata.