Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

HUTUTUTU
Družstvo, které začíná, zvolí jednoho hráče ze svého teamu, který se snaží ulovit členy teamu druhého. Co nejvíce se nadechne a začne vydávat zvuk hututututu, dokud mu nedojde dech. V poli protihráčů se může pohybovat pouze ve chvíli, kdy tento zvuk vydává, pro nadechnutí se musí vrátit ke svému teamu. Protihráče získává tak, že se jich snaží dotknout. Pokud se protihráče dotkne, přechází tento hráč na pole soupeřů. Pokud ale napadený team protihráče chytí a drží ho ve svém poli do jeho nadechnutí, zůstává naopak tento hráč v poli napadených. Družstva se střídají vždy po jednom pokusu. Důležité je, aby si teamy nevolili stále stejného útočníka a naopak se děti co nejspravedlivěji v této činnosti střídaly. Cílem hry je přetáhnout všechny hráče do jednoho teamu. Team, jehož pole zůstane prázdné, prohrál.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Potřebujete pouze křídu či jinou pomůcku, kterou vyznačíte hrací pole
 
HUTUTUTU
Družstvo, které začíná, zvolí jednoho hráče ze svého teamu, který se snaží ulovit členy teamu druhého. Co nejvíce se nadechne a začne vydávat zvuk hututututu, dokud mu nedojde dech. V poli protihráčů se může pohybovat pouze ve chvíli, kdy tento zvuk vydává, pro nadechnutí se musí vrátit ke svému teamu. Protihráče získává tak, že se jich snaží dotknout. Pokud se protihráče dotkne, přechází tento hráč na pole soupeřů. Pokud ale napadený team protihráče chytí a drží ho ve svém poli do jeho nadechnutí, zůstává naopak tento hráč v poli napadených. Družstva se střídají vždy po jednom pokusu. Důležité je, aby si teamy nevolili stále stejného útočníka a naopak se děti co nejspravedlivěji v této činnosti střídaly. Cílem hry je přetáhnout všechny hráče do jednoho teamu. Team, jehož pole zůstane prázdné, prohrál.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: křída či jiná pomůcka pro vyznačení hřiště
 
Křížem nebo rovně
všichni hráči si stoupnou, nebo sednou do kruhu tak aby na sebe viděli. Jeden stojí uprostřed a předá hráči tužku.Při tom řekne třeba rovně úkolem dalšího hráče je předat tužku dál a říct rovně nebo křížem předal li ji správně řekne mu vedoucí správně, v opačném případě špatně. Úkolem je přít na to co je správně nebo špatně? Většinou si všichni myslí že je to v pozici předávané tužky. Ale stačí se podívat na nohy, v jaké pozici je předávající má -) je to třeba výborná hra do vlaku, nebo do deště.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: tužka, nebo větvička
 
atzerz
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Nálety na New York
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Famfrpál
Hráči jsou rozděleni na dva stejně silné týmy. Na dostatečně velkém hřišti vytvoříme tři brány na každé straně na okraji hřiště (kruhy o průměru cca 2 metry, rozložení jako kruhy v opravdovém Famfrpálu - viz obrázek). V každém týmu se určí dva „odrážeči“ a „chytač“. Ostatní hráči představují klasické útočníky a obránce. Do posledního detailu je hra popsána v přiloženém PDF, které zpracovali Tojstoraci!
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: 3 míče (kopačák + 2 volejbalové), 6 lan (10m), šátek
 
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky:
 
Přineste mi...
Hru můžeme hrát ve družinách nebo (při menším počtu - do deset hráčů) také ne jednotlivce. Hraje se na několik kol, za kždé kolo získá body jeden subjekt (družina či jednotlivec), body se sčítají, vyhrává ten s největším počtem bodů. Cílem každého kola je přinést věco podle zadání, a to (opět podle zadání) co nejvíce neo ci nejrychleji. Věci, které se nosí, můžou být odkudkoliv (případně můžeme vymezit území - např. jídelna, klubovna, pokoje...) a po každé kole se vrátí zpátky. Jednotlivé úkoly můžou znít například takto: 1) Přineste mi co nejvíce věcí začínajích na T (nosí se tužka, trepky, tepláky...) - časovém limitu jedné minuty. 2) Přineste věci, jejichž první písmena vytvoří slovo BOUŘKA, KOŠTE, LAPTOP, KOČKA, ŽIDLE, atd. 3) Přineste mi co nejvíce červených věcí - v časovém limitu jedné minuty. 4) Přineste mi pět zelených věcí 5) A tak dále... fantazii se meze nekladou.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Stopky (hodinky) a co děti přinesou
 
Lov zvířátek
Před začátkem hry se po lese se rozhází papírky se zvířátky. Když hra začne, vpustí se děti do lesa a musí lovit. Podstata hry spočívá v tom, že lov probíhá pusou bez užití rukou. Děti tak najdou papírek, padnou na kolena a pusou ho uchopí. Pak utíkají k vedoucímu, který za dané zvířátko zapíše počet bodů. Většinou platí, že velká zvířátka jsou za víc bodů než malá. Děti tak loví hlavně slony, koně, lvy a podobné. Myška nechá každého klidným. Aby hra nebyla nudná, je do lesa vpuštěna hlídka - jedná se o vedoucí nebo praktikanty, kteří loví zvěř. Děti se pak musí před nimi uchránit. Pokud vedoucí dítě chytí, to na místě polapení vyplivne obsah tlamy a musí jít lovit jinam. Protože je možné najednou mít v puse více papírků, tak hlídka primárně chytá děti, které jich mají víc - o to větší akce pak hru provází.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Papírky se jmény, nebo lépe s obrázky zvířátek. Ideální je počet kolem 10 papírků na každé dítě.
 
Obsazení tábora bílými tvářemi
Tábor obsadí bílé tváře (vedoucí). Každý oddíl má své stanoviště – cca 200 m od tábora. Odtud po odpískání začátku vyráží k táboru, ve kterém jsou rozmístěny lístečky se šestimístnými až osmimístnými kódy. Jeden z družiny (může být i praktikant) zůstává a zapisuje kódy, které mu ostatní řeknou. Ti si musí kód zapamatovat, lístečky musí zůstat na místě. Můžou si jich současně zapamatovat i více. Když však někoho vedoucí uvidí, zavolá si ho a podrobí „mučení“. Mučení se skládá z opakování básničky s písmenky a čísly, aby zajatec zapomněl všechny kódy, které si mezitím zapamatoval. Po propuštění z mučení se musí nahlásit na svém stanovišti a poté teprve znovu vyrazit do tábora. Vyhrává ten oddíl, který má nejvíce správných kódů.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Papíry (čtvrtky), propisky/fixy.
 
Alibi
Čtyři vedoucí představují čtyři lupiče (případně jiný počet podle počtu družin), kteří vyloupili banku v nedalekém westernovém městečku. Navzájem si však poskytují alibi. Děti byly požádány o pomoc při výslechu. Každá družina má k dispozici na 10 minut jednoho podezřelého a musí pomocí otázek a jeho odpovědí dokázat, že alibi mají smyšlené. Po deseti minutách se jednotliví podezřelí u skupin střídají. Každý oddíl si přitom zapisuje nesrovnalosti ve výpovědích jednotlivých podezřelých důkazy a k nim i čas, ve kterém to zjistili. Boduje se počet nesrovnalostí a v případě shodnosti rozhoduje i čas.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Papíry, propisky a stopky.
 
Ruce nahoru
Všichni stojí a na povel „Teď“ vzpaží ruce. Musí je udržet nad hlavou a NATAŽENÉ v lokti co nejdéle. Zapisuje se pořadí, ve kterém to už děti nevydržely a daly ruce dolů. Celkové pořadí se určí jako součet pořadí jednotlivců.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Seznam dětí a propiska.
 
Lov bizonů
Každý oddíl se rozdělí na 3 lovce a zbytek zvířat (1x orel, 3x medvěd a zbytek bizoni). Každý dostaneš zápěstí barevný pásek a 3 barevné lístečky coby životy podle toho, co je zač (lovec – černá, orel – modrá, medvěd – žlutá, bizon – červená). Na herní plochu se nejdříve vypustí zvířata, poté i lovci a ochránci zvířat (vedoucí). Cílem lovců je pochytat co nejvíce cizích zvířat, přičemž orel má hodnotu největší (3 body), poté medvěd (2 body) a nejnižší bizon (1 bod). Chycení rovná se dotyk. Při chycení odevzdá zvíře jeden život lovci a ten jej nechá běžet (žádný jiný lovec nesmí čekat v nejbližším okolí). Pro zvíře hra končí, ztratí-li všechny životy. Lovci se musí mít na pozoru i před ochránci zvířat (vedoucí). Když jsou lovci chyceni, musí odevzdat všechny své dosud nashromážděné lístečky, přičemž ochránci je můžou průběžně odevzdávat svému vedoucímu na startu, kde jsou všechny lístečky už nedotknutelné. Počítá se celkový počet lístečků: jak uchráněných zvířaty, tak získaných lovci, podle bodů uvedených výše.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Barevné papíry (černý 2x, bílý 1x, modrý 2x, žlutý 4x a červený 7x).
 
Indiánský tanec
Každý družina má za úkol vymyslet se a naučit nějaký indiánský tanec, do kterého se všichni aspoň na chvíli zapojí. Tance se předvádí u večerného ohně. Použít můžou družiny jakékoliv pomůcky. Hodnotí se vzhled účastníků, samotný tanec i to, nakolik se ho zúčastnili všichni členové.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Žádné - je co si obstarají samy děti.
 
Výroba plavidla
Úkolem družiny je vyrobit z přírodních materiálů v časovém limitu takové plavidlo, které všechny (nemusí najednou) členy družiny převeze přes nějakou vodní plochu. Hodnotí se přitom vzhled, efektivita (zda se nepotápí, jak je rychlé… atd.) a jak moc mokří se dostanou členové na druhý břeh. Pokud plavidlo vydrží, může se svézt i někdo z vedoucích, aby plavidlo prověřil „z blízka“.
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Přírodní zdroje, provázek, lepidlo, pilky, sekerky, hřebíky...
 
Polínka
Úkolem každé družiny je co nejrychleji udělat 1000 polínek přiměřené velikosti a tloušťky. (Tento počet zabere celé dopoledne, případně můžeme zadat čas a vítěze určíme podle toho, kdo udělá polínek více). Současně můžeme hodnotit i kvalitu polínek – tloušťku, délku, kvalitu dřeva…
 • Druh:
 • Místo:
 • Délka:
 • Hráči:
 • Pomůcky: Pily, sekyrky, ochranné rukavice...
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Army
Zaměření: Pobyt v přírod…
Začátek: 15. 07. 2023
Pořadatel: Draci z Tennes…
3900 KčDetail
 
 
Letní tábor u koní…
Zaměření: Koňský
Začátek: 02. 07. 2023
Pořadatel: Šťastný statek
3900 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.