Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Kohoutí zápasy III.
Postaví se do kruhu, který zvěří v průměru asi 2 m. Oba se předkloní a uchopí se vzájemně rukama za kotníky. V této poloze se snaží vystrčit soupeře rameny z kruhu. Vítězí ten, kdo porazí svého soka nebo ho přiměje k tomu, aby pustil kotníky.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 2 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Kohoutí zápasy II.
Při této hře stojí oba protivníci na jedné noze a druhou nohu drží opačnou rukou za kotník ve vzduchu za zády. Druhá ruka je také za zády a podepírá první ruku v lokti. V tomto postavení se k sobě přiblíží; oba se snaží porazit soupeře, přinutit ho, aby pustil zvednutou nohu, nebo ho vytlačit z kruhu; v obou případech končí kolo a vítěz dostává 1 bod. Když oba protivníci spadnou nebo pustí nohu nebo společně opustí kruh, boj končí nerozhodně. Zápas se skládá ze tři, pěti nebo sedmi kol.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Kohouti vsedě
Dva soupeři sedí na bobku, ruce mají založeny na prsou, jako při obyčejných kohoutích zápasech a při poskakování do sebe vrážejí. Prohrává ten, kdo upadne na zem. Možno hrát též o mistrovství klubu.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 2 min na dvojici
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky:
 
Kohouti v kleci
je vytlačit ostatní hráče z kruhu nebo je donutit stoupnout si na obě nohy současně.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 10 min
 • Hráči: tojí v kruhu n
 • Pomůcky:
 
Kdo koho přetáhne?
Všichni hráči se rozdělí do dvojic tak, aby ve dvojicích byli hráči přibližně stejně silní. Máme-li smíšený oddíl, uděláme zvlášť dívčí a chlapecké dvojice. Na zemi nakreslíme čáru. Dvojice se postaví podél ní. Tak se vytvoří dvě družstva. Jsou od sebe vzdálena na jeden krok. Na znamení organizátora hry se hráči ve dvojicích berou za ruce. Na druhé znamení se každý snaží přetáhnout svého protivníka za čáru. Hráč, který překročil oběma nohama čáru, je zajatec a vypadá ze hry. Ten, který ho přetáhl, může nyní pomoci některému hráči u svého družstva: chytne ho oběma rukama kolem-pasu a spolu s ním se snaží přetáhnout vzpírajícího se protivníka. Družstvo, které přetáhne více zajatců, vítězí. Hru můžeme dvakrát opakovat.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Kanada
Natáhne se dlouhé lano a každý hráč ho chytne na jednom konci. Po odstartování se každý z nich snaží udržet ho a naopak vyrazit ho z ruky dalšímu hráči. Povolené je všechno (trhnutí lanem, dělání vln, švihání toho druhého,...). Jen ti nejdrsnější vydrží úplně všechno a lano udrží.
 • Druh: úpolová
 • Místo: volné prostranství
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: lano
 
Indiánský závod
Chlapci jsou ve dvou řadách zády k sobě. Hráč A v každé dvojici leží na zemi na břiše. Hráč B zvedne kotníky hráče A ke svým ramenům (drží je tak, že palec směřuje dovnitř a prsty ven). Pak začne postupovat kupředu. Hráč A musí couvat po rukou. Do dvojic vyberte spoluhráče stejně velké a silné.
 • Druh: úpolová
 • Místo: rovné
 • Délka: 2 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Eskymácké přetahování za krk
Dva zápasníci se proti sobě kleknou na všechny čtyři. Mezi nimi uprostřed je čára. Oba mají mezi sebou napnutý řemen (za temenem hlavy). Na povel se snaží toho druhého přitáhnout k sobě.
 • Druh: úpolová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2x2 min.
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: pevný pásek
 
Dobývání středu kruhu
Na zemi vyznačíme dva soustředné kruhy, jeden o průměru 4 m a druhý 7 m. Obránci kruhu tvoří jedno družstvo. Mohou se pohybovat pouze po vymezené ploše mezi kruhy. Druhé družstvo, dobyvatelé kruhu, se snaží vrhnout na obránce a snaží se je vytáhnout z mezikruží. Naopak obránci se snaží vtáhnout útočníky do středu kruhu. Kdo byl přinucen přestoupit kruh oběma nohama, stává se zajatcem. Na každé straně hraje stejný počet hráčů. Vítězí družstvo, kterému se v určitém čase podařilo vtáhnout nebo vytáhnout více protihráčů. Hru je možné hrát také tak, že za každého hráče se počítají body a ty se při několika hrách sečtou.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Boj v~ringu
Označí se (třeba senem) kruh v trávě. Každý z bojovníků má zavázané oči a má za úkol vypráskat toho druhého z ringu. To je vše, snad jen dodat, že by se přitom nemuseli zabít.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: šátek
 
Boj v kruhu na jedné noze
Na zemi vyznačíme kruh o poloměru asi 3 m. Dvě družstva hráčů jsou promíchaná v kruhu, přičemž hráči stojí jen na jedné noze a snaží se vzájemně z kruhu vytlačit, nebo přimět soupeře k našlápnutí na obě nohy. Vítězí družstvo, kterému zůstane v kruhu více hráčů. Hru můžeme hrát i tak, že bojuje jeden proti druhému a kdo zůstane poslední v kruhu a na jedné noze, je vítězem.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, tělocvična
 • Délka: 20 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky:
 
Boj o trůn
Jeden hráč stojící na velkém plochém kameni (trůnu) představuje krále, druhý proti němu podniká nájezdy na jedné noze. Smí krále vystrčit nebo vytlačit, musí mít však stále jednu nohu zdviženou (jinak je útočník poražen). Potom si hráči vymění úlohy a hra pokračuje.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky: plochý kámen
 
Boj o ostrovy
Na hřišti vyznačíme několik ostrovů--kruhů o průměru 2--3m. za čarou a obránci po třech až pěti na jednotlivých ostrovech. Na dané znamení začnou útočníci vytahovat, vytláčet či vynášet obránce z jejich ostrovů. Obránce je vypuzen, dostane-li se oběma nohama z kruhu. Je-li venku, bojuje dál o svůj ostrov. Vítězí ti, kdož mají obsazeno více ostrovů.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 10 min
 • Hráči: e rozdělí na ob
 • Pomůcky:
 
Boj o oblázek
Rozdělte hráče (oblečené jen do plavek a bez bot) do dvojic tak, aby ve dvojici byli stejně zdatní jedinci. První označí v trávě asi metrové kruhy a do jejich středu položí oblázek velký jako dlaň. Potom zaujmou ve svém kruhu bojové postavení. Druzí se zatím kolem kruhů připraví k útoku a na dané znamení zaútočí. Mají jediný úkol: zmocnit se soupeřova oblázku a vynést jej z kruhu. Jakmile se mu to podaří, zvolá ,,mám!' a hra pro něj končí. Obránce smí chránit svůj oblázek všemi dovolenými způsoby, nesmí jej však brát do ruky.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: jeden hladký oblázek na dvojici
 
Boj o hrad
Vysypeme pískem (nebo jakkoliv vyznačíme) půdorys hradu a rozdělíme oddíl na dvě stejně početná družstva. Jedno družstvo bude hradní posádka a druhé obléhatelé. Obránci zaujmou místo uvnitř hradu, obléhatelé se rozestaví po obvodu. Na povel začne souboj, obléhatelé se snaží vytáhnout hradní posádku z hradu a naopak hradní posádka se snaží vtáhnout obléhatele do hradu. Kdo z hradní stráže je celým tělem vytažen z hradu, stává se obléhatelem, a naopak. Zvítězí to družstvo, které na svou stranu přetáhne všechny protihráče, popř. družstvo, které bude po vypršení časového limitu početnější. Obměna: Hra je přehlednější a rychlejší, pokud přetažení hráči vypadávají. V tomto případě vítězí družstvo, kterému nakonec zbude aspoň jeden hráč.
 • Druh: úpolová
 • Místo: rovné místo
 • Délka: 30 min
 • Hráči: dvě skupiny
 • Pomůcky: k vytyčení obdélníku
 
Bitva na šachovnici
Nakreslete si několik stejně velkých polí. V tělocvičně křídou, venku na zem kouskem dřeva. Pole leží za sebou a vedle sebe, asi jako na šachovnici. Všichni hráči vstoupí do prvního pole a na dané znamení se snaží jeden druhého vytlačit do předem domluveného pole. Ten, kterému se podaří zůstat poslední v prvním poli, je vítězem prvního kola. Potom se tento postup opakuje ve všech ostatních polích. Každé kolo zanechává za sebou jednoho vítěze. Na závěr je možno uspořádat vylučovací kolo vítězů.
 • Druh: úpolová
 • Místo: rovná plocha
 • Délka: 90 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: dřevo či křída
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
PAINTBALLOVÝ TÁBOR…
Zaměření: Paintballový
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
4490 KčDetail
 
 
BUBNOVACÍ TÁBOR Dj…
Zaměření: Hudební
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3890 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují