Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Ať soupeř vstane
Dva bojovníci sedí na zemi čelem proti sobě, nohy mají lehce pokrčené (dotýkají se vzájemně prsty chodidel) a mezi sebou drží tyč. Jeden má ruce zevně, druhý zevnitř. Na pokyn se snaží tahem přinutit druhého, aby vstal.
 • Druh: úpolová
 • Místo: louka
 • Délka: do 5 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: tyč
 
Zvěřinec
Každý hráč dostane kousek papíru, číslo a jméno některého zvířete, například 1. slony 2. myš atd. Vedoucí pak postupně vyvolává jednoho hráče po druhém k tabuli, aby tam namaloval to zvíře, které má uvedeno na svém papírku. Na kresbu je vymezena 1 minuta. Ostatní hráči se pokoušejí uhodnout zvíře na tabuli a svůj úsudek zapíší spolu se správným číslem na zvláštní papír. Když je seznam úplný, vedoucí čte správná jména a hráči opravují chyby. Pokud se hry neúčastní dost hráčů umělecky nadaných, výsledky bývají strašné.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli, u tabule
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: křída
 
Zpěvánky
Soutěží dva, nebo ještě lépe více alespoň tříčlenných celků. Jedna skupina začne zpívat nějakou písničku, po určité době ji přeruší, počítá pomalu do tří a další skupina musí zazpívat jinou píseň, v níž se vyskytuje nějaké slovo z předešlé písně. Skupina, která si nemůže vzpomenout na další píseň pochopitelně vypadává. Tutéž píseň není možné použít vícekrát. Obory písní doporučujeme neomezovat.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Zpěvácký souboj
Uspořádáme ho stejně jako řečnický souboj, protivníci však nemluví, ale současně zpívají různé písničky. Někdy soutěži místo dvou jedinců dvě skupiny. Při další obměně pískají soupeři různé melodie.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dva
 • Pomůcky:
 
Vyprávěčka
Jeden z nás začal vyprávět legrační smyšlený příběh a najednou uprostřed věty přestal. Na koho ukázal, ten musel v příběhu pokračovat. Po několika větách i on skončil a ukázal na dalšího. A tak se pomalu odvíjel příběh námi všemi vytvořený.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 15 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky:
 
Vlastní večer
Na začátku akce se zvolí téma a každý účastník na něj má napsat povídku, básničku, hru, fejeton, reportáž... Literární výtvory se čtou v průběhu jednoho večera.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 90 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: papír a tužky
 
Vernisáž
Družstva dostanou za úkol na určitý námět (např. bazilišek) pomocí papíru, pastelek a přírodního materiálu vytvořit pod vedením uměleckého vedoucího své umělecké dílo. Výtvory se pak vystavují a hodnotí.
 • Druh: umělecká
 • Místo: se stolem
 • Délka: 120 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: lepidla, nůžky, pastelky, čtvrtky, krepák atd.
 
Uhodní píseň
jejíž část jim vedoucí zapíská nebo zahraje.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: rčují
 • Pomůcky:
 
Slepcova kresba
Každý hráč dostane list papíru a pastelku. Pak si všichni sednou kolem stolu se zavázanýma očima a vedoucí hry zvolí nějaký poměrně jednoduchý předmět, který mají za úkol nakreslit, jako např. dům, strom, obličej apod. Když je kresba hotová a všichni se domnívají, že úkol splnili, požádá je, aby obrázek ještě doplnili, jako např.: přikreslete na stromě ptáčka a v pozadí kopec nebo nakreslete v ústech cigaretu či třeba nakreslete do oken záclony a auto před vchodem. Zvítězí nejhezčí obrázek.
 • Druh: umělecká
 • Místo: u stolu
 • Délka: 40 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: pastelky a papír
 
Portréty
po levici. Vedoucí pak portréty sebere, očísluje, aby je bylo možno identifikovat, a pak je vystaví. Hráči se snaží uhodnout, koho který portrét představuje.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 30 min
 • Hráči: edí v~
 • Pomůcky: papíry, tužky
 
Pokračování příště
Všichni hráči potřebují tužku a větší papír. Dohodnou se, co se bude kreslit, zda muž či žena nebo zvíře. Začíná se od hlavy, kterou všichni nakreslí, založí papír tak, aby nebylo vidět co nakreslili, a podají svému sousedu. Ten pokračuje v kresbě krku a stejným způsobem odevzdá papír dalšímu hráči. Postupně se tak nakreslí ruce, trup k pasu, nohy ke kolenům, nohy ke kotníkům. Předposlední přikreslí boty a poslední připíše, koho portrét představuje. Na závěr se uspořádá výstava portrétů.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady, max. 10 lidí
 • Pomůcky: tužka a větší papír pro každého hráče
 
Písničkáři
Soutěž je ideální pro znalce národních, lidových, trampských, folkových a jakýchkoliv jiných písní. Vedoucí hry klade soutěžícím jednotlivcům nebo i družstvům různé otázky a odpověď smí dostat jedině písničkou, nebo její částí. Vyhrává to družstvo nebo ten jednotlivec, které odpoví na nejvíc otázek.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: otázky
 
Písně
Vedoucí určí jedno slovo (voda, kůň,...). Úkolem posádek je zazpívat alespoň jednu sloku písně, kde se dané slovo vyskytuje. Posádky se střídají, písně se nesmí opakovat. Posádka, která zpívala jako poslední, začíná druhé kolo.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: libovolná
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 
Picassův ateliér
Družstva soutěží v nakreslení určitého výjevu--např. zvířete (osla, slona, žirafy apod.). První kreslíř nakreslí na tabuli se zavázanýma očima hlavu určeného zvířete, druhý kreslíř si zjistí polohu nakreslené hlavy vzhledem k okrajům tabule, pak mu vedoucí hry zaváže oči a hráč nakreslí tělo zvířete. Třetí nakreslí stejným způsobem nohy a čtvrtý ohon. Určená umělecká porota ocení dílo a přidělí mu 1--5 bodů. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů. Námět možno měnit: tank, letadlo, výsadkář apod.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: čtyřčlenné skupiny
 • Pomůcky: kreslící potřeby, papír, šátky
 
Pět teček
Vedoucí hry si připraví tolik listů papíru, kolik je hráčů. Na každý nakreslí 5 teček a rozdá je hrajícím. Úkolem každého je nakreslit lidskou postavu tak, aby z těchto pěti teček měla dvě na rukou, dvě na špičkách nohou a pátou na špičce nosu. Chcete-li, aby všichni měli stejnou předlohu, složíte papíry na sebe a tečky propícháte špendlíkem. Na daný povel začínají hráči kreslit všichni samostatně. Nakukovat přes rameno k sousedovi se nepovažuje za čestné. Po skončení hry se obrázky vystaví, posoudí a nejlepší ocení.
 • Druh: umělecká
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papír s tečkami a tužka pro každého hráče
 
Návštěva galerie
Je to vlastně soutěž o nejhezčí sochařské dílo. Úkolem každého hráče je uplácat ze sněhu co největší sněhové špalky, a pak z nich vytvořit sochu. Výrobek musí být pouze ze sněhu. Předem určíme hráčům čas a kategorie, ve kterých bude nakonec probíhat hodnocení.
 • Druh: umělecká
 • Místo: na mokřejším sněhu
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: lopaty, lžíce, nože
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
TANEČNÍ TÁBOR
Zaměření: Taneční
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3790 KčDetail
 
 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 02. 07. 2022
Pořadatel: Marcela Jelínk…
3990 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti s možností zástavy i druhé v pořadí. Exekuce ani dražba pro nás nejsou překážkou. Vaši situaci posoudíme a ř…
Pro naše tábory hledáme na léto 2022 zapůjčení stanů s podsadou. Za nabídky předem děkujeme.
Dobrý den, zdravím všechny tábornice a táborníky! Tým Spolku táborníků Čmuďajs zoufale shání mladé praktikanty/praktikantky cca ve věku 15-20 let, je…
Pro rok 2022 na měsíc srpen, hledáme zkušené zdravotníky,programový vedoucí,kuchaře,zásobovače pro organizování tábora. Přesné info poskytneme přes e-…

Aktuality

Táboření 20.7.2021
Táborová sezóna běží dobře. Počty turnusů, dětí i zkontrolovaných táborů odpovídají běžnému roku. Čísla jsou o něco vyšší.
Táboření 5.6.2021
Informace o podmínkách testování na táborech se neustále mění. Ale již víme, že TÁBORY BUDOU!
Táboření 5.4.2021
V katalogu máme 970 běhů táborů, což odpovídá běžnému roku. Z toho usuzujeme, že většina pořadatelů boj s Covidem nevzdává, rovněž počítá s tím, že letní tábory budou a svoje turnusy připravují