Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Tanec se lžící
Tanečníci drží ve spojených rukou (chlapec v levé, dívka v pravé) lžičku s vodou (vajíčkem, pingpongovým míčkem atd..). Jejich úkolem je přetančit sál nebo určenou trasu a vodu nerozlít (nebo neztratit přenášený předmět).
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, lžíce, voda, pingpongové míčky
 
Tanec s bramborami
Každý taneční pár dostává za úkol protančit určitou vzdálenost v místnosti, přičemž hoši musí během tance držet mezi koleny umytý brambor nebo míček. Jakmile začnou tančit, začínají znovu od začátku, nebo vypadávají (podle časových možností). Rozhoduje čas a šikovnost.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, pro pár větší brambor, citrón, jablko, míček...
 
Tanec s balónky II.
a) Každá dvojice drží nafouknutý balónek. Musí zničit balónky ostatních dvojic, aniž by přišla o svůj. Zničením balónku vypadává dvojice ze hry. b) Každému tanečníku se přiváže k noze balónek. Při tanci se musí každý pár snažit, aby jeho přičiněním praskly balónky těch druhých, zároveň však musí uchránit svůj vlastní. K destrukci nesmí být použito rukou. Vhodný hudební doprovod tvoří ty tance, v nichž se tančící pár stále drží (valčík, polka, foxtrot...). c) Mezi tančící páry je vyhozen balónek. Úkolem tanečníků je udržovat balónek stále ve vzduchu. Ten pár, který měl poslední dotyk před pádem balónku na zem nebo který balónek prorazí, vypadává.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, balónky pro všechny, provázek
 
Tanec s balónky I.
Taneční páry se připraví k tanci, dámy si přivážou ke kotníku nafouknutý balónek. Smyslem hry je uchránit si při tanci svůj balónek. Pánové tančí a šlapou dámám na...balónky, dámy se snaží uhýbat. Komu balónek praskne, odchází z parketu, komu zůstane jako poslednímu, vyhrál.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: zdroj hudby, balónky
 
Tanec pod provazem
Uprostřed sálu natáhnou dva účastníci provaz přes celý sál. Nejdříve jej drží vysoko nad hlavou, postupně ale jeho výšku snižují. Úkolem tančících párů je podtančit provaz z jedné strany sálu na duhou. Přitom se nesmí tanečníci pustit, ani dotknout země jinou částí těla než chodidly. Ten pár, který upadne nebo se pustí z normálního tanečního držení, vypadává ze hry.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby, provaz
 
Tajná zpráva
První z každého družstva řekne vedoucí nějaký kratší text, který si nesmějí nikam poznamenat, ale snaží se ho co nejpřesněji zapamatovat. Po odtančené taneční skladbě, popřípadě i po více skladbách, sdělí první zapamatovaný text druhému členu družstva. Po další skladbě druzí třetím atd. až do konce. Poslední členové družstev po tanci již text nepředávají, ale zapíší na papír. Poté se přečte původní text a nově vytvořené texty jednotlivých družstev. To, které je obsahově původnímu textu nejblíže, vyhrává. Vhodné je připravit text o 5--8 větách, bez složitých souvětí, tak aby se dala jedna věta vypustit, aniž by text ztratil na srozumitelnosti.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 60 min
 • Hráči: 2--4 skupiny
 • Pomůcky: zdroj hudby, pro skupinu texty, papír a tužka
 
Seznamovací mazurka
Účastníky necháme rozdělit, nebo je sami rozdělíme do párů. Páry se postaví do jednoho nebo více kruhů okolo místnosti tak, aby měli všichni dostatečný prostor na tanec. Pak si všichni zopakují, jak se tančí mazurka. (pro zapomnětlivé: žena stojí zády k muži, oba se drží za ruce pokrčené v loktech (jako když se vzdávají). Po prvních taktech začínají všichni tančit tak, že nejprve ukročí dvakrát vlevo (každý úkrok na tři doby), pak dvakrát vpravo (opět co úkrok to tři doby). Na další tři doby otočí tanečník mírně tanečnici k sobě nejprve doleva a pak opět doprava (každé pootočení na tři doby). Základní figura končí tím, že se tanečnice otočí kolem své osy pod zvednutou rukou tanečníka. Vše se znovu a znovu opakuje. Účelem seznamovací mazurky je seznámit se navzájem a samozřejmě s tím partnerem či partnerkou, který nám ,,padl do oka'. Základní figura se při hře obmění tak, že ve chvíli, kdy se žena otáčí k tanečníkovi vlevo, tanečník se představí a např. sdělí odkud je (další stručné osobní informace záleží na zadání vedoucím hry--konferenciérem). Když se žena otáčí k tanečníkovi zprava, představuje se ona. Na závěr figury však otáčí pod jeho rukou, přechází k dalšímu tanečníkovi v kruhu (řadě). Její tanečník zase přebírá další partnerku zepředu.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj hudby (mazurka)
 
Psaníčková
Tanečníci normálně tancují, přitom mezi nimi putuje obálka s úkoly. Každý úkol je napsán na zvláštním lístku. Hudba se náhle přeruší. Ten pár, který má u sebe psaní, si musí vytáhnout jeden lístek s úkolem. Úkol pár splní a předvede jej ostatním. Vedoucí hry průběh okomentuje, po skončení předá obálku jinému páru a spouští znovu hudbu. Hra pokračuje do vyčerpání úkolů.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: zdroj taneční hudby, obálka s úkoly
 
Hledání II.
Hoši odejdou doprostřed sálu. Děvčata se posadí na připravené židle do rohů. Chlapcům se zavážou oči a přidělí se jim zvuk, který bude vydávat jejich partnerka. Na dané znamení musí každá dívka vydávat určený zvuk, např. A, O, I, U, případně zvuky zvířat jako haf, haf, vrr, mňau.... Úkolem chlapců je v co nejkratším termínu nalézt své děvče, dále poslepu poznat, o koho jde. Poté co pozná, kdo je jeho partnerka, může si sundat šátek a pár se dává do tance. Po celou dobu hraje tlumeně taneční hudba.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 10 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: šátky pro polovinu hráčů, zdroj hudby
 
Cvrnkaná
Na stůl se postaví láhev a na ni volně zátka. Úkolem hráčů, kteří přicházejí z určité vzdálenosti v rytmu hudby, je zátku z láhve cvrnknutím shodit. Hráč se nesmí v žádném případě u láhve zastavovat, nesmí pokrčit ruku a ani nesmí cvrnkat ze strany. Zkouška vypadá na první pohled jednoduše, ale dosáhnout úspěchu není zrovna snadné. Výhodně lze tuto zkoušku použít při soutěžích, kdy potřebujeme z většího množství zájemců vybrat jen několik účastníků.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: 50 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: láhev, zátka, hudba
 
Citrónový tanec
Při této hře má každý pár za úkol udržet mezi čely citrón, jablko, pomeranč nebo třeba tenisák nebo bramboru (umytou). Při hře se stále tančí. Pár, kterému předmět spadne ze hry, odpadá. Vhodné je střídat rytmy, neboť pak musí pár vynaložit daleko větší úsilí na udržení předmětu.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 15 min
 • Hráči: páry
 • Pomůcky: citrón nebo předmět jeho velikosti, zdroj hudby
 
Cesta s překážkami
Tanečníci se pohybují v párech v kruhu tanečním krokem nebo tancem. Hudba se po chvíli přeruší a vedoucí hry vždy oznámí, jaká komplikace nastala a jaké překážky je třeba při tanci překonat. Příklady překážek: zlomená noha dívky--tanečník přenáší svoji dívku na zádech, zlomená noha obou--drží se za ruce a poskakují po jedné noze, voda--tanečník si vyhrne nohavice a brodí se, děvče pokračuje v chůzi naboso nebo jen v punčochách, pokud voda dál stoupá, nese hoch dívku v náručí (pokud ji unese), les--ze židlí se vytvoří překážková dráha, kterou musí tanečníci bez úrazu (dotyku) protančit, atd.
 • Druh: taneční
 • Místo: volná plocha
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: dvojice
 • Pomůcky: zdroj taneční hudby
 
Zkouška rychlosti a obratnosti
Organizátor hry označí start a několik met podle zdatnosti hráčů a počtu družstev. Je možné měřit čas družstvům závodícím na jedné trase postupně za sebou. Rovněž je možné závodit na dvou trasách vyřazovacím způsobem. Dále je možné nechat závodit všechna družstva najednou. Dále si organizátor hry ke hře přichystá hrací předměty (balónky, šišky apod.) Hra může probíhat v mnoha obměnách a kombinacích (postupné ukládání či sbírání předmětů, slalomy, driblingy, šťouchání, popředu, pozadu apod.)
 • Druh: sportovní
 • Místo: trať
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dle úkolů a možností
 
Špaček
Je to stará lidová hra, velmi jednoduchá a pochopitelná a přitom velmi dramatická. Hraje se na hřišti tvaru kruhové výseče s pravým úhlem a s délkou ramen 100--140 m. Ve vrcholu úhlu je do země zabudovaná cihla a před ní je vyhlouben podélný žlábek. Čára je čtvrt kružnice o poloměru 5 m. Ke hře je potřeba špaček, pálka a prkýnko. Na začátku se pólaři rozestoupí na čáře. První pálkař položí špačka napříč přes žlábek a držadlem pálky ho vyhodí co nejdále do výseče před sebe. Když pólaři špačka chytí, mají 10 bodů. Když nechytí, hra pokračuje dál. Pálkař položí špačka na cihlu, sekne ho pálkou do zadečku a odpálkuje co nejdál. Má 3 pokusy. Pokud se mu první a druhý podaří, podloží si špačka prkýnkem a pálí podruhé (potřetí). Jeho družstvo získá tolik bodů, kolik metrů špaček uletí. Chytí-li však špačka pólaři, pálkařům se výkon anuluje. Až se vystřídají všichni, vymění si místo s pólaři. Hraje se na předem dohodnutý počet výměn.
 • Druh: sportovní
 • Místo: hřiště
 • Délka: do 120 min
 • Hráči: dvě skupiny po 5--10 lidech
 • Pomůcky: dřevěný, pestře barevný špalek, oplechovaná pálka, prkýnko
 
Střelba na věž
Z několika kamenů postavíme několikapatrovou věž na vyvýšeném místě. Pak na ni z určité vzdálenosti zahájíme palbu. Kdo věž zasáhne, získává tolik bodů, kolik pater srazil. Soutěžíme do získání určitého počtu bodů.
 • Druh: sportovní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kameny
 
Střelba do balónků
Klíč je přivázán ke třem balónkům, které umístíme mezi větve stromu tak, aby nemohly spadnout. Soutěžící má k dispozici vzduchovku (nebo šipky) a omezený počet ran. Musí se v časovém limitu trefit do balónků, aby splaskly a klíč propadl mezi větvemi na zem.
 • Druh: sportovní
 • Místo: vhodné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: nafukovací balónky, provázek, vzduchovka
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Fotografický tábor…
Zaměření: Fotografické
Začátek: 13. 08. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5990 KčDetail
 
 
Tábor pro nejmenší…
Zaměření: Pro nejmenší d…
Začátek: 17. 07. 2023
Pořadatel: Agentura TAPAZ…
5590 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.