Potřebujete naplnit tábor? Hledáš tábor jako vedoucí, praktikant nebo zdravotník? Hledáte jako parta nové středisko?

Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Slalom s~trakařem
kterou mají hráči za úkol v co nejkratším čase absolvovat trakařem (první se dotýká země pouze rukama a druhý jej drží za nohy). V polovině trati se oba vymění. Která dvojice dorazí do cíle první, vyhrává.
 • Druh: sportovní
 • Místo: trať
 • Délka: 5 min. na dvojici
 • Hráči: e roz
 • Pomůcky: trakař
 
Skákaná po pařezech
V lese nebo na pasece najdeme pařezy s větší plochou, různě od sebe vzdálené. Hráči budou skákat z jednoho pařezu na druhý. Vzdálenost mezi nimi se bude zvětšovat. Zvítězí ten, komu se podaří přeskočit na pařez nejdále vzdálený a po doskoku se na něm udrží, aniž by se dotkl země. V případě, že nenajdeme vhodné pařezy, můžeme použít kameny, cihly, tvárnice atd.
 • Druh: sportovní
 • Místo: pařezy
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Překonání křoví
Je určeno křoví, které je asi 2m vysoké a 0,5m tlusté(čím je hradba z křoví širší, tím lépe). Družina má za úkol toto křoví bez dotyku překonat. Nesmí jej však obejít. Hra končí, až když se všichni členové družiny přesunou na druhou stranu. K tomu smí používat všechno, co najdou. Při vztyčování palisád, pomocí kterých lze křoví překonat, smí jednotliví členové družiny hradbu obejít a přidržovat z druhé strany.
 • Druh: sportovní
 • Místo: u křoví
 • Délka: 15 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky:
 
Prohazování kruhu
Kruh pověsíme na větev tak, aby se jím dalo prohazovat. Do tohoto kruhu se potom trefujeme různým přírodním materiálem--šiška, kámen, klacek. Komu se podaří prohodit šišku kruhem, získává bod. Kruh můžeme zvětšovat, zmenšovat nebo měnit vzdálenosti od hodové čáry, rozhoupat atd.
 • Druh: sportovní
 • Místo: venku
 • Délka: 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: kruh na provázku
 
Odkopnutí klacíku
Hráč si mezi palec a ukazováček u nohy umístí klacík dlouhý asi 20 cm. Má tři pokusy, při kterých se snaží dokopnout klacík co nejdále. Počítá se nejúspěšnější pokus.
 • Druh: sportovní
 • Místo: louka
 • Délka: krátká
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: klacík
 
Minutový fotbal
Drobná úprava fotbalu, ale dokáže hře přidat na kráse. Gól platí za 3 body. A k tomu každou celou minotu získává bod družstvo, na jehož půlce je právě míč. Je dobré, když je hřiště obehnané zdí nebo plotem. Není-li, musí se jeho hranice přesně vyznačit. Vždy, když je míč mimo hřiště, zastaví se čas. Také je dobré vyznačiť středovou čáru (jednou jsme ji vyznačili žebříkem; tehdy se ujal název žebříkový fotbal). Každá celá minuta se ohlašuje 10 sekund hracího času dopředu, aby družstva věděli, že se mají s míčem stáhnout na svoji polovinu. Za hrubosti je možné hráče vyloučit na minutu, dvě nebo do konce zápasu.
 • Druh: sportovní
 • Místo: louka, hřiště
 • Délka: 2$ imes$5 min.
 • Hráči: dvě družstva
 • Pomůcky: fotbalový míč
 
Lanová lávka
Nad vodním tokem natáhneme dvě horolezecká lana tak, aby jedno lano tvořilo základnu pro nohy a druhého se účastníci mohli přidržovat. Jde tedy o přesun nad vodou pomocí dvou lan. Od závodníků to vyžaduje jisté zkušenosti a trochu zručnosti, ale převážnou dávku odvahy. Protože je lano nestabilní, mnozí účastníci nevydrží až do konce a skončí ve vodě. Používá se ve vojenském výcviku a v některých méně šetrných hrách, jako je Finská stezka a podobně. Pokud je nataženo pouze jedno horolezecké lano, lze při trati delší než 10 m očekávat pád 90\% absolventů hříčky.
 • Druh: sportovní
 • Místo: nad vodou
 • Délka: 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dvě lana
 
Kop snožmo do výšky
Na větev se pověsí provázek se zátěží (bota). Cílem hráče je vykopnout snožmo co nejvýše tak, aby se zátěže dotkl. Po každém úspěšném pokusu se dá provázek o kousek výš. Když hráč třikrát za sebou nedokopne tak končí a výsledek se zapíše.
 • Druh: sportovní
 • Místo: u stromu
 • Délka: 5 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: provázek, zátěž
 
Kontravybíjená
Je to vybíjená upravená tak, že cílem hry je co nejdříve se nechat vybít. Na začátku je postavení stejné jako při vybíjené (hráči v poli, kapitán za družstvem soupeře). Nabité je stále, každý přímý zásah od soupeře tedy znamená vybití. Údělá-li chybu družstvo, které má míč, dostává trestný bod. Když udělá chybu družstvo, které míč nemá, jsou dvě možnosti. Má-li soupeř nějaké trestné body, jejich počet se o jeden zmenší a míč mu zůstává. Nemá-li soupeř žádný trestný bod, připadne míč družstvu, které chybu udělalo (což je pro ně nevýhodné). Chyba nastane, když Až jsou vybití všichni členové družstva, nastupuje na hřiště kapitán. Ten má dva životy (musí se nechat vybít dvakrát). Je dobré, když hru pískají alespoň dva rozhodčí (hlavní, který počítá trestné body a řídí celou hru a čárový, který dává pozor na prešlapy). Při hře vznikají krásné situace. Hráči se nejprve vrhají do rány, ale jakmile se míč dotkne země, zase od něj utíkají pryč.
 • Druh: sportovní
 • Místo: louka hřiště
 • Délka: 15 min.
 • Hráči: dvě družstva
 • Pomůcky: míč
 
Chůdy
Soutěží družstva--úkoly mohou mít množství variant, jako vyrobit chůdy, přijetí na nich určitou vzdálenost, absolvovat slalom nebo překážkovou dráhu, chůze do kopce, přes potok apod.
 • Druh: sportovní
 • Místo: rovná trať
 • Délka: 60 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: chůdy
 
Házíme šipkami
Terč umístíme ve vzdálenosti 5 až 10 metrů, asi ve výši očí. Za terč poslouží dřevěná, korková nebo jiná deska, do níž se šipky dobře zabodávají. Každý soutěžící má 3 až 5 hodů. Může se hrát na více kol a výsledky se sčítají. Vítězí hráč, který dosáhne největšího počtu bodů.
 • Druh: sportovní
 • Místo: kdekoli vhodně
 • Délka: do 45 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šipky, kruhový terč se středem
 
Finská stezka
Jednotlivé překážky i délku trati je nutné terénu přizpůsobit. Použít se dá např. lanová lávka, přeskok rokle o tyči, šplh na strom, skok z něj, skok do vody z výšky, slaňování, výstup po skále, plavání, jízda lanovkou, chůze na chůdách atd. Jednotlivci startují ve 3--5 minutových intervalech buď sami za sebe, nebo jako členové štafet 4--5 členných družstev. Za vynechanou překážku se přidává trestný čas. Vítězem je běžec nebo družstvo s nejkratším časem.
 • Druh: sportovní
 • Místo: vysoce členitá trať lesem, vodou, skalami
 • Délka: do 120 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: podle trati--horolezecká lana, karabiny, úvazky
 
Držení závaží rozpažmo
Silák má za úkol udržet v obou rozpažených rukách závaží. Jakmile se mu úhel mezi paží a tělem zmenší pod 90 stupňů, tak se zastaví stopky.
 • Druh: sportovní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: dvě závaží
 
Držení tyče
Úkolem siláka je udržet co nejdéle tyč v dlani jedné ruky a to tak, aby byla neustále vodorovně. Hrana dlaně se musí dotýkat konce tyče. Délka tyče může být určena s ohledem na stáří popř. výšku hráče.
 • Druh: sportovní
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 3 min na hráče
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: tyč
 
Zvuková hádanka
Přehráváme dětem různé zvukové efekty z gramofonové desky nebo magnetofonového pásku: letadlo, vlak, pochodující vojsko, dělostřelecká palba, kulometná dávka, jednotlivý výstřel, dusot jízdy, gong, zvony, hlas trubky apod. Mají za úkol rozlišit,co daný zvuk představuje. Podle vyspělosti volíme i náročnost ukázek. Starší děti např. dokáží rozeznat zvuk motoru nákladního automobilu od osobního, popř. i značku vozidla (Trabant--Wartburg--Škoda--Tatra-- Lada).
 • Druh: smyslová
 • Místo: tiché
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: gramofon či magnetofon
 
Znáš mince?
Hráč nastaví ruku a vy mu vtisknete palcem minci do ruky, aby neviděl, jakou minci mu dáváte. Jakmile ji má, na okamžik zavře ruku a má uhodnout do pěti vteřin, o jakou minci jde. (Aby byla hra napínavější, zpestří se tím, že si obstaráte některé staré mince, nebo minci cizí.)
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 2 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: všechny platné mince
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
VÝTVARNÝ TÁBOR
Zaměření: Výtvarné
Začátek: 01. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5290 KčDetail
 
 
AIRSOFTOVÝ TÁBOR
Zaměření: Army
Začátek: 08. 07. 2023
Pořadatel: Marcela Jelínk…
5190 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Dobrý den, hledáme kuchaře/kuchařský tým na letní dětský tábor. Vaření ve vybavené kuchyni pro 200 strávníků Místo: Hnačov - Plánice Ubytování: V cha…
V areálu DVŮR KRÁLOVÉ se v létě 2023 uskuteční šest týdenních turnusů (vždy sobota–sobota) od 1. 7. do 12. 8. 2023, na které hledáme hlavního ZDRAVOTN…
Hledáme 2 vedoucí Ahoj, jsme menší dětsky tábor vedený v rodinném duchu, mezi sebe hledáme 2 nové vedoucí pro letní tábor 2023, pokud máš 18+, jsi zo…
Pro letní tábory s angličtinou s dlouholetou tradicí (Ronec - https://www.ronec.cz/) hledáme nové táborové místo v okolí Brna. Termíny táborů červenec…

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.