Táborové hry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Výpis všech her s táborovou tématikou

Zkouška zraku
Vezměte dva čtverce velké 15$ imes$15 cm z pevné bílé lepenky nebo bíle natřeného dřeva. Na každý čtverec nakreslete obrys králíka, obě kresby musí být naprosto stejné (viz obrázek). Pak vystřihněte dvacet černých koleček o průměru 12 mm. Jeden z hráčů připevní několik koleček na čtverec s nakresleným králíkem a umísti ho na dokonale osvětlené místo. Druhý hráč se postaví na začátku sto kroků od tohoto čtverce a odtud se k němu začne přibližovat. Postupuje tak dlouho, až rozezná černé skvrny tak dobře, že je může reprodukovat na čtverci, který má v ruce. Jestliže to dokáže z pětačtyřicetimetrové vzdálenosti, má skvělý zrak. Jestliže se nemusí přiblížit víc než na pětatřicet metrů (třikrát v pěti opakovaných hrách), je to velmi dobrý výkon; ze vzdálenosti 35 -25 m je to ještě dobrý výkon. Překročí-li však tuto hranici, je to slabý výkon.
 • Druh: smyslová
 • Místo: volné osvětlené prostranství
 • Délka: 2 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: strakatý králík
 
Za vůněmi
Úkolem hráčů je nalézt v místnosti silný zdroj vůně. Tento zdroj vůně dáme na určité místo a hráči (buď se zavázanýma očima, ale i bez zavázaných očí) hádají zdroj vůně. Zjistí-li místo, hledají naoko dále. Místo, kde je tento zdroj vůně, nenápadně opustí, a šeptem to sdělí organizátoru hry. Za správné označení zdroje získává družina jeden bod.
 • Druh: smyslová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: zdroj smradu (sýr, naftalín, petrolej,...), šátek
 
Větná štafeta
on musí příběh obsahově správně převyprávět dalšímu,... Kdo bude mít zprávu nejdříve a nejsprávněji?
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: e rozestaví
 • Pomůcky:
 
Tapinův závod
Nenáročný závod jednotlivců s časem a pamětí. Na trati je rozloženo 10 kamenů, které jsou od sebe vzdáleny 3--5 metrů. Pod každým leží lístek s dvoumístným číslem, obrácený popsanou stranou k zemi. Na konci tohoto 30--50 metrového úseku je blok a tužka. Běžec má za úkol proběhnout trať, nahlédnout pod všech deset kamenů a snažit se zapamatovat si spatřená čísla, a to pokud možno v pořadí, jak šla za sebou. Po doběhnutí zapíše vše do bloku. Vítězí běžec s nejlepší pamětí a časem. Vhodné je na trať vypustit jednoho hráče a až po jeho doběhnutí dalšího. Zamezí se tak možnosti opisování a zmatku v měření času v cíli. Výhodné je požadovat bezchybný záznam čísel v jejich pořadí a až po jejich správném napsání měřit konečný čas.
 • Druh: smyslová
 • Místo: rovinatá plocha (louka, hřiště)
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: blok, tužka, asi 10 lístků a kamenů
 
Správný čas
Na tabuli či větším archu papíru nakreslíme 8--10 ciferníků. Takto vzniklé 'hodiny' ukazují různý čas: 12:45, 12:20 atd. Hráči si ciferníky 1--2 minuty prohlížejí a po jejich zakrytí musí napsat 'správný čas'. Za každý 'správný čas' je jeden bod.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: dohromady
 • Pomůcky: papíry, tužka
 
Složení číslovaných lístečků
Vedoucí si doma připraví deset lístečků, číslovaných od jedničky do desítky, a nějakou krabičku. Před započetím hry lístečky všelijak promíchá a rozloží na stůl, číslicemi dolů. Určený hráč má za úkol co nejrychleji lístečky složit podle čísel do krabičky. Musí tedy každý lísteček otočit a na jeho číslo se podívat. Vedoucí měří čas, ten, který to zvládne za nejkratší čas, je vítězem.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: očíslované lístečky
 
Skládačka II.
Vystřihni si obdélník či čtverec lepenky ze staré krabice. Musí být bez tisku, nesmí na něm být žádný obrázek nebo text. Pak lepenku rozstříhej na několik dílů, velmi nepravidelných (třeba 6, 7 či 8) a dej svým kamarádům, aby jednotlivě (tedy každý sám) lepenku složili do původního tvaru. Měř na vteřinové ručičce čas, jak dlouho komu skládání trvalo.
 • Druh: smyslová
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: rozstříhaná lepenka
 
Skládačka I.
Vedoucí dodá do každého stanu nějaký starý tiskopis (pro všechny stejný), rozstříhaný na 20--30 ústřižků. Soutěží se o to, která dvojice tiskopis správně složí a slepí na papír jako první, druhá, atd. (není-li v táboře po ruce větší počet takových tiskopisů, plakátů atd., může se použít i čistý papír bez jakéhokoli tisku.) Podmínkou je, aby každý stan měl papír rozstříhaný stejným způsobem a nebyl ve výhodě ani v nevýhodě proti jiným stanům tím, že by měl ústřižků méně nebo zase více, pravidelněji či nepravidelněji rozstříhané atd.
 • Druh: smyslová
 • Místo: rovné
 • Délka: 10 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky: rozstříhané papíry, lepidlo
 
Setonova hra
Na čtvrtku si narýsujte mřížku (šachovnici) o 25 políčkách. Bude to pět řádek okének (políček). Všechny políčka jsou bílá, tedy nikoli jako na šachovnici střídavě černá bílá. Potom vystřihněte z nějakého tuhého barevného kartónu dva čtverečky, dva trojúhelníky a dvě kolečka. Vedoucí hry těchto šest značek libovolně rozestaví do různých políček. Ostatní se na takto zaplněnou šachovnici potom minutu dívají, načež se šachovnice zakryje a nyní každý hráč má zpaměti namalovat na papír, na kterém políčku byla jaká značka postavena. Za správnou značku na správném místě obdrží hráč 2 body, za nesprávnou značku na správném políčku 1 bod, za značku na políčku, kde žádná značka být neměla, neobdrží ovšem nic.
 • Druh: smyslová
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: šachovnice, různotvary
 
Sestav zprávu
Papírky s očíslovanými slovy jsou roztroušeny všude možně (i nemožně). Hráči si musí slovo zapamatovat, donést je vedoucímu a pak z nich složit zprávu.
 • Druh: smyslová
 • Místo: les
 • Délka: 10--15 min
 • Hráči: družinky po jednotlivcích 9--14
 • Pomůcky: rozstříhaná zpráva
 
Sborové volání
Jeden hráč jde za dveře nebo z doslechu. Ostatní se domluví na nějakém krátkém, jednoslabičném slově. Potom zavolají hráče zpět do místnosti a na znamení vedoucího hry smluvené slovo vykřiknou. Hráč má poznat, o jaké slovo jde. Ač se zdá, že je úkol velice jednoduchý, lze ověřit, že např. slova vrk, mrk, krk lze jen velmi těžce odlišit od sebe.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: do 30 min
 • Hráči: skupina a jeden
 • Pomůcky:
 
Sardinky
Jeden hráč se někde schová a ostatní se ho po určité době vydají hledat. Každý, kdo ho najde se k němu připojí a tak jsou na konci hry všichni v úkrytu namačkáni jako sardinky.
 • Druh: smyslová
 • Místo: místnost
 • Délka: 10 min na hru
 • Hráči: jeden a zbytek
 • Pomůcky:
 
Rozdělovačka
Ze starých krabiček od tavených sýrů, bonbónů, apod. si nastříhejte 20 čtverečků, 20 obdélníčků, 20 trojúhelníčků a 20 koleček. Všech 80 výstřižků důkladně zamíchejte. Každý hráč zkusí na daný start rozdělit je do hromádek podle jejich tvarů. Čas se měří stopkami nebo na sekundové ručičce hodinek. Za každý výstřižek, vhozený omylem na hromádku, kam nepatři, se k celkovému času připočtou tři vteřiny. Závod lze zpestřit tím, že se smí třídit jednou rukou nebo že závodník má při závodu zavázané oči a třídí tedy jen hmatem.
 • Druh: smyslová
 • Místo: rovné
 • Délka: 5 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: různotvary
 
Poznej známá místa
Ukažte hráčům řadu fotografii nebo kreseb objektů z nedalekého okolí, které musí všichni dobře znát, chodí-li s otevřenýma očima. Například obrázky křižovatky, neobvyklých výlohy chrliče nebo větrné korouhvičky, stromu, světelného odrazu ve vodě (hráči mají uhodnout, co se tu zrcadli) atp. Všímejte si, kdo pozná těch objektů nejvíc.
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 10 min
 • Hráči: jednotlivci
 • Pomůcky: speciální fotografie
 
Potulný prodavač
obchodník s kufrem, krosnou nebo krabici, vytahuje jednotlivé kusy sucho zboží, vychvaluje, doporučuje a zase ukládá zpět. Po předvedeni veškerého sortimentu se s uctivými úklonami odebere zase ven a hráči pilné zapisuji, co zhlédli. Za každý předmět obdrží dva body, uvedou-li navíc správně i pořadí, mají nárok na čtyři body. Místo zboží lze použít třeba výběr knih, za doplňující úkol můžete dát podrobný popis prodavačova oblečeni. Kimovky se dají hrát rovněž se soubory pro ostatní smysly: se sadou slov, souborem různých zvuků, s vonnými látkami apod. Hodně smíchu při hře přeje
 • Druh: smyslová
 • Místo: kdekoli
 • Délka: 5 min
 • Hráči: e pohodlně r
 • Pomůcky: předměty
 
Poštovní dostavník
Jednotlivá družstva rozestaví své členy na delší trase. Prvního naučíme nějakému textu či sledu prostocviků. Ten uběhne kousek cesty a naučí to dalšího. Hodnotí se rychlost přenosu vzkazu a kvalita výsledné zprávy. Při přenášení textu je možno povolit přenášení textu po částech. Poslední z řady může text zapisovat.
 • Druh: smyslová
 • Místo: terén
 • Délka: 60 min
 • Hráči: skupiny
 • Pomůcky:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Podporují nás

 
Cesta kolem světa …
Zaměření: S celotáborovo…
Začátek: 21. 07. 2023
Pořadatel: Tábory ve Stod…
4800 KčDetail
 
 
Hunger Games III. …
Zaměření: Sportovní
Začátek: 30. 06. 2023
Pořadatel: Dětská agentur…
4700 KčDetail
 
Další Tábory

Táborová inzerce

Hledáme usměvavé kamarádské vedoucí/ho (ke skupině děvčat i kluků), starší 18 let, která by chtěl/a strávit aktivně 14 dní prázdnin a ještě dostat kap…
Sháníme na poslední týden v červenci výpomoc do kuchyně na letní dětský tábor (Nuzice u Bechyně, cca 70 dětí). Jsme celkem normální lidi a máme nejlep…
Sháním zdravotníka/zdravotnici na letní dětský tábor. Termín 15.-29.7.2023, místo Nuzice (Jižní Čechy), počet dětí cca 70, krásný, plně vybavený tábor…
Dokážeš si poradit s nesbalitelným spacákem? Umíš vyřešit záhadu ztraceného kartáčku? Zvládneš vymotat hřeben z týden nečesaných vlasů? Poradíš si s …

Aktuality

18.9.2022
Jak proběhla letní táborová sezóna 2022? Přečtěte si o tom článek.
18.5.2022
Web Taboreni.cz vyskakuje při vyhledávání na předních pozicích.
11.1.2022
Registrujeme zhruba dvojnásobný zájem o náš katalog dětských táborů oproti roku 2021.